Menu
  • Motivationsbloggen

Vad är det vi alla vill ha, vi alla längtar efter och ingen kan få för mycket av? Jo, kärlek. I vår reklamtäta värld försöker marknadsförare skapa kärlekskänslor för varumärken. Du har kanske hört begreppet Lovemark som myntades av en VD för ett av de större reklambyrånätverken i början av 2000-talet. Han menade att kärlek är precis det som behövs för att rädda varumärken och skapa lojalitet hos konsumenter.

  • Kommunicera

30 sekunder. Får du så lång tid på dig att säga din mening i ett nyhetsinslag i tv eller radio är du lyckligt lottad. I dagens medieklimat är tempot högt och konkurrensen om utrymmet hård - därför gäller det att vara förberedd. För att lyckas tränga igenom mediebruset måste man vara begriplig och ha ett tydligt budskap. "Våga vara proaktiv och offensiv", säger medietränaren Björn Carlgren. 

  • Kommunicera

I den nysläppta PR Barometern Näringsliv 2012 har näringslivsjournalister i hela Sverige fått utvärdera ett antal kända företags sätt att hantera media. Resultaten visar att bland annat Systembolaget och Teliasonera anses vara bra på att bemöta journalister. Av undersökningen framkommer också att svenska journalister i allt högre utsträckning använder sociala medier som nyhetskälla.

  • Kommunicera

QR står för Quick Response, det vill säga snabba svar. Kan det snabba upp kommunikationen mellan företag och konsumenter? Vad talar för att det hjälper och passar det för alla?

  • Kommunicera

QR-koden är som en länk mellan gamla och nya medier - genom att skanna koden med din smartphone leds du vidare direkt från tryckt till digital information, exempelvis från en tidningsannons till en hemsida. Koderna har ökat snabbt i popularitet under det senaste året, enligt en undersökning från Berglingske Business.

  • Ledarskap

Komplext, svårt och dyrt. Det finns många förutfattade meningar om marknadsföring. Men det behöver inte vara så komplicerat, bara du har rätt kunskap. Det hävdar Irene Falkbrink Norrman, som har arbetat med marknadsföring i drygt 35 år. 

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram