Menu
  • Motivationsbloggen

När jag gick i grundskolan på 1100-talet nötte vi glosor, insjöar, huvudstäder, periodiska system och allt annat mellan himmel och jord. Nötandet var en del av vardagen. Jag minns fortfarande att slaget vid Hastings ägde rum 1066 och att den kemiska beteckningen för Klor är Cl. En del sitter kvar, men rätt mycket har lossnat, om jag ska vara ärlig. Nu är det modern times. Mina ungar lär sig fortfarande sjöar och huvudstäder och franskaglosor - men på nya sätt. När jag ser dem hänga över sina skol-appar, fantasifulla lärspel och klickar och swajpar tänker jag på forntidens nötande. Och så tänker jag att de är lyckans ostar som fått kliva in i en helt annan kunskapsvärld redan från start

  • HR

Innovation har varit ordet på allas läppar på senare tid. Sverige står sig bra i internationella rankingar över innovationskraften, men det finns fortfarande mycket som kan göras för att det ska bli bättre. I en undersökning från fackförbundet Unionen säger var tredje tjänsteman att företagen behöver bli bättre på att tillvarata medarbetarnas idéer.

  • HR

Hur ersätter man en medarbetare som kan sniffa sig till vilken åtgärd som måste vidtas? Det är en av alla frågeställningar som Ulla Folgerö, vd för Mentens AB, har ställts inför i sitt arbete med kompetensöverföring. För Motivation.se berättar hon hur man "tankar" en medarbetare på kunskap, "strimlar upp" kompetensen och överför den till kollegorna.

  • HR

Västerbotten är en region som står inför stora demografiska och arbetsmarknadspolitiska utmaningar - pensionsavgångarna kommer att bli många de kommande åren, samtidigt som arbetslösheten bland ungdomar är hög. Nu vill regionen ta tag i problemet - genom att låta seniora medarbetare bli mentorer åt de unga.

  • HR

Mer än hälften av de som studerar på yrkeshögskolan gör det för att satsa på en ny karriär. Och det lönar sig, eftersom nio av tio har jobb ett halvår efter examen.

  • Ledarskap

Bra kompetensutveckling kommer att vara den stora konkurrensfördelen i framtidens företag. Hur kan du och dina medarbetare ligga i framkant?

  • Ledarskap

En stor utmaning för ledare idag är att behålla och utveckla den kompetens som finns inom företaget.  När arbetskraften blir alltmer flexibel och benägen att byta arbetsgivare är kompetensutveckling ett måste för att inte förlora det som är företagets själ – medarbetarna.

  • HR

Tjänstemän i svenska företag vill gärna stärka sin kunskap och kompetens. Men företagen lägger inte in varken tid eller pengar för kompetensutveckling i sin verksamhetsplanering, visar en ny undersökning från fackförbundet Unionen.

  • Kommunicera

Facebook är mycket mer än ett socialt forum. Där många människor möts finns också möjlighet att lära sig något nytt och att utvecklas som person. På Facebook finns gott om möjligheter till kompetensutveckling, inte minst genom de många intressegrupper, ”gillasidor” och forum som skapats.

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram