Menu

Utbildningar

Utbildning
Ort Leverantör
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens för individer Stockholm Kandidata AB
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens i grupp Stockholm Kandidata AB
Certifiering
Ort Leverantör
Certifieringsutbildning i ThomasSystemet och ThomasTST/GIA
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Ledarskap
Ort Leverantör
Emotionell intelligens och TEIQue
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Thomas360
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Coachning
Ort Leverantör
Executive coach program Stockholm Decent Perspective
Coachning
workshop
Ort Leverantör
Karriär- och energiboost 8 maj Stockholm Decent Perspective
Aktionsmetodik
Ort Leverantör
Konsultationens Konst Stockholm Move Management
Ledarskap
feedback
reflektion
Coachning
Ort Leverantör
Ledarforum Stockholm Decent Perspective
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Ledarprogrammet som fokuserar på Reputation Stockholm Decent Perspective
Språk
Ort Leverantör
Praktisk HR-engelska Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kommunikation
Presentationsteknik
Ort Leverantör
Presentationsteknik – vilket intryck vill du ge? Stockholm Gaia Leadership
Kommunikation
Ort Leverantör
Talarprogram - Speech performance Stockholm Agera Nu
Presentationsteknik
Ort Leverantör
Workshop Kvinnligt Talarskap Stockholm Decent Perspective