Menu

Vikten av taktkänsla i ledarskapet

Så blir du mer effektiv och taktfull i din kommunikation.

Som chefer och ledare ska vi hela tiden försöka ta fram det bästa i andra. Viktigt att komma ihåg är att ledarskapet normalt sett inte är en funktion av vad du säger utan hur och när du säger det. Bra ledare slutar aldrig att utvecklas och lära sig.

De flesta av oss har träffat på eller mött individer som oavsett situation eller miljö alltid tycks veta vad de ska säga och hur de ska säga det. Dessa individer behärskar konsten att kommunicera diplomatiskt, självsäkert och med taktkänsla. De säger rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Detta är kanske den enskilt viktigaste färdigheten vi behöver för att kunna påverka människor och driva resultat.

Om skribenten

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm har tillbringat drygt 20 år i en mängd olika branscher, och arbetar med företagsutveckling, ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Hon är Master certifierad handledare i bl a Situationsanpassat Ledarskap, Innermetrix och Social StylesTM. Madeleine har också utbildat ledare och konsulter i små och stora företag i Norden och internationellt.

Läs mer om SitServ!

Vissa chefer och ledare verkar ibland helt sakna taktkänsla, och de behöver bli mer medvetna om vilken typ av bild de sänder ut, eller om att de kommunicerar ut helt fel budskap. De flesta individer kan genom träning få en mer flexibel kommunikationsstil med en större medvetenhet om vilken typ av ordval, ton och kroppsspråk de uppfattas ha. De flesta av oss kan utveckla vår förmåga att kommunicera olika åsikter på ett mer neutralt sätt, kommunicera mer effektivt genom aktivt lyssnande och styra våra beteendemässiga ”triggers” så att vi agerar istället för att reagera.

Man kan förenklat säga att vår effektivitet i kommunikationen beror på tre faktorer:

 • 7% betydelsen av orden vi använder, d v s vad vi säger
 • 38% på hur vi säger ordern vi valt
 • 55% på icke verbala kännetecken såsom kroppsspråk, ansiktsuttryck etc.

Viktigt att komma ihåg är att både vad vi säger och hur vi säger det har en viktig roll i hur effektiv vår kommunikation uppfattas av andra. Vår verbala kommunikation gör förhoppningsvis så att vi blir förstådda, vår icke-verbala kommunikation ger ledtrådar avseende våra attityder och känslor. Om det finns ett glapp mellan vad vi säger och hur vi säger det kommer de vi försöker kommunicera med tro mer på det icke-verbala än på de sagda orden.

Vi lyssnar, ser – och tolkar

Lär dig lyssna och se saker nära, du kan se och höra vad människor omkring dig säger men du kan aldrig säkert veta vad de tänker eller känner. Det vi ser är det vi tror på, men tyvärr är inte alltid de slutsatser vi drar utifrån det vi ser korrekta. Syftet med att leda andra är att förflytta dem från punkt A till punkt B, d v s hjälpa dem att utvecklas och även hindra dem från att falla tillbaka prestationsmässigt. Vissa individer är väldigt bra på att prata sig ur olika svåra situationer, eller är bättre på att förhandla. Ibland kan vi ha lite tur, men om vi ska ha en långsiktig framgång behöver vi ha en stark kommunikationsförmåga, planera våra interaktioner, ha självkontroll, självförtroende och emotionell intelligens.

Vår taktkänsla och förmåga att vara diplomatiska är centrerad kring vår förståelse för andra människor och hur känsliga vi är för att uppfatta andras åsikter, föreställningar, idéer och känslor.

Effektiv användning av taktkänsla och diplomati kommer från vår förmåga att uppfatta vad en annan person känner eller tänker vid varje given tidpunkt, och sedan svara på ett sådant sätt att man undviker dåliga känslor eller pinsamheter - samtidigt som vi ska kunna hävda eller ta upp egna idéer och känslor på ett välmenande sätt.

Alla människor och alla kommunikationssituationer är unika. Att utveckla effektiv taktkänsla och diplomati kräver övning och gott omdöme. Dessa kunskaper är inte begränsade till användningen i formella sammanhang, såsom arbetsplatsen; takt och diplomati är också viktigt att utveckla för att kunna upprätthålla vänskap, romantiska relationer och relationer i familjen.

Förutsättningar för framgångsrik taktkänsla

En av grundförutsättningarna är sunt förnuft och att kunna använda ett gott omdöme oavsett situation. Det finns ett antal viktiga färdigheter för att kunna kommunicera med taktkänlsa:

 • Lyssna aktivt och uppmärksamt: du behöver kunna lyssna inte bara på det som sägs utan också på hur det sägs för att kunna förstå och reagera på ett anpassat lämpligt sätt.
 • Emotionell Intelligens (EQ): Människor med högre EQ har normalt sett en högre förmåga att på ett naturligt sätt kommunicera med taktkänsla.
 • Visa empati: En del av EQ, d v s vår förmåga att se och uppfatta omvärlden från en annan individs perspektiv.
 • Bestämdhet: en av de största anledningarna att använda taktkänsla är ofta att kunna övertyga eller påverka andra att tänka eller bete sig på ett visst sätt. Bestämdhet utan att styra eller köra över är grundläggande för denna process.
 • Artighet: att kunna vara artig och tillmötesgående, med respekt för andras synvinklar och kulturella skillnader är viktigt i de flesta typer av relationer.

Om vi lär oss att förstå hur andra ser och uppfattar oss får vi en ökad självinsikt om hur vi normalt försöker att påverka och utöva inflytande på andra. Några punkter som de flesta av oss behöver tänka på och även träna på för att utveckla en bättre taktkänsla när vi kommunicerar med och leder andra:

 • Utveckla en flexibel kommunikationsstil
 • Öka förtroende, tillit och respekt genom ökad medvetenhet om vår icke-verbala och verbala kommunikation, d v s våra ord och handlingar
 • Att kunna tala på ett självsäkert, diplomatiskt och taktfullt sätt även i svåra situationer och vid konflikter
 • Kunna presentera oss på ett kraftfullt sätt utan att överdriva och skrämma andra
 • Sträva efter ett ”win-win”-resultat, för att öka din chans att förhandla framgångsrikt även vid problematiska situationer så att alla parter kan känna sig gladare om någon kompromiss gjorts under processen.

För vissa är taktkänsla och diplomati naturligt och lättare än för andra. Den goda nyheten är att som med de flesta ledarskapsförmågor och färdigheter, kan även takt och diplomati förbättras genom övning och erfarenheter.

"Leadership is a conscious choice to act out of a deep sense and awareness to one's situation and surroundings."

~ Dr. Karen Keller


Du kanske även gillar

Ewa Braf: "Jag kan skriva under på att han är ödmjuk som få och har en fantastisk professionell drivkraft". " I artikeln Principer för framgångsrikt ledarskap berättade jag...

Anna Bellman ger dig fem tips på hur du kan sälja in dig själv bättre. Oavsett om du har titeln säljare på ditt visitkort eller inte -s...

Artikelserie - del 3 av 3. Bengt Karlöf: "Man kan med fog påstå att management är ett så komplext ämne att det inte enkelt låter sig behandlas med sedvanlig vetenskaplig metodik - mycket beroende på att management är en yrkesroll snarare än en vetenskap". Om man utgår från att management består av de tre...

Förtroende för närmaste chefen väldigt viktigt för motivationen, visar ny undersökning. Det finns en tydlig koppling mellan motivationen och förtroendet för...

Personlighetens Big Five, del 5: Neuroticism. Att vara neurotisk är inte särskilt roligt. Många av oss ä...

Katarina Moberg och Hélène Karlsson, gästskribenter: Därför uppstår motstånd vid förändring – och så kan det hanteras. Förändringsprocesser innebär inte sällan att organisationen...

"Jag kan inte påstå att jag är någon expert på begreppet 'känna sig själv', men jag har på nära håll sett rätt många politiska ledare på hög nivå". Tre kvällar, tre böcker och tre politiska ledare: De två f...

Britta Lejon, ordförande ST: "Chefer måste få bättre förutsättningar att leda." Befria cheferna från de tidskrävande administrativa uppgifterna -...

Användbara tips i snabbformat: som Silver- och Guldmedlem får du boken "150 Ledningsgrupper senare" - som pdf eller podcast. Efter att ha jobbat med över 150 ledningsgrupper har författarna,...

Fyra tänkvärda punkter om retorisk förmåga. I ditt ledarskap stöter du förmodligen ofta på situationer d...

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.

 • HR

Påfrestande och ”förgiftade” relationer på jobbet har en stor negativ inverkan på människors produktivitet. Nästan alla har någon gång upplevt den typen av problem på sin arbetsplats. Forskning har visat att 80 procent har förlorat värdefull arbetstid på att oroa sig över incidenter kopplade till dåliga jobbrelationer. Men hur hanterar man relationen till kollegor vars beteende får en att tappa lusten och motivationen?

 • Ledarskap

Att anta rollen som extern vd i ett ägarlett företag där en av huvudägarna har suttit som vd och är kvar operativt i företaget är en utmanade uppgift för vilken rutinerad ledare som helst. Ett lyckat vd-byte med rätt person och en väl förberedd ägare är en positiv och värdeskapande förändring i bolaget. Ett misslyckat vd-byte kan å andra sidan få en stor negativ effekt på tillväxten och värdeutvecklingen i bolaget.
En viktig framgångsfaktor för att lyckas med tillsättandet av en extern vd är att det finns ett aktivt och professionellt styrelsearbete på plats.

 • Kommunicera

Som chefer och ledare ska vi hela tiden försöka ta fram det bästa i andra. Viktigt att komma ihåg är att ledarskapet normalt sett inte är en funktion av vad du säger utan hur och när du säger det. Bra ledare slutar aldrig att utvecklas och lära sig.

De flesta av oss har träffat på eller mött individer som oavsett situation eller miljö alltid tycks veta vad de ska säga och hur de ska säga det. Dessa individer behärskar konsten att kommunicera diplomatiskt, självsäkert och med taktkänsla. De säger rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Detta är kanske den enskilt viktigaste färdigheten vi behöver för att kunna påverka människor och driva resultat.

 • HR

Kontakthinder riskerar att skapa stora besvär för både chefen själv och för medarbetare och kunder. I den här artikeln ska vi titta närmare på tre av de 11 typer av hinder som har identifierats i forskning. Vi konstaterar också att kontakthinder lätt smittar av sig och blir en del av kulturen. Att lära sig förstå och åtgärda dessa hinder är därför essentiellt i modern ledarskapsutveckling.

 • Motivera

Detta är min hyllning till huvudlösheten. Jag syftar nu inte på den huvudlöshet som får människor att vara tanklöst destruktiva eller alldeles i onödan åsamka skada. Jag syftar på den ljuvliga, livgivande, närande huvudlösheten.

 • Ledarskap

Ulrika Sedell är ledarskapsutvecklaren som agerar för att bidra till integration av de som upplever utanförskap i dagens Sverige. Hon är frustrerad över bristen på flexibilitet, saknar en idédiskussion och hoppas kunna inspirera till förmåga att sätta målet främst.

 • Ledarskap

Att förändring kan vara svårt och jobbigt känner de flesta till. Därför kan det vara bra att använda sig av en modell för att skapa förändring. En bra modell är femstegsmodellen. Det är fem steg som ska bearbetas och ta dig genom hela förändringsprocessen – från tankar och drömmar till slutstation.

 • Ledarskap

Samarbete och teamkänsla lyfts ofta fram som viktiga faktorer i skapandet av en bra arbetsplats. Detta naturligtvis med all rätt. Men kan det bli för mycket av det goda?
En ny undersökning visar att högpresterande medarbetare riskerar att bli illa behandlade på arbetsplatser som lägger stor vikt vid kollektivets sammanhållning.

 • Motivera

Hur bryter man en dålig vana? Vi människor har en tendens att fastna i vanor och beteenden som vi vet att vi inte mår bra av, ändå kan det kännas nästan omöjligt att bryta mönstret. Enligt psykiatrikern Judson Brewer finns det dock en ganska enkel lösning på problemet. Han menar att vi kan bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem. Med hjälp av mindfulness och medveten nyfikenhet kring vad som händer kan vi ta kontrollen över beteendet, och övervinna det.

 • Kommunicera

När journalister beskriver hur de upplever företagens krishantering är det "att sanningen inte kommer fram direkt" som rankas högst. Det visar en undersökning från Aalund. Men sanningen är sällan så enkel. Den är inte svart eller vit, och kan oftast inte beskrivas med ett enkelt “ja” eller “nej”. Verkligheten som utspelar sig bakom kulisserna är i själva verket för komplex för att kunna sammanfattas i en oneliner.

 • Ledarskap

När man talar om organisation handlar det ofta om saker som linje-stab, styrning, kontroll, projekt, lean och agility. Möten pratar man inte om. Många lägger mer än halva sin arbetstid på möten, men tar dem för givna. Vad händer om vi börjar se möten som en organisationsform, den mest grundläggande av dem alla?

 • Projektleda

Uttrycket ”Elefanten i rummet” kommer ursprungligen från engelska språket. Det är ett bildligt uttryck för något som tar stor plats och är påtagligt för alla människor i en grupp. Trots detta undviker man att prata om det. Alla vet, men ingen säger något.
”Kejsarens nya kläder” kan användas på liknande tema. Här handlar det om HC Andersens figur som hade kläder av ett magiskt tyg som man inte kan se. I själva verket låtsas alla som att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utbrister till slut: "Han har ju inga kläder på sig!". Alla vet, men ingen säger något. Vi anpassar oss till gruppen trots att det är uppenbart att gruppen har fel.

 • Coacha

Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak från nästan alla mina klienter, och det är meningen ”jag vet inte vad jag vill”. Lite mer utförligt låter det ungefär så här: ”Jag är vilsen och orolig för jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv och mitt arbete.”
Att inte veta vad man vill i livet och i karriären kan vara väldigt stressigt och frustrerande. Det leder ofta till att man inte kommer vidare utan stannar i en situation som inte är optimal.