Menu

Utbildningar

Kommunikation
Ort Leverantör
Att äga sin arena – ett kvinnligt perspektiv Stockholm Gaia Leadership
Utbildning
Ort Leverantör
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens i grupp Stockholm Kandidata AB
Emotionell intelligens: EQ in Action Stockholm Kandidata AB
Certifiering
Ort Leverantör
Certifiera dig i DiSC
Stockholm
Göteborg
Malmö
Move Management
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång Stockholm. Göteborg Kandidata AB
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång GÖTEBORG Göteborg Kandidata AB
Certifieringsutbildning i ThomasSystemet och ThomasTST/GIA
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
InnerMetrix Certifiering
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Mebook certifiering Stockholm Move Management
Problemlösningsförmåga/IQ: Utbildning i WPT (Wonderlic Personnel Test) Stockholm Kandidata AB
Situationsanpassat Ledarskap - certifiering
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Situationsanpassat Ledarskap- Certifieringskurs Stockholm SitServ
Virtual: EQ-i 2.0 Certification in English Stockholm Kandidata AB
WPT Certification in English Stockholm Kandidata AB
Coachutbildning
Ort Leverantör
Certifieringsutbildning till coach ackrediterad av EMCC på Senior Practitioner nivå Stockholm Life & Career
Diplomutbildning i coaching och coachande förhållningssätt ackrediterad av EMCC på Practitioner nivå Stockholm Life & Career
Coaching
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Det Coachande Ledarskapet Stockholm Gaia Leadership
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Det Offensiva Ledarskapet Stockholm Gaia Leadership
Grundläggande VD-utbildning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
LIPUS-granskad Handledarutbildning Malmö Move Management
LIPUS-granskad ledarskapsutbildning för ST-läkare
Stockholm
Göteborg
Move Management
The Human Element - fokus på dig, 5 dagar som förändrar Stockholm Tuff ledarskapsträning
Tuff ledarskapsträning – Steg 1 - att leda individer
Stockholm
Göteborg
Malmö
Tuff ledarskapsträning
Tuff ledarskapsträning – Steg 2 - att leda grupper
Stockholm
Göteborg
Malmö
Tuff ledarskapsträning
VD-programmet
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
Ledarskap
Ort Leverantör
Emotionell intelligens och TEIQue
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Life&Career personbedömning och second opinion vid urval Stockholm Life & Career
Thomas360
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Ledarskapsutbildning
Coaching
Ort Leverantör
Executive outplacement/karriärcoaching Stockholm Life & Career
Ledarutveckling
Ort Leverantör
Föreläsningar inom psykisk ohälsa, mindfulness och neuroledarskap Stockholm Life & Career
Ledarskap / Personlig utveckling
Ort Leverantör
Gaia Change Maker – Beta version Stockholm city Gaia Leadership
Styrelse
Ort Leverantör
Grundläggande styrelseutbildning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
Ledarskapsutveckling
Mentorskap
Ort Leverantör
Individuell chefscoaching/executive coaching Stockholm Life & Career
Seminarium
Ort Leverantör
Management & Framtid Stockholm Noden AB
Faciliteringsutbildning
Ort Leverantör
Medveten Facilitering
Stockholm
Göteborg
Move Management
Ledarskapsutbildning
Mentorskap
Ort Leverantör
Professionell mentorutbildning- Utvecklande mentorskap Stockholm Life & Career
Mindfulness i arbetslivet
Ort Leverantör
Pröva på Mindfulness för företag och ledningsgrupper Sverige/utomlands Life & Career
Ledarskapsutveckling
Kommunikation
Ledarskap / Personlig utveckling
Ort Leverantör
Själv- och medledarskap Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Själv- och medledarskap Göteborg HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
strategi
Lönebildning
HR
Ledning
Ort Leverantör
Strategisk lönebildning Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening