Menu

Kan positivitet höja prestationen i ledningsgrupper?

Jonas Dahl, Partner Gaia Leadership, ek. mag. och doktorand Handelshögskolan i Stockholm: ”Förtroende, nytänkande och livskraft är resultat av gott ledarskap.”

Prestation och resultat står högt i kurs i dagens moderna organisationer. Att vara högpresterande är för många en önskan samtidigt som de flesta av oss saknar förmågan att bli det. Vad finns det då för nycklar för att nå framgång? Två nycklar som bevisligen fungerar enligt amerikansk och svensk forskning är förmågan till positivitet och balans.

Om skribenten

Jonas Dahl är partner till Gaia Leadership. Han är organisations- och ledarskapsskonsult sedan 10 år tillbaka med chefserfarenhet inom näringslivet. Utöver sin konsultroll doktorerar Jonas inom Organisation & ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans fokus är att koppla förändrings- eller utvecklingsinsatsen till ökad affärs- och/eller verksamhetsnytta. Hans  expertområde är skapandet av effektiva och högpresterande team – baserat på aktuell forskning i kombination med moderna, beprövade processverktyg.

I en studie av två amerikanska forskare - Losada & Heaphy - konstaterades att prestationer i ledningsgrupper väsentligt skiljer sig åt beroende på gruppens kommunikationsmönster.

I studien kategoriserade forskarna ledningsgrupperna som hög-, mellan- och lågpresterande utifrån deras lönsamhet, kundnöjdhet och uppskattade kvalitet. Därefter undersökte man deras sätt att kommunicera utifrån tre dimensioner:
förhållandet mellan att vara undersökande respektive argumenterande, utåtfokus- respektive inåtfokus och positiv respektive negativ.

Det som särskilt utmärkte de högpresterande ledningsgruppernas kommunikation var att de uppvisade både balans och positivitet. Balans rådde i dimensionerna undersökande – argumenterande och utåtfokus – inåtfokus. I dimensionen som mätte förhållandet positivitet – negativitet uppvisade de högpresterande grupperna faktorn 5:1, dvs att varje negativt uttalande vägdes upp med fem positiva.

Förhållandet hos de lågpresterande grupperna var däremot motsatt där faktorn var 1:3, dvs varje positivt uttalande tyngdes ned med tre negativa. 

Vad säger då forskarna att denna förmåga till balans och positivitet i kommunikationen leder till? Jo, till ett flertal fördelar. Förutom högre grad av prestation uppvisar de även högre grad av flexibilitet, resiliens, ökad förmåga att hantera komplexa frågor och föränderliga omständigheter samt ökad innovationskraft.

I tillägg till denna amerikanska studie har ett svenskt forskarteam ledda av Birgitta Södergren vid Uppsala universitet kunnat fastställa att i de högpresterande grupperna rådde även högre grad av välbefinnande, socialt stöd, rolltydlighet, engagemang och lärande.

Alla dessa psykosociala friskfaktorer har en indirekt påverkan på hälsa.

Att tänka på:

 • Stanna upp mötet då och då och reflektera tillsammans – hur kommunicerar vi med varandra?
 • Är vi nyfikna, vill vi förstå mer och ställer vi frågor, eller är vi argumenterande och håller fast vid våra åsikter?
 • Hur mycket pratar vi om oss själva, t ex vad vi är bra på, våra förutsättningar, våra tillkortakommanden som grupp och hur mycket pratar vi om det som pågår utanför oss, t ex våra intressenter, kunder, brukare etc.
 • Se till att det positiva överväger det negativa - använd 80/20 regeln
 • Utmana ständigt gruppen att lyckas bättre!

Du kanske även gillar

Christer Isaksson: "Det kommer att vara mycket ljus på Miljöpartiet under det kommande året". Det är inte för mycket att påstå att andra svenska...

Charlie Söderberg: "Många tar inte sina egna önskningar på allvar." Vad är ett rikare liv - och hur når man dit? I mångt och...

Forskargrupp utreder hur organisationer kan stödja chefer som utsätts för mediedrev. Att som chef utsättas för ett stort mediedrev kan vara väldigt...

Thomas Lundqvist: Att bestraffa ”besvärliga” medarbetare fungerar inte i längden. De flesta tycker att det daltas för mycket med ”besvärliga...

Olle Hillborg, Innovation manager Stockholms läns landsting: "För att skapa ett nytt klimat bör man tro på sig själv, vara uthållig och inte ha alltför mycket respekt för överheten." Olle Hillborg är Innovation manager Stockholms läns landsting. Att...

Årets EEI-undersökning från Ennova visar oväntade fördelar med CSR-arbete, bland annat gladare medarbetare. Ett strategiskt arbete med CSR ger företagen ett stärkt varumä...

Mats Ekdahl: "Citaten kan, i sin koncentrerade, pricksäkra och underhållande form peka på klokskap, klarsynthet, levnadsvisdom och viktiga tankemönster." Mats Ekdahl är författaren som har jobbat som chef, ledare och redakt...

Ewa Braf: "Fyra sätt att bedriva Talent Management: Humanistiskt, Konkurrensinriktat, Elitistiskt och Entreprenöriellt." På 90-talet var koncept som knowledge management och intellektuella...

Peter Wickberg, Wenell Management: "Det första som är bra att ta reda på är vilken slags konflikt det är. Är det en sakfråga som orsakar den?". Vi människor har sedan vi började vara människor hamnat i...

Hästar är hierarkiska flockdjur som kräver ett lugnt ledarskap. Det spelar ingen roll hur du ser ut, hur gammal du är eller om du är rörelsehindrad eller inte. Det är den mentala närvaron som spelar roll. Agneta Aronsson är dressyrtränare på ridsportcentret Strö...

 • Coacha

Känns det trögt och omotiverat att sätta igång igen efter sommarens semester?
Har du varit mobilfri, fri från mailen, fri från att fatta beslut och prestera hela tiden? Kanske har du legat i hängmattan och inte gjort så mycket, kanske har du tagit promenader på stranden eller strosat runt i naturen. Och funderat på dagens viktigaste fråga: ”Vad ska vi ha till middag idag?”
Du har varit i nuet och din hjärna har lugnat ner sig och fått kontroll på tankarna.
Möjligen har du till och med haft lite tråkigt på slutet av semestern och känt behov av att göra någonting.
Du kanske har fått nya idéer och tankar om ditt liv och arbete?

 • Planera

Det finns olika uppfattningar om hur mycket tid vi spiller på att leta efter digitala dokument, men klart är att letandet bland filerna utgör ett synnerligen oönskat avbrott i vårt arbete. Nog går det att betrakta också detta som en distraktion. Vi är i färd med att få en sak gjord men blir hindrade i vår framfart bara för att vi inte hittar det där dokumentet vi söker. Frustrerande är ordet. Men att få ordning bland sina filer är lättare än du tror.

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.