Menu

Sluta säga att du är stressad

"Det har betydelse för hjärnan vilka budskap vi matar den med. Den har en förmåga att tro på det vi säger och tänker".

Det slår mig hur ofta jag hör människor säga saker som ”det är så stressigt nu”, ”jag måste stressa”, ”jag är stressad” i en aldrig sinande mängd varianter. Det är ett utmärkt sätt att fortsätta att vara stressad. Det ger näring till hjärnans ”stressnätverk”.


Jag menar inte att vi ska sluta prata om de viktiga sidorna av stress. Att det är allvarligt och faktiskt dödande med långvarig stress. Det dödar hjärnceller och studier visar på starkt samband mellan långvarig stress och demens.

Den allmänna nerdragningen på resurser och den allt mer ökande pressen på många människor är också viktiga att ha fokus på, det behövs ökad kunskap hos beslutsfattare och ledare.

Det är också av stor vikt att medvetandeföra att den enorma mängden sinnesintryck som ständigt flödar emot oss och samhällets 24/7-mentalitet påverkar hjärnan starkt och ”tröttar ut” den. I sammanhanget är kunskap och allas eget ansvar avgörande.

Men att ständigt prata om att vi är stressade hjälper inte ett dugg! Det gör snarare saken värre och håller stressen vid liv.

Man skulle kunna likna framkomligheten i hjärnans nätverk vid ett vägnät. Där det är mycket trafik bygger vi stora leder för att underlätta framkomligheten. Genvägar är ofta senvägar, säger ett talesätt. Viker vi av från de stora lederna blir det ofta lite krångligare och tar lite längre tid att ta sig fram.

På samma sätt är det i hjärnans kommunikation. De leder vi far ofta på blir till stora motorvägar där informationen lätt tar sig fram. Tänker och pratar vi ”stress” jämt och ständigt, håller vi dessa nätverk vid liv. Det blir lätt att tolka allt som stress, utan urskiljning. Och att lite slarvigt använda uttrycket stress så fort det är mycket eller bråttom.

Det har betydelse för hjärnan vilka budskap vi matar den med. Den har en förmåga att tro på det vi säger och tänker.

Mycket av vår stress skapas på det här sättet i tanken. Att bryta tankemönster är att gå lite utanför sin trygghetszon och börja fara på nya vägar. Det kan kännas som att komma till ett vägarbete, det tar stopp! Det kanske är ett stort hål i marken. Hur ska vi ta oss över eller förbi?

Det är ett visst motstånd att bryta tankemönster och beteende. Precis som det ofta är ett visst motstånd att vika av från motorvägen och utforska en ny väg. Det tar emot, det kostar på till en början, vi behöver öka vår uppmärksamhet och vi får medvetet välja att möta och forcera de hinder som dyker upp. Och de möjligheter som uppenbarar sig.

Möjligheten att hitta ett stycke väg som är oändligt vackert när vi är ute och kör. Möjligheten att koppla ihop nya nervceller i hjärnan när vi tar oss bort från ”stressmotorvägen”. Kanske upptäcka vägar som heter fokus, effektivitet och till och med lugn. Trots att det är mycket att göra.

Tricket är att våga tänka nya tankar, trots motståndet. Byta ”det är stressigt nu” mot ”idag är det mycket, nu ska jag jobba fokuserat med en sak i taget”. Byta ”jag måste stressa iväg för att hinna” mot ”jag har kort om tid, jag får skynda mig”. (Det är inte samma sak att stressa som att skynda!)

På så sätt början nya nervbanor att koppla ihop sig och bli allt mer farbara efterhand. Vi får fler möjliga vägar att fara på.

Att utmana sig själv och tänka nya tankar är bra träning för hjärnan. Det sägs att vi tänker 60 000 – 90 000 tankar per dygn. Och att 95 % är samma tankar som igår! Det skapar inte så många nya nätverk i hjärnan.

Så prova en dag eller två! Gör dig själv uppmärksam på när hur ofta du använder ordet ”stress”. Prova att byta ut det mot ett mer nyanserat uttryckssätt. Aktivera fler delar av din hjärna och undvik att dra igång stressen i onödan. Du kan hitta nya spännande hjärnvägar att känna dig bekväm och till och med trygg på.

Och det skulle inte förvåna mig ett dugg om du känner dig mindre stressad och hinner med mer.

Önskar dig många nya farbara hjänvägar!


Du kanske även gillar

Svenska folket efterfrågar hälsa, glädje och humor på arbetsplatsen - men verkligheten präglas av kostnadsjakt och förvirring, visar Sverigestudien. Svenskar vill att hälsa och glädje ska vara de dominerande vä...

Anneli Godman: ”Man kan bränna ut sig av för mycket, för lite eller helt lagom att göra - beroende på hur man hanterar situationen. Man kan bli utmattad i en miljö där ingen ler. Vi har alla ett stort ansvar, nu gäller det att ta det.” Den psykiska ohälsan debatteras flitigt. I många sammanhang kopplat...

Svenskarna vill att anställdas hälsa får högre prioritet, visar Sverigestudien. Lagarbete, kostnadsjakt, ansvar och resultatinriktning är de vä...

Testa din IT-stress på ny webbsajt. IT-stress på jobbet försämrar såväl hälsa som...

Mäns och kvinnors hälsomönster liknar varandra allt mer. Graden av jämställdhet i företagen påverkar...

Arbetsklimatet är avgörande i kampen mot psykisk ohälsa. Anställda som lider av psykisk ohälsa upplever att arbetsklimatet har...

Mindfulness ökar produktiviteten och ger gladare medarbetare. Bland annat… Företag och företagsledare är experter inom sina områden...

Anna Raftheim, personalchef på SATS, ser tydligt hur mål och motivation hänger ihop på en av Sveriges bästa arbetsplatser. När Great Place To Work Institute utnämnde Sveriges bästa f...

Idrottspsykologen Fredrik Sandin om prestation, drivkraft och teambuilding. En elitidrottare måste alltid vara bäst när det verkligen g...

"Forskarna konstaterar att förmågan att fokusera ger en känsla av kontroll och kompetens." Med fokustid menas att fokusera på en sak i taget, att ha förm...

 • Motivationsbloggen

Ofta när någon tar ställning för inkludering inom idrottsvärlden så hörs ändå upprörda röster om att sport och politik inte bör blandas. Det har bland annat kommit upp när supporters på fotbollsmatcher hållit upp banderoller som rört invandring och stöttat rörelser som till exempel Refugees welcome. Det här intresserar mig.

 • Coacha

Känns det trögt och omotiverat att sätta igång igen efter sommarens semester?
Har du varit mobilfri, fri från mailen, fri från att fatta beslut och prestera hela tiden? Kanske har du legat i hängmattan och inte gjort så mycket, kanske har du tagit promenader på stranden eller strosat runt i naturen. Och funderat på dagens viktigaste fråga: ”Vad ska vi ha till middag idag?”
Du har varit i nuet och din hjärna har lugnat ner sig och fått kontroll på tankarna.
Möjligen har du till och med haft lite tråkigt på slutet av semestern och känt behov av att göra någonting.
Du kanske har fått nya idéer och tankar om ditt liv och arbete?

 • Planera

Det finns olika uppfattningar om hur mycket tid vi spiller på att leta efter digitala dokument, men klart är att letandet bland filerna utgör ett synnerligen oönskat avbrott i vårt arbete. Nog går det att betrakta också detta som en distraktion. Vi är i färd med att få en sak gjord men blir hindrade i vår framfart bara för att vi inte hittar det där dokumentet vi söker. Frustrerande är ordet. Men att få ordning bland sina filer är lättare än du tror.

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.