Menu

Förändra med femstegsmodellen

Så genomför du en förändring – steg för steg.

Att förändring kan vara svårt och jobbigt känner de flesta till. Därför kan det vara bra att använda sig av en modell för att skapa förändring. En bra modell är femstegsmodellen. Det är fem steg som ska bearbetas och ta dig genom hela förändringsprocessen – från tankar och drömmar till slutstation.

Steg 1

Fundera lite kring nuet, eller nuläget. Hur är det just nu på jobbet? Här kan du bara skriva ned några meningar som beskriver dina känslor kring din nuvarande situation på jobbet. Det handlar om att sätta ord på alla känslor som du känner i dagsläget. Använd självskattning som ett verktyg. Uppskatta därför den samlade känslan kring hur du känner inför arbetet just nu, där siffran ett är mycket dåligt och siffran tio är helt fantastiskt.

Steg 2

Nu ska du få drömma lite. Hur skulle du vilja ha det om du fick drömma fritt? Jag vet att detta steg kan uppfattas som lite larvigt och meningslöst, men det har en betydelse för förändringar att våga tillåta sig att drömma lite. Skriv ned några tankar kring dina drömmar avseende arbetet. Om du kunde välja helt fritt - hur skulle du då agera? Om du helt själv fick bestämma över dina arbetsuppgifter och din utveckling? Hur skulle det då se ut? En annan variant kan vara att du gör ”lotto-testet”: Om du fick 20 miljoner kronor i handen idag, hur skulle du då agera avseende arbetet?

Steg 3

Något som är viktigt är betydelsen av ordet mening. Så fortsätt nu att bygga vidare på det du skrev i steg 2. Varför vill du nå dina drömmar? Vilka motiv har du för att uppnå din dröm eller dina drömmar? Skriv ned de skäl du kommer på.

Steg 4

Fundera på det som kallas närmandemål, eller minimål. Vilka beteenden behöver du anamma idag för att ta ett första steg mot att nå din dröm? Vilka val behöver du göra redan idag? Vilka val kan du göra redan idag? Fundera också på vad du i så fall behöver välja bort. Här kan det vara bra att göra en ”not to do-list”, det vill säga skriva ner det du inte ska göra. Att säga nej till något gör att du säger ja till något annat.

Vi gör tyvärr många saker som stjäl mycket kraft och energi utan att vi egentligen reflekterar över det. Det kan vara lite av varje som vi gör på jobbet. Vips har det gått en halvtimme eller en timme, vilket innebär massor med arbete utan att det genererat någonting av värde. Gör en tidsstudie av dina arbetsdagar kommande arbetsvecka och du kommer att bli förbluffad.

Tänk på att du inte behöver välja bort allting; ibland kan det hjälpa med en reducering av tiden med cirka 50 procent. Detta brukar kallas Parkinsons lag. Det innebär att vi faktiskt hinner med mer om vi har mindre tid. Detta eftersom vårt fokus och medvetande blir mer skärpt, vilket effektiviserar vår arbetsdag och våra arbetsprocesser väsentligt. Låt säga att du alltid brukar avsätta en timme till en viss typ av möten. Prova nu att istället avsätta 30 minuter till dessa möten. Du kommer att märka av en skillnad, förmodligen till det bättre. Längre möten kan lätt göra saker och ting mer komplicerade än vad de faktiskt är. Korta möten gör att vi måste förenkla och skapa enklare lösningar, vilket jag tycker är att föredra.

Steg 5

Sista steget kallas slutstationen. Hur vet du att du är framme? Detta är viktigare än du tror eftersom vi människor behöver ett avslut. Saker som hänger i luften stjäl energi. Fundera ut svaret redan innan du startar förändringen och fira små segrar vartefter du framskrider i din förändring och utveckling.


Du kanske även gillar

I Sverige ser vi humaniora som en belastning. Men i USA har humanister både jobb och god löneutveckling, skriver tankesmedjan Timbro i en ny rapport. Behövs humanister i dagens samhälle? När man tittar på hur...

Att inte besvara sitt kall i livet leder till frustration och missnöje, visar ny forskning. Att människor som följer sitt ”kall” i livet tenderar att...

Kelly Odell, utbildad präst och specialiserad på ledarskap och förändringsprocesser, föreläser på Lunch & Learn i Göteborg. Kelly Odell är utbildad till både präst och ekonom och har l...

Vad är lycka - och hur mycket handlar det om jobbet? Alla människor drömmer om att bli, eller få fortsätta vara...

Att vara sig själv är att ständigt förändras och uppdatera sin identitet. Det må vara sant att det bara finns en av dig och en av mig, men det...

Konsten att nätverka, del 1: Därför funkar det inte att göra sig till. Vi vet alla hur viktigt det är att nätverka för att utvecklas i...

Beröm, uppskattning och bekräftelse är en mänsklig nödvändighet. Varför inte ge lite till dig själv? Handen på hjärtat – hur ofta händer det att du får...

Lena Mangell: Ha ett utvecklingssamtal med dig själv. Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak fr...

Åtta hemligheter för framgång, del 7: Tjäna andra. Det spelar egentligen ingen roll hur talangfull och begåvad du är -...

Din historia finns alltid med dig – men du är inte dömd att vara samma person hela livet. Historien är alltid närvarande i en människas liv. Vi har alla...

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.

 • HR

Påfrestande och ”förgiftade” relationer på jobbet har en stor negativ inverkan på människors produktivitet. Nästan alla har någon gång upplevt den typen av problem på sin arbetsplats. Forskning har visat att 80 procent har förlorat värdefull arbetstid på att oroa sig över incidenter kopplade till dåliga jobbrelationer. Men hur hanterar man relationen till kollegor vars beteende får en att tappa lusten och motivationen?

 • Ledarskap

Att anta rollen som extern vd i ett ägarlett företag där en av huvudägarna har suttit som vd och är kvar operativt i företaget är en utmanade uppgift för vilken rutinerad ledare som helst. Ett lyckat vd-byte med rätt person och en väl förberedd ägare är en positiv och värdeskapande förändring i bolaget. Ett misslyckat vd-byte kan å andra sidan få en stor negativ effekt på tillväxten och värdeutvecklingen i bolaget.
En viktig framgångsfaktor för att lyckas med tillsättandet av en extern vd är att det finns ett aktivt och professionellt styrelsearbete på plats.

 • Kommunicera

Som chefer och ledare ska vi hela tiden försöka ta fram det bästa i andra. Viktigt att komma ihåg är att ledarskapet normalt sett inte är en funktion av vad du säger utan hur och när du säger det. Bra ledare slutar aldrig att utvecklas och lära sig.

De flesta av oss har träffat på eller mött individer som oavsett situation eller miljö alltid tycks veta vad de ska säga och hur de ska säga det. Dessa individer behärskar konsten att kommunicera diplomatiskt, självsäkert och med taktkänsla. De säger rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Detta är kanske den enskilt viktigaste färdigheten vi behöver för att kunna påverka människor och driva resultat.

 • HR

Kontakthinder riskerar att skapa stora besvär för både chefen själv och för medarbetare och kunder. I den här artikeln ska vi titta närmare på tre av de 11 typer av hinder som har identifierats i forskning. Vi konstaterar också att kontakthinder lätt smittar av sig och blir en del av kulturen. Att lära sig förstå och åtgärda dessa hinder är därför essentiellt i modern ledarskapsutveckling.

 • Motivera

Detta är min hyllning till huvudlösheten. Jag syftar nu inte på den huvudlöshet som får människor att vara tanklöst destruktiva eller alldeles i onödan åsamka skada. Jag syftar på den ljuvliga, livgivande, närande huvudlösheten.

 • Ledarskap

Ulrika Sedell är ledarskapsutvecklaren som agerar för att bidra till integration av de som upplever utanförskap i dagens Sverige. Hon är frustrerad över bristen på flexibilitet, saknar en idédiskussion och hoppas kunna inspirera till förmåga att sätta målet främst.

 • Ledarskap

Att förändring kan vara svårt och jobbigt känner de flesta till. Därför kan det vara bra att använda sig av en modell för att skapa förändring. En bra modell är femstegsmodellen. Det är fem steg som ska bearbetas och ta dig genom hela förändringsprocessen – från tankar och drömmar till slutstation.

 • Ledarskap

Samarbete och teamkänsla lyfts ofta fram som viktiga faktorer i skapandet av en bra arbetsplats. Detta naturligtvis med all rätt. Men kan det bli för mycket av det goda?
En ny undersökning visar att högpresterande medarbetare riskerar att bli illa behandlade på arbetsplatser som lägger stor vikt vid kollektivets sammanhållning.

 • Motivera

Hur bryter man en dålig vana? Vi människor har en tendens att fastna i vanor och beteenden som vi vet att vi inte mår bra av, ändå kan det kännas nästan omöjligt att bryta mönstret. Enligt psykiatrikern Judson Brewer finns det dock en ganska enkel lösning på problemet. Han menar att vi kan bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem. Med hjälp av mindfulness och medveten nyfikenhet kring vad som händer kan vi ta kontrollen över beteendet, och övervinna det.

 • Kommunicera

När journalister beskriver hur de upplever företagens krishantering är det "att sanningen inte kommer fram direkt" som rankas högst. Det visar en undersökning från Aalund. Men sanningen är sällan så enkel. Den är inte svart eller vit, och kan oftast inte beskrivas med ett enkelt “ja” eller “nej”. Verkligheten som utspelar sig bakom kulisserna är i själva verket för komplex för att kunna sammanfattas i en oneliner.

 • Ledarskap

När man talar om organisation handlar det ofta om saker som linje-stab, styrning, kontroll, projekt, lean och agility. Möten pratar man inte om. Många lägger mer än halva sin arbetstid på möten, men tar dem för givna. Vad händer om vi börjar se möten som en organisationsform, den mest grundläggande av dem alla?

 • Projektleda

Uttrycket ”Elefanten i rummet” kommer ursprungligen från engelska språket. Det är ett bildligt uttryck för något som tar stor plats och är påtagligt för alla människor i en grupp. Trots detta undviker man att prata om det. Alla vet, men ingen säger något.
”Kejsarens nya kläder” kan användas på liknande tema. Här handlar det om HC Andersens figur som hade kläder av ett magiskt tyg som man inte kan se. I själva verket låtsas alla som att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utbrister till slut: "Han har ju inga kläder på sig!". Alla vet, men ingen säger något. Vi anpassar oss till gruppen trots att det är uppenbart att gruppen har fel.

 • Coacha

Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak från nästan alla mina klienter, och det är meningen ”jag vet inte vad jag vill”. Lite mer utförligt låter det ungefär så här: ”Jag är vilsen och orolig för jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv och mitt arbete.”
Att inte veta vad man vill i livet och i karriären kan vara väldigt stressigt och frustrerande. Det leder ofta till att man inte kommer vidare utan stannar i en situation som inte är optimal.