Menu

Du styr en verksamhet - och leder människor

”Det är i dynamiken i relationen mellan ledare och ledd som nya tankar föds och nya lösningar träder fram. Det är i ledarprocessen som kreativiteten finns. Vi behöver fler ledare och färre chefer!”
Du styr en verksamhet - och leder människor

Systemet har skapat en ekvation som inte går ihop. Chefer arbetar som chefer men upplever allt oftare att deras ledarfärdigheter inte kommer till sin rätt. Inom ledarskap har den ena trenden efter den andra avlöst varandra- men ledarskap ska aldrig vara en trend. Det vi behöver är ledarbildning, en kompetens som skapas i en reflekterande människa. Ledarbildning handlar om att medvetet gå in i ledarskapsrollen för att använda sin klokskap och ledarförmåga i skapandet av harmoni och mening för sig själv och medarbetarna i organisationen. På det sättet påverkar ledarskapet verksamheten att ta till vara på den kollektiva intelligensen som får hela organisationen att blomstra. Är våra organisationer mogna och villiga att skapa en ny typ av ledare? Om detta kommer jag att skriva i mina månatliga artiklar.

Jag har i mer än fyra decennier arbetat med min egen och andras personliga utveckling. De senaste dryga tre decennierna har jag arbetat som organisationspsykolog. Sedan några år har jag tillhört ett forskarteam som validerar min teori om Ledarintelligens.

För varje år som går (och nu går det fort) ser jag och hör hur människor brottas med ”leveranskraven”, den ständiga tillgängligheten det uppskruvade tempot och den lilla tiden för återhämtning. Och avsaknad av en känsla av meningsfullhet.

Varför inte försöka förstå systemfelet och ta ett större ansvar genom att engagera sig i mer än att bara göra uppgiften?

För mig är det enda sättet för välbefinnande att bli en mer medveten och reflekterande människa. Det räcker inte med enbart kunskap. När den medvetna människan träder in i ledarskapets båda roller kan mycket gott ske. Och inte förrän då. Detta är vad jag kallar för ledarbildning.

Ledarintelligens – ett nytt ledarskap

Jag jobbar just nu med att slutföra en vetenskaplig studie som jag senare i vår kommer att dela med mig av. Resultatet är kopplat till min ledarskapsteori – Ledarintelligens. Studien visar tydligt att chefer uppfattar sig som ledare – men använder större delen av sin arbetstid till att vara chefer. En ekvation som inte går ihop. Jag vill använda min tid till att dela med mig av all erfarenhet till dig så att du kan ta steget ut i ett nytt ledarskap för att ge vidare till nästa generation.

Av tradition och enligt tidigare ledarskaps- och managementteorier har chefen bedömts och rekryterats utifrån kompetenser som, förutom sakkunskaper, är relativt konkreta färdigheter som: planeringsförmåga, målformulering, beslutsförmåga, resultatuppföljning och ett strategiskt tänkande. Traditionellt sett har man premierat logiska och analytiska förmågor.

Att bedriva ”management” är att administrera, vilket är viktigt för en verksamhet - men det är inte i huvudsak dessa färdigheter som gör att medarbetarna blir uppmuntrade till att ta egna initiativ eller gör att de känner sig motiverade och engagerade.

Engagemang och motivation kommer ur ett samspel mellan människor. Det är i dynamiken och i relationen mellan ledare och ledd som nya tankar föds och nya lösningar på problem kan träda fram.

Det är i ledarprocessen som kreativiteten finns. Vi behöver fler ledare och färre chefer!

Rationell intelligens vs Emotionell intelligens

De kompetenser och färdigheter som hitintills har premierats är alltså de som tillhör den generella intelligensen, dvs. det vi känner till under begreppet IQ. Eller enklare uttryckt, rationell intelligens (RQ).

När du använder dina RQ-kompetenser gör du det i relation till den uppgift du ska utföra – det handlar om vad du ska göra. Dessa kompetenser är de som en chef behöver för att styra en verksamhet. Det räcker dock inte för att en verksamhet ska blomstra.

Som chef måste du våga och vilja vara medmänniska och tro på att det har en stor betydelse för välbefinnande och framgång. När du som chef leder en verksamhet gör du det genom att leda människor som är runt dig. För att kunna göra det krävs färdigheter som självmedvetenhet, självkännedom, empatisk och relationell förmåga, kunna hantera sina egna och andras känslor och slutligen vara väl förankrad i värden och värderingar som arbetar i människans tjänst. Alla dessa färdigheter tillhör det vi kallar emotionell (EQ) och själslig intelligens (SQ). Den emotionella och själsliga intelligensen handlar mer om hur du vill vara än vad du ska göra.

Den allra viktigaste frågan du ska ställa dig är alltid varför? Den frågan hör till din själsliga intelligens. Varför har med intentionalitet att göra. Vad driver dig? Vad vill du uppnå och varför? Drivs du av personliga intressen som gynnar dig eller drivs du av att skapa något för någon annan? Vem är organisationen till för?

Människans själsliga intelligens hjälper henne i relation till sig själv och till andra. Om vi på allvar skulle lägga tid på att utveckla EQ och SQ bland chefer och medarbetare är jag övertygad om att den organisatoriska hälsan skulle öka markant.

Det är mänskligt att söka mening

Några forskare menar att SQ är människans ursprungsintelligens – människan är den enda varelse som söker mening och frågar ”Varför?”. Hur kommer det sig att vi inte visar större intresse för att utforska denna dimension inom ramen för utveckling av organisation och ledarskap? Många människor styrs av sina inre värden som kommer till uttryck i det de gör. Dessa människor har klart för sig varför de arbetar med det de gör - men detta gäller långt ifrån alla människor.

Här önskar jag mer engagemang och intresse från ledarskapets sida att utveckla denna intelligens. Genom att utveckla SQ höjer vi vår medvetandenivå vilket leder till bättre genomtänkta beslut vilket gör att chefen kan styra verksamheten och leda sig själv och andra samtidigt.

Ju mer vi förstår oss själva och andra, desto bättre förutsättningar finns för att bidra till bättre företag och bättre samhällen. Just detta har du som läsare hört otaliga gånger. Är du beredd och villig att på allvar jobba för att skapa just detta?


Du kanske även gillar

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att minska - men i ledningsgrupperna blir de fler. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser minskar - för andra å...

Juryns slutgiltiga urval - hela listan. Nu har juryn för Årets vd gjort sitt val och sammanlagt 18...

Jonas Dahl, Partner Gaia Leadership, ek. mag. och doktorand Handelshögskolan i Stockholm: ”Förtroende, nytänkande och livskraft är resultat av gott ledarskap.” Prestation och resultat står högt i kurs i dagens moderna...

Gästskribent Susanne Askwall: ”Begreppet ’job transition’ står för den inre process av anpassning som sätts igång när en yttre förändring av betydelse sker på jobbet. Den inre processen fortlöper över tid, är individuell och följer ett karakteristiskt förlopp.” I en undersökning som vi gjorde häromåret bland nordiska ledare...

Apoteket AB vann utmärkelsen Årets Kommunikationsteam. Apoteket AB har av svenska kommunikatörer framröstats till Å...

Ewa Braf: ”Bristen på samtal och dialog ’in real life’ gör att vi går miste om ett av människans mest grundläggande behov: Erkännande. Att bli sedd, lyssnad till och bekräftad.” Som barn lekte jag med mina kompisar. Vi var ute, cyklade, byggde kojor, letade...

”If you don’t use it, you lose it” – välj att inte tappa dina förmågor. En mental tallriksmodell baserad på hjärnforskning. Under sin tid som forskare på toxiner och bakterier började Marie...

”Vi kan söka oss till meningsfullhet. Vi har frihet att välja attityd till oss själva och vår situation. Istället för att gnälla och klaga på andra kan vi ändra vår egen attityd och ta ansvar för oss själva.” Snart har ett år gått igen - 2014 går mot sitt slut och ett...

Gotland är bäst, Jönköping sämst på jämställdhet i företagens styrelser, visar kartläggning från Ledarna. Bara två av tio styrelseledamöter i svenska företag är...

Välfärdssektorns dåliga rykte skapar reykryteringsproblem: "Situationen är akut". Var fjärde chef i offentlig sektor skulle hellre vilja jobba inom det...

 • Ledarskap

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback?

 • Motivera

Att uppnå bestående förändring är något av det svåraste som finns. Podcastprofilen Eric Zimmer vet det bättre än de flesta – han har genomgått en av de svåraste beteendeförändringar man över huvud taget kan tänka sig. I det här korta föredraget berättar han om sina erfarenheter, och förklarar – med utgångspunkt från sällskapsspelet ”Risk” – vilka tre grundläggande strategier man bör använda för att lyckas nå sitt mål och åstadkomma en varaktig förändring i sitt liv.

 • Ledarskap

“Det var en gång en man som bodde i en stuga i skogen. Där levde och arbetade han. Varje morgon klev han upp, klädde sig varmt och gick ut i skogen som fortfarande var mörk och kylig för att samla ved. Väl hemma igen tände han en eld i spisen och väntade tålmodigt på att värmen skulle sprida sig i stugan.
En dag kände han att han fick nog och ställde sig framför spisen och sa:
 – Okej spisen, under alla dessa år har jag varit ute i mörker och kyla om morgonen och samlat ved innan du gett mig någon som helst värme. Nu är det din tur att ge mig något först. Nu sätter jag mig här och väntar tills du har gett mig lite värme innan jag beger mig ut och samlar ved. Du får helt enkelt lita på mig, jag kommer ge dig ved men först måste jag få värme av dig”.

 • Kommunicera

En konferens erbjuder fantastiska möjligheter för en organisation att utvecklas och att möta utmaningar. I en väl planerad och genomförd konferens kan vi hantera komplexa kommunikationsutmaningar, arbeta med verkligt lärande, komma vidare i förändringsprocesser, vara innovativa och skapa genuint engagemang. Samtidigt är konferenser alltid mycket kostsamma, inte minst när man räknar in produktionsbortfallet och effekter av missade målsättningar som en dålig konferens riskerar att medföra. Trots att potentialen med en bra konferens är enorm och kostnaderna skyhöga så planeras många konferenser på rutin och med utgångspunkt från förlegade föreställningar om hur en konferens går till.

 • Ledarskap

Behöver det vara så svårt att visa vem man är? Vet alla vem de är? Tror vi att vi är autentiska, men har en omedveten mask? Vem bestämmer när jag tagit av mig masken? Kommer vi någonsin ta av oss masken helt? Detta är några av de frågor jag fick utifrån min förra artikel ”Släpp sargen och av med masken” – varmt tack för inspiration till fortsatt reflektion.

 • Ledarskap

Begreppet medarbetarskap figurerar numera ofta på våra arbetsplatser. Många gånger utifrån ett tämligen ensidigt perspektiv, det vill säga att arbetsgivaren kräver att medarbetare ska ta ett allt större ansvar och förväntas hantera allt större och mer komplexa utmaningar. Och visst är det så. Gränserna luckras upp mellan det som tidigare var chefens jobb och det som nu medarbetaren bör hantera. Men vad krävs av ledarskapet i och med denna förändring?

 • Ledarskap

Ett grundläggande problem vid allt beslutsfattande är att många människor har en inneboende överdriven självsäkerhet. Många tror att de är bättre på att fatta beslut jämfört med andra individer. Det är detta fenomen som kallas för överkonfidens eller övertro. Detta skapar förstås ett avgörande problem vid alla typer av beslut. Det påverkar nämligen vår vilja att be om hjälp och att samarbeta med andra i teamet eller utanför teamet. Vi tror oss klara av beslut och beslutsfattande på egen hand.

 • Ledarskap

Att genomgå förändringar är ofta tufft och påfrestande för oss människor, eftersom vi har ett behov av trygghet och rutiner. Extra krävande blir det när förändringen är påtvingad utifrån – av en arbetsgivare, exempelvis. En ny amerikansk studie visar att löntagare som genomgår förändringar på jobbet upplever stress och andra hälsoproblem i större utsträckning än andra. Men inte bara det – väldigt många är också misstänksamma när det gäller arbetsgivarens egentliga motiv till att genomföra förändringen, samt skeptiska till utgången av förändringsarbetet.

 • Ledarskap

Jag är alltid fascinerad av hur snabbt spädbarn och barn lär sig. Deras sinnen är öppna, de är så ivriga, så redo att absorbera information. Jag tittar på mina barnbarn när de försöker lära sig någonting ena dagen och behärskar det redan den andra dagen. Om bara vår inlärningskurva fortsatte vara lika brant när vi åldras.

 • Ledarskap

Anna var en framgångsrik och omtyckt mellanchef och hade banat väg för ett nytt steg i karriären. Hon fick ett större uppdrag och en plats i högsta ledningen. Hon var smickrad och stolt över sin befordran, men efter ett tag började hon tvivla. Osäkerheten tog över och hela situationen kändes övermäktigt. Vem och hur skulle hon vara i ledningsgruppen för att passa in? Anna kämpade på och blev mer och mer ambitiös i att leva upp till de förväntningar hon trodde fanns på henne i den nya rollen. Hon tog på sig en mask varje gång hon klev in i ledningsgruppen. Men masken fungerade inte. Tvivlet ökade och därmed stressen. Hon var nära att stiga av.

 • Motivera

Vad krävs egentligen för att bli framgångsrik? Intelligens och talang, skulle nog många säga. Psykologen Angela Lee Duckworth menar dock att det finns en annan egenskap som är minst lika viktig: Ihärdighet. Duckworth bygger sin teori bland annat på sina erfarenheter som lärare och sina studier av framgångsrika människor inom en rad olika områden. Hittills har det inte forskats tillräckligt mycket om det här ämnet, förklarar hon - men genom att öka vår kunskap om hur man bygger upp ihärdighet kan vi ge människor de rätta verktygen för att nå sina mål.

 • Projektleda

Just nu träffar jag väldigt många människor som är bekymrade, stressade och frustrerade över att inte hinna klart allt som måste vara klart. Innan semestern.
Varje år är det många som beklagar sig över att maj månad och tiden fram till midsommar går så fort. Att det är för många lediga dagar. Att det är för många saker som händer samtidigt. Samtidigt med avslutningar i föreningar och skolor så vill vi ju också hinna njuta. Hinna ta den där lunchen, eller gå på det där grillpartyt.

 • Motivera

Kan du visa äkta känslor på jobbet – eller upplever du att du måste fejka positiva känslor och gå omkring med ett påklistrat leende? Frågan kan vara avgörande för hur du mår på jobbet. En ny amerikansk undersökning visar att det finns ett klart samband mellan äktheten i de känslor vi visar på arbetsplatsen och hur väl vi trivs. Om du inte behöver fejka dina känslor så är det 32 procent större chans att du älskar ditt jobb, skriver tidningen Forbes.

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.