Menu

Utbildningar

självcoaching
Webbkurser-Karriär/Personlig utveckling
Ort Leverantör
"Utvecklingssamtal med dig själv"- webbkurs för personlig utveckling var som helst Life & Career
Utbildning
Ort Leverantör
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens i grupp Stockholm Kandidata AB
Emotionell intelligens: EQ in Action Stockholm Kandidata AB
Certifiering
Ort Leverantör
Certifiera dig i DiSC
Stockholm
Göteborg
Malmö
Move Management
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång Stockholm. Göteborg Kandidata AB
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång GÖTEBORG Göteborg Kandidata AB
Certifieringsutbildning i ThomasSystemet och ThomasTST/GIA
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
InnerMetrix Certifiering
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Situationsanpassat Ledarskap- Certifieringskurs Stockholm SitServ
Virtual: EQ-i 2.0 Certification in English Stockholm Kandidata AB
Coachutbildning
Ort Leverantör
Certifieringsutbildning till coach ackrediterad av EMCC på Senior Practitioner nivå Stockholm Life & Career
Diplomutbildning i coaching och coachande förhållningssätt ackrediterad av EMCC på Practitioner nivå Stockholm Life & Career
Coaching
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Det Coachande Ledarskapet Stockholm Gaia Leadership
Ledarskap
Ort Leverantör
Emotionell intelligens och TEIQue
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Thomas360
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Ledarskapsutbildning
Coaching
Ort Leverantör
Executive outplacement/karriärcoaching Stockholm Life & Career
Kommunikation
Ledarskap / Personlig utveckling
Ort Leverantör
Feedback – Yes! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Feedback – Yes! Göteborg HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Ledarskapsutveckling
Mentorskap
Ort Leverantör
Individuell chefscoaching/executive coaching Stockholm Life & Career
Coaching
Ledarskap
Personlig utveckling
Ort Leverantör
Professionell coaching som verktyg för organisationsutveckling Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Ledarskapsutbildning
Mentorskap
Ort Leverantör
Professionell mentorutbildning- Utvecklande mentorskap Stockholm Life & Career