Menu

Utbildningar

Kommunikation
Ort Leverantör
Att äga sin arena – ett kvinnligt perspektiv Stockholm Gaia Leadership
workshop
Ort Leverantör
Att Leda Med Emotionell Intelligens
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Utbildning
Ort Leverantör
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens i grupp Stockholm Kandidata AB
Språk
Kommunikation
HR
engelska
Ort Leverantör
Boost your HR English! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Certifiering
Ort Leverantör
Certifieringsutbildning i ThomasSystemet och ThomasTST/GIA
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Social Style - certifiering
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
WPT Certification in English Stockholm Kandidata AB
Ledarskap
Ort Leverantör
Emotionell intelligens och TEIQue
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Thomas360
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
strategi
Kommunikation
Krishantering
Ort Leverantör
Kriskommunikation för en sund organisation Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kriskommunikation för en sund organisation Malmö HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kriskommunikation för en sund organisation Göteborg HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
HR-strategi HR Business Partner ledning
Ort Leverantör
Lär dig koppla organisationskulturen till verksamhetsstrategin! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kommunikation
Presentationsteknik
Ort Leverantör
Presentationsteknik – vilket intryck vill du ge? Stockholm Gaia Leadership
Kommunikation
HR-strategi
Strategiskt förändringsarbete
Ort Leverantör
Verksam intern kommunikation Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening