Menu

Fler ledare – färre chefer

Dags att utveckla ledarrollen. "Den ledarintelligente chefen har insikten om att vilja utforska sin själsliga intelligens. Det är vägen till att bli den ledare som alla förtjänar att bli inspirerade av."
Fler ledare – färre chefer

Min första artikel avslutade jag med en fråga: Är våra organisationer mogna och villiga att skapa en ny typ av ledare? I den här artikeln får du ytterligare del av min syn på ledarskap utifrån ledarrollen, då jag menar att det är den som är ledarskapets kärna ur vilken allt det goda kan utvecklas. I grunden handlar det om att utveckla ett tjänande ledarskap baserat på tillit och meningsfullhet.

Ledarrollen behövs för att utveckla medarbetarrollen. Min syn på sakernas tillstånd utgår alltid från min empiri, erfarenhet, insikt och inhämtad kunskap från andra tänkare. Det betyder att jag talar utifrån min sanning och övertygelse. Ju fler vi är som kan dela varandras sanningar och insikter, desto större utsikter har vi att tillsammans ta ansvar för att skapa ett samhälle där vi alla har en plats och där vi alla får en möjlighet att hitta det som är meningsfullt för var och en. Hur kan det som är meningsfullt för mig vara ett bidrag till det kollektiva?

Min utgångspunkt är hur du kan bidra till en organisation (som är en del av samhället) utifrån det du vill representera, det du tror kan vara meningsfullt för fler än bara dig själv och på vilket sätt du vill skapa och upprätthålla relationer som växer till ett värdigt relationskapital.

Den ledarintelligente chefen förstår med sitt förnuft att framgången är sprungen ur goda relationer. Alltså tjänar den ledarintelligente chefen på att utveckla sitt relationskapital. Ett tjänande ledarskap gynnar alla och tillsammans skapas en intelligent kultur.

Tjäna dina medarbetare och ni blir vinnare

Ett tjänande ledarskap innebär att lyssna, vara autentisk (äkta) och stötta medarbetare till att bli självständiga. I detta förhållningssätt som ledare, skapas mening för dig som chef och för dina medarbetare. Du skapar mening när ni tillsammans utvecklar en känsla av att höra till.

Tillhör du en organisation som du är stolt över? Om du svarar ja, formulera för dig själv vad som bidragit till att du känner stolthet. Dela med dig till kolleger. Någon tänker kanske: ”Jag känner mig inte stolt”. Vad saknar du? Vad kan du bidra med för att uppnå det du saknar?

Stanna upp någon minut – hur känns det inuti dig när du känner dig stolt? Den känsla du får är säkert full av positiv energi. Energi är en rörelse, en kraft som möjliggör all kapitalbildning. Den börjar i våra hjärtan som gör oss mottagliga för varandra. Alla tjänar på att tjäna varandra. Det börjar alltid hos chefen som är föregångaren och bäraren av en människovänlig kultur.

Ett tjänande ledarskap leder oftast till medvetna val och insikten om att vi alla är till för varandra. Detta förutsätter att du som chef är prestigelös. Genom prestigelöshet kan du leda andra och genom att vara prestigefull styr du andra och dränerar dem på energi. Och sprider osäkerhet och rädsla.

Tjänande och mening är två begrepp som hör ihop och där prestigelösheten blir en tjänare till att vara ledare.

Ledaren är och chefen gör

Nyligen presenterade Google den mest efterfrågade ledaregenskapen ”world-wide”.
Tillit är svaret. Hur skapas tillit? Det är ett dynamiskt fenomen som mognar fram vartefter i en relation. Tillit är en del av relationskapitalet. Tillit är en grundläggande emotion som innebär att vi känner oss trygga med en annan individ, grupp och med oss själva.

Tillit är att lita på, vila i och tro på att människor gör det de säger att de ska göra. Tillit uppstår i en organisation när man lever som man lär. Tillit uppstår också när kunskapen finns och när människor beter sig på ett positivt förutsägbart sätt utifrån justa värderingar. Motsatsen till tillit är känsloreaktioner som tvivel, misströstan och en känsla av osäkerhet.

Tillit till ledaren har du utifrån hur hen är och tillit till chefen har du utifrån det chefen gör under förutsättning att handlingen är genomtänkt och underbyggd. Och den fulla tilliten uppstår när du överlämnar dig i ett tillstånd som är bortom tanken.

Ledarintelligens – med utgångspunkt i själens intelligens 

Vi vet idag att människan är meningsskapande och värdestyrd. Vi behöver känna meningsfullhet för att upprätthålla välmående och psykisk hälsa. Själens intelligens ger oss näring. Ofta när jag talar om själens intelligens associerar många till det religiösa. Ja, förr tog prästen hand om själen, psykologen om sinnet och läkaren om kroppen. Den uppdelningen menar jag är ointressant i vår tid.

Jag tolkar dagens stora efterfrågan på existentiella frågor, mindfullness, meditation och yoga som uttryck för en inneboende längtan efter det trygga rummet. Ett rum som finns i alla människor och som ska återerövras och återupptäckas. Det inre rummet är själen. Aristoteles talade om eudaemonia, mänsklig blomstring, som är ett begrepp vilket inkluderar mening och engagemang och att locka fram den i oss som vi vill bli.

Vi kan inte tänka fram själen, bara uppleva den som en kraftkälla genom en inre stillhet.  Genom att ha kontakt med ditt hjärta, som är människans andra hjärna, och magen som är människans tredje hjärna, öppnar du upp för att lyssna till själens röst. Många människor får kontakt med sitt inre rum genom att lyssna på musik, vara i naturen, umgås med djur eller vara med små barn. Själen är det omedelbara och om vi lyssnar kan vi komma till olika insikter och därmed upptäcka mer om oss själva.

För att vara praktisk och pragmatisk föreslår jag att varje möte du har på jobbet börjar med fem minuter i stillhet. I början känns det ovant och för en del ligger det utanför var och ens komfortzon. Ge inte upp. Efter att envist fullfölja denna korta ritual garanterar jag positiva upptäckter.

Själslig intelligens är hur jag är i relation till mig själv, vilken relation jag har till mina djupaste värden och värderingar och ur vilken min motivation kan spira. Den ledarintelligente chefen har insikten om att vilja utforska sin själsliga intelligens. Det är vägen till att bli den ledare som alla förtjänar att bli inspirerade av.

Vilken typ av organisationskultur vill vi uppleva inför morgondagen?

Eftersom vi människor är mer medvetna idag än för bara två decennier sedan vill jag tro och hoppas på att vi idag till viss del är mogna att ta nästa steg. När jag säger vi menar jag den stora massan. Genom att skapa en besjälad och meningsfull arbetsplats lägger vi grunden för en ny typ av organisation som tilltalar nästa generation medarbetare.

Ett arbetsklimat som bygger på tillit som uppmuntrar utforskande och som förstår kraften i den demokratiska dialogen. Ett arbetsklimat som välkomnar idéer och olika uppslag för att utveckla såväl arbetsuppgifter som relationer. Ett arbetsklimat där mänskliga begär av makt, prestige och girighet lyser med sin frånvaro.

Allt detta förutsätter en ny typ av styrelse, ledning och ledarskap för en ny typ av organisationsstruktur i syfte att skapa en kultur som arbetar både i människans och företagets tjänst. Går det nya arbetssättet att försvara i dagens jakt på vinst på områden där verksamhetsmålet måste vara värdighet och godhet?

Här hittar du Marika Ronthys första artikel Du styr en verksamhet - och leder människor


Du kanske även gillar

”Innan en idé kan få genomslag måste den färdas från huvudet till händerna” Ingen av oss vill känna sig osynlig på vår resa genom livet...

Högt uppsatta ledare har lägre kortisolhalter och mindre ångest än andra anställda. Bilden av den superstressade ledaren kan vara en myt. Det hävdar forskare...

Utveckla en arbetsmiljö som ger näring åt kreativitet. ”Om du inte har ett ’tänkande team’ i din organisation, kan det vara dags att överväga att rekrytera ett.” För några år sedan såg en argentinsk mekaniker vid namn...

Psykisk ohälsa i arbetslivet, del 2: Psykisk ohälsa är inte manligt eller kvinnligt Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är vanligare bland...

Dåligt planerade arbetsdagar orsakar ineffektivitet, säger Kompetensakademins Michael Alphov. Svenska tjänstemän förlorar tid och energi genom att inte...

Årets VD 2016, små företag: Liza Jonson, SPP Fonder. Liza Jonson har varit VD på SPP Fonder i knappt sex år. Under den...

"För att vara effektiva, kommunikativa ledare behöver vi skapa förutsättningar för att få andra med på samma frekvens där vi själva är. Vi behöver tona in och förlytta andra till den våglängd där vi behöver vara för att kunna föra ett konstruktivt samtal." Om vi kokar ner allt som ledarskap handlar om, så finner vi kommunikation...

Låt inte rädslan styra ditt liv - exponera dig för världen och våga visa dig sårbar. Mod är kanske den bästa egenskapen en människa kan ha. Trots det...

Ewa Braf: ”Bristen på samtal och dialog ’in real life’ gör att vi går miste om ett av människans mest grundläggande behov: Erkännande. Att bli sedd, lyssnad till och bekräftad.” Som barn lekte jag med mina kompisar. Vi var ute, cyklade, byggde kojor, letade...

45 procent av de svenska personalcheferna tror på delat ledarskap, enligt en ny undersökning. Nästan varannan personalchef är positiv till delat ledarskap och...

 • Motivera

Hur bryter man en dålig vana? Vi människor har en tendens att fastna i vanor och beteenden som vi vet att vi inte mår bra av, ändå kan det kännas nästan omöjligt att bryta mönstret. Enligt psykiatrikern Judson Brewer finns det dock en ganska enkel lösning på problemet. Han menar att vi kan bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem. Med hjälp av mindfulness och medveten nyfikenhet kring vad som händer kan vi ta kontrollen över beteendet, och övervinna det.

 • Kommunicera

När journalister beskriver hur de upplever företagens krishantering är det "att sanningen inte kommer fram direkt" som rankas högst. Det visar en undersökning från Aalund. Men sanningen är sällan så enkel. Den är inte svart eller vit, och kan oftast inte beskrivas med ett enkelt “ja” eller “nej”. Verkligheten som utspelar sig bakom kulisserna är i själva verket för komplex för att kunna sammanfattas i en oneliner.

 • Ledarskap

När man talar om organisation handlar det ofta om saker som linje-stab, styrning, kontroll, projekt, lean och agility. Möten pratar man inte om. Många lägger mer än halva sin arbetstid på möten, men tar dem för givna. Vad händer om vi börjar se möten som en organisationsform, den mest grundläggande av dem alla?

 • Projektleda

Uttrycket ”Elefanten i rummet” kommer ursprungligen från engelska språket. Det är ett bildligt uttryck för något som tar stor plats och är påtagligt för alla människor i en grupp. Trots detta undviker man att prata om det. Alla vet, men ingen säger något.
”Kejsarens nya kläder” kan användas på liknande tema. Här handlar det om HC Andersens figur som hade kläder av ett magiskt tyg som man inte kan se. I själva verket låtsas alla som att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utbrister till slut: "Han har ju inga kläder på sig!". Alla vet, men ingen säger något. Vi anpassar oss till gruppen trots att det är uppenbart att gruppen har fel.

 • Coacha

Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak från nästan alla mina klienter, och det är meningen ”jag vet inte vad jag vill”. Lite mer utförligt låter det ungefär så här: ”Jag är vilsen och orolig för jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv och mitt arbete.”
Att inte veta vad man vill i livet och i karriären kan vara väldigt stressigt och frustrerande. Det leder ofta till att man inte kommer vidare utan stannar i en situation som inte är optimal.

 • Ledarskap

Ofta har jag undrat över varför vi talar så mycket om ledarskap utan att tala om människan bakom chefen. Människan är i ständig tillblivelse - om hon vill. Det betyder att ditt ledarskap också kan vara i ständig tillblivelse - om du vill. I det ögonblick du sagt ja till en chefsbefattning med personalledaransvar ligger din största framgång i hur du leder dig själv och dina medarbetare, vilket ligger i ledarrollen. Så vem är människan bakom dig som chef och ledare?

 • HR

Det sägs ofta att det är svårt att hitta rätt människor att rekrytera. Det talas också om att det råder kandidatbrist. Men är det verkligen så eller är det bara vi som tänker fel?  Vår gästskribent Tove Nylin reflekterar över frågan, och tror att kompetensen nog finns där om vi bara vågar se bortom ytan.

 • Ledarskap

Simon Elvnäs forskning om ledares beteende har fått stor uppmärksamhet. I hans studier framkommer att det är stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. På Projektnärings vårträff den 5 maj kommer han att berätta om dessa resultat, vad de får för konsekvenser för arbetslivet – och hur man kan minska glappet mellan formulerat uppdrag och utfört uppdrag. Men redan nu har Motivation.se tagit tillfället i akt att ställa några frågor till KTH:s industridoktorand.

 • Ledning

Oavsett hur effektiv ledningsgruppen har varit historiskt, så finns det en central fråga som alla företag bör ställa sig: Vad behöver ledningsgruppen framöver för att skapa största möjliga värde i en allt mer komplex värld med en accelererande förändringstakt och tilltagande oförutsägbarhet?

 • Hälsa

Det är lätt att tro att kreativa människor är de som är lite ”låt gå” och inte så ordningsamma eller disciplinerade. I själva verket kan det vara precis tvärt om – disciplin och målmedvetenhet är en förutsättning för att lyckas med det kreativa arbetet och i bästa fall uppnå flow.

 • Motivera

Var inte rädd för smärtan. Den är en naturlig del av livet. Lika naturlig som glädjen, kärleken och sorgen. Faktum är att dessa är nära sammanflätande i livets väv. De är alla väsentliga delar av livets helhet. Och för att känna mig hel som människa behöver jag välkomna känslorna. Det tog mig tid att komma hit, men i dag är jag tacksam för att jag ocensurerat vågar känna alla mina känslor. De är en rikedom. De är nyanserna i livets dans. De gör mig mänsklig. Jag känner, därför är jag. Det är fundamentet i det mänskliga varandet. Utan känslan vore jag levande död. Oupplevd. Med känslan upplever jag. Livet. Mig själv. Mötet med dig.

 • Motivera

Vi människor vet ofta vad vi behöver göra för att bli lyckliga och leva ett gott liv. Problemet är bara att vi inte gör det. Du vet att du mår bäst av att vara aktiv och kreativ, ändå väljer du att titta på TV eller slösurfa på datorn. Det kallas för ”lyckans paradox”, och är ett gissel för många människor. Varför gör vi inte sådant som får oss att må bra?

 • Motivera

De flesta av oss människor strävar efter ett hälsosamt och lyckligt liv. Men vad krävs egentligen för att bli lycklig? Många söker det goda livet genom att jaga pengar, framgång och kändisskap, men ingen av dessa faktorer är avgörande för en människas lyckonivå. Psykiatrikern Robert Waldinger från Harvard University berättar här om en unik studie där hundratals amerikanska män har följts under hela sin livstid. Studien, som inleddes för 75 år sedan och fortfarande pågår, visar att det faktiskt finns ett ganska entydigt svar på vad människor behöver för att kunna leva ett gott liv.

 • Motivationsbloggen

Just nu befinner vi oss i ett samhällsskifte. Från Industrialism till en ny samhällsform. I media har det nya samhället kallats vid många namn, exempelvis Postmateriella samhället eller Postindustrialism. För enkelhets skull kallar jag det för det digitala samhället. Så, vad händer när man befinner sig i ett samhällsskifte? Jo, det är kaos…

 • Motivationsbloggen

När jag gick i grundskolan på 1100-talet nötte vi glosor, insjöar, huvudstäder, periodiska system och allt annat mellan himmel och jord. Nötandet var en del av vardagen. Jag minns fortfarande att slaget vid Hastings ägde rum 1066 och att den kemiska beteckningen för Klor är Cl. En del sitter kvar, men rätt mycket har lossnat, om jag ska vara ärlig. Nu är det modern times. Mina ungar lär sig fortfarande sjöar och huvudstäder och franskaglosor - men på nya sätt. När jag ser dem hänga över sina skol-appar, fantasifulla lärspel och klickar och swajpar tänker jag på forntidens nötande. Och så tänker jag att de är lyckans ostar som fått kliva in i en helt annan kunskapsvärld redan från start

 • Motivationsbloggen

Med dagens digitala samhälle och ungdomarna som växt upp i det, är förväntningarna höga på att IT-system fungerar som de ska. De måste vara effektiva och hjälpa användaren att förstå hur de fungerar. App- och speltillverkare blir sågade väldigt snabbt om något är fel, särskilt av andra utvecklare som anser sig veta hur enkelt olika buggar går att lösa. Företagssidor uppdateras också kontinuerligt på marknaden för att ha en bra användarvänlighet så att du som besökare enkelt hittar fram dit du vill och konverteras till att bli kund.