Menu

Du styr en verksamhet - och leder människor

”Det är i dynamiken i relationen mellan ledare och ledd som nya tankar föds och nya lösningar träder fram. Det är i ledarprocessen som kreativiteten finns. Vi behöver fler ledare och färre chefer!”
Du styr en verksamhet - och leder människor

Systemet har skapat en ekvation som inte går ihop. Chefer arbetar som chefer men upplever allt oftare att deras ledarfärdigheter inte kommer till sin rätt. Inom ledarskap har den ena trenden efter den andra avlöst varandra- men ledarskap ska aldrig vara en trend. Det vi behöver är ledarbildning, en kompetens som skapas i en reflekterande människa. Ledarbildning handlar om att medvetet gå in i ledarskapsrollen för att använda sin klokskap och ledarförmåga i skapandet av harmoni och mening för sig själv och medarbetarna i organisationen. På det sättet påverkar ledarskapet verksamheten att ta till vara på den kollektiva intelligensen som får hela organisationen att blomstra. Är våra organisationer mogna och villiga att skapa en ny typ av ledare? Om detta kommer jag att skriva i mina månatliga artiklar.

Jag har i mer än fyra decennier arbetat med min egen och andras personliga utveckling. De senaste dryga tre decennierna har jag arbetat som organisationspsykolog. Sedan några år har jag tillhört ett forskarteam som validerar min teori om Ledarintelligens.

För varje år som går (och nu går det fort) ser jag och hör hur människor brottas med ”leveranskraven”, den ständiga tillgängligheten det uppskruvade tempot och den lilla tiden för återhämtning. Och avsaknad av en känsla av meningsfullhet.

Varför inte försöka förstå systemfelet och ta ett större ansvar genom att engagera sig i mer än att bara göra uppgiften?

För mig är det enda sättet för välbefinnande att bli en mer medveten och reflekterande människa. Det räcker inte med enbart kunskap. När den medvetna människan träder in i ledarskapets båda roller kan mycket gott ske. Och inte förrän då. Detta är vad jag kallar för ledarbildning.

Ledarintelligens – ett nytt ledarskap

Jag jobbar just nu med att slutföra en vetenskaplig studie som jag senare i vår kommer att dela med mig av. Resultatet är kopplat till min ledarskapsteori – Ledarintelligens. Studien visar tydligt att chefer uppfattar sig som ledare – men använder större delen av sin arbetstid till att vara chefer. En ekvation som inte går ihop. Jag vill använda min tid till att dela med mig av all erfarenhet till dig så att du kan ta steget ut i ett nytt ledarskap för att ge vidare till nästa generation.

Av tradition och enligt tidigare ledarskaps- och managementteorier har chefen bedömts och rekryterats utifrån kompetenser som, förutom sakkunskaper, är relativt konkreta färdigheter som: planeringsförmåga, målformulering, beslutsförmåga, resultatuppföljning och ett strategiskt tänkande. Traditionellt sett har man premierat logiska och analytiska förmågor.

Att bedriva ”management” är att administrera, vilket är viktigt för en verksamhet - men det är inte i huvudsak dessa färdigheter som gör att medarbetarna blir uppmuntrade till att ta egna initiativ eller gör att de känner sig motiverade och engagerade.

Engagemang och motivation kommer ur ett samspel mellan människor. Det är i dynamiken och i relationen mellan ledare och ledd som nya tankar föds och nya lösningar på problem kan träda fram.

Det är i ledarprocessen som kreativiteten finns. Vi behöver fler ledare och färre chefer!

Rationell intelligens vs Emotionell intelligens

De kompetenser och färdigheter som hitintills har premierats är alltså de som tillhör den generella intelligensen, dvs. det vi känner till under begreppet IQ. Eller enklare uttryckt, rationell intelligens (RQ).

När du använder dina RQ-kompetenser gör du det i relation till den uppgift du ska utföra – det handlar om vad du ska göra. Dessa kompetenser är de som en chef behöver för att styra en verksamhet. Det räcker dock inte för att en verksamhet ska blomstra.

Som chef måste du våga och vilja vara medmänniska och tro på att det har en stor betydelse för välbefinnande och framgång. När du som chef leder en verksamhet gör du det genom att leda människor som är runt dig. För att kunna göra det krävs färdigheter som självmedvetenhet, självkännedom, empatisk och relationell förmåga, kunna hantera sina egna och andras känslor och slutligen vara väl förankrad i värden och värderingar som arbetar i människans tjänst. Alla dessa färdigheter tillhör det vi kallar emotionell (EQ) och själslig intelligens (SQ). Den emotionella och själsliga intelligensen handlar mer om hur du vill vara än vad du ska göra.

Den allra viktigaste frågan du ska ställa dig är alltid varför? Den frågan hör till din själsliga intelligens. Varför har med intentionalitet att göra. Vad driver dig? Vad vill du uppnå och varför? Drivs du av personliga intressen som gynnar dig eller drivs du av att skapa något för någon annan? Vem är organisationen till för?

Människans själsliga intelligens hjälper henne i relation till sig själv och till andra. Om vi på allvar skulle lägga tid på att utveckla EQ och SQ bland chefer och medarbetare är jag övertygad om att den organisatoriska hälsan skulle öka markant.

Det är mänskligt att söka mening

Några forskare menar att SQ är människans ursprungsintelligens – människan är den enda varelse som söker mening och frågar ”Varför?”. Hur kommer det sig att vi inte visar större intresse för att utforska denna dimension inom ramen för utveckling av organisation och ledarskap? Många människor styrs av sina inre värden som kommer till uttryck i det de gör. Dessa människor har klart för sig varför de arbetar med det de gör - men detta gäller långt ifrån alla människor.

Här önskar jag mer engagemang och intresse från ledarskapets sida att utveckla denna intelligens. Genom att utveckla SQ höjer vi vår medvetandenivå vilket leder till bättre genomtänkta beslut vilket gör att chefen kan styra verksamheten och leda sig själv och andra samtidigt.

Ju mer vi förstår oss själva och andra, desto bättre förutsättningar finns för att bidra till bättre företag och bättre samhällen. Just detta har du som läsare hört otaliga gånger. Är du beredd och villig att på allvar jobba för att skapa just detta?


Du kanske även gillar

Abstrakt tänkande gör det lättare att motstå frestelser, visar forskning. "Jag kan motstå allt utom frestelse", skrev författaren...

Intervju med innovationsledare Eric Näf, Director Packaging Development, The Absolut Company AB. "Oftast finns ingen färdig lösning eller specification när...

Hur gick det sen, Ray Mauritsson, vd Axis Communications - Årets vd 2013? Förra året fick han utmärkelsen Årets vd i kategorin...

Anna Bellman ny expert inom området Kommunicera. Vi fortsätter att kämpa för att komma igenom bruset och n...

Psykologen Caren Sjöström: ”Fallet Elliot visar att vi inte kan fatta några beslut på enbart logiska resonemang.” Hur gör du när du ska fatta beslut? I strategiska frågor p...

Vad krävs för att driva ett rörligt projekt? Det finns olika projektmetoder som ersätter de gamla traditionella arbetss...

"Vi har gjort det komplext att vara människa och det kräver en del att stå stadigt mitt i allt detta." Meditation löser inga problem. Men det ger en bra grund att lösa sina...

Gästskribent Patrik Nyström: Chefens relationskompetens är avgörande för att lyckas. Vad är utmärkande för dagens arbetsliv? Finns det några...

”Avsaknaden av en gemensam definition och förståelse för ledningsgruppens syfte reducerar påtagligt sannolikheten att gruppen arbetar med ’rätt’ uppgifter”, skriver Ewa Braf. Vad karaktäriserar en framgångsrik ledningsgrupp? Vad är...

Goda ledare har en inspirerande vision I den förra artikeln fokuserade vi på ledarens stöd av vä...

 • Motivera

Hur bryter man en dålig vana? Vi människor har en tendens att fastna i vanor och beteenden som vi vet att vi inte mår bra av, ändå kan det kännas nästan omöjligt att bryta mönstret. Enligt psykiatrikern Judson Brewer finns det dock en ganska enkel lösning på problemet. Han menar att vi kan bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem. Med hjälp av mindfulness och medveten nyfikenhet kring vad som händer kan vi ta kontrollen över beteendet, och övervinna det.

 • Kommunicera

När journalister beskriver hur de upplever företagens krishantering är det "att sanningen inte kommer fram direkt" som rankas högst. Det visar en undersökning från Aalund. Men sanningen är sällan så enkel. Den är inte svart eller vit, och kan oftast inte beskrivas med ett enkelt “ja” eller “nej”. Verkligheten som utspelar sig bakom kulisserna är i själva verket för komplex för att kunna sammanfattas i en oneliner.

 • Ledarskap

När man talar om organisation handlar det ofta om saker som linje-stab, styrning, kontroll, projekt, lean och agility. Möten pratar man inte om. Många lägger mer än halva sin arbetstid på möten, men tar dem för givna. Vad händer om vi börjar se möten som en organisationsform, den mest grundläggande av dem alla?

 • Projektleda

Uttrycket ”Elefanten i rummet” kommer ursprungligen från engelska språket. Det är ett bildligt uttryck för något som tar stor plats och är påtagligt för alla människor i en grupp. Trots detta undviker man att prata om det. Alla vet, men ingen säger något.
”Kejsarens nya kläder” kan användas på liknande tema. Här handlar det om HC Andersens figur som hade kläder av ett magiskt tyg som man inte kan se. I själva verket låtsas alla som att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utbrister till slut: "Han har ju inga kläder på sig!". Alla vet, men ingen säger något. Vi anpassar oss till gruppen trots att det är uppenbart att gruppen har fel.

 • Coacha

Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak från nästan alla mina klienter, och det är meningen ”jag vet inte vad jag vill”. Lite mer utförligt låter det ungefär så här: ”Jag är vilsen och orolig för jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv och mitt arbete.”
Att inte veta vad man vill i livet och i karriären kan vara väldigt stressigt och frustrerande. Det leder ofta till att man inte kommer vidare utan stannar i en situation som inte är optimal.

 • Ledarskap

Ofta har jag undrat över varför vi talar så mycket om ledarskap utan att tala om människan bakom chefen. Människan är i ständig tillblivelse - om hon vill. Det betyder att ditt ledarskap också kan vara i ständig tillblivelse - om du vill. I det ögonblick du sagt ja till en chefsbefattning med personalledaransvar ligger din största framgång i hur du leder dig själv och dina medarbetare, vilket ligger i ledarrollen. Så vem är människan bakom dig som chef och ledare?

 • HR

Det sägs ofta att det är svårt att hitta rätt människor att rekrytera. Det talas också om att det råder kandidatbrist. Men är det verkligen så eller är det bara vi som tänker fel?  Vår gästskribent Tove Nylin reflekterar över frågan, och tror att kompetensen nog finns där om vi bara vågar se bortom ytan.

 • Ledarskap

Simon Elvnäs forskning om ledares beteende har fått stor uppmärksamhet. I hans studier framkommer att det är stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. På Projektnärings vårträff den 5 maj kommer han att berätta om dessa resultat, vad de får för konsekvenser för arbetslivet – och hur man kan minska glappet mellan formulerat uppdrag och utfört uppdrag. Men redan nu har Motivation.se tagit tillfället i akt att ställa några frågor till KTH:s industridoktorand.

 • Ledning

Oavsett hur effektiv ledningsgruppen har varit historiskt, så finns det en central fråga som alla företag bör ställa sig: Vad behöver ledningsgruppen framöver för att skapa största möjliga värde i en allt mer komplex värld med en accelererande förändringstakt och tilltagande oförutsägbarhet?

 • Hälsa

Det är lätt att tro att kreativa människor är de som är lite ”låt gå” och inte så ordningsamma eller disciplinerade. I själva verket kan det vara precis tvärt om – disciplin och målmedvetenhet är en förutsättning för att lyckas med det kreativa arbetet och i bästa fall uppnå flow.

 • Motivera

Var inte rädd för smärtan. Den är en naturlig del av livet. Lika naturlig som glädjen, kärleken och sorgen. Faktum är att dessa är nära sammanflätande i livets väv. De är alla väsentliga delar av livets helhet. Och för att känna mig hel som människa behöver jag välkomna känslorna. Det tog mig tid att komma hit, men i dag är jag tacksam för att jag ocensurerat vågar känna alla mina känslor. De är en rikedom. De är nyanserna i livets dans. De gör mig mänsklig. Jag känner, därför är jag. Det är fundamentet i det mänskliga varandet. Utan känslan vore jag levande död. Oupplevd. Med känslan upplever jag. Livet. Mig själv. Mötet med dig.

 • Motivera

Vi människor vet ofta vad vi behöver göra för att bli lyckliga och leva ett gott liv. Problemet är bara att vi inte gör det. Du vet att du mår bäst av att vara aktiv och kreativ, ändå väljer du att titta på TV eller slösurfa på datorn. Det kallas för ”lyckans paradox”, och är ett gissel för många människor. Varför gör vi inte sådant som får oss att må bra?

 • Motivera

De flesta av oss människor strävar efter ett hälsosamt och lyckligt liv. Men vad krävs egentligen för att bli lycklig? Många söker det goda livet genom att jaga pengar, framgång och kändisskap, men ingen av dessa faktorer är avgörande för en människas lyckonivå. Psykiatrikern Robert Waldinger från Harvard University berättar här om en unik studie där hundratals amerikanska män har följts under hela sin livstid. Studien, som inleddes för 75 år sedan och fortfarande pågår, visar att det faktiskt finns ett ganska entydigt svar på vad människor behöver för att kunna leva ett gott liv.

 • Motivationsbloggen

Just nu befinner vi oss i ett samhällsskifte. Från Industrialism till en ny samhällsform. I media har det nya samhället kallats vid många namn, exempelvis Postmateriella samhället eller Postindustrialism. För enkelhets skull kallar jag det för det digitala samhället. Så, vad händer när man befinner sig i ett samhällsskifte? Jo, det är kaos…

 • Motivationsbloggen

När jag gick i grundskolan på 1100-talet nötte vi glosor, insjöar, huvudstäder, periodiska system och allt annat mellan himmel och jord. Nötandet var en del av vardagen. Jag minns fortfarande att slaget vid Hastings ägde rum 1066 och att den kemiska beteckningen för Klor är Cl. En del sitter kvar, men rätt mycket har lossnat, om jag ska vara ärlig. Nu är det modern times. Mina ungar lär sig fortfarande sjöar och huvudstäder och franskaglosor - men på nya sätt. När jag ser dem hänga över sina skol-appar, fantasifulla lärspel och klickar och swajpar tänker jag på forntidens nötande. Och så tänker jag att de är lyckans ostar som fått kliva in i en helt annan kunskapsvärld redan från start

 • Motivationsbloggen

Med dagens digitala samhälle och ungdomarna som växt upp i det, är förväntningarna höga på att IT-system fungerar som de ska. De måste vara effektiva och hjälpa användaren att förstå hur de fungerar. App- och speltillverkare blir sågade väldigt snabbt om något är fel, särskilt av andra utvecklare som anser sig veta hur enkelt olika buggar går att lösa. Företagssidor uppdateras också kontinuerligt på marknaden för att ha en bra användarvänlighet så att du som besökare enkelt hittar fram dit du vill och konverteras till att bli kund.