Menu

Kan positivitet höja prestationen i ledningsgrupper?

Jonas Dahl, Partner Gaia Leadership, ek. mag. och doktorand Handelshögskolan i Stockholm: ”Förtroende, nytänkande och livskraft är resultat av gott ledarskap.”

Prestation och resultat står högt i kurs i dagens moderna organisationer. Att vara högpresterande är för många en önskan samtidigt som de flesta av oss saknar förmågan att bli det. Vad finns det då för nycklar för att nå framgång? Två nycklar som bevisligen fungerar enligt amerikansk och svensk forskning är förmågan till positivitet och balans.

Om skribenten

Jonas Dahl är partner till Gaia Leadership. Han är organisations- och ledarskapsskonsult sedan 10 år tillbaka med chefserfarenhet inom näringslivet. Utöver sin konsultroll doktorerar Jonas inom Organisation & ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans fokus är att koppla förändrings- eller utvecklingsinsatsen till ökad affärs- och/eller verksamhetsnytta. Hans  expertområde är skapandet av effektiva och högpresterande team – baserat på aktuell forskning i kombination med moderna, beprövade processverktyg.

I en studie av två amerikanska forskare - Losada & Heaphy - konstaterades att prestationer i ledningsgrupper väsentligt skiljer sig åt beroende på gruppens kommunikationsmönster.

I studien kategoriserade forskarna ledningsgrupperna som hög-, mellan- och lågpresterande utifrån deras lönsamhet, kundnöjdhet och uppskattade kvalitet. Därefter undersökte man deras sätt att kommunicera utifrån tre dimensioner:
förhållandet mellan att vara undersökande respektive argumenterande, utåtfokus- respektive inåtfokus och positiv respektive negativ.

Det som särskilt utmärkte de högpresterande ledningsgruppernas kommunikation var att de uppvisade både balans och positivitet. Balans rådde i dimensionerna undersökande – argumenterande och utåtfokus – inåtfokus. I dimensionen som mätte förhållandet positivitet – negativitet uppvisade de högpresterande grupperna faktorn 5:1, dvs att varje negativt uttalande vägdes upp med fem positiva.

Förhållandet hos de lågpresterande grupperna var däremot motsatt där faktorn var 1:3, dvs varje positivt uttalande tyngdes ned med tre negativa. 

Vad säger då forskarna att denna förmåga till balans och positivitet i kommunikationen leder till? Jo, till ett flertal fördelar. Förutom högre grad av prestation uppvisar de även högre grad av flexibilitet, resiliens, ökad förmåga att hantera komplexa frågor och föränderliga omständigheter samt ökad innovationskraft.

I tillägg till denna amerikanska studie har ett svenskt forskarteam ledda av Birgitta Södergren vid Uppsala universitet kunnat fastställa att i de högpresterande grupperna rådde även högre grad av välbefinnande, socialt stöd, rolltydlighet, engagemang och lärande.

Alla dessa psykosociala friskfaktorer har en indirekt påverkan på hälsa.

Att tänka på:

 • Stanna upp mötet då och då och reflektera tillsammans – hur kommunicerar vi med varandra?
 • Är vi nyfikna, vill vi förstå mer och ställer vi frågor, eller är vi argumenterande och håller fast vid våra åsikter?
 • Hur mycket pratar vi om oss själva, t ex vad vi är bra på, våra förutsättningar, våra tillkortakommanden som grupp och hur mycket pratar vi om det som pågår utanför oss, t ex våra intressenter, kunder, brukare etc.
 • Se till att det positiva överväger det negativa - använd 80/20 regeln
 • Utmana ständigt gruppen att lyckas bättre!

Du kanske även gillar

Sociala medier som kommunikationskanal - inte läskigt alls. Men det handlar om förståelse mellan det analoga och det digitala. På många arbetsplatser idag finns två kommunikationslä...

Lennart Almstedt: "De företag som är duktiga på att positionera sig på ett tydligt sätt, internt och externt, och som lever som man lär får det enklare att nå fram till kunden, partners och andra intressenter". En bra positionering vinner inga affärer av sig själv. Men med en bra...

Använd rätt strategier för att nå framgång och uppfylla dina drömmar. Att framgångsrika människor jobbar hårdare än andra...

"Och kom ihåg: den som kritiserar dig är nästan aldrig ute efter att såra dig. Ta ett djupt andetag, lyssna och ta till dig. Kanske lär du dig någonting riktigt värdefullt." Att utsättas för kritik kan göra väldigt ont, och när...

Identifiera dina känslotriggers – och lär dig att dra nytta av konstruktiv kritik. Att ta emot feedback är väl ingen konst? Det handlar ju bara om att...

Stefan Thorberg, Inspiration Company: Spelet som drivkraft – gamification för ökad motivation. Mixa affärsnytta med ”glimten i ögat”. En spännande trend just nu är det relativt nya fenomenet gamification...

Olika faktorer påverkar chefslönen, visar Ledarnas statistik. Medianlönen för en svensk chef ligger på 39 500 kronor, visar...

Del 2: Gul personlighetstyp - inspirerande, utåtriktad och känslostyrd. Den gula personlighetstypen kännetecknas av sin förmåga att...

Gästskribent Lisa Carnbrand - detaljerna för ett lyckat event. Under mina år i eventbranschen har jag uppmärksammat att många...

Per Rydberg tog över bygget av Hallandsåstunneln 2008. Nu har han utsetts till Årets projektledare. Få infrastrukturprojekt har varit så förknippade med fiasko...

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.

 • HR

Påfrestande och ”förgiftade” relationer på jobbet har en stor negativ inverkan på människors produktivitet. Nästan alla har någon gång upplevt den typen av problem på sin arbetsplats. Forskning har visat att 80 procent har förlorat värdefull arbetstid på att oroa sig över incidenter kopplade till dåliga jobbrelationer. Men hur hanterar man relationen till kollegor vars beteende får en att tappa lusten och motivationen?

 • Ledarskap

Att anta rollen som extern vd i ett ägarlett företag där en av huvudägarna har suttit som vd och är kvar operativt i företaget är en utmanade uppgift för vilken rutinerad ledare som helst. Ett lyckat vd-byte med rätt person och en väl förberedd ägare är en positiv och värdeskapande förändring i bolaget. Ett misslyckat vd-byte kan å andra sidan få en stor negativ effekt på tillväxten och värdeutvecklingen i bolaget.
En viktig framgångsfaktor för att lyckas med tillsättandet av en extern vd är att det finns ett aktivt och professionellt styrelsearbete på plats.

 • Kommunicera

Som chefer och ledare ska vi hela tiden försöka ta fram det bästa i andra. Viktigt att komma ihåg är att ledarskapet normalt sett inte är en funktion av vad du säger utan hur och när du säger det. Bra ledare slutar aldrig att utvecklas och lära sig.

De flesta av oss har träffat på eller mött individer som oavsett situation eller miljö alltid tycks veta vad de ska säga och hur de ska säga det. Dessa individer behärskar konsten att kommunicera diplomatiskt, självsäkert och med taktkänsla. De säger rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Detta är kanske den enskilt viktigaste färdigheten vi behöver för att kunna påverka människor och driva resultat.

 • HR

Kontakthinder riskerar att skapa stora besvär för både chefen själv och för medarbetare och kunder. I den här artikeln ska vi titta närmare på tre av de 11 typer av hinder som har identifierats i forskning. Vi konstaterar också att kontakthinder lätt smittar av sig och blir en del av kulturen. Att lära sig förstå och åtgärda dessa hinder är därför essentiellt i modern ledarskapsutveckling.

 • Motivera

Detta är min hyllning till huvudlösheten. Jag syftar nu inte på den huvudlöshet som får människor att vara tanklöst destruktiva eller alldeles i onödan åsamka skada. Jag syftar på den ljuvliga, livgivande, närande huvudlösheten.

 • Ledarskap

Ulrika Sedell är ledarskapsutvecklaren som agerar för att bidra till integration av de som upplever utanförskap i dagens Sverige. Hon är frustrerad över bristen på flexibilitet, saknar en idédiskussion och hoppas kunna inspirera till förmåga att sätta målet främst.

 • Ledarskap

Att förändring kan vara svårt och jobbigt känner de flesta till. Därför kan det vara bra att använda sig av en modell för att skapa förändring. En bra modell är femstegsmodellen. Det är fem steg som ska bearbetas och ta dig genom hela förändringsprocessen – från tankar och drömmar till slutstation.

 • Ledarskap

Samarbete och teamkänsla lyfts ofta fram som viktiga faktorer i skapandet av en bra arbetsplats. Detta naturligtvis med all rätt. Men kan det bli för mycket av det goda?
En ny undersökning visar att högpresterande medarbetare riskerar att bli illa behandlade på arbetsplatser som lägger stor vikt vid kollektivets sammanhållning.

 • Motivera

Hur bryter man en dålig vana? Vi människor har en tendens att fastna i vanor och beteenden som vi vet att vi inte mår bra av, ändå kan det kännas nästan omöjligt att bryta mönstret. Enligt psykiatrikern Judson Brewer finns det dock en ganska enkel lösning på problemet. Han menar att vi kan bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem. Med hjälp av mindfulness och medveten nyfikenhet kring vad som händer kan vi ta kontrollen över beteendet, och övervinna det.

 • Kommunicera

När journalister beskriver hur de upplever företagens krishantering är det "att sanningen inte kommer fram direkt" som rankas högst. Det visar en undersökning från Aalund. Men sanningen är sällan så enkel. Den är inte svart eller vit, och kan oftast inte beskrivas med ett enkelt “ja” eller “nej”. Verkligheten som utspelar sig bakom kulisserna är i själva verket för komplex för att kunna sammanfattas i en oneliner.

 • Ledarskap

När man talar om organisation handlar det ofta om saker som linje-stab, styrning, kontroll, projekt, lean och agility. Möten pratar man inte om. Många lägger mer än halva sin arbetstid på möten, men tar dem för givna. Vad händer om vi börjar se möten som en organisationsform, den mest grundläggande av dem alla?

 • Projektleda

Uttrycket ”Elefanten i rummet” kommer ursprungligen från engelska språket. Det är ett bildligt uttryck för något som tar stor plats och är påtagligt för alla människor i en grupp. Trots detta undviker man att prata om det. Alla vet, men ingen säger något.
”Kejsarens nya kläder” kan användas på liknande tema. Här handlar det om HC Andersens figur som hade kläder av ett magiskt tyg som man inte kan se. I själva verket låtsas alla som att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utbrister till slut: "Han har ju inga kläder på sig!". Alla vet, men ingen säger något. Vi anpassar oss till gruppen trots att det är uppenbart att gruppen har fel.

 • Coacha

Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak från nästan alla mina klienter, och det är meningen ”jag vet inte vad jag vill”. Lite mer utförligt låter det ungefär så här: ”Jag är vilsen och orolig för jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv och mitt arbete.”
Att inte veta vad man vill i livet och i karriären kan vara väldigt stressigt och frustrerande. Det leder ofta till att man inte kommer vidare utan stannar i en situation som inte är optimal.