Menu

Du styr en verksamhet - och leder människor

”Det är i dynamiken i relationen mellan ledare och ledd som nya tankar föds och nya lösningar träder fram. Det är i ledarprocessen som kreativiteten finns. Vi behöver fler ledare och färre chefer!”
Du styr en verksamhet - och leder människor

Systemet har skapat en ekvation som inte går ihop. Chefer arbetar som chefer men upplever allt oftare att deras ledarfärdigheter inte kommer till sin rätt. Inom ledarskap har den ena trenden efter den andra avlöst varandra- men ledarskap ska aldrig vara en trend. Det vi behöver är ledarbildning, en kompetens som skapas i en reflekterande människa. Ledarbildning handlar om att medvetet gå in i ledarskapsrollen för att använda sin klokskap och ledarförmåga i skapandet av harmoni och mening för sig själv och medarbetarna i organisationen. På det sättet påverkar ledarskapet verksamheten att ta till vara på den kollektiva intelligensen som får hela organisationen att blomstra. Är våra organisationer mogna och villiga att skapa en ny typ av ledare? Om detta kommer jag att skriva i mina månatliga artiklar.

Jag har i mer än fyra decennier arbetat med min egen och andras personliga utveckling. De senaste dryga tre decennierna har jag arbetat som organisationspsykolog. Sedan några år har jag tillhört ett forskarteam som validerar min teori om Ledarintelligens.

För varje år som går (och nu går det fort) ser jag och hör hur människor brottas med ”leveranskraven”, den ständiga tillgängligheten det uppskruvade tempot och den lilla tiden för återhämtning. Och avsaknad av en känsla av meningsfullhet.

Varför inte försöka förstå systemfelet och ta ett större ansvar genom att engagera sig i mer än att bara göra uppgiften?

För mig är det enda sättet för välbefinnande att bli en mer medveten och reflekterande människa. Det räcker inte med enbart kunskap. När den medvetna människan träder in i ledarskapets båda roller kan mycket gott ske. Och inte förrän då. Detta är vad jag kallar för ledarbildning.

Ledarintelligens – ett nytt ledarskap

Jag jobbar just nu med att slutföra en vetenskaplig studie som jag senare i vår kommer att dela med mig av. Resultatet är kopplat till min ledarskapsteori – Ledarintelligens. Studien visar tydligt att chefer uppfattar sig som ledare – men använder större delen av sin arbetstid till att vara chefer. En ekvation som inte går ihop. Jag vill använda min tid till att dela med mig av all erfarenhet till dig så att du kan ta steget ut i ett nytt ledarskap för att ge vidare till nästa generation.

Av tradition och enligt tidigare ledarskaps- och managementteorier har chefen bedömts och rekryterats utifrån kompetenser som, förutom sakkunskaper, är relativt konkreta färdigheter som: planeringsförmåga, målformulering, beslutsförmåga, resultatuppföljning och ett strategiskt tänkande. Traditionellt sett har man premierat logiska och analytiska förmågor.

Att bedriva ”management” är att administrera, vilket är viktigt för en verksamhet - men det är inte i huvudsak dessa färdigheter som gör att medarbetarna blir uppmuntrade till att ta egna initiativ eller gör att de känner sig motiverade och engagerade.

Engagemang och motivation kommer ur ett samspel mellan människor. Det är i dynamiken och i relationen mellan ledare och ledd som nya tankar föds och nya lösningar på problem kan träda fram.

Det är i ledarprocessen som kreativiteten finns. Vi behöver fler ledare och färre chefer!

Rationell intelligens vs Emotionell intelligens

De kompetenser och färdigheter som hitintills har premierats är alltså de som tillhör den generella intelligensen, dvs. det vi känner till under begreppet IQ. Eller enklare uttryckt, rationell intelligens (RQ).

När du använder dina RQ-kompetenser gör du det i relation till den uppgift du ska utföra – det handlar om vad du ska göra. Dessa kompetenser är de som en chef behöver för att styra en verksamhet. Det räcker dock inte för att en verksamhet ska blomstra.

Som chef måste du våga och vilja vara medmänniska och tro på att det har en stor betydelse för välbefinnande och framgång. När du som chef leder en verksamhet gör du det genom att leda människor som är runt dig. För att kunna göra det krävs färdigheter som självmedvetenhet, självkännedom, empatisk och relationell förmåga, kunna hantera sina egna och andras känslor och slutligen vara väl förankrad i värden och värderingar som arbetar i människans tjänst. Alla dessa färdigheter tillhör det vi kallar emotionell (EQ) och själslig intelligens (SQ). Den emotionella och själsliga intelligensen handlar mer om hur du vill vara än vad du ska göra.

Den allra viktigaste frågan du ska ställa dig är alltid varför? Den frågan hör till din själsliga intelligens. Varför har med intentionalitet att göra. Vad driver dig? Vad vill du uppnå och varför? Drivs du av personliga intressen som gynnar dig eller drivs du av att skapa något för någon annan? Vem är organisationen till för?

Människans själsliga intelligens hjälper henne i relation till sig själv och till andra. Om vi på allvar skulle lägga tid på att utveckla EQ och SQ bland chefer och medarbetare är jag övertygad om att den organisatoriska hälsan skulle öka markant.

Det är mänskligt att söka mening

Några forskare menar att SQ är människans ursprungsintelligens – människan är den enda varelse som söker mening och frågar ”Varför?”. Hur kommer det sig att vi inte visar större intresse för att utforska denna dimension inom ramen för utveckling av organisation och ledarskap? Många människor styrs av sina inre värden som kommer till uttryck i det de gör. Dessa människor har klart för sig varför de arbetar med det de gör - men detta gäller långt ifrån alla människor.

Här önskar jag mer engagemang och intresse från ledarskapets sida att utveckla denna intelligens. Genom att utveckla SQ höjer vi vår medvetandenivå vilket leder till bättre genomtänkta beslut vilket gör att chefen kan styra verksamheten och leda sig själv och andra samtidigt.

Ju mer vi förstår oss själva och andra, desto bättre förutsättningar finns för att bidra till bättre företag och bättre samhällen. Just detta har du som läsare hört otaliga gånger. Är du beredd och villig att på allvar jobba för att skapa just detta?


Du kanske även gillar

Agneta Saxeby, Ennova: Mer fokus på prestation ger svenskarna större arbetsglädje. Prestationsinriktat ledarskap bidrar till att företagen når sina m...

Christer Isaksson: "Det ska framgå att Kristdemokraterna har en egen vilja, egen tro och egen politik. Samtidigt ska det lika klart framgå att Kristdemokraterna står bakom Alliansen in i minsta detalj." Vad vore Kristdemokraterna utan Göran Hägglund? Det är en...

Bristande kommunikation försvårar företagens förändringsprocesser.

 
I en värld som befinner sig i ständig förändring gä...

Att vara medarbetare är ett ganska nytt påfund. Och nu håller det tydligen på att ändras - i grunden. För några decennier sedan inträffade ett skifte i synen p...

Personlighetens Big Five, del 4: Vänlighet. Vänlighet och värme - "Agreeableness" - är det...

Unga, framstående ledare ska uppmärksammas i tävlingen TOYP Sweden - kandidater kan nomineras fram till den 22 mars. Nu är det snart dags igen - Sveriges bästa ledare i åldern 18-...

Helena Karlberg, innovationsledare SVID: ”Utmaningarna handlar ofta om rädslor.” Helena Karlberg är innovationsledare på SVID (Stiftelsen Svensk...

Gästskribent Christer B Jansson: Kontakthinder, del 3. Vi har alla olika typer av kontakthinder - en del fler eller större, andra...

Monica Lingegård, Samhall, Årets VD 2015, Stora företag: ”Jag tycker om att hoppa på nya utmaningar.” Monica Lingegård är VD för Samhall, som är ett...

Ditt humör, kroppsspråk och sätt att prata har stor betydelse för dina möjligheter att vinna andras förtroende. Dina möjligheter att lyckas i sociala situationer - exempelvis möten...

 • Coacha

Känns det trögt och omotiverat att sätta igång igen efter sommarens semester?
Har du varit mobilfri, fri från mailen, fri från att fatta beslut och prestera hela tiden? Kanske har du legat i hängmattan och inte gjort så mycket, kanske har du tagit promenader på stranden eller strosat runt i naturen. Och funderat på dagens viktigaste fråga: ”Vad ska vi ha till middag idag?”
Du har varit i nuet och din hjärna har lugnat ner sig och fått kontroll på tankarna.
Möjligen har du till och med haft lite tråkigt på slutet av semestern och känt behov av att göra någonting.
Du kanske har fått nya idéer och tankar om ditt liv och arbete?

 • Planera

Det finns olika uppfattningar om hur mycket tid vi spiller på att leta efter digitala dokument, men klart är att letandet bland filerna utgör ett synnerligen oönskat avbrott i vårt arbete. Nog går det att betrakta också detta som en distraktion. Vi är i färd med att få en sak gjord men blir hindrade i vår framfart bara för att vi inte hittar det där dokumentet vi söker. Frustrerande är ordet. Men att få ordning bland sina filer är lättare än du tror.

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.