Menu

”Vi är både och…”

Några frågor till vår nya partner Gaia Leadership. "Vi tycker oss se att behovet av framtidens ledarskap redan är här".

Gaia Leadership jobbar med ledarutveckling inom både näringsliv och offentlig sektor och är ny partner till Motivation.se. Vi ville höra lite mer om deras verksamhet och har ställt några frågor.

Hej Magdalena Örtendahl Melin! Vilka är Gaia Leadership?

- Vi är ett konsultföretag som jobbar med ledarskapsutveckling på alla nivåer. Jag skulle vilja säga att vi nog är väldigt mycket ”både och”. Vi jobbar både inom näringsliv och offentlig sektor, med både struktur och kultur, med ledare i toppen och i linjen och med såväl individ som hela organisationen. Dessutom har  vi nu  etablerat oss globalt med kontor i Shanghai. Så man kan säga att vi är breda - både lokalt och internationellt.

Vi är ett trettiotal erfarna konsulter som har sammantaget mer än 600 års erfarenhet av kvalificerade konsultuppdrag och chefs- och ledaruppdrag. Som sagt. Mycket ”både och”.

Kan du berätta lite om varför ni valde att bli partner med Motivation.se?

- Vi upplever att vi har samma gemensamma grundsyn på ledarskap och individuell utveckling. Vi är - och har länge varit - intresserade av att flytta fram frågan om individens betydelse för organisationers utveckling. Vi tror också starkt på att integrera affär och ledarskap. Genom vårt samarbete får vi möjlighet att nå ut och berätta om våra erfarenheter från vårt arbete med ledarskap inom både offentlig förvaltning och näringsliv.

Hur ser ni på ledarskap idag?

- Vår grundsyn är att ”Varje människa är en ledare”. Idag vet vi mycket om de strukturella bitarna, såsom styrsystem, administration och strategier. Det har folk koll på. Men hur vi får strategierna att omsättas i praktiken med hjälp av ledarskapet har vi inte alltid kunskap om. Många företag behöver stöd i den processen och det är det här vi är bra på.  Det är när man förstår vilken stark drivkraft det finns i företagskulturen och i individers motivation, som man kan jobba framgångsrikt med ledarskapet.

Gaia Leaderships ledarskapsfilosofi, Det Offensiva Ledarskapet, arbetar för att frigöra ledaren i varje människa – för att därigenom i grunden förändra synen på ledarskap och på människan i världen. Filosofin bygger på att extraordinära resultat skapas när passionerade, ansvarstagande medarbetare kopplas till organisationens vision och mål.

Vågar ni säga något om framtidens behov i ledarskapet?

- Vi tycker oss se att behovet av framtidens ledarskap redan är här.  Chefer har inte längre mer kunskap och information än sina medarbetare som de ska leda. Utvecklingen i de flesta branscher går för fort för att vi skall kunna lägga en plan och sedan följa den. Den gamla tanken med uppdelning mellan det som är strategiskt och operativt, kort- och långsiktigt är idag inte lika enkel och självklar.

Det här utmanar oss att skapa en kreativ kultur i företagen där kunskap, insikter och visdom flödar friare än i hierarkier. Vi tror att den kulturen skapas av ledarskapet - hos alla individer på alla nivåer i företaget.

 


Du kanske även gillar

Nyanställning kräver engagemang redan från start. Att anställa en ny medarbetare innebär en stor kostnad för f...

"I sökandet efter orsaken till problemet faller skulden ofta på någon. Detta väcker försvar – för vi vill göra gott och vi vill inte bära skulden." Låt oss fortsätta reflektera lite kring det här med problem-...

John Maxwell: ”Chefer arbetar med processer - ledare arbetar med människor”. 360-gradersledare leder i alla riktningar. Att leda uppåt till sin egen...

Gunilla Lundqvist, ledarskapsutbildare och coach för idrottstränare; ”Media ger en skev bild av coaching”. Gunilla Lundqvist utbildar ledare och tränare inom idrotten i att hitta...

3 är en av Sveriges bästa arbetsplatser. Mobilföretaget 3 är ett av Sveriges bästa ställen att jobba...

Vad har Obamas ledarskap med bananer att göra? Att leda med hjärta. Att leda sitt land med en genuin tro på mä...

Vem vill inte vara lycklig? Men vad betyder egentligen ”lycka”? Vad innebär det att vara lycklig och hur blir vi det? Låt oss utforska ordet lycka. ”Lycka” tros ha sitt ursprung...

Jeanette Fors-Andrée – författare till boken Praktisk kriskommunikation: "Jag är mån om att aldrig behöva se en företagsledare eller makthavare hamna i en situation där ryktet, varumärket eller affären riskerar att sättas ur spel". Hur man som företag eller större organisation kommunicerar i kris...

Mellan ytterligheterna: att lära sig att spendera tiden väl Frasen "att spendera tid" är inte en metafor. Var och en av oss...

Att delegera ansvaret blir en vinst för alla. Curlingföräldrar är ett begrepp som de flesta är bekanta...

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.

 • HR

Påfrestande och ”förgiftade” relationer på jobbet har en stor negativ inverkan på människors produktivitet. Nästan alla har någon gång upplevt den typen av problem på sin arbetsplats. Forskning har visat att 80 procent har förlorat värdefull arbetstid på att oroa sig över incidenter kopplade till dåliga jobbrelationer. Men hur hanterar man relationen till kollegor vars beteende får en att tappa lusten och motivationen?

 • Ledarskap

Att anta rollen som extern vd i ett ägarlett företag där en av huvudägarna har suttit som vd och är kvar operativt i företaget är en utmanade uppgift för vilken rutinerad ledare som helst. Ett lyckat vd-byte med rätt person och en väl förberedd ägare är en positiv och värdeskapande förändring i bolaget. Ett misslyckat vd-byte kan å andra sidan få en stor negativ effekt på tillväxten och värdeutvecklingen i bolaget.
En viktig framgångsfaktor för att lyckas med tillsättandet av en extern vd är att det finns ett aktivt och professionellt styrelsearbete på plats.

 • Kommunicera

Som chefer och ledare ska vi hela tiden försöka ta fram det bästa i andra. Viktigt att komma ihåg är att ledarskapet normalt sett inte är en funktion av vad du säger utan hur och när du säger det. Bra ledare slutar aldrig att utvecklas och lära sig.

De flesta av oss har träffat på eller mött individer som oavsett situation eller miljö alltid tycks veta vad de ska säga och hur de ska säga det. Dessa individer behärskar konsten att kommunicera diplomatiskt, självsäkert och med taktkänsla. De säger rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Detta är kanske den enskilt viktigaste färdigheten vi behöver för att kunna påverka människor och driva resultat.

 • HR

Kontakthinder riskerar att skapa stora besvär för både chefen själv och för medarbetare och kunder. I den här artikeln ska vi titta närmare på tre av de 11 typer av hinder som har identifierats i forskning. Vi konstaterar också att kontakthinder lätt smittar av sig och blir en del av kulturen. Att lära sig förstå och åtgärda dessa hinder är därför essentiellt i modern ledarskapsutveckling.

 • Motivera

Detta är min hyllning till huvudlösheten. Jag syftar nu inte på den huvudlöshet som får människor att vara tanklöst destruktiva eller alldeles i onödan åsamka skada. Jag syftar på den ljuvliga, livgivande, närande huvudlösheten.

 • Ledarskap

Ulrika Sedell är ledarskapsutvecklaren som agerar för att bidra till integration av de som upplever utanförskap i dagens Sverige. Hon är frustrerad över bristen på flexibilitet, saknar en idédiskussion och hoppas kunna inspirera till förmåga att sätta målet främst.

 • Ledarskap

Att förändring kan vara svårt och jobbigt känner de flesta till. Därför kan det vara bra att använda sig av en modell för att skapa förändring. En bra modell är femstegsmodellen. Det är fem steg som ska bearbetas och ta dig genom hela förändringsprocessen – från tankar och drömmar till slutstation.

 • Ledarskap

Samarbete och teamkänsla lyfts ofta fram som viktiga faktorer i skapandet av en bra arbetsplats. Detta naturligtvis med all rätt. Men kan det bli för mycket av det goda?
En ny undersökning visar att högpresterande medarbetare riskerar att bli illa behandlade på arbetsplatser som lägger stor vikt vid kollektivets sammanhållning.

 • Motivera

Hur bryter man en dålig vana? Vi människor har en tendens att fastna i vanor och beteenden som vi vet att vi inte mår bra av, ändå kan det kännas nästan omöjligt att bryta mönstret. Enligt psykiatrikern Judson Brewer finns det dock en ganska enkel lösning på problemet. Han menar att vi kan bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem. Med hjälp av mindfulness och medveten nyfikenhet kring vad som händer kan vi ta kontrollen över beteendet, och övervinna det.

 • Kommunicera

När journalister beskriver hur de upplever företagens krishantering är det "att sanningen inte kommer fram direkt" som rankas högst. Det visar en undersökning från Aalund. Men sanningen är sällan så enkel. Den är inte svart eller vit, och kan oftast inte beskrivas med ett enkelt “ja” eller “nej”. Verkligheten som utspelar sig bakom kulisserna är i själva verket för komplex för att kunna sammanfattas i en oneliner.

 • Ledarskap

När man talar om organisation handlar det ofta om saker som linje-stab, styrning, kontroll, projekt, lean och agility. Möten pratar man inte om. Många lägger mer än halva sin arbetstid på möten, men tar dem för givna. Vad händer om vi börjar se möten som en organisationsform, den mest grundläggande av dem alla?

 • Projektleda

Uttrycket ”Elefanten i rummet” kommer ursprungligen från engelska språket. Det är ett bildligt uttryck för något som tar stor plats och är påtagligt för alla människor i en grupp. Trots detta undviker man att prata om det. Alla vet, men ingen säger något.
”Kejsarens nya kläder” kan användas på liknande tema. Här handlar det om HC Andersens figur som hade kläder av ett magiskt tyg som man inte kan se. I själva verket låtsas alla som att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utbrister till slut: "Han har ju inga kläder på sig!". Alla vet, men ingen säger något. Vi anpassar oss till gruppen trots att det är uppenbart att gruppen har fel.

 • Coacha

Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak från nästan alla mina klienter, och det är meningen ”jag vet inte vad jag vill”. Lite mer utförligt låter det ungefär så här: ”Jag är vilsen och orolig för jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv och mitt arbete.”
Att inte veta vad man vill i livet och i karriären kan vara väldigt stressigt och frustrerande. Det leder ofta till att man inte kommer vidare utan stannar i en situation som inte är optimal.