Menu

Förändra med femstegsmodellen

Så genomför du en förändring – steg för steg.

Att förändring kan vara svårt och jobbigt känner de flesta till. Därför kan det vara bra att använda sig av en modell för att skapa förändring. En bra modell är femstegsmodellen. Det är fem steg som ska bearbetas och ta dig genom hela förändringsprocessen – från tankar och drömmar till slutstation.

Steg 1

Fundera lite kring nuet, eller nuläget. Hur är det just nu på jobbet? Här kan du bara skriva ned några meningar som beskriver dina känslor kring din nuvarande situation på jobbet. Det handlar om att sätta ord på alla känslor som du känner i dagsläget. Använd självskattning som ett verktyg. Uppskatta därför den samlade känslan kring hur du känner inför arbetet just nu, där siffran ett är mycket dåligt och siffran tio är helt fantastiskt.

Steg 2

Nu ska du få drömma lite. Hur skulle du vilja ha det om du fick drömma fritt? Jag vet att detta steg kan uppfattas som lite larvigt och meningslöst, men det har en betydelse för förändringar att våga tillåta sig att drömma lite. Skriv ned några tankar kring dina drömmar avseende arbetet. Om du kunde välja helt fritt - hur skulle du då agera? Om du helt själv fick bestämma över dina arbetsuppgifter och din utveckling? Hur skulle det då se ut? En annan variant kan vara att du gör ”lotto-testet”: Om du fick 20 miljoner kronor i handen idag, hur skulle du då agera avseende arbetet?

Steg 3

Något som är viktigt är betydelsen av ordet mening. Så fortsätt nu att bygga vidare på det du skrev i steg 2. Varför vill du nå dina drömmar? Vilka motiv har du för att uppnå din dröm eller dina drömmar? Skriv ned de skäl du kommer på.

Steg 4

Fundera på det som kallas närmandemål, eller minimål. Vilka beteenden behöver du anamma idag för att ta ett första steg mot att nå din dröm? Vilka val behöver du göra redan idag? Vilka val kan du göra redan idag? Fundera också på vad du i så fall behöver välja bort. Här kan det vara bra att göra en ”not to do-list”, det vill säga skriva ner det du inte ska göra. Att säga nej till något gör att du säger ja till något annat.

Vi gör tyvärr många saker som stjäl mycket kraft och energi utan att vi egentligen reflekterar över det. Det kan vara lite av varje som vi gör på jobbet. Vips har det gått en halvtimme eller en timme, vilket innebär massor med arbete utan att det genererat någonting av värde. Gör en tidsstudie av dina arbetsdagar kommande arbetsvecka och du kommer att bli förbluffad.

Tänk på att du inte behöver välja bort allting; ibland kan det hjälpa med en reducering av tiden med cirka 50 procent. Detta brukar kallas Parkinsons lag. Det innebär att vi faktiskt hinner med mer om vi har mindre tid. Detta eftersom vårt fokus och medvetande blir mer skärpt, vilket effektiviserar vår arbetsdag och våra arbetsprocesser väsentligt. Låt säga att du alltid brukar avsätta en timme till en viss typ av möten. Prova nu att istället avsätta 30 minuter till dessa möten. Du kommer att märka av en skillnad, förmodligen till det bättre. Längre möten kan lätt göra saker och ting mer komplicerade än vad de faktiskt är. Korta möten gör att vi måste förenkla och skapa enklare lösningar, vilket jag tycker är att föredra.

Steg 5

Sista steget kallas slutstationen. Hur vet du att du är framme? Detta är viktigare än du tror eftersom vi människor behöver ett avslut. Saker som hänger i luften stjäl energi. Fundera ut svaret redan innan du startar förändringen och fira små segrar vartefter du framskrider i din förändring och utveckling.


Du kanske även gillar

Personlighetens Big Five, del 5: Neuroticism. Att vara neurotisk är inte särskilt roligt. Många av oss ä...

Många svenska kvinnor missnöjda med karriären, visar undersökning från LinkedIn. Svenska kvinnor är mindre nöjda med karriären jämfört...

Dr. Steven J. Stein, psykolog och författare: ”Talyahs ökade självkännedom gjorde att hon kunde fatta bättre beslut kring sin framtida karriär – hon kunde nu använda sig av sina känslor i beslutsprocessen, istället för att reagera känslomässigt på olika situationer.” Genom att lära dig förstå och hantera dina känslor kan du...

Ewa Braf: Motstånd vid förändring, del 2 av 2. Prata ”utveckling” – istället för ”förändring” – för att fokusera tanken och känslan rätt. I föregående artikel resonerade vi kring hur hjärnan på...

44 procent av svenskarna tycker att de har haft en lyckosam karriär, enligt en undersökning från LinkedIn. Vilka är de viktigaste egenskaperna för att nå framgång i...

Del 3 i serien om beteendemönster. I den tredje och sista delen i artikelserien om beteendemönster forts...

Människor blir bortvalda hela tiden, i karriären och i livet. Så lär du dig att hantera smärtan vid ett ”nej”. Att få nej, bli avvisad och bortvald, är bland det mest smä...

Att "följa sin passion" är inte den enda vägen till ett bra yrkesliv. "Följ din passion" är ett dåligt karriärrå...

Åtta av tio unga vill fortsätta jobba efter 65 år. Statsminister Fredrik Reinfeldts utspel om att svenskarna borde arbeta lä...

Använd beteendeförstärkare för att uppmuntra rätt beteende hos medarbetarna. Som ledare kan du främja nya beteenden och individens utveckling genom att...

 • Ledarskap

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback?

 • Motivera

Att uppnå bestående förändring är något av det svåraste som finns. Podcastprofilen Eric Zimmer vet det bättre än de flesta – han har genomgått en av de svåraste beteendeförändringar man över huvud taget kan tänka sig. I det här korta föredraget berättar han om sina erfarenheter, och förklarar – med utgångspunkt från sällskapsspelet ”Risk” – vilka tre grundläggande strategier man bör använda för att lyckas nå sitt mål och åstadkomma en varaktig förändring i sitt liv.

 • Ledarskap

“Det var en gång en man som bodde i en stuga i skogen. Där levde och arbetade han. Varje morgon klev han upp, klädde sig varmt och gick ut i skogen som fortfarande var mörk och kylig för att samla ved. Väl hemma igen tände han en eld i spisen och väntade tålmodigt på att värmen skulle sprida sig i stugan.
En dag kände han att han fick nog och ställde sig framför spisen och sa:
 – Okej spisen, under alla dessa år har jag varit ute i mörker och kyla om morgonen och samlat ved innan du gett mig någon som helst värme. Nu är det din tur att ge mig något först. Nu sätter jag mig här och väntar tills du har gett mig lite värme innan jag beger mig ut och samlar ved. Du får helt enkelt lita på mig, jag kommer ge dig ved men först måste jag få värme av dig”.

 • Kommunicera

En konferens erbjuder fantastiska möjligheter för en organisation att utvecklas och att möta utmaningar. I en väl planerad och genomförd konferens kan vi hantera komplexa kommunikationsutmaningar, arbeta med verkligt lärande, komma vidare i förändringsprocesser, vara innovativa och skapa genuint engagemang. Samtidigt är konferenser alltid mycket kostsamma, inte minst när man räknar in produktionsbortfallet och effekter av missade målsättningar som en dålig konferens riskerar att medföra. Trots att potentialen med en bra konferens är enorm och kostnaderna skyhöga så planeras många konferenser på rutin och med utgångspunkt från förlegade föreställningar om hur en konferens går till.

 • Ledarskap

Behöver det vara så svårt att visa vem man är? Vet alla vem de är? Tror vi att vi är autentiska, men har en omedveten mask? Vem bestämmer när jag tagit av mig masken? Kommer vi någonsin ta av oss masken helt? Detta är några av de frågor jag fick utifrån min förra artikel ”Släpp sargen och av med masken” – varmt tack för inspiration till fortsatt reflektion.

 • Ledarskap

Begreppet medarbetarskap figurerar numera ofta på våra arbetsplatser. Många gånger utifrån ett tämligen ensidigt perspektiv, det vill säga att arbetsgivaren kräver att medarbetare ska ta ett allt större ansvar och förväntas hantera allt större och mer komplexa utmaningar. Och visst är det så. Gränserna luckras upp mellan det som tidigare var chefens jobb och det som nu medarbetaren bör hantera. Men vad krävs av ledarskapet i och med denna förändring?

 • Ledarskap

Ett grundläggande problem vid allt beslutsfattande är att många människor har en inneboende överdriven självsäkerhet. Många tror att de är bättre på att fatta beslut jämfört med andra individer. Det är detta fenomen som kallas för överkonfidens eller övertro. Detta skapar förstås ett avgörande problem vid alla typer av beslut. Det påverkar nämligen vår vilja att be om hjälp och att samarbeta med andra i teamet eller utanför teamet. Vi tror oss klara av beslut och beslutsfattande på egen hand.

 • Ledarskap

Att genomgå förändringar är ofta tufft och påfrestande för oss människor, eftersom vi har ett behov av trygghet och rutiner. Extra krävande blir det när förändringen är påtvingad utifrån – av en arbetsgivare, exempelvis. En ny amerikansk studie visar att löntagare som genomgår förändringar på jobbet upplever stress och andra hälsoproblem i större utsträckning än andra. Men inte bara det – väldigt många är också misstänksamma när det gäller arbetsgivarens egentliga motiv till att genomföra förändringen, samt skeptiska till utgången av förändringsarbetet.

 • Ledarskap

Jag är alltid fascinerad av hur snabbt spädbarn och barn lär sig. Deras sinnen är öppna, de är så ivriga, så redo att absorbera information. Jag tittar på mina barnbarn när de försöker lära sig någonting ena dagen och behärskar det redan den andra dagen. Om bara vår inlärningskurva fortsatte vara lika brant när vi åldras.

 • Ledarskap

Anna var en framgångsrik och omtyckt mellanchef och hade banat väg för ett nytt steg i karriären. Hon fick ett större uppdrag och en plats i högsta ledningen. Hon var smickrad och stolt över sin befordran, men efter ett tag började hon tvivla. Osäkerheten tog över och hela situationen kändes övermäktigt. Vem och hur skulle hon vara i ledningsgruppen för att passa in? Anna kämpade på och blev mer och mer ambitiös i att leva upp till de förväntningar hon trodde fanns på henne i den nya rollen. Hon tog på sig en mask varje gång hon klev in i ledningsgruppen. Men masken fungerade inte. Tvivlet ökade och därmed stressen. Hon var nära att stiga av.

 • Motivera

Vad krävs egentligen för att bli framgångsrik? Intelligens och talang, skulle nog många säga. Psykologen Angela Lee Duckworth menar dock att det finns en annan egenskap som är minst lika viktig: Ihärdighet. Duckworth bygger sin teori bland annat på sina erfarenheter som lärare och sina studier av framgångsrika människor inom en rad olika områden. Hittills har det inte forskats tillräckligt mycket om det här ämnet, förklarar hon - men genom att öka vår kunskap om hur man bygger upp ihärdighet kan vi ge människor de rätta verktygen för att nå sina mål.

 • Projektleda

Just nu träffar jag väldigt många människor som är bekymrade, stressade och frustrerade över att inte hinna klart allt som måste vara klart. Innan semestern.
Varje år är det många som beklagar sig över att maj månad och tiden fram till midsommar går så fort. Att det är för många lediga dagar. Att det är för många saker som händer samtidigt. Samtidigt med avslutningar i föreningar och skolor så vill vi ju också hinna njuta. Hinna ta den där lunchen, eller gå på det där grillpartyt.

 • Motivera

Kan du visa äkta känslor på jobbet – eller upplever du att du måste fejka positiva känslor och gå omkring med ett påklistrat leende? Frågan kan vara avgörande för hur du mår på jobbet. En ny amerikansk undersökning visar att det finns ett klart samband mellan äktheten i de känslor vi visar på arbetsplatsen och hur väl vi trivs. Om du inte behöver fejka dina känslor så är det 32 procent större chans att du älskar ditt jobb, skriver tidningen Forbes.

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.