Menu

Vikten av taktkänsla i ledarskapet

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm, gästskribent: Så blir du mer effektiv och taktfull i din kommunikation.

Som chefer och ledare ska vi hela tiden försöka ta fram det bästa i andra. Viktigt att komma ihåg är att ledarskapet normalt sett inte är en funktion av vad du säger utan hur och när du säger det. Bra ledare slutar aldrig att utvecklas och lära sig.

De flesta av oss har träffat på eller mött individer som oavsett situation eller miljö alltid tycks veta vad de ska säga och hur de ska säga det. Dessa individer behärskar konsten att kommunicera diplomatiskt, självsäkert och med taktkänsla. De säger rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Detta är kanske den enskilt viktigaste färdigheten vi behöver för att kunna påverka människor och driva resultat.

Om skribenten

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm har tillbringat drygt 20 år i en mängd olika branscher, och arbetar med företagsutveckling, ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Hon är Master certifierad handledare i bl a Situationsanpassat Ledarskap, Innermetrix och Social StylesTM. Madeleine har också utbildat ledare och konsulter i små och stora företag i Norden och internationellt.

Läs mer om SitServ!

Vissa chefer och ledare verkar ibland helt sakna taktkänsla, och de behöver bli mer medvetna om vilken typ av bild de sänder ut, eller om att de kommunicerar ut helt fel budskap. De flesta individer kan genom träning få en mer flexibel kommunikationsstil med en större medvetenhet om vilken typ av ordval, ton och kroppsspråk de uppfattas ha. De flesta av oss kan utveckla vår förmåga att kommunicera olika åsikter på ett mer neutralt sätt, kommunicera mer effektivt genom aktivt lyssnande och styra våra beteendemässiga ”triggers” så att vi agerar istället för att reagera.

Man kan förenklat säga att vår effektivitet i kommunikationen beror på tre faktorer:

 • 7% betydelsen av orden vi använder, d v s vad vi säger
 • 38% på hur vi säger ordern vi valt
 • 55% på icke verbala kännetecken såsom kroppsspråk, ansiktsuttryck etc.

Viktigt att komma ihåg är att både vad vi säger och hur vi säger det har en viktig roll i hur effektiv vår kommunikation uppfattas av andra. Vår verbala kommunikation gör förhoppningsvis så att vi blir förstådda, vår icke-verbala kommunikation ger ledtrådar avseende våra attityder och känslor. Om det finns ett glapp mellan vad vi säger och hur vi säger det kommer de vi försöker kommunicera med tro mer på det icke-verbala än på de sagda orden.

Vi lyssnar, ser – och tolkar

Lär dig lyssna och se saker nära, du kan se och höra vad människor omkring dig säger men du kan aldrig säkert veta vad de tänker eller känner. Det vi ser är det vi tror på, men tyvärr är inte alltid de slutsatser vi drar utifrån det vi ser korrekta. Syftet med att leda andra är att förflytta dem från punkt A till punkt B, d v s hjälpa dem att utvecklas och även hindra dem från att falla tillbaka prestationsmässigt. Vissa individer är väldigt bra på att prata sig ur olika svåra situationer, eller är bättre på att förhandla. Ibland kan vi ha lite tur, men om vi ska ha en långsiktig framgång behöver vi ha en stark kommunikationsförmåga, planera våra interaktioner, ha självkontroll, självförtroende och emotionell intelligens.

Vår taktkänsla och förmåga att vara diplomatiska är centrerad kring vår förståelse för andra människor och hur känsliga vi är för att uppfatta andras åsikter, föreställningar, idéer och känslor.

Effektiv användning av taktkänsla och diplomati kommer från vår förmåga att uppfatta vad en annan person känner eller tänker vid varje given tidpunkt, och sedan svara på ett sådant sätt att man undviker dåliga känslor eller pinsamheter - samtidigt som vi ska kunna hävda eller ta upp egna idéer och känslor på ett välmenande sätt.

Alla människor och alla kommunikationssituationer är unika. Att utveckla effektiv taktkänsla och diplomati kräver övning och gott omdöme. Dessa kunskaper är inte begränsade till användningen i formella sammanhang, såsom arbetsplatsen; takt och diplomati är också viktigt att utveckla för att kunna upprätthålla vänskap, romantiska relationer och relationer i familjen.

Förutsättningar för framgångsrik taktkänsla

En av grundförutsättningarna är sunt förnuft och att kunna använda ett gott omdöme oavsett situation. Det finns ett antal viktiga färdigheter för att kunna kommunicera med taktkänlsa:

 • Lyssna aktivt och uppmärksamt: du behöver kunna lyssna inte bara på det som sägs utan också på hur det sägs för att kunna förstå och reagera på ett anpassat lämpligt sätt.
 • Emotionell Intelligens (EQ): Människor med högre EQ har normalt sett en högre förmåga att på ett naturligt sätt kommunicera med taktkänsla.
 • Visa empati: En del av EQ, d v s vår förmåga att se och uppfatta omvärlden från en annan individs perspektiv.
 • Bestämdhet: en av de största anledningarna att använda taktkänsla är ofta att kunna övertyga eller påverka andra att tänka eller bete sig på ett visst sätt. Bestämdhet utan att styra eller köra över är grundläggande för denna process.
 • Artighet: att kunna vara artig och tillmötesgående, med respekt för andras synvinklar och kulturella skillnader är viktigt i de flesta typer av relationer.

Om vi lär oss att förstå hur andra ser och uppfattar oss får vi en ökad självinsikt om hur vi normalt försöker att påverka och utöva inflytande på andra. Några punkter som de flesta av oss behöver tänka på och även träna på för att utveckla en bättre taktkänsla när vi kommunicerar med och leder andra:

 • Utveckla en flexibel kommunikationsstil
 • Öka förtroende, tillit och respekt genom ökad medvetenhet om vår icke-verbala och verbala kommunikation, d v s våra ord och handlingar
 • Att kunna tala på ett självsäkert, diplomatiskt och taktfullt sätt även i svåra situationer och vid konflikter
 • Kunna presentera oss på ett kraftfullt sätt utan att överdriva och skrämma andra
 • Sträva efter ett ”win-win”-resultat, för att öka din chans att förhandla framgångsrikt även vid problematiska situationer så att alla parter kan känna sig gladare om någon kompromiss gjorts under processen.

För vissa är taktkänsla och diplomati naturligt och lättare än för andra. Den goda nyheten är att som med de flesta ledarskapsförmågor och färdigheter, kan även takt och diplomati förbättras genom övning och erfarenheter.

"Leadership is a conscious choice to act out of a deep sense and awareness to one's situation and surroundings."

~ Dr. Karen Keller


Du kanske även gillar

Ny undersökning: bristfälliga IT-lösningar orsak till irritation och konflikter på arbetsplatsen. Ogenomtänkta IT-lösningar fördubblar risken för bråk...

Anders Grillhammar, Manage Right: ”Ingen mår bra av att vara rätt person på fel plats. Som ledare och chef behöver man ofta hjälpa lågpresterare vidare i karriären”. Tänk om alla dina medarbetare var ”rätt person på rä...

Ambiverta personer är sociala och utåtriktade - men kan också ta ett steg tillbaka. På senare år har det pratats mycket om att människor är...

Hur vet man att en passion verkligen är "äkta"? I en tid då alla strävar efter självförverkligande har...

Anna Frankzén Starrin spanar från Almedalen - denna älskade och hatade plats. Om jag skulle försöka beskriva Almedalen för någon som...

Juryns slutgiltiga urval - hela listan. Nu har juryn för Årets vd gjort sitt val och sammanlagt 18...

Goda ledare växer i motgång Goda ledare förbereder sig och sin grupp att möta framtiden. De...

World Values Day ska göra människor medvetet värderingsdrivna. Värderingar handlar om vad som är viktigt för oss som mä...

Johnny Sundin: "Du behöver både mentalt och fysiskt gå in i en bubbla. En egen zon. Din stund. Där inget får störa dig och meddelandeaviseringarna får vänta. " Vi lever i en ny tid. Och så plötsligt – en ny tid igen! N...

Ljuger du för dig själv? Planeringsstadiet är ett himmelrike - för dagdrömmare och kroniska uppskjutare. Drömmare älskar att planera. Planeringsstadiet är perfekt f...

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.

 • Kommunicera

... inställningen är lika främmande som vanlig. Allt för många tror att när de har kommunicerat något, så är ansvaret att förstå budskapet hos mottagaren. Ingenting kan vara mer fel. Men ändå är det så vanligt.