Menu

Skribentbiografi

Artiklar av denna skribent:

 • Vissa kallar det affärsinnovation. Andra kallar det förändring eller förbättring. Förmåga till kontinuerlig förnyelse betraktas av styrelser och företagsledningar som det viktigaste området att fokusera på för långsiktig överlevnad och framgång. Innovation och förmåga till förnyelse är inte fristående områden utan är naturliga delar av företagets kontinuerliga strategiarbete. Låt oss titta in på några påståenden och frågeställningar som ofta kommer fram i mina dialoger med styrelser och företagsledningar. Det gäller strategi, strategigenomförande, innovation och ledarskap.

 • Behovet att hitta och fatta beslut om nya affärsmöjligheter har ökat. Möjligheterna finns ofta utanför de historiskt sett vanliga områdena och ögonen måste öppnas ytterligare. Men, tillgänglig tid för analys och beslut har inte ökat och det gäller att jobba med affärsplanering resurseffektivt. Att hålla tempo, att ta lagom stora steg, att snabbt kunna fatta beslut och att engagera många för att mobilisera tillräcklig klokhet och genomförarförmåga.

 • När vi skall skapa värde för kunden, vad har vi för möjlighet att skapa det rätta produkt- och tjänsteerbjudande? Och om vi tar en ny omvänd innovativ syn på detta, vems problem kan vi lösa med de lösningar eller komponenter som vi har?

 • Att kunna förmedla tydliga engagerande värdebudskap i mötet med kund är av stort värde. Att kunna göra det på ett konsistent sätt rakt igenom hela organisationen är en av de viktigaste ledarskapsfrågorna.

 • En bra positionering vinner inga affärer av sig själv. Men med en bra inarbetad positionering skapas en plattform för förtroendegivande värdeerbjudanden och vinnande affärsmodeller. Möjligheten att vinna goda affärer för alla parter förbättras.

 • Ingen tycker om att betala för en produkt eller tjänst. Men alla är beredda att betala för det värde som produkten eller tjänsten ger om den uppfyller ett behov, eller löser ett problem. Men vad är värde, och kan det påverkas?

 • Varje affärsmodell och varje företags strategi och affärsplan syftar till att tydliggöra svaret på den övergripande frågan: ”Vilket värde skall vi leverera till vem, och hur skall vi presentera och säkerställa detta?”. För de som väljer att fokusera på en bredare affärsmodell där samtliga parter i värdekedjan ges en central del av det slutgiltiga värdeerbjudandet blir frågan ”Vilket värde skall vi leverera till vem, och hur skall vi samverka genom hela värdekedjan för att presentera och säkerställa detta?”. Den första frågan är viktig. Den andra frågan är den som skapar de globala vinnarna.

 • Verksamhetsidé, vision och värderingar utgör ett viktigt ramverk för alla som är del av en verksamhet. Men ramverket behöver förtydligas med engagerande mål med en kortare och längre tidshorisont. Målen skall styra mot kommersiella resultat, strategiska landvinningar och innovativa framgångar.

 • Vem vill vi vara? Vad vill vi åstadkomma, nu och i framtiden? Att kunna ge en övergripande beskrivning av sin verksamhet på ett tydligt och engagerande sätt är en stor styrka. 

 • Att snabbt skissa ihop en SWOT är ofta en bra start på en strategidialog. Men rätt presenterad kan en SWOT även vara den lätt kommunicerbara sammanställningen efter ett stort tungt analysarbete.

 • Vilken av de fyra grundläggande strategierna ska du välja till ditt företag? Vad gäller för dig i din bransch? Lennart Almstedt ställer en rad intressanta frågor.

 • Att göra en företagsanalys är att bedöma frågan ”Hur väl passar vi in i branschen?”.  Här bör man inte vara alltför smal i sitt synsätt. Det är visserligen bra att koncentrera sig på exakt de delar av branschen som man idag är verksam inom, men man bör även snegla lite bakom hörnet för att inte missa några viktiga externa möjligheter i kombination med egna styrkor.

 • Att göra en analys av sitt eget företag, och dokumentera analysen, kan ibland hamna lite i skymundan när det gäller att fördela den tillgängliga tiden för strategi- och affärsplaneringsarbetet.

 • Vad är viktigast – att förstå dagens konkurrenssituation i stor detalj eller att försöka förstå huvudkonkurrentens strategi för morgondagen? Svaret är som det brukar vara; det beror på. Men rekommendationen i det generella fallet är att prioritera huvuddelen av konkurrentanalysen på att försöka bedöma framtiden och att tona ner detaljrikedomen vad gäller historisk fakta.

 • Det är ytterst sällan som det bara finns en uppsättning framgångsfaktorer för en bransch, bara en strategi som alltid är rätt. I de allra flesta branscher brukar det åtminstone finnas ett par dominerande grundläggande strategier. Och till varje grundläggande strategi finns en uppsättning framgångsfaktorer som brukar skilja sig markant mellan de olika grundläggande strategierna, trots att företagen jobbar i samma bransch.

Blogginlägg av denna skribent:

 • Under de senaste decennierna har det stegvis skett förändringar på synen hur man driver företag. Borta är göra-allt-själv-tankarna, dvs att företaget bör hantera alla funktioner och processer med egen personal, helst i egna lokaler.

 • Man brukar ibland säga att en framgångsfaktor för att bli en stor företagsledare är att kunna vara lat. Det kan låta lite negativt. Men, ofta menar man att det är viktigt att vara bra på att delegera...

 • Om man önskar förflytta sig snabbt till nästa strategiska nivå, t.ex. 10-100 ggr snabbare än vad man brukar kunna prestera, finns inte utrymme för att själv utveckla tänkandet i många små steg.

 • Att driva affärsplanering enligt vattenfallsmetoden, dvs först omvärldsanalys, därefter egenanalys, därefter vision/målformulering, därefter strategi vad, därefter ... osv, är en mycket vanlig metod för affärsplanering...