Menu

Föreskrifter för ett modernt arbetsliv

Anders Wahlberg: ”En bra arbetsmiljö innebär stora vinster för medarbetaren och arbetsgivaren. Den nya föreskriften är en hjälp – inte ett hot.”

Detta är den första artikeln i en serie som har till syfte att skapa nyfikenhet och öka förståelsen för arbetsmiljöfrågor. En god arbetsmiljö är en investering för alla företag och bidrar både till ökad trivsel, ökad hälsa och högre effektivitet. Med lite mer kunskap kommer du att upptäcka att arbetsmiljön är en del som är lätt att påverka. Den första artikeln berör ett dagsaktuellt ämne kring ett nytt regelverk som är väldigt viktigt för ditt företag och din organisation.

Den 31 mars 2016 började en ny föreskrift kring organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Sällan, om ens någonsin, har en föreskrift från Arbetsmiljöverket fått en sådan uppmärksamhet.

Arbetsmiljöverket har marknadsfört den så väl att ingen arbetsgivare ska vara omedveten om att den finns. Man har bland annat gjort en film, ”Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen” och man har skapat ett begrepp för organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Allt detta för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen.

Föreskriften har också skapat en del oro. Hos arbetsgivare har det funnits en rädsla för vilka konsekvenser den ska få, om man ska lyckas uppfylla kraven och att tillsynen ska innebära ett problem. Arbetet med den nya föreskriften tog lång tid eftersom man försökte få acceptans från så många håll som möjligt.

Föreskriften belyser i första hand två områden: ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Det har funnits föreskrifter på detta område sedan tidigare. Tyvärr börjar dessa vara alldeles för inaktuella och det var nödvändigt att man skapade en föreskrift som motsvarar det moderna arbetslivet.

Den gamla föreskriften ”Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14), allmänna råd” beskriver i ett stycke följande:
”Samtidigt är datorerna värdefulla hjälpmedel i många arbetsuppgifter. Datorsystemens möjlighet till informationsspridning bör utnyttjas. När datorer används som planeringsinstrument och som styrinstrument för arbetsprocesser bör de anställda ges möjlighet till medverkan i uppläggningen av arbetet.”

Vanligaste diagnosen: akut stress

Förändringen av arbetslivet går allt fortare och det gäller att arbetsmiljöfrågorna hänger med.  Datorerna har en helt annan plats i arbetslivet idag än 1980. Ofta på gott men ibland bidrar de med att öka stressen.

Det informationsflöde som vi idag får via nätet på en dag är mer än vad man fick på en livstid på 1400-talet, medan hjärnans kapacitet i stort sett är densamma.

Andelen psykiska sjukdomar motsvarar idag drygt 40 procent av alla sjukfall. Den vanligaste diagnosen är akut stressreaktion. Den motsvarar 14 procent av alla sjukfall. Antalet personer med akut stressreaktion har ökat från cirka 15 000 år 2012 till 26 000 år 2014.

Många arbetsgivare märker detta och det innebär ett stort problem då kompetenta och ambitiösa arbetstagare blir hemma från arbetet och ofta har en lång väg att gå innan man kommer tillbaka med full kapacitet.

Problemet stannar dock inte vid att medarbetare blir sjukskrivna, redan när de är kvar på jobbet så minskar produktiviteten.

Arbetshälsoekonomen Malin Lohela Karlsson, som arbetar i ett projekt som mäter ekonomiska effekter av preventiva insatser på arbetsplatser, menar att ett genomsnittligt produktionsbortfall för en person som upplever arbetsmiljöproblem på jobbet ligger på 30 – 40 procent. I snitt blir det mellan 12 till 16 timmars bortfall i veckan, per person.

En bra arbetsmiljö innebär alltså stora vinster dels för medarbetaren, men i minst lika hög grad för arbetsgivaren. Därför finns det ingen anledning att se den nya föreskriften som ett hot utan som en hjälp att ytterligare förbättra arbetsmiljön och produktiviteten i företaget/organisationen.

Arbetet är inte heller speciellt svårt även om det initialt kan ta en del tid. Tid som vi vet är väl investerad. Arbetsmiljöverket har många tips om hur ni kan arbeta med arbetsmiljön på ditt företag och letar ni på nätet finns många tips från seriösa företag och organisationer.

En föreskrift med olika tillägg kan verka mastig. Börjar man analysera vad som ska göras upptäcker man att man i företaget redan gör mycket av det som föreskrivs. Problemet är inte att man gör saker, utmaningen är att systematisera det man gör och säkra att arbetsmiljöarbetet håller kvalitet.

Nedan finns en kortfattad checklista över vad som behöver göras utifrån den nya föreskriften. Kolla vad ni redan gör och fundera på vad som behöver göras ytterligare. Känns det oöverstigligt eller bara svårt - ta hjälp! Det finns många som inte gör annat än arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det går inte att lämpa över ansvaret på dem, men det kan underlätta ert eget arbete.

Med en bra arbetsmiljö får ni medarbetare som mår bättre och stannar kvar, ökad produktivitet och större framgång i verksamheten.

Som Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin, en gång uttryckte det:

“Om Du har fått in en sten i Din sko och stenen skaver foten - då behöver Du i första hand varken meditation eller motion. Varken nyandlighet eller aromaterapi. Du behöver snöra upp skon och - ta ut stenen.“

Säg emot det den som kan.

 

Checklista AFS 2015:4

1. Anpassa resurserna till kraven i arbetet (eller vice versa).

2. Klargöra arbetets innehåll:
•    Vad som görs, vad som ska göras och vem som ska göra vad.
•    Kvantitet (hur mycket) och kvalitet (tillräckligt bra)
•    Arbetsgång/metod
•    Prioriteringsprinciper

3. Identifiera psykisk påfrestning.

4. Bedöma risker kopplade till arbetstid.

5. Förebygga kränkande särbehandling.

6. Ha rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras:
•    Vem som tar emot informationen
•    Vad mottagaren ska göra
•    Hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp

7. Se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ovanstående.

8. Komplettera arbetsmiljöpolicyn med mål för organisatorisk och social arbetsmiljö.


Du kanske även gillar

CHR - Corporate Health Responsibility – flyttar fokus från riskfaktorerna till friskfaktorerna. Alla pratar om en hållbar företagskultur, men hur når vi dit?...

Finansdirektör Liia Nõu försöker lägga jobbet runt träningen istället för tvärtom... Läs porträttet av Liia Nõu, kvinnlig finansdirektör p...

Anna Frankzén-Starrin: "I hemlighet började jag måla upp bilder i huvudet. Bilder av mig själv joggandes längs gatorna i tajta kläder, chict svettig, med fint springsteg och stark hållning. Verkligheten var mer soffa, Netflix och chips." I oktober, för drygt ett år sedan, såg jag mitt Instagram-...

Orka mer och träna effektivt när du väl tränar. På ett gym i ett sjukhus på Kungsholmen i centrala Stockholm tr...

Anneli Godman: "Försäkringskassan har beslutat att skapa en aktivitetsbaserad arbetsplats där medarbetarna väljer plats utifrån det arbete som ska göras för stunden". Jag ska villigt erkänna att Försäkringskassan inte precis varit...

Svenskarna vill att anställdas hälsa får högre prioritet, visar Sverigestudien. Lagarbete, kostnadsjakt, ansvar och resultatinriktning är de vä...

Må bättre genom att: Motionera, spela instrument eller studera språk, vara föreningsaktiv samt träffa en coach. Självhjälpstips väller över oss varje dag, det ena kä...

Riksdagsledamoten Sofia Arkelsten: ”Som politiker måste man alltid tänka: Varför behövs jag? Att vara förtroendevald är det finaste man kan vara.” Anna Hansson fick möjlighet att träffa den Moderata riksdagsledamoten...

Det får bli medelhavskost helt enkelt... Nu kommer julen och alla glöggfester, julbord och sköna julmingel. Sj...

Anställda rör på sig för lite - Previa och Tappa.se startar nationell stegtävling. Hälften av de anställda, 49 procent, har en stillasittande fritid...

 • Planera

Det finns olika uppfattningar om hur mycket tid vi spiller på att leta efter digitala dokument, men klart är att letandet bland filerna utgör ett synnerligen oönskat avbrott i vårt arbete. Nog går det att betrakta också detta som en distraktion. Vi är i färd med att få en sak gjord men blir hindrade i vår framfart bara för att vi inte hittar det där dokumentet vi söker. Frustrerande är ordet. Men att få ordning bland sina filer är lättare än du tror.

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.

Partners

Webbkurser