Menu

Fler ledare – färre chefer

Dags att utveckla ledarrollen. "Den ledarintelligente chefen har insikten om att vilja utforska sin själsliga intelligens. Det är vägen till att bli den ledare som alla förtjänar att bli inspirerade av."
Fler ledare – färre chefer

Min första artikel avslutade jag med en fråga: Är våra organisationer mogna och villiga att skapa en ny typ av ledare? I den här artikeln får du ytterligare del av min syn på ledarskap utifrån ledarrollen, då jag menar att det är den som är ledarskapets kärna ur vilken allt det goda kan utvecklas. I grunden handlar det om att utveckla ett tjänande ledarskap baserat på tillit och meningsfullhet.

Ledarrollen behövs för att utveckla medarbetarrollen. Min syn på sakernas tillstånd utgår alltid från min empiri, erfarenhet, insikt och inhämtad kunskap från andra tänkare. Det betyder att jag talar utifrån min sanning och övertygelse. Ju fler vi är som kan dela varandras sanningar och insikter, desto större utsikter har vi att tillsammans ta ansvar för att skapa ett samhälle där vi alla har en plats och där vi alla får en möjlighet att hitta det som är meningsfullt för var och en. Hur kan det som är meningsfullt för mig vara ett bidrag till det kollektiva?

Min utgångspunkt är hur du kan bidra till en organisation (som är en del av samhället) utifrån det du vill representera, det du tror kan vara meningsfullt för fler än bara dig själv och på vilket sätt du vill skapa och upprätthålla relationer som växer till ett värdigt relationskapital.

Den ledarintelligente chefen förstår med sitt förnuft att framgången är sprungen ur goda relationer. Alltså tjänar den ledarintelligente chefen på att utveckla sitt relationskapital. Ett tjänande ledarskap gynnar alla och tillsammans skapas en intelligent kultur.

Tjäna dina medarbetare och ni blir vinnare

Ett tjänande ledarskap innebär att lyssna, vara autentisk (äkta) och stötta medarbetare till att bli självständiga. I detta förhållningssätt som ledare, skapas mening för dig som chef och för dina medarbetare. Du skapar mening när ni tillsammans utvecklar en känsla av att höra till.

Tillhör du en organisation som du är stolt över? Om du svarar ja, formulera för dig själv vad som bidragit till att du känner stolthet. Dela med dig till kolleger. Någon tänker kanske: ”Jag känner mig inte stolt”. Vad saknar du? Vad kan du bidra med för att uppnå det du saknar?

Stanna upp någon minut – hur känns det inuti dig när du känner dig stolt? Den känsla du får är säkert full av positiv energi. Energi är en rörelse, en kraft som möjliggör all kapitalbildning. Den börjar i våra hjärtan som gör oss mottagliga för varandra. Alla tjänar på att tjäna varandra. Det börjar alltid hos chefen som är föregångaren och bäraren av en människovänlig kultur.

Ett tjänande ledarskap leder oftast till medvetna val och insikten om att vi alla är till för varandra. Detta förutsätter att du som chef är prestigelös. Genom prestigelöshet kan du leda andra och genom att vara prestigefull styr du andra och dränerar dem på energi. Och sprider osäkerhet och rädsla.

Tjänande och mening är två begrepp som hör ihop och där prestigelösheten blir en tjänare till att vara ledare.

Ledaren är och chefen gör

Nyligen presenterade Google den mest efterfrågade ledaregenskapen ”world-wide”.
Tillit är svaret. Hur skapas tillit? Det är ett dynamiskt fenomen som mognar fram vartefter i en relation. Tillit är en del av relationskapitalet. Tillit är en grundläggande emotion som innebär att vi känner oss trygga med en annan individ, grupp och med oss själva.

Tillit är att lita på, vila i och tro på att människor gör det de säger att de ska göra. Tillit uppstår i en organisation när man lever som man lär. Tillit uppstår också när kunskapen finns och när människor beter sig på ett positivt förutsägbart sätt utifrån justa värderingar. Motsatsen till tillit är känsloreaktioner som tvivel, misströstan och en känsla av osäkerhet.

Tillit till ledaren har du utifrån hur hen är och tillit till chefen har du utifrån det chefen gör under förutsättning att handlingen är genomtänkt och underbyggd. Och den fulla tilliten uppstår när du överlämnar dig i ett tillstånd som är bortom tanken.

Ledarintelligens – med utgångspunkt i själens intelligens 

Vi vet idag att människan är meningsskapande och värdestyrd. Vi behöver känna meningsfullhet för att upprätthålla välmående och psykisk hälsa. Själens intelligens ger oss näring. Ofta när jag talar om själens intelligens associerar många till det religiösa. Ja, förr tog prästen hand om själen, psykologen om sinnet och läkaren om kroppen. Den uppdelningen menar jag är ointressant i vår tid.

Jag tolkar dagens stora efterfrågan på existentiella frågor, mindfullness, meditation och yoga som uttryck för en inneboende längtan efter det trygga rummet. Ett rum som finns i alla människor och som ska återerövras och återupptäckas. Det inre rummet är själen. Aristoteles talade om eudaemonia, mänsklig blomstring, som är ett begrepp vilket inkluderar mening och engagemang och att locka fram den i oss som vi vill bli.

Vi kan inte tänka fram själen, bara uppleva den som en kraftkälla genom en inre stillhet.  Genom att ha kontakt med ditt hjärta, som är människans andra hjärna, och magen som är människans tredje hjärna, öppnar du upp för att lyssna till själens röst. Många människor får kontakt med sitt inre rum genom att lyssna på musik, vara i naturen, umgås med djur eller vara med små barn. Själen är det omedelbara och om vi lyssnar kan vi komma till olika insikter och därmed upptäcka mer om oss själva.

För att vara praktisk och pragmatisk föreslår jag att varje möte du har på jobbet börjar med fem minuter i stillhet. I början känns det ovant och för en del ligger det utanför var och ens komfortzon. Ge inte upp. Efter att envist fullfölja denna korta ritual garanterar jag positiva upptäckter.

Själslig intelligens är hur jag är i relation till mig själv, vilken relation jag har till mina djupaste värden och värderingar och ur vilken min motivation kan spira. Den ledarintelligente chefen har insikten om att vilja utforska sin själsliga intelligens. Det är vägen till att bli den ledare som alla förtjänar att bli inspirerade av.

Vilken typ av organisationskultur vill vi uppleva inför morgondagen?

Eftersom vi människor är mer medvetna idag än för bara två decennier sedan vill jag tro och hoppas på att vi idag till viss del är mogna att ta nästa steg. När jag säger vi menar jag den stora massan. Genom att skapa en besjälad och meningsfull arbetsplats lägger vi grunden för en ny typ av organisation som tilltalar nästa generation medarbetare.

Ett arbetsklimat som bygger på tillit som uppmuntrar utforskande och som förstår kraften i den demokratiska dialogen. Ett arbetsklimat som välkomnar idéer och olika uppslag för att utveckla såväl arbetsuppgifter som relationer. Ett arbetsklimat där mänskliga begär av makt, prestige och girighet lyser med sin frånvaro.

Allt detta förutsätter en ny typ av styrelse, ledning och ledarskap för en ny typ av organisationsstruktur i syfte att skapa en kultur som arbetar både i människans och företagets tjänst. Går det nya arbetssättet att försvara i dagens jakt på vinst på områden där verksamhetsmålet måste vara värdighet och godhet?

Här hittar du Marika Ronthys första artikel Du styr en verksamhet - och leder människor


Du kanske även gillar

Helena Karlberg, innovationsledare SVID: ”Utmaningarna handlar ofta om rädslor.” Helena Karlberg är innovationsledare på SVID (Stiftelsen Svensk...

Friskis&Svettis testar nytt sätt att arbeta med innovationsprocesser – med medlemmarna i centrum. Lotta Törnberg, kommunikationschef: ”En ovärderlig indikator på vilka frågor vi ska driva." Att bjuda in kunder att delta i företagets utveckling ligger i tiden - s...

Jan-Eric Sundgren, Senior Rådgivare, AB Volvo: ”Att vara ledare i medgång skiljer sig ifrån att vara ledare i motgång. Idag är det viktigare än någonsin tidigare med värderingsstyrt ledarskap.” ”Oavsett om vi pratar om individer eller om en hel grupp så är...

Här är vinnarna av utmärkelsen Årets VD 2016. Årets VD 2016 stora, mellanstora och mindre företag samt Årets...

Gästskribent Rosemary Waher Schennings om ny undersökning: Så har synen på ledarskap förändrats från en generation till en annan. Under hösten 2015 har bland annat ledare ur Gaia Leaderships ledarpanel,...

Kjell Lindström trendspanar: "... och då kommer Orwells gamlas idéer om att Storebror ser sig framstå som rätt futtiga. Lillebror - det vill säga vi själva - bygger själva en övervakningsapparat som heter duga." Att vi blir alltmer synliga är ingen nyhet. Facebook ger oss alltmer...

Fackförbundet Jusek vill öka kunskapen om studentmedarbetaranställningar för att stärka anknytningen till arbetslivet. Många samhällsvetare och humanister kommer att få det tufft p...

Medarbetarundersökningar säger inte alltid så mycket om det faktiska läget i organisationen. Många företag och organisationer har som självklar rutin att...

Psykiska besvär ökar mest - och kvinnor drabbas mer än män, visar Arbetsmiljöverkets rapport. Ohälsan ökar på de svenska arbetsplatserna, enligt en ny...

Vem vill inte vara lycklig? Men vad betyder egentligen ”lycka”? Vad innebär det att vara lycklig och hur blir vi det? Låt oss utforska ordet lycka. ”Lycka” tros ha sitt ursprung...

 • Ledarskap

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback?

 • Motivera

Att uppnå bestående förändring är något av det svåraste som finns. Podcastprofilen Eric Zimmer vet det bättre än de flesta – han har genomgått en av de svåraste beteendeförändringar man över huvud taget kan tänka sig. I det här korta föredraget berättar han om sina erfarenheter, och förklarar – med utgångspunkt från sällskapsspelet ”Risk” – vilka tre grundläggande strategier man bör använda för att lyckas nå sitt mål och åstadkomma en varaktig förändring i sitt liv.

 • Ledarskap

“Det var en gång en man som bodde i en stuga i skogen. Där levde och arbetade han. Varje morgon klev han upp, klädde sig varmt och gick ut i skogen som fortfarande var mörk och kylig för att samla ved. Väl hemma igen tände han en eld i spisen och väntade tålmodigt på att värmen skulle sprida sig i stugan.
En dag kände han att han fick nog och ställde sig framför spisen och sa:
 – Okej spisen, under alla dessa år har jag varit ute i mörker och kyla om morgonen och samlat ved innan du gett mig någon som helst värme. Nu är det din tur att ge mig något först. Nu sätter jag mig här och väntar tills du har gett mig lite värme innan jag beger mig ut och samlar ved. Du får helt enkelt lita på mig, jag kommer ge dig ved men först måste jag få värme av dig”.

 • Kommunicera

En konferens erbjuder fantastiska möjligheter för en organisation att utvecklas och att möta utmaningar. I en väl planerad och genomförd konferens kan vi hantera komplexa kommunikationsutmaningar, arbeta med verkligt lärande, komma vidare i förändringsprocesser, vara innovativa och skapa genuint engagemang. Samtidigt är konferenser alltid mycket kostsamma, inte minst när man räknar in produktionsbortfallet och effekter av missade målsättningar som en dålig konferens riskerar att medföra. Trots att potentialen med en bra konferens är enorm och kostnaderna skyhöga så planeras många konferenser på rutin och med utgångspunkt från förlegade föreställningar om hur en konferens går till.

 • Ledarskap

Behöver det vara så svårt att visa vem man är? Vet alla vem de är? Tror vi att vi är autentiska, men har en omedveten mask? Vem bestämmer när jag tagit av mig masken? Kommer vi någonsin ta av oss masken helt? Detta är några av de frågor jag fick utifrån min förra artikel ”Släpp sargen och av med masken” – varmt tack för inspiration till fortsatt reflektion.

 • Ledarskap

Begreppet medarbetarskap figurerar numera ofta på våra arbetsplatser. Många gånger utifrån ett tämligen ensidigt perspektiv, det vill säga att arbetsgivaren kräver att medarbetare ska ta ett allt större ansvar och förväntas hantera allt större och mer komplexa utmaningar. Och visst är det så. Gränserna luckras upp mellan det som tidigare var chefens jobb och det som nu medarbetaren bör hantera. Men vad krävs av ledarskapet i och med denna förändring?

 • Ledarskap

Ett grundläggande problem vid allt beslutsfattande är att många människor har en inneboende överdriven självsäkerhet. Många tror att de är bättre på att fatta beslut jämfört med andra individer. Det är detta fenomen som kallas för överkonfidens eller övertro. Detta skapar förstås ett avgörande problem vid alla typer av beslut. Det påverkar nämligen vår vilja att be om hjälp och att samarbeta med andra i teamet eller utanför teamet. Vi tror oss klara av beslut och beslutsfattande på egen hand.

 • Ledarskap

Att genomgå förändringar är ofta tufft och påfrestande för oss människor, eftersom vi har ett behov av trygghet och rutiner. Extra krävande blir det när förändringen är påtvingad utifrån – av en arbetsgivare, exempelvis. En ny amerikansk studie visar att löntagare som genomgår förändringar på jobbet upplever stress och andra hälsoproblem i större utsträckning än andra. Men inte bara det – väldigt många är också misstänksamma när det gäller arbetsgivarens egentliga motiv till att genomföra förändringen, samt skeptiska till utgången av förändringsarbetet.

 • Ledarskap

Jag är alltid fascinerad av hur snabbt spädbarn och barn lär sig. Deras sinnen är öppna, de är så ivriga, så redo att absorbera information. Jag tittar på mina barnbarn när de försöker lära sig någonting ena dagen och behärskar det redan den andra dagen. Om bara vår inlärningskurva fortsatte vara lika brant när vi åldras.

 • Ledarskap

Anna var en framgångsrik och omtyckt mellanchef och hade banat väg för ett nytt steg i karriären. Hon fick ett större uppdrag och en plats i högsta ledningen. Hon var smickrad och stolt över sin befordran, men efter ett tag började hon tvivla. Osäkerheten tog över och hela situationen kändes övermäktigt. Vem och hur skulle hon vara i ledningsgruppen för att passa in? Anna kämpade på och blev mer och mer ambitiös i att leva upp till de förväntningar hon trodde fanns på henne i den nya rollen. Hon tog på sig en mask varje gång hon klev in i ledningsgruppen. Men masken fungerade inte. Tvivlet ökade och därmed stressen. Hon var nära att stiga av.

 • Motivera

Vad krävs egentligen för att bli framgångsrik? Intelligens och talang, skulle nog många säga. Psykologen Angela Lee Duckworth menar dock att det finns en annan egenskap som är minst lika viktig: Ihärdighet. Duckworth bygger sin teori bland annat på sina erfarenheter som lärare och sina studier av framgångsrika människor inom en rad olika områden. Hittills har det inte forskats tillräckligt mycket om det här ämnet, förklarar hon - men genom att öka vår kunskap om hur man bygger upp ihärdighet kan vi ge människor de rätta verktygen för att nå sina mål.

 • Projektleda

Just nu träffar jag väldigt många människor som är bekymrade, stressade och frustrerade över att inte hinna klart allt som måste vara klart. Innan semestern.
Varje år är det många som beklagar sig över att maj månad och tiden fram till midsommar går så fort. Att det är för många lediga dagar. Att det är för många saker som händer samtidigt. Samtidigt med avslutningar i föreningar och skolor så vill vi ju också hinna njuta. Hinna ta den där lunchen, eller gå på det där grillpartyt.

 • Motivera

Kan du visa äkta känslor på jobbet – eller upplever du att du måste fejka positiva känslor och gå omkring med ett påklistrat leende? Frågan kan vara avgörande för hur du mår på jobbet. En ny amerikansk undersökning visar att det finns ett klart samband mellan äktheten i de känslor vi visar på arbetsplatsen och hur väl vi trivs. Om du inte behöver fejka dina känslor så är det 32 procent större chans att du älskar ditt jobb, skriver tidningen Forbes.

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.