Menu

Utbildningar

Utbildning
Ort Leverantör
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens för individer Stockholm Kandidata AB
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens i grupp Stockholm Kandidata AB
Kommunikation
Ort Leverantör
Att äga sin arena – ett kvinnligt perspektiv Stockholm Gaia Leadership
workshop
Ort Leverantör
Att Leda Med Emotionell Intelligens
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Certifiering
Ort Leverantör
Certifieringsutbildning i ThomasSystemet och ThomasTST/GIA
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Social Style - certifiering
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
WPT Certification in English Stockholm Kandidata AB
Ledarskap
Ort Leverantör
Emotionell intelligens och TEIQue
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Thomas360
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Aktionsmetodik
Ort Leverantör
Leda i aktion - Förändringsledning och Aktionsmetodik Stockholm Move Management
Språk
Ort Leverantör
Praktisk HR-engelska Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kommunikation
Presentationsteknik
Ort Leverantör
Presentationsteknik – vilket intryck vill du ge? Stockholm Gaia Leadership
Möteseffektivitet
Ort Leverantör
SmartaMöten® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Teambuilding
Ort Leverantör
SmartaTeam® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Personlig effektivitet
Ort Leverantör
SmartMail® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
SmartTime® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Personlig effektivitet
Möteseffektivitet
Ort Leverantör
SmartTime® med möteseffektivitet Alla orter Kompetensakademin Norden AB