Menu

Delegering

Var tydlig med förväntningarna. Ställ lagom höga krav på individen. Kartlägg kompetenskraven. Ge feedback och följ upp. Ja, att delegera är en konst. Motivation.se hjälper dig att bena ut begreppen för att hitta vägen till en lyckad delegering. Åtta steg – sen är du där.

Ett utvecklat medarbetarskap kan innebära stora fördelar för såväl de anställda som för verksamheten. För att medarbetarna ska bli mer aktiva och delaktiga krävs dock att chefen vågar överlåta ansvar och ge de anställda större inflytande, enligt en studie från Linköpings universitet.

Curlingföräldrar är ett begrepp som de flesta är bekanta med numera – mammor och pappor som sopar bort alla svårigheter och motgångar åt sina barn. Liknande situationer kan uppstå mellan chef och anställd. Att delegera är lösningen på problemet, om det sker på rätt sätt.

Hur delegerar du på ett effektivt sätt? Tydlighet i överlämningen och förtroende för medarbetarnas förmåga att fatta beslut och genomföra är viktiga aspekter för att en delegering ska få optimalt utfall. Motivation.se tipsar om fyra metoder för effektiv delegering.
 

Att du som chef är bra på att delegera är helt nödvändigt för att du ska kunna frigöra tid till att leda och motivera ditt team och dina medarbetare.  Men hur gör man på bästa sätt för att göra delegering framgångsrik? I den här artikeln vill jag dela med mig några "best practice" som underlättar för en bra och effektiv delegering.

Som ledare är det viktigt att kunna delegera - en av de viktiga principerna i ledarskapet är att arbeta genom andra. Men att delegera ställer speciella krav på dig som chef och du måste ha förtroende och tillit till dina medarbetare.

Partners

Events

Emotionell intelligens, EQ
6 oktober, 2015 - 08:00
WPT, test för problemlösningsförmåga
15 oktober, 2015 - 16:00
Kursdag Modul 5 - Resultatorienterat ledarskap
26 oktober, 2015 (Hela dagen)
Emotionell intelligens och problemlösningsförmåga
4 november, 2015 - 08:00
Emotionell intelligens, EQ
1 december, 2015 - 08:00
Emotionell intelligens och problemlösningsförmåga
15 december, 2015 - 15:30

Litteraturtips

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram