Menu

Varumärke

Patent och varumärkesskydd skyddar inte bara en innovation eller affärsidé från ovälkomna imitationer och plagiat. Rätt immaterialrättsligt skydd kan också vara en god investering som kan förhöjer värdet på företaget och gör er mer attraktiva för omvärlden.

Jag fick en gång frågan: allt det här pratet om varumärken, varför ska det vara så viktigt?
Svaret är enkelt: ju mer varumärkesorienterat ett företag är, desto lönsammare är det. Det gäller både varu- och tjänsteproducerande företag. Oavsett om deras kunder är andra företag eller privatkonsumenter.

Oftast när man talar om starka varumärken, gör man det utifrån ett marknadsperspektiv. Och självklart är marknaden varumärkets scen. Där ska varumärket uppträda och förhoppningsvis få applåder och fans. Samt generera inkomster till företaget. Men man ska inte heller glömma varumärkets interna betydelse i företaget, som ledstjärna och samlande kraft.

Idag finns egentligen inte några större skillnader mellan konkurrerande produkter. De fungerar ungefär likadant och har i stort sett lika hög kvalitet. Ytterst sällan är något riktigt unikt. I varje fall inte under någon längre tid. Nya, bra idéer dyker strax upp hos konkurrenterna också.

Partners

Events

Emotionell intelligens, EQ
7 december, 2016 - 08:00
Gruppkommunikation
21 december, 2016 - 08:00

Litteraturtips

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram