Menu

Utbildningar

Utbildning
Ort Leverantör
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens för individer Stockholm Kandidata AB
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens i grupp Stockholm Kandidata AB
Emotionell intelligens: EQ in Action Stockholm Kandidata AB
Kommunikation
Ort Leverantör
Att äga sin arena – ett kvinnligt perspektiv Stockholm Gaia Leadership
Seminarium
Ort Leverantör
Bortom mötesfällan – Tillit och kontroll i det organisatoriska landskapet Stockholm Noden AB
Dagens tankefällor & morgondagens möjligheter Stockholm Noden AB
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Capacitet - Fokuserat ledarskap Stockholm Wise Consulting
Capacitet - Leda mot mål Stockholm Wise Consulting
Capacitet - Motivationskapacitet Stockholm Wise Consulting
Capacitet - Ny som chef Stockholm Wise Consulting
Det Offensiva Ledarskapet Stockholm Gaia Leadership
Grundläggande VD-utbildning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
LIPUS-granskad ledarskapsutbildning för ST-läkare
Stockholm
Sundsvall
Skåne
Move Management
Mastering Leadership Excellence Stockholm Gaia Leadership
The Human Element - fokus på dig, 5 dagar som förändrar Stockholm Tuff ledarskapsträning
Tuff ledarskapsträning – Steg 1 - att leda individer
Stockholm
Göteborg
Malmö
Tuff ledarskapsträning
Tuff ledarskapsträning – Steg 2 - att leda grupper
Stockholm
Göteborg
Malmö
Tuff ledarskapsträning
VD-programmet
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
HR-chef
Ort Leverantör
Capacitet - Framtidens HR-chef Stockholm Wise Consulting
Certifiering
Ort Leverantör
Certifiera dig i DiSC
Stockholm
Göteborg
Malmö
Move Management
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång Stockholm. Göteborg Kandidata AB
Certifieringsutbildning i ThomasSystemet och ThomasTST/GIA
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
EQ-i 2.0 Certification in English Stockholm Kandidata AB
InnerMetrix Certifiering
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Problemlösningsförmåga/IQ: Utbildning i WPT (Wonderlic Personnel Test) Stockholm Kandidata AB
Situationsanpassat Ledarskap - certifiering
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
WPT Certification in English Stockholm Kandidata AB
Coachutbildning
Ort Leverantör
Certifieringsutbildning till coach ackrediterad av EMCC på Senior Practitioner nivå Stockholm Life & Career
Diplomutbildning i coaching och coachande förhållningssätt ackrediterad av EMCC på Practitioner nivå Stockholm Life & Career
Coaching
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Det Coachande Ledarskapet Stockholm Gaia Leadership
Ledarskap
Ort Leverantör
Emotionell intelligens och TEIQue
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Life&Career personbedömning och second opinion vid urval Stockholm Life & Career
Thomas360
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Ledarskapsutbildning
Coaching
Ort Leverantör
Executive outplacement/karriärcoaching Stockholm Life & Career
Styrelse
Ort Leverantör
Grundläggande styrelseutbildning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
Ledarskapsutveckling
Ort Leverantör
Hållbart Ledarskap Info kommer inom kort Move Management
Ledarskapsutveckling
Mentorskap
Ort Leverantör
Individuell chefscoaching/executive coaching Stockholm Life & Career
Faciliteringsutbildning
Ort Leverantör
Medveten Facilitering
Stockholm
Göteborg
Move Management
Managementutbildning
Ort Leverantör
Mini MBA - Göteborg Göteborg PROBANA Business School - Sverige
Mini MBA - Malmö Malmö PROBANA Business School - Sverige
Mini MBA - Stockholm Stockholm PROBANA Business School - Sverige
Ledarskapsutbildning
Mentorskap
Ort Leverantör
Professionell mentorutbildning- Utvecklande mentorskap Stockholm Life & Career
Möteseffektivitet
Ort Leverantör
SmartaMöten® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Teambuilding
Ort Leverantör
SmartaTeam® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Personlig effektivitet
Ort Leverantör
SmartMail® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
SmartTime® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Personlig effektivitet
Möteseffektivitet
Ort Leverantör
SmartTime® med möteseffektivitet Alla orter Kompetensakademin Norden AB