Menu

Utbildningar

Arbetsrätt
Ort Leverantör
Arbetsrätt för dig som jobbar med HR eller har personalansvar Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Arbetsrätt för dig som jobbar med HR eller har personalansvar Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Utbildning
Ort Leverantör
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens i grupp Stockholm Kandidata AB
Emotionell intelligens: EQ in Action Stockholm Kandidata AB
Språk
Kommunikation
HR
engelska
Ort Leverantör
Boost your HR English! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Certifiering
Ort Leverantör
Certifiera dig i DiSC
Stockholm
Göteborg
Malmö
Move Management
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång Stockholm. Göteborg Kandidata AB
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång GÖTEBORG Göteborg Kandidata AB
Problemlösningsförmåga/IQ: Utbildning i WPT (Wonderlic Personnel Test) Stockholm Kandidata AB
Virtual: EQ-i 2.0 Certification in English Stockholm Kandidata AB
WPT Certification in English Stockholm Kandidata AB
Ledarskap
Ort Leverantör
Emotionell intelligens och TEIQue
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Life&Career personbedömning och second opinion vid urval Stockholm Life & Career
Thomas360
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
ekonomi
nyckeltal
Ort Leverantör
HR ekonomi - värdet av motiverade medarbetare Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Rekrytering
Ort Leverantör
Kompetensbaserad rekrytering – för ökad hållbarhet och genomslagskraft! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
HR-strategi HR Business Partner ledning
Ort Leverantör
Lär dig koppla organisationskulturen till verksamhetsstrategin! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Ackreditering/Certifiering i Säljrekrytering
Ort Leverantör
Scientific Sales Selection Workshop
Rom i Italien 10 oktober
Örebro 17 oktober eller 7 december också Örebro
Belbin Sverige AB
Scientific Sales Selection Workshop
Rom i Italien 10 oktober
Örebro 17 oktober eller 7 december också Örebro
Belbin Sverige AB
Scientific Sales Selection Workshop
Rom i Italien 10 oktober
Örebro 17 oktober eller 7 december också Örebro
Belbin Sverige AB
Scientific Sales Selection Workshop
Rom i Italien 10 oktober
Örebro 17 oktober eller 7 december också Örebro
Belbin Sverige AB
Scientific Sales Selection Workshop
Rom i Italien 10 oktober
Örebro 17 oktober eller 7 december också Örebro
Belbin Sverige AB
Scientific Sales Selection Workshop
Rom i Italien 10 oktober
Örebro 17 oktober eller 7 december också Örebro
Belbin Sverige AB
strategi
Lönebildning
HR
Ledning
Ort Leverantör
Strategisk lönebildning Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Ledarskap HR Kommunikation
Ort Leverantör
Unika möten med unika människor! - om att bemöta personer med funktionsnedsättning! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Strategiskt förändringsarbete
Ort Leverantör
Utveckla strategier för att leda och hantera förändring Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening