Menu

Fler ledare – färre chefer

Dags att utveckla ledarrollen. "Den ledarintelligente chefen har insikten om att vilja utforska sin själsliga intelligens. Det är vägen till att bli den ledare som alla förtjänar att bli inspirerade av."
Fler ledare – färre chefer

Min första artikel avslutade jag med en fråga: Är våra organisationer mogna och villiga att skapa en ny typ av ledare? I den här artikeln får du ytterligare del av min syn på ledarskap utifrån ledarrollen, då jag menar att det är den som är ledarskapets kärna ur vilken allt det goda kan utvecklas. I grunden handlar det om att utveckla ett tjänande ledarskap baserat på tillit och meningsfullhet.

Ledarrollen behövs för att utveckla medarbetarrollen. Min syn på sakernas tillstånd utgår alltid från min empiri, erfarenhet, insikt och inhämtad kunskap från andra tänkare. Det betyder att jag talar utifrån min sanning och övertygelse. Ju fler vi är som kan dela varandras sanningar och insikter, desto större utsikter har vi att tillsammans ta ansvar för att skapa ett samhälle där vi alla har en plats och där vi alla får en möjlighet att hitta det som är meningsfullt för var och en. Hur kan det som är meningsfullt för mig vara ett bidrag till det kollektiva?

Min utgångspunkt är hur du kan bidra till en organisation (som är en del av samhället) utifrån det du vill representera, det du tror kan vara meningsfullt för fler än bara dig själv och på vilket sätt du vill skapa och upprätthålla relationer som växer till ett värdigt relationskapital.

Den ledarintelligente chefen förstår med sitt förnuft att framgången är sprungen ur goda relationer. Alltså tjänar den ledarintelligente chefen på att utveckla sitt relationskapital. Ett tjänande ledarskap gynnar alla och tillsammans skapas en intelligent kultur.

Tjäna dina medarbetare och ni blir vinnare

Ett tjänande ledarskap innebär att lyssna, vara autentisk (äkta) och stötta medarbetare till att bli självständiga. I detta förhållningssätt som ledare, skapas mening för dig som chef och för dina medarbetare. Du skapar mening när ni tillsammans utvecklar en känsla av att höra till.

Tillhör du en organisation som du är stolt över? Om du svarar ja, formulera för dig själv vad som bidragit till att du känner stolthet. Dela med dig till kolleger. Någon tänker kanske: ”Jag känner mig inte stolt”. Vad saknar du? Vad kan du bidra med för att uppnå det du saknar?

Stanna upp någon minut – hur känns det inuti dig när du känner dig stolt? Den känsla du får är säkert full av positiv energi. Energi är en rörelse, en kraft som möjliggör all kapitalbildning. Den börjar i våra hjärtan som gör oss mottagliga för varandra. Alla tjänar på att tjäna varandra. Det börjar alltid hos chefen som är föregångaren och bäraren av en människovänlig kultur.

Ett tjänande ledarskap leder oftast till medvetna val och insikten om att vi alla är till för varandra. Detta förutsätter att du som chef är prestigelös. Genom prestigelöshet kan du leda andra och genom att vara prestigefull styr du andra och dränerar dem på energi. Och sprider osäkerhet och rädsla.

Tjänande och mening är två begrepp som hör ihop och där prestigelösheten blir en tjänare till att vara ledare.

Ledaren är och chefen gör

Nyligen presenterade Google den mest efterfrågade ledaregenskapen ”world-wide”.
Tillit är svaret. Hur skapas tillit? Det är ett dynamiskt fenomen som mognar fram vartefter i en relation. Tillit är en del av relationskapitalet. Tillit är en grundläggande emotion som innebär att vi känner oss trygga med en annan individ, grupp och med oss själva.

Tillit är att lita på, vila i och tro på att människor gör det de säger att de ska göra. Tillit uppstår i en organisation när man lever som man lär. Tillit uppstår också när kunskapen finns och när människor beter sig på ett positivt förutsägbart sätt utifrån justa värderingar. Motsatsen till tillit är känsloreaktioner som tvivel, misströstan och en känsla av osäkerhet.

Tillit till ledaren har du utifrån hur hen är och tillit till chefen har du utifrån det chefen gör under förutsättning att handlingen är genomtänkt och underbyggd. Och den fulla tilliten uppstår när du överlämnar dig i ett tillstånd som är bortom tanken.

Ledarintelligens – med utgångspunkt i själens intelligens 

Vi vet idag att människan är meningsskapande och värdestyrd. Vi behöver känna meningsfullhet för att upprätthålla välmående och psykisk hälsa. Själens intelligens ger oss näring. Ofta när jag talar om själens intelligens associerar många till det religiösa. Ja, förr tog prästen hand om själen, psykologen om sinnet och läkaren om kroppen. Den uppdelningen menar jag är ointressant i vår tid.

Jag tolkar dagens stora efterfrågan på existentiella frågor, mindfullness, meditation och yoga som uttryck för en inneboende längtan efter det trygga rummet. Ett rum som finns i alla människor och som ska återerövras och återupptäckas. Det inre rummet är själen. Aristoteles talade om eudaemonia, mänsklig blomstring, som är ett begrepp vilket inkluderar mening och engagemang och att locka fram den i oss som vi vill bli.

Vi kan inte tänka fram själen, bara uppleva den som en kraftkälla genom en inre stillhet.  Genom att ha kontakt med ditt hjärta, som är människans andra hjärna, och magen som är människans tredje hjärna, öppnar du upp för att lyssna till själens röst. Många människor får kontakt med sitt inre rum genom att lyssna på musik, vara i naturen, umgås med djur eller vara med små barn. Själen är det omedelbara och om vi lyssnar kan vi komma till olika insikter och därmed upptäcka mer om oss själva.

För att vara praktisk och pragmatisk föreslår jag att varje möte du har på jobbet börjar med fem minuter i stillhet. I början känns det ovant och för en del ligger det utanför var och ens komfortzon. Ge inte upp. Efter att envist fullfölja denna korta ritual garanterar jag positiva upptäckter.

Själslig intelligens är hur jag är i relation till mig själv, vilken relation jag har till mina djupaste värden och värderingar och ur vilken min motivation kan spira. Den ledarintelligente chefen har insikten om att vilja utforska sin själsliga intelligens. Det är vägen till att bli den ledare som alla förtjänar att bli inspirerade av.

Vilken typ av organisationskultur vill vi uppleva inför morgondagen?

Eftersom vi människor är mer medvetna idag än för bara två decennier sedan vill jag tro och hoppas på att vi idag till viss del är mogna att ta nästa steg. När jag säger vi menar jag den stora massan. Genom att skapa en besjälad och meningsfull arbetsplats lägger vi grunden för en ny typ av organisation som tilltalar nästa generation medarbetare.

Ett arbetsklimat som bygger på tillit som uppmuntrar utforskande och som förstår kraften i den demokratiska dialogen. Ett arbetsklimat som välkomnar idéer och olika uppslag för att utveckla såväl arbetsuppgifter som relationer. Ett arbetsklimat där mänskliga begär av makt, prestige och girighet lyser med sin frånvaro.

Allt detta förutsätter en ny typ av styrelse, ledning och ledarskap för en ny typ av organisationsstruktur i syfte att skapa en kultur som arbetar både i människans och företagets tjänst. Går det nya arbetssättet att försvara i dagens jakt på vinst på områden där verksamhetsmålet måste vara värdighet och godhet?

Här hittar du Marika Ronthys första artikel Du styr en verksamhet - och leder människor


Du kanske även gillar

Ewa Braf om den mest svårartade fördomen av alla - att vi själva tror oss inte ha fördomar alls. Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa...

En kväll fylld av energi, framtidsförhoppningar och ledarskapsfokus när utmärkelsen Årets vd delades ut. Årets vd 2013 bjöd på en händelserik afton. En helkv...

Johannes Hansen: ”Du vill uppleva känslan när din bröstkorg fylls med kolsyra, pulsen slår basgång mot dina trumhinnor, gåshud sprider sig över underarmarna och saltvatten pressas ur dina tårkanaler.” Du är född med potentialen - gjord för att vinna, med celler...

Orealistiska ideal gör att många chefer känner sig misslyckade, enligt svensk forskning. Den idealiske ledaren ska vara en karismatisk visionär som motiverar sina...

Fyra år till med Angela Merkel. Vad betyder det för Tyskland - och Europa? Tyskland är bäst i klassen. Men den nyligen omvalda "Jä...

John Maxwell: "Tydligheten i din vision relaterar direkt till din nivå av motivation." Den bästa motivationen är självmotivationen. Faktum är att...

Att integrera jobbet och privatlivet kan vara bättre för alla parter, enligt en ny studie. Att hitta en bra balans mellan jobb och fritid är väldigt viktigt om...

Bättre ledarskap och större engagemang i företag som låter personalchefen sitta med i ledningen, visar en studie från Netsurvey. Att låta personalchefen sitta med i ledningsgruppen medför flera...

Kjell Lindström trendspanar: "Nu vill vi ha småskalighet, innovation, unikt och personligt bemötande. Områden som är knepiga för robotar." Just nu fylls media om larmrapporter om robotarnas antågande. Inom bara n...

Men mansdominansen är fortfarande mycket stor i börsbolagens ledningar, visar Allbrights rapport. Andelen kvinnor i företagens ledningsgrupper har ökat jämfö...

 • Planera

Det finns olika uppfattningar om hur mycket tid vi spiller på att leta efter digitala dokument, men klart är att letandet bland filerna utgör ett synnerligen oönskat avbrott i vårt arbete. Nog går det att betrakta också detta som en distraktion. Vi är i färd med att få en sak gjord men blir hindrade i vår framfart bara för att vi inte hittar det där dokumentet vi söker. Frustrerande är ordet. Men att få ordning bland sina filer är lättare än du tror.

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.