Menu

Utbildningar

Certifiering
Ort Leverantör
Certifieringsutbildning i ThomasSystemet och ThomasTST/GIA
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Ledarskap
Ort Leverantör
Emotionell intelligens och TEIQue
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Thomas360
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Förhandling
Ort Leverantör
Framgångsrik förhandling-konsten att göra goda överenskommelser Stockholm Sveriges HR Förening
Coachning
workshop
Ort Leverantör
Karriär- och energiboost Stockholm Decent Perspective
Aktionsmetodik
Ort Leverantör
Konsultationens Konst Stockholm Move Management
Ledarskap
feedback
reflektion
Coachning
Ort Leverantör
Ledarforum Stockholm Decent Perspective
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Ledarprogram med egen coach - och fokus på värderingar Stockholm Decent Perspective
Kommunikation
Ort Leverantör
Medveten kommunikation
Göteborg
Malmö
Move Management
Talarprogram - Speech performance Stockholm Agera Nu
Språk
Ort Leverantör
Praktisk HR-engelska Stockholm Sveriges HR Förening
Kommunikation
Presentationsteknik
Ort Leverantör
Presentationsteknik – vilket intryck vill du ge? Stockholm Gaia Leadership
Presentationsteknik
Ort Leverantör
Workshop Talarskap Stockholm Decent Perspective