Menu

Ensamhetens fram- och baksida

"Ibland behöver vi bara höra vad vi själva tänker för att bli kloka på vad vi ska göra. Ibland behöver vi en fråga för att själva kunna komma vidare."
Ensam

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

Artikeln publicerades första gången 21 mars 2014.

En anekdot: Kvinnan satt och tänkte tillbaka på sitt liv. Hennes liv tog metaforiskt formen likt en böljande sandstrand och i sanden observerade hon två par fotspår – hennes egna och Herrens.

Hon följde fotspåren och som livet gick de upp och ned som en vandring i bergen. I en djup sänka upphörde ett av spåren. Vid den tidpunkten hade kvinnan gått igenom en period som hade varit särskilt svår och prövande för henne. Hon såg på fotspåret och minnena väcktes till liv… en känsla av sorg och övergivenhet sköljde över henne. Hon lyfte sakta blicken och frågade Herren: Varför övergav du mig då när jag behövde dig som mest? Herren svarade: Kära barn, jag har aldrig övergett dig. Där du bara ser ett fotspår, då bar jag dig.

Troende eller inte, men berättelsen är vacker och bjuder in till eftertanke: Hur förstår vi det här med ensamhet?

Berikande och smärtsam

Ensamhet kan kännas härligt och befriande. Att få en stund att ro om sig själv, reflektera eller bara vara. Ensamhet kan hjälpa oss att möta och lära känna oss själva, lyssna till våra inre röster och få insikter om vad vi behöver för att kunna ta viktiga beslut i livet.

Som min kloka far säger: ett visst mått av ensamhet är berikande. Denna ensamhetens framsida visar sig framförallt när vi själva väljer den och tar vara på den på ett ömsint och medvetet sätt.

Ensamhet kan också upplevas påträngande och smärtsam. I ensamheten kanske vi känner oss uppgivna eller övergivna. Lämnade åt vårt eget öde. Som om vi är avskilda från världen och därmed inte betydelsefulla.

Kanske är det särskilt i förvirringen denna form av ensamhet tränger sig på. Vi kanske står inför ett beslut eller i en situation där vi känner oss villrådiga, osäkra eller handlingsförlamade för att vi inte har förmåga att reda ut våra egna tankar.

Vi kan också känna oss ensamma trots att vi har massa människor runt omkring oss. Vi kan, med andra ord, vara med andra människor utan att känna gemenskap. Att vara i en grupp och inte känna tillhörighet eller acceptans kanske på grund av att vi på något sätt ”sticker ut” beroende på hur vi ser ut, klär oss, uppträder, tänker, talar och presterar i jämförelse med övriga i gruppen, kan vara mer ensamt än när vi bokstavligen är själva. I dessa ensamhetens baksidor kan vi verkligen känna oss otroligt ensamma.

Att känna utanförskap, mindervärde, otillräcklighet, utfrysning eller brist på tillhörighet kan göra att vi dra oss undan och isolerar oss. Som en konsekvens kanske andra slutar att ta initiativ till att inkludera oss och avståndet ökar successivt, vilket i sin tur stärker känslan av ensamhet. En ond spiral, tillika självuppfyllande profetia.

I förlängningen kan det leda till ångest och depression, och denna förlängning är sällan lång. Ensamhet på grund av utsatthet finns på flera håll i vårt samhälle som t ex i skolan, idrotten och på arbetsplatsen och berör oss således både som barn, ungdomar och vuxna. 

Kärlek och respekt

Vad har då den här ensamheten för grund? Är det kanske behovet bakom känslan som är det intressanta?

Tanken för mig till den tyska filosofen Friedrich Hegel (1770-1831) och hans skrifter kring erkännande som ett grundläggande behov hos oss människor. Vi behöver kärlek, respekt och gemenskap – det är rena hygienfaktorer för människans utveckling. Vi behöver bli sedda som en betydelsefull annan och det är genom att bli sedda och lyssnade till som vi utvecklar vår identitet och självkänsla.

Om vi inte upplever erkännande och acceptans från andra så finns det en risk att vi, till synes, självmant drar oss undan. Vi drar oss undan från det vi egentligen behöver och så gärna vill ha. Vi agerar kontraproduktivt och bidrar själva till att öka avståndet till andra och därmed också känslan av just ensamhet.

Som medmänniskor behöver vi alla vara vaksamma på dessa företeelser. Vi behöver kanske mer än någonsin säkra gemenskap så att ingen känner sig ensam. Vi behöver ta hand om varandra. Detta är giltigt i alla sammanhang och sociala system – därmed även i organisationen.

Som chef, och givetvis också som medarbetare, behöver vi inkludera andra och varandra för att säkerställa att alla blir erkända och uppmärksammade för sina prestatoner, men kanske än viktigare för de individer vi är.

Som chef behöver du också vara vaksam på din egen ensamhet. Tillvarata och använd den. Sök också stöd hos kollegor eller andra samtalspartners när du inte själv förmår strukturera och sortera i dina tankar. Det är lätt att fastna. Ibland behöver vi bara höra vad vi själva tänker för att bli kloka på vad vi ska göra. Ibland behöver vi en fråga för att själva kunna komma vidare. Ibland behöver vi bara bekräftelse på att vi är på rätt väg.

Så är det för oss alla och när du som chefer inte bejakar detta finns risken att det kan kännas väldigt ensamt på toppen. 

Som Moder Teresa så vist uttryckt: Vi kan bota fysiska sjukdomar med medicin, men den enda boten mot ensamhet, misströstan och hopplöshet är kärlek.

Och kärlek behöver vi både ge till oss själva och till andra. Ju mer vi ger, desto mer får vi. Kanske sitter du just nu med lite obesvarad kärlek till dig själv. Kanske ska du ta ett möte med dig själv och besvara den!     


Du kanske även gillar

Tom Friberg, kommunikationschef på Forex Bank: "Mångkultur på arbetsplatsen gör verksamheten mer komplett." Idag är det många företag som pratar sig varma om må...

Gör din roll som ledare tydlig i konflikten. När konflikten är ett faktum finns det olika sätt att se...

Engagerade medarbetare är nyckeln till framgång. ”Sveriges ledare väljer fortfarande att fokusera på siffror, nyckeltal och resultat.” VD-barometern 2015 visar att våra vd:ar tycker att medarbetarfokus ä...

Intervju med Charlotte Hågård, författare till boken Stick ut!: ”Om vi inte är införstådda med hur de nya trenderna ser ut så kan vi heller inte veta vad som krävs av oss på LinkedIn." ”Man ska vara på LinkedIn – men vad gör man egentligen d...

Christer Isaksson: "Han har haft sju år på sig att rätta till problemen i skolan och ännu kan inte Jan Björklund peka på någon enskild resultatförbättring". Folkpartiledaren och utbildningsminister Jan Björklunds ledarskap är...

Vem sitter kvar och vem går - efter valet? Christer Isaksson analyserar. I sitt sommartal lät centerledaren Annie Lööf det kommande...

Ewa Braf: "När något blir fel eller inte fungerar som avsett, har vi en tendens att fokusera på, och börjar prata om, problemet". I våras var jag på ett läkarbesök som resulterade i en...

Going global - behåll företagssjälen när ni tar klivet ut på nya marknader. Världen förändras i en rasande fart, och likaså gör v...

Strategikonsulten och entreprenören Margareta Barchan ser möjligheterna i framtidens miljöutmaningar. Prata med näringslivet på rätt sätt och arbeta med l...

Tommy Brotte: Investerar du för lite i en av din organisations viktigaste aktiviteter? En konferens erbjuder fantastiska möjligheter för en organisation att...

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.

 • Kommunicera

... inställningen är lika främmande som vanlig. Allt för många tror att när de har kommunicerat något, så är ansvaret att förstå budskapet hos mottagaren. Ingenting kan vara mer fel. Men ändå är det så vanligt.