Menu

Utbildningar

Språk
Kommunikation
HR
engelska
Ort Leverantör
Boost your HR English! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Det Offensiva Ledarskapet Stockholm Gaia Leadership
HR-strategi HR Business Partner ledning
Ort Leverantör
Lär dig koppla organisationskulturen till verksamhetsstrategin! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Certifiering
Ort Leverantör
Situationsanpassat Ledarskap- Certifieringskurs Stockholm SitServ
Virtual: EQ-i 2.0 Certification in English Stockholm Kandidata AB
WPT Certification in English Stockholm Kandidata AB
strategi
Lönebildning
HR
Ledning
Ort Leverantör
Strategisk lönebildning Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening