Menu

Utbildningar

Jämställdhet/Mångfald
Ort Leverantör
Arbeta strategiskt med jämställdhet och mångfald Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Utbildning
Ort Leverantör
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens i grupp Stockholm Kandidata AB
Emotionell intelligens: EQ in Action Stockholm Kandidata AB
Ackreditering/Certifiering Belbin
Ort Leverantör
Belbin Ackreditering Teamroller Uppsala Belbin Sverige AB
Certifiering
Ort Leverantör
Certifiera dig i DiSC
Stockholm
Göteborg
Malmö
Move Management
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång Stockholm. Göteborg Kandidata AB
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång GÖTEBORG Göteborg Kandidata AB
Problemlösningsförmåga/IQ: Utbildning i WPT (Wonderlic Personnel Test) Stockholm Kandidata AB
Virtual: EQ-i 2.0 Certification in English Stockholm Kandidata AB
WPT Certification in English Stockholm Kandidata AB
Ledarskap
Ort Leverantör
Emotionell intelligens och TEIQue
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Life&Career personbedömning och second opinion vid urval Stockholm Life & Career
Thomas360
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
HR English
Ort Leverantör
HR in English - develop your ability to interact professionally Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Möteseffektivitet
Ort Leverantör
SmartaMöten® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Teambuilding
Ort Leverantör
SmartaTeam® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Personlig effektivitet
Ort Leverantör
SmartTime® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Personlig effektivitet
Möteseffektivitet
Ort Leverantör
SmartTime® med möteseffektivitet Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Lönebildning
Ort Leverantör
Strategisk lönebildning – bygg upp en effektiv och lönsam process Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Strategiskt förändringsarbete
Ort Leverantör
Workshop: Utveckla strategier för att leda och hantera förändring Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Workshop: Utveckla strategier för att leda och hantera förändring Göteborg HR-utbildningar - Sveriges HR Förening