Menu
  • Ledarskap

Folk frågar mig hela tiden hur jag får så mycket gjort. Först berättar jag för dem att mycket av det är tack vare hög energi i kombination med låg IQ. Jag vet helt enkelt inte bättre. Men det är inte nyckeln till min framgång och anledningen till att jag uppnår en mängd olika mål. Hemligheten är istället något jag har tränat på i många år, men inte riktigt lärt ut så mycket: 10-80-10-principen.

  • Ledarskap

I det här korta klippet ger Steve Jobs sin syn på teamwork. ”Om man anställer duktigt folk vill man också få dem att stanna. Därför måste de få ta egna beslut och man måste lita på att de levererar inom sina ansvarsområden. Det är en förtroendefråga”, säger han bland annat.
 

  • Projektleda

Projektledarens funktion varierar mycket beroende på projektets karaktär. Kraven på nödvändiga egenskaper varierar därför. Hur vet du att du hittat rätt projektledare för det du ska utföra? Kontinuerlig utvärdering av såväl projektledarens roll som arbetsgruppen gör att du ser till att du är på rätt spår.

Litteraturtips

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram