Menu

Vikten av taktkänsla i ledarskapet

Så blir du mer effektiv och taktfull i din kommunikation.

Som chefer och ledare ska vi hela tiden försöka ta fram det bästa i andra. Viktigt att komma ihåg är att ledarskapet normalt sett inte är en funktion av vad du säger utan hur och när du säger det. Bra ledare slutar aldrig att utvecklas och lära sig.

De flesta av oss har träffat på eller mött individer som oavsett situation eller miljö alltid tycks veta vad de ska säga och hur de ska säga det. Dessa individer behärskar konsten att kommunicera diplomatiskt, självsäkert och med taktkänsla. De säger rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Detta är kanske den enskilt viktigaste färdigheten vi behöver för att kunna påverka människor och driva resultat.

Om skribenten

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm har tillbringat drygt 20 år i en mängd olika branscher, och arbetar med företagsutveckling, ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Hon är Master certifierad handledare i bl a Situationsanpassat Ledarskap, Innermetrix och Social StylesTM. Madeleine har också utbildat ledare och konsulter i små och stora företag i Norden och internationellt.

Läs mer om SitServ!

Vissa chefer och ledare verkar ibland helt sakna taktkänsla, och de behöver bli mer medvetna om vilken typ av bild de sänder ut, eller om att de kommunicerar ut helt fel budskap. De flesta individer kan genom träning få en mer flexibel kommunikationsstil med en större medvetenhet om vilken typ av ordval, ton och kroppsspråk de uppfattas ha. De flesta av oss kan utveckla vår förmåga att kommunicera olika åsikter på ett mer neutralt sätt, kommunicera mer effektivt genom aktivt lyssnande och styra våra beteendemässiga ”triggers” så att vi agerar istället för att reagera.

Man kan förenklat säga att vår effektivitet i kommunikationen beror på tre faktorer:

 • 7% betydelsen av orden vi använder, d v s vad vi säger
 • 38% på hur vi säger ordern vi valt
 • 55% på icke verbala kännetecken såsom kroppsspråk, ansiktsuttryck etc.

Viktigt att komma ihåg är att både vad vi säger och hur vi säger det har en viktig roll i hur effektiv vår kommunikation uppfattas av andra. Vår verbala kommunikation gör förhoppningsvis så att vi blir förstådda, vår icke-verbala kommunikation ger ledtrådar avseende våra attityder och känslor. Om det finns ett glapp mellan vad vi säger och hur vi säger det kommer de vi försöker kommunicera med tro mer på det icke-verbala än på de sagda orden.

Vi lyssnar, ser – och tolkar

Lär dig lyssna och se saker nära, du kan se och höra vad människor omkring dig säger men du kan aldrig säkert veta vad de tänker eller känner. Det vi ser är det vi tror på, men tyvärr är inte alltid de slutsatser vi drar utifrån det vi ser korrekta. Syftet med att leda andra är att förflytta dem från punkt A till punkt B, d v s hjälpa dem att utvecklas och även hindra dem från att falla tillbaka prestationsmässigt. Vissa individer är väldigt bra på att prata sig ur olika svåra situationer, eller är bättre på att förhandla. Ibland kan vi ha lite tur, men om vi ska ha en långsiktig framgång behöver vi ha en stark kommunikationsförmåga, planera våra interaktioner, ha självkontroll, självförtroende och emotionell intelligens.

Vår taktkänsla och förmåga att vara diplomatiska är centrerad kring vår förståelse för andra människor och hur känsliga vi är för att uppfatta andras åsikter, föreställningar, idéer och känslor.

Effektiv användning av taktkänsla och diplomati kommer från vår förmåga att uppfatta vad en annan person känner eller tänker vid varje given tidpunkt, och sedan svara på ett sådant sätt att man undviker dåliga känslor eller pinsamheter - samtidigt som vi ska kunna hävda eller ta upp egna idéer och känslor på ett välmenande sätt.

Alla människor och alla kommunikationssituationer är unika. Att utveckla effektiv taktkänsla och diplomati kräver övning och gott omdöme. Dessa kunskaper är inte begränsade till användningen i formella sammanhang, såsom arbetsplatsen; takt och diplomati är också viktigt att utveckla för att kunna upprätthålla vänskap, romantiska relationer och relationer i familjen.

Förutsättningar för framgångsrik taktkänsla

En av grundförutsättningarna är sunt förnuft och att kunna använda ett gott omdöme oavsett situation. Det finns ett antal viktiga färdigheter för att kunna kommunicera med taktkänlsa:

 • Lyssna aktivt och uppmärksamt: du behöver kunna lyssna inte bara på det som sägs utan också på hur det sägs för att kunna förstå och reagera på ett anpassat lämpligt sätt.
 • Emotionell Intelligens (EQ): Människor med högre EQ har normalt sett en högre förmåga att på ett naturligt sätt kommunicera med taktkänsla.
 • Visa empati: En del av EQ, d v s vår förmåga att se och uppfatta omvärlden från en annan individs perspektiv.
 • Bestämdhet: en av de största anledningarna att använda taktkänsla är ofta att kunna övertyga eller påverka andra att tänka eller bete sig på ett visst sätt. Bestämdhet utan att styra eller köra över är grundläggande för denna process.
 • Artighet: att kunna vara artig och tillmötesgående, med respekt för andras synvinklar och kulturella skillnader är viktigt i de flesta typer av relationer.

Om vi lär oss att förstå hur andra ser och uppfattar oss får vi en ökad självinsikt om hur vi normalt försöker att påverka och utöva inflytande på andra. Några punkter som de flesta av oss behöver tänka på och även träna på för att utveckla en bättre taktkänsla när vi kommunicerar med och leder andra:

 • Utveckla en flexibel kommunikationsstil
 • Öka förtroende, tillit och respekt genom ökad medvetenhet om vår icke-verbala och verbala kommunikation, d v s våra ord och handlingar
 • Att kunna tala på ett självsäkert, diplomatiskt och taktfullt sätt även i svåra situationer och vid konflikter
 • Kunna presentera oss på ett kraftfullt sätt utan att överdriva och skrämma andra
 • Sträva efter ett ”win-win”-resultat, för att öka din chans att förhandla framgångsrikt även vid problematiska situationer så att alla parter kan känna sig gladare om någon kompromiss gjorts under processen.

För vissa är taktkänsla och diplomati naturligt och lättare än för andra. Den goda nyheten är att som med de flesta ledarskapsförmågor och färdigheter, kan även takt och diplomati förbättras genom övning och erfarenheter.

"Leadership is a conscious choice to act out of a deep sense and awareness to one's situation and surroundings."

~ Dr. Karen Keller


Du kanske även gillar

Bristande kommunikation försvårar företagens förändringsprocesser.

 
I en värld som befinner sig i ständig förändring gä...

Intervju med Jan Artem Henriksson, SelfLeaders – om värderingar, självledarskap och det nya behovet av en meningsfull tillvaro. Inget land fokuserar så mycket på personligt självfö...

Jeanette Fors-Andrée, krisexpert: ”Bygg närvaro i sociala medier – i fredstid.” Grunden för all god kriskommunikation på Facebook måste l...

Vem vill inte vara lycklig? Men vad betyder egentligen ”lycka”? Vad innebär det att vara lycklig och hur blir vi det? Låt oss utforska ordet lycka. ”Lycka” tros ha sitt ursprung...

Gästskribent Lisa Carnbrand - detaljerna för ett lyckat event. Under mina år i eventbranschen har jag uppmärksammat att många...

John Maxwell: ”När jag förbereder mig för ett möte med någon, tillbringar jag tid åt att tänka över vilka frågor jag vill ställa.” Att lära sig ställa rätt frågor är ett utmärkt s...

Mats Ekdahl: "Citaten kan, i sin koncentrerade, pricksäkra och underhållande form peka på klokskap, klarsynthet, levnadsvisdom och viktiga tankemönster." Mats Ekdahl är författaren som har jobbat som chef, ledare och redakt...

Körlegenden Bosse Johansson ser varenda unge - och skapar delaktighet utöver det vanliga. Vad symboliserar en samspelt grupp bättre än en kör? Takten,...

Intervju med Charlotte Hågård, författare till boken Stick ut!: ”Om vi inte är införstådda med hur de nya trenderna ser ut så kan vi heller inte veta vad som krävs av oss på LinkedIn." ”Man ska vara på LinkedIn – men vad gör man egentligen d...

"Budskapen har inget egenvärde om de inte används, och helst konsistent av alla engagerade". Att kunna förmedla tydliga engagerande värdebudskap i mötet med...

 • Ledarskap

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback?

 • Motivera

Att uppnå bestående förändring är något av det svåraste som finns. Podcastprofilen Eric Zimmer vet det bättre än de flesta – han har genomgått en av de svåraste beteendeförändringar man över huvud taget kan tänka sig. I det här korta föredraget berättar han om sina erfarenheter, och förklarar – med utgångspunkt från sällskapsspelet ”Risk” – vilka tre grundläggande strategier man bör använda för att lyckas nå sitt mål och åstadkomma en varaktig förändring i sitt liv.

 • Ledarskap

“Det var en gång en man som bodde i en stuga i skogen. Där levde och arbetade han. Varje morgon klev han upp, klädde sig varmt och gick ut i skogen som fortfarande var mörk och kylig för att samla ved. Väl hemma igen tände han en eld i spisen och väntade tålmodigt på att värmen skulle sprida sig i stugan.
En dag kände han att han fick nog och ställde sig framför spisen och sa:
 – Okej spisen, under alla dessa år har jag varit ute i mörker och kyla om morgonen och samlat ved innan du gett mig någon som helst värme. Nu är det din tur att ge mig något först. Nu sätter jag mig här och väntar tills du har gett mig lite värme innan jag beger mig ut och samlar ved. Du får helt enkelt lita på mig, jag kommer ge dig ved men först måste jag få värme av dig”.

 • Kommunicera

En konferens erbjuder fantastiska möjligheter för en organisation att utvecklas och att möta utmaningar. I en väl planerad och genomförd konferens kan vi hantera komplexa kommunikationsutmaningar, arbeta med verkligt lärande, komma vidare i förändringsprocesser, vara innovativa och skapa genuint engagemang. Samtidigt är konferenser alltid mycket kostsamma, inte minst när man räknar in produktionsbortfallet och effekter av missade målsättningar som en dålig konferens riskerar att medföra. Trots att potentialen med en bra konferens är enorm och kostnaderna skyhöga så planeras många konferenser på rutin och med utgångspunkt från förlegade föreställningar om hur en konferens går till.

 • Ledarskap

Behöver det vara så svårt att visa vem man är? Vet alla vem de är? Tror vi att vi är autentiska, men har en omedveten mask? Vem bestämmer när jag tagit av mig masken? Kommer vi någonsin ta av oss masken helt? Detta är några av de frågor jag fick utifrån min förra artikel ”Släpp sargen och av med masken” – varmt tack för inspiration till fortsatt reflektion.

 • Ledarskap

Begreppet medarbetarskap figurerar numera ofta på våra arbetsplatser. Många gånger utifrån ett tämligen ensidigt perspektiv, det vill säga att arbetsgivaren kräver att medarbetare ska ta ett allt större ansvar och förväntas hantera allt större och mer komplexa utmaningar. Och visst är det så. Gränserna luckras upp mellan det som tidigare var chefens jobb och det som nu medarbetaren bör hantera. Men vad krävs av ledarskapet i och med denna förändring?

 • Ledarskap

Ett grundläggande problem vid allt beslutsfattande är att många människor har en inneboende överdriven självsäkerhet. Många tror att de är bättre på att fatta beslut jämfört med andra individer. Det är detta fenomen som kallas för överkonfidens eller övertro. Detta skapar förstås ett avgörande problem vid alla typer av beslut. Det påverkar nämligen vår vilja att be om hjälp och att samarbeta med andra i teamet eller utanför teamet. Vi tror oss klara av beslut och beslutsfattande på egen hand.

 • Ledarskap

Att genomgå förändringar är ofta tufft och påfrestande för oss människor, eftersom vi har ett behov av trygghet och rutiner. Extra krävande blir det när förändringen är påtvingad utifrån – av en arbetsgivare, exempelvis. En ny amerikansk studie visar att löntagare som genomgår förändringar på jobbet upplever stress och andra hälsoproblem i större utsträckning än andra. Men inte bara det – väldigt många är också misstänksamma när det gäller arbetsgivarens egentliga motiv till att genomföra förändringen, samt skeptiska till utgången av förändringsarbetet.

 • Ledarskap

Jag är alltid fascinerad av hur snabbt spädbarn och barn lär sig. Deras sinnen är öppna, de är så ivriga, så redo att absorbera information. Jag tittar på mina barnbarn när de försöker lära sig någonting ena dagen och behärskar det redan den andra dagen. Om bara vår inlärningskurva fortsatte vara lika brant när vi åldras.

 • Ledarskap

Anna var en framgångsrik och omtyckt mellanchef och hade banat väg för ett nytt steg i karriären. Hon fick ett större uppdrag och en plats i högsta ledningen. Hon var smickrad och stolt över sin befordran, men efter ett tag började hon tvivla. Osäkerheten tog över och hela situationen kändes övermäktigt. Vem och hur skulle hon vara i ledningsgruppen för att passa in? Anna kämpade på och blev mer och mer ambitiös i att leva upp till de förväntningar hon trodde fanns på henne i den nya rollen. Hon tog på sig en mask varje gång hon klev in i ledningsgruppen. Men masken fungerade inte. Tvivlet ökade och därmed stressen. Hon var nära att stiga av.

 • Motivera

Vad krävs egentligen för att bli framgångsrik? Intelligens och talang, skulle nog många säga. Psykologen Angela Lee Duckworth menar dock att det finns en annan egenskap som är minst lika viktig: Ihärdighet. Duckworth bygger sin teori bland annat på sina erfarenheter som lärare och sina studier av framgångsrika människor inom en rad olika områden. Hittills har det inte forskats tillräckligt mycket om det här ämnet, förklarar hon - men genom att öka vår kunskap om hur man bygger upp ihärdighet kan vi ge människor de rätta verktygen för att nå sina mål.

 • Projektleda

Just nu träffar jag väldigt många människor som är bekymrade, stressade och frustrerade över att inte hinna klart allt som måste vara klart. Innan semestern.
Varje år är det många som beklagar sig över att maj månad och tiden fram till midsommar går så fort. Att det är för många lediga dagar. Att det är för många saker som händer samtidigt. Samtidigt med avslutningar i föreningar och skolor så vill vi ju också hinna njuta. Hinna ta den där lunchen, eller gå på det där grillpartyt.

 • Motivera

Kan du visa äkta känslor på jobbet – eller upplever du att du måste fejka positiva känslor och gå omkring med ett påklistrat leende? Frågan kan vara avgörande för hur du mår på jobbet. En ny amerikansk undersökning visar att det finns ett klart samband mellan äktheten i de känslor vi visar på arbetsplatsen och hur väl vi trivs. Om du inte behöver fejka dina känslor så är det 32 procent större chans att du älskar ditt jobb, skriver tidningen Forbes.

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.