Menu

Utbildningar

Arbetsrätt
Ort Leverantör
Arbetsrätt för dig som jobbar med HR eller har personalansvar Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Arbetsrätt för dig som jobbar med HR eller har personalansvar Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Utbildning
Ort Leverantör
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens i grupp Stockholm Kandidata AB
Emotionell intelligens: EQ in Action Stockholm Kandidata AB
Språk
Kommunikation
HR
engelska
Ort Leverantör
Boost your HR English! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Certifiering
Ort Leverantör
Certifiera dig i DiSC
Stockholm
Göteborg
Malmö
Move Management
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång Stockholm. Göteborg Kandidata AB
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång GÖTEBORG Göteborg Kandidata AB
Problemlösningsförmåga/IQ: Utbildning i WPT (Wonderlic Personnel Test) Stockholm Kandidata AB
Virtual: EQ-i 2.0 Certification in English Stockholm Kandidata AB
WPT Certification in English Stockholm Kandidata AB
Ledarskap
Ort Leverantör
Emotionell intelligens och TEIQue
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Life&Career personbedömning och second opinion vid urval Stockholm Life & Career
Thomas360
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Rekrytering
Ort Leverantör
Kompetensbaserad rekrytering – för ökad hållbarhet och genomslagskraft! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
HR-strategi HR Business Partner ledning
Ort Leverantör
Lär dig koppla organisationskulturen till verksamhetsstrategin! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
ekonomi
nyckeltal
Ort Leverantör
Lönsamhet & Nyckeltal – HR på ekonomiska Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Möteseffektivitet
Ort Leverantör
SmartaMöten® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Teambuilding
Ort Leverantör
SmartaTeam® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Personlig effektivitet
Ort Leverantör
SmartTime® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Personlig effektivitet
Möteseffektivitet
Ort Leverantör
SmartTime® med möteseffektivitet Alla orter Kompetensakademin Norden AB
strategi
Lönebildning
HR
Ledning
Ort Leverantör
Strategisk lönebildning Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Ledarskap HR Kommunikation
Ort Leverantör
Unika möten med unika människor! - om att bemöta personer med funktionsnedsättning! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Strategiskt förändringsarbete
Ort Leverantör
Utveckla strategier för att leda och hantera förändring Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening