Menu

”Innanförskap handlar om att alla människor ska få ha en plats och bli lyssnade till”

Ulrika Sedell om sin bok "Vägen till innanförskap".
”Innanförskap handlar om att alla människor ska få ha en plats och bli lyssnade till”

Ulrika Sedell är ledarskapsutvecklaren som agerar för att bidra till integration av de som upplever utanförskap i dagens Sverige. Hon är frustrerad över bristen på flexibilitet, saknar en idédiskussion och hoppas kunna inspirera till förmåga att sätta målet främst.

Ulrika Sedell

Gör: Har lång erfarenhet av att leda och utveckla ledarskap. Bland annat som vd för Ledarinstitutet där hon skräddarsytt ledarskapsprogram för stora idéburna organisationer. Hon sitter i styrelsen för FATTA samt Drömmen om det goda och driver idag Sedell&Friends där hon skräddarsyr ledarskapsprogram, ger chefshandledning och föreläser. 2015 gav hon ut boken Bortom glastaket (Liber).

Kommande boklansering: Har tillsammans med Eva von Wernstedt skrivit boken ”Vägar till innanförskap” som utkommer den 4 maj 2017.

Om ordet innanförskap: Kommer från Sofia Strömberg, en av eldsjälarna bakom Open Up!, ett nätverk i Örebro som främjar kontakter och möten mellan etablerade svenskar och eldsjälar i invandrargrupper.

Framtidsdrömmar: Lever just nu sin dröm och har kämpat hårt för att nå dit! Nya mål är under utformning.

- Innanförskap för mig är känslan av att höra till, att min röst är viktig. Att tillåtas bidra, säger Ulrika Sedell.

Hon sitter med ryggen mot stora glasfönster på ett café vid Centralstationen i Stockholm. Bakom henne pågår ett dramatiskt väder med ömsom strålande sol och ömsom stora, virvlande snöflingor som landar på marken i brutal hastighet. Hon har en mjuk, melodisk röst och nära till ett vackert skratt som bubblar upp emellanåt. Håret är klippt i en kort, asymmetrisk frisyr som letar sig fram över kinderna.

Tonfallet i Ulrikas röst blir mer allvarligt när hon berättar om en upplevelse hon var med om hösten 2015. Hon är i Malmö och ska kliva på tåget mot Stockholm. En ung man i artonårsåldern ombeds av tågvärden att visa sin biljett när han ska gå ombord. Ulrika frågar förvånat om man behöver visa sin biljett innan man går på, vanligtvis brukar biljettkontroll ske när tåget är i rullning. Hon får till svar att det bara är att kliva på. Det enda som skiljer den unge mannen från Ulrika är hudfärgen, han är mörkhyad och Ulrika är ljus. När hon ändå visar sin biljett får hon ett förvånat svar från tågvärden, det var inte nödvändigt att visa biljetten. Det är uppenbart att den unga mannen särbehandlats på grund av sitt utseende. Känslan av orättvisa, frustration och att behöva göra någonting växte sig stark hos Ulrika.

- Blond, blåögd akademiker från Södermalm. Vad har jag för mandat att tala om integration? Inte mycket, dessutom är det ett ämne jag inte behärskar. Jag kan ledarskap, säger Ulrika.

Men tack vare en tidigare erfarenhet av att skriva en bok baserad på intervjuporträtt landade hennes drivkraft i att göra en plattform för berättelser. Berättelser om människor som har lett verksamheter till framgångsrika resultat inom innanförskap och integration.

Med en tunn fönsterruta som osynlig skiljevägg mellan caféet och gatan passerar storstadens invånare och besökare bakom Ulrikas rygg. Korta, långa, mörka, ljusa, unga och gamla människor. Fönstret stänger ute ljud och språk, men släpper igenom universella kroppsrörelser, hastigheter och ansiktsuttryck som är desamma var i världen man än är.

-  I min familj pratade vi mycket om mänskliga rättigheter. Det fanns fackligt, politiskt och ideellt engagemang. Själv har jag jobbat med kvinnojourer, i storasysterprojekt och med barn som varit i utanförskap.

För Ulrika har klasskillnader alltid handlat om kontakter, språket och de som tar sig fram i Sverige genom att veta vilka beslutspositioner som behöver hanteras för att få fram sitt budskap. Människor som inte med självklarhet får det de har rätt till hamnar i utanförskap och blir utestängda från beslutsprocesser, oavsett om det är i verksamhet eller livet i stort.

Soffan Ulrika sitter i är strikt i sin raka form, till färgen både diskret grå och utstickande orange. En blandning av pondus och lekfullhet inte helt olik Ulrikas utstrålning och klädsel, en svart kavaj med ett långt iögonfallande halsband i vackra färger.

Hur har processen med boken påverkat dig som person?

- Mer övertygad om att ledarskap är en av de absolut viktigaste faktorerna för att utveckla vårt land, oavsett om vi pratar politiskt ledarskap, i näringslivet eller i skolan. Vi glömmer att gå tillbaka till syftet, vilket mål vi ska åstadkomma. Jag har också blivit argare. Medlet har blivit målet eftersom Sverige fostrats i byråkrati, ordning och reda. Oförmåga att ha svängrum och flexibilitet är väldigt sorgligt, människor far illa av det. Det kan göra mig jättefrustrerad.

Hur hoppas du att boken ska påverka läsarna?

- Jag skulle så gärna vilja att den bidrog till att debatten inte bara handlar om kostnader, kriminalitet och hypermaskulinitet när det gäller människor som kommer hit. Jag tror att det är ett väldigt farligt Sverige som vi håller på att skapa med den debatten, den är driven av rädslor. Det jag vill ha är en debatt där vi pratar om lösningar och hur vi skapar ett medmänskligt land. Att ha en idédiskussion, i förlängningen pratar vi produktivitet och innovationstakt för en förändring som måste ske oavsett om det kommer människor hit eller inte. Vi är här en ganska kort tid, vad är det vi vill lämna efter oss till våra unga och vilket ledarskap kommer att krävas?

Bada i medmänsklighet

Enligt Ulrika är ledarskapet som framträder i boken ett som man har mycket att lära av. Visionära, omtänksamma personer med civilkurage. Långt ifrån det konventionella ledarskapet med linjär ordning där det handlar om att kontrollera verksamheten, utan istället ledare som involverar och inspirerar till att göra saker tillsammans.

- För mig handlar det ledarskapet om att bada i medmänsklighet. Mötet med medmänsklighet kan medföra att utanförskap leder till innanförskap. Kärlek till människan och till en värld där vi alla har en plats. Det handlar mycket om mod att stå upp för de som inte har någon känsla av egen makt och att inge en känsla av att jag har rätt att kräva och rätt att ta ansvar.

Passion och kreativitet är drag som hon tycker sig se tydligt hos ledarna i boken. Att tro passionerat på sin idé eller sin vilja att förändra skapar uthållighet. Det kreativa visar sig genom att många av ledarna går emot normer och regler för att de tycker att de är undermåliga.

- De ifrågasätter, vilket jag älskar! utbrister Ulrika.

Hur utvecklar man sin egen förmåga att bidra till innanförskap?

- Jag har tre råd. Ta reda på vad din värdegrund är, vad vill du åstadkomma och bidra med i stort. Det gör att du får förmågan att bli inifrånstyrd istället för utifrånstyrd. Råd nummer två är att fundera ut själv vad det bästa sättet att nå målet är. Tro inte att bara för att andra gör på ett sätt så är det rätt. Och till sist, nätverka, det är jättecentralt. Leta upp personer som har helt andra bakgrunder och erfarenheter än du själv. Det skapar nya perspektiv, idéutveckling och lösningar som du inte skulle se annars.


Du kanske även gillar

Sofie Öhman berättar om verktyget Human Dynamics på Mångfaldsdagen. Att mångfald är av godo vet många idag. Men om man som ledare...

Pernilla Dahlman, Årets VD 2015 i kategorin mindre företag, pratar om innovation och värderingar på Motivation.se:s frukostseminarium. Pernilla Dahlman, VD på Screen Interaction AB och utsedd till Årets...

Gästskribent Henrik Jönsson, TNG: "Tänk brett, högt, visionärt och framåt. Den forskning som finns på området talar sitt tydliga språk och ska tas på största allvar: mångfald är bra för kreativiteten i teamet och leder till ökad innovation och lönsamhet." Under sommaren är det vanligt att medarbetare bestämmer sig för...

Intervju Åsa Edman Källströmer, vd rekryteringsföretaget TNG: ”Jag kan inte acceptera att vi väljer bort fantastiska människor för att de inte passar in i någons personliga mall som är byggd av fördomar. Det är varken produktivt eller hållbart.” I en globaliserad värld utgör vår del av planeten en tä...

Årets VD, mellanstora företag: Dimitris Gioulekas, Knightec. Dimitris Gioulekas är VD för Knightec, ett konsultföretag inom...

Saeid Esmaeilzadeh, vd Serendipity Innovations: "Det handlar inte bara om integration och rättvisa. Det är en fråga om kompetensförsörjning och ledarskap" Svenska företag har långsamt börjat förändra sin...

Begreppet mångfald handlar om mycket mer än bara etnicitet. Intervju med Ebba Hagander Mir, rekryteringskonsult med fokus på mångfald. När en immigrant kommer till den Kanadensiska gränskontrollen blir...

Bästa sättet att påverka som ledare är att vara ett föredöme och leva organisationens värderingar, säger ledarskapskonsulten Ulrika Sedell. Är du ett föredöme som ledare? Ditt sätt att leva och agera...

Gästskribent Åsa Edman Källströmer, TNG: ”Det sägs att en felrekrytering kostar ditt företag runt 700 000 kronor. Uteblivna intäkter till följd av att den mest lämpade personen inte fick jobbet, är inte med i den kalkylen.” Tänk om människans potential syntes utanpå kroppen? Att den,...

Timbros rapport om utanförskap och diskriminering möts av hård kritik. Den höga arbetslösheten bland utrikes födda beror inte på...

 • Planera

Det finns olika uppfattningar om hur mycket tid vi spiller på att leta efter digitala dokument, men klart är att letandet bland filerna utgör ett synnerligen oönskat avbrott i vårt arbete. Nog går det att betrakta också detta som en distraktion. Vi är i färd med att få en sak gjord men blir hindrade i vår framfart bara för att vi inte hittar det där dokumentet vi söker. Frustrerande är ordet. Men att få ordning bland sina filer är lättare än du tror.

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.

Partners

Webbkurser