Menu
 • Planera

Några av de vanligaste tids- och energitjuvarna vi upplever i vår mail idag är: ”Får för många, otydliga eller onödiga mail, ingen bra mappstruktur, bristande kunskaper i e-postprogrammet samt att det inte finns en gemensam mailpolicy på företaget”. Det gör att inkorgen svämmar över, att man känner sig e-poststyrd istället för uppgiftsstyrd och att det är lätt att tappa överblicken över de mail som ska åtgärdas. Stress kommer ofta av att man tappar kontrollen och eftersom just mailen finns framför ögonen en stor del av arbetsdagen (och ibland även på fritiden) så är det lätt att få känslan av att ”mailen styr mitt liv”.
Finns det någon lösning?

 • Planera

I dagens arbetsliv är vi på många sätt friare än någonsin. Redan idag är det många som har gått från fast anställning till egen verksamhet, och antalet förutspås växa rejält de närmaste decennierna. Även bland fast anställda blir det allt vanligare att man disponerar sin egen tid under stor frihet. Men hur ska man lägga upp sitt arbete för att fortsätta vara produktiv när friheten lockar? Genom att schemalägga sin tid som ett proffs, säger experterna.

 • Planera

Har du problem med prokrastinering? Det kan bero på att du kategoriserar tiden på fel sätt. En ny studie visar att vi är mer benägna att genomföra en uppgift om vi kategoriserar deadline som en del av nutiden, än om vi ser den som en framtida händelse. Och vår uppfattning om vad som är nutid respektive framtid följer sin egen, skruvade logik.

 • Planera

Att aldrig ta sig tid att fundera över arbetsvardagen kan bli dyrt i längden. Om du inte regelbundet stannar upp och reflekterar kan du heller aldrig vara säker på att du faktiskt ägnar din tid åt rätt saker. Risken är istället stor att du konstant jobbar med saker som inte tar dig mot ditt mål. Har du verkligen tid att strunta i pauserna som ger dig en meningsfull vardag? Att vara effektiv är inte detsamma som att beta av en to-do-lista: för tänk om den är full av fel saker? Att pausa ofta kan leda till en mer effektiv och meningsfull dag.

 • Planera

Hur ska man planera sin arbetsdag för att få ut maximalt av sin tid och bli så produktiv som möjligt? Det är naturligtvis individuellt - men den forskning som finns om exempelvis sömn, produktivitet och kreativitet ger ändå en hint om vad som kan vara bra att tänka på. Låt oss därför titta närmare på några generella riktlinjer för att uppnå "den perfekta arbetsdagen".

 • Planera

Varför har vi människor så svårt att få saker gjorda? En viktig förklaring kan vara att vi försöker hålla för mycket i huvudet samtidigt, vilket gör det svårt att fokusera. Metoden Getting Things Done (GTD) utgår ifrån just detta problem. Syftet med metoden är att skapa kontroll i den operativa vardagen och perspektiv i allt vi tar oss an.


 • Planera

De flesta av oss faller ibland för frestelsen att skjuta upp en svår eller jobbigt uppgift till morgondagen. Men för vissa kan uppskjutarbeteendet rent av bli ett handikapp som riskerar att förstöra deras liv. Vilka mekanismer är det som ligger bakom ett sådant beteende - och vad kan man göra åt det? Alexander Rozental, legitimerad psykolog och en av författarna till boken "Dansa på deadline", hjälper oss att reda ut begreppet prokrastinering.

 • Planera

Att hålla för många saker i huvudet samtidigt är en av de största orsakerna till att vi känner stress. Det finns många metoder och arbetssätt som kan hjälpa oss att angripa problemet. Vår expert på leanfilosofi och agila metoder – Mark Dixon – ger en introduktion till Kanban och andra användbara verktyg. Det börjar med en enkel post-it…

 

 • Planera

Användarberättelser används mer och mer inom agil produktutveckling som ett sätt att fånga ett behov konkret och standardiserat. Med rätt strategi kan de användas som ett universalverktyg för att analysera behov på ett strukturerat sätt - och det börjar med frågan - "Varför?".

 • Planera

Uppskjutandebeteende är ett problem som de flesta av oss drabbas av ibland. Men för vissa människor är problemet så stort att det får allvarliga konsekvenser för studierna, yrkeslivet och karriären. Nu kan det dock finnas en väg ut för dem som är drabbade. I en ny studie ska Stockholms universitet utvärdera världens första internetbaserade behandling mot prokrastinering.

 • Planera

I den här artikel vill jag beskriva en enkel och gammal Lean-metod som kan hjälpa dig både på jobbet och hemma. Metoden heter “5 x Varför” och är ursprungligen en metod för så kallad rotfelsanalys som skapades av Sakichi Toyoda, grundare av Toyota. 

 • Planera

Svenska tjänstemän förlorar tid och energi genom att inte planera sin arbetsdag tillräckligt noga. Det säger effektivitetsexperten Michael Alphov, vars utbildningsföretag Kompetensakademin har låtit kursdeltagare rangordna de största tids- och energitjuvarna i arbetslivet.

 • Planera

Mobila lösningar, mjukvara för mobila datorer och smarta mobiler, har en enorm potential att effektivisera verksamheten och spara pengar för företag som tidigare förlitat sig på pappershantering. Det handlar främst om branscher inom service och installation – och ofta om små och medelstora företag. Digitaliseringen kan leda till minskat dubbelarbete och onödig administration, och samtidigt ge en förbättrad kontroll och överblick över verksamheten. Men det gäller att hitta ett system som passar det egna företaget.

 • Planera

Svenska chefer tycker att hälften av alla möten de deltar i är meningslösa. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av fackförbundet Unionen. Michael Alphov, vd och effektivitetsspecialist på Kompetensakademin, menar att alltför många möten saknar syfte och mål. - Men med rätt upplägg är möten ett verktyg i världsklass, säger han till Motivation.se.

 • Planera

Det är populärt just nu att prata om en agil eller lean arbetsplats. Om hur man motiverar ett helt team eller företag att prestera. Om hur man kan ge sina anställda större mening med vardagen. Men idag tänker jag fokusera på individen och det som händer efter att man åkt tunnelbanan eller bilen hem från jobbet. Om hur du, med hjälp av en lean-filosofi, kan minska stress och få en ökad känsla av kontroll över ditt privata liv.

 • Planera

Idag är trycket större på de flesta arbetsplatser än det någonsin har varit. Men får vi mer gjort? I många organisationer tar de interna processerna allt mer tid. Det leder till en ”kontrollkultur” som ofta stjäl tid och höjer medarbetarnas stressnivåer.

 • Uppleva

Visst är det härligt att få upp farten. Mycket står på spel och målen ska uppnås innan slutet på året har gått. Det är dock lätt hänt att rusa på för fort och glömma bort att tänka igenom milstolparna på vägen. Det är de som får oss att stanna upp en aning och ge oss ny kraft och energi.

 • Planera

Multitasking är ett ord som har hängt med ett tag men som på senare år använts allt mer frekvent. Det kan verka supereffektivt, många organisationer både uppmuntrar och förespråkar multitasking bland sina anställda.

 • Planera

Det finns en mängd applications, ”appar” till mobiltelefonen, som kan hjälpa dig att effektivisera dina möten. Dessa smarta verktyg kan laddas ner till din mobiltelefon på bara ett par minuter och är ofta gratis. 

 • Planera

E-post är ett smart jobbverktyg som förenklar kommunikationen och kan spara mycket tid.  Men när mailfloden tilltar och mängden e-post blir allt större så gäller det att styra upp situationen för att inte tappa kontrollen över e-postflödet och låta en plingande mailbox förvandlas till en stressfaktor.

 • Planera

Den som vill anta utmaningen att arrangera framgångsrika möten behöver definitivt inte uppfinna hjulet på nytt. Det finns en mängd tekniker och metoder att använda sig av. De ger struktur till mötet och varje metod har sitt unika syfte och tillämpningsområde.  De är anpassade utifrån olika mål, exempelvis idégenerering, prototypisering och strategimöten. 

 • Planera

Innan man inleder ett internt möte bör man ställa ett par frågor; vad är syftet med mötet och vilka konkreta resultat förväntar vi oss att det ska ge?  Det är grundläggande men trots det ofta förbisett att alla mötesdeltagare vet varför de har kallats och vilken funktion de fyller på mötet.

 • Planera

Det finns en mängd intressanta och användbara tekniska verktyg som underlättar, effektiviserar och gör organisationers möten roligare. Tekniker som Mindmapping, mentometerknappar och Idéa Builder ger gruppen hjälp på traven i arbetet med att generera konstruktiva möten som verkligen ger resultat.

 • Planera

När det är dags för konferens lägger företag ofta relativt mycket resurser på att planera och skapa bästa möjliga förutsättningar. Interna möten däremot, den mötesform de allra flesta av oss lägger i särklass mest tid på, hamnar ofta på undantag. Möteskulturen har varit statiskt i många organisationer de senaste åren.

 • Planera

Om burkmat förändrade krigföring så har Post-It-lapparna förändrat det moderna kontoret. Jag älskar dem. Jag är en self-confessed Post-It junky. Och jag är inte ensam – det är omöjligt idag att hitta ett skrivbord utan en liten hög med Post-It lappar. Men visste du att ditt block och lite väggutrymme är allt du behöver för att kunna prova en av de enklaste men mest effektiva leanmetoder - Kanban.

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram