Menu

Utbildningar

Kommunikation
Ort Leverantör
Att äga sin arena – ett kvinnligt perspektiv Stockholm Gaia Leadership
Nå bättre resultat med effektiv internkommunikation Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Verksam Internkommunikation Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
workshop
Ort Leverantör
Att Leda Med Emotionell Intelligens
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Utbildning
Ort Leverantör
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens i grupp Stockholm Kandidata AB
Certifiering
Ort Leverantör
Certifieringsutbildning i ThomasSystemet och ThomasTST/GIA
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Social Style - certifiering
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
WPT Certification in English Stockholm Kandidata AB
Ledarskap
Ort Leverantör
Emotionell intelligens och TEIQue
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Thomas360
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
strategi
Kommunikation
Krishantering
Ort Leverantör
Kriskommunikation för en sund organisation Göteborg HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kriskommunikation för en sund organisation Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kriskommunikation för en sund organisation Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kriskommunikation för en sund organisation Malmö HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kommunikation
Presentationsteknik
Ort Leverantör
Presentationsteknik – vilket intryck vill du ge? Stockholm Gaia Leadership
Möteseffektivitet
Ort Leverantör
SmartaMöten® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Teambuilding
Ort Leverantör
SmartaTeam® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Personlig effektivitet
Ort Leverantör
SmartMail® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
SmartTime® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Personlig effektivitet
Möteseffektivitet
Ort Leverantör
SmartTime® med möteseffektivitet Alla orter Kompetensakademin Norden AB