Menu

Utbildningar

Säljutveckling
Affärsutveckling
Ort Leverantör
Affärsutvecklingsprogram - Gå från ord till handling Rikstäckande Xplan Affärsutveckling
Seminarium
Ort Leverantör
Bortom mötesfällan – Tillit och kontroll i det organisatoriska landskapet Stockholm Noden AB
Dagens tankefällor & morgondagens möjligheter Stockholm Noden AB
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Capacitet - Fokuserat ledarskap Stockholm Wise Consulting
Capacitet - Leda mot mål Stockholm Wise Consulting
Capacitet - Motivationskapacitet Stockholm Wise Consulting
Capacitet - Ny som chef Stockholm Wise Consulting
Det Offensiva Ledarskapet Stockholm Gaia Leadership
Grundläggande VD-utbildning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
Innovationsdrivande Ledarskap Stockholm Ledarskaparna
Konsten att leda möten Göteborg Move Management
Ledarprogram med egen coach - och fokus på värderingar Stockholm Decent Perspective
LIPUS-granskad ledarskapsutbildning för ST-läkare
Skåne
Sundsvall
Move Management
Mastering Life Energies Stockholm Gaia Leadership
Medveten Facilitering
Stockholm
Göteborg
Move Management
VD-programmet
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
HR-chef
Ort Leverantör
Capacitet - Framtidens HR-chef Stockholm Wise Consulting
Certifiering
Ort Leverantör
Certifiera dig i DiSC
Stockholm
Göteborg
Move Management
Certifieringsutbildning i ThomasSystemet och ThomasTST/GIA
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Emotionell intelligens: Certifiering i EQ-i 2.0 Stockholm Kandidata AB
Problemlösningsförmåga/IQ: Handhavarutbildning i WPT (Wonderlic Personnel Test) Stockholm Kandidata AB
Coachutbildning
Ort Leverantör
Certifieringsutbildning till coach ackrediterad av EMCC på Senior Practitioner nivå Stockholm Life & Career
Diplomutbildning i coaching och coachande förhållningssätt ackrediterad av EMCC på Practitioner nivå Stockholm Life & Career
Coaching
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Det Coachande Ledarskapet Stockholm Gaia Leadership
workshop
Ort Leverantör
Drive Workshop, 3 tillfällen Stockholm Humagic Group
Ledarskap
Ort Leverantör
Emotionell intelligens och TEIQue
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Life&Career personbedömning och second opinion vid urval Stockholm Life & Career
Prestationskultur för chefer- Skapa en hållbar prestationskultur i din organisation Mälardalen AGERUS
Thomas360
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Befäst och utveckla dina kunskaper om Emotionell intelligens
EQ-i 2.0
Ort Leverantör
Emotionell intelligens: EQ in Action Stockholm Kandidata AB
Coachning
Ort Leverantör
Executive coach program Stockholm Decent Perspective
Ledarskapsutbildning
Coaching
Ort Leverantör
Executive outplacement/karriärcoaching Stockholm Life & Career
Styrelse
Ort Leverantör
Grundläggande styrelseutbildning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
Ledarskapsutveckling
Mentorskap
Ort Leverantör
Individuell chefscoaching/executive coaching Stockholm Life & Career
Ledarskap
feedback
reflektion
Coachning
Ort Leverantör
Ledarforum Stockholm Decent Perspective
Kommunikation
Ort Leverantör
Medveten kommunikation
Göteborg
Malmö
Move Management
Talarprogram - Speech performance Stockholm Agera Nu
Ledarskapsutbildning
Mentorskap
Ort Leverantör
Professionell mentorutbildning- Utvecklande mentorskap Stockholm Life & Career
Ledarskapsutveckling
Ort Leverantör
Sälj- och affärsledning Rikstäckande Xplan Affärsutveckling
Organisationsutveckling
Ort Leverantör
Utveckling av affärsorganisationen Rikstäckande Xplan Affärsutveckling