Menu

”Innanförskap handlar om att alla människor ska få ha en plats och bli lyssnade till”

Ulrika Sedell om sin bok "Vägen till innanförskap".
”Innanförskap handlar om att alla människor ska få ha en plats och bli lyssnade till”

Ulrika Sedell är ledarskapsutvecklaren som agerar för att bidra till integration av de som upplever utanförskap i dagens Sverige. Hon är frustrerad över bristen på flexibilitet, saknar en idédiskussion och hoppas kunna inspirera till förmåga att sätta målet främst.

Ulrika Sedell

Gör: Har lång erfarenhet av att leda och utveckla ledarskap. Bland annat som vd för Ledarinstitutet där hon skräddarsytt ledarskapsprogram för stora idéburna organisationer. Hon sitter i styrelsen för FATTA samt Drömmen om det goda och driver idag Sedell&Friends där hon skräddarsyr ledarskapsprogram, ger chefshandledning och föreläser. 2015 gav hon ut boken Bortom glastaket (Liber).

Kommande boklansering: Har tillsammans med Eva von Wernstedt skrivit boken ”Vägar till innanförskap” som utkommer den 4 maj 2017.

Om ordet innanförskap: Kommer från Sofia Strömberg, en av eldsjälarna bakom Open Up!, ett nätverk i Örebro som främjar kontakter och möten mellan etablerade svenskar och eldsjälar i invandrargrupper.

Framtidsdrömmar: Lever just nu sin dröm och har kämpat hårt för att nå dit! Nya mål är under utformning.

- Innanförskap för mig är känslan av att höra till, att min röst är viktig. Att tillåtas bidra, säger Ulrika Sedell.

Hon sitter med ryggen mot stora glasfönster på ett café vid Centralstationen i Stockholm. Bakom henne pågår ett dramatiskt väder med ömsom strålande sol och ömsom stora, virvlande snöflingor som landar på marken i brutal hastighet. Hon har en mjuk, melodisk röst och nära till ett vackert skratt som bubblar upp emellanåt. Håret är klippt i en kort, asymmetrisk frisyr som letar sig fram över kinderna.

Tonfallet i Ulrikas röst blir mer allvarligt när hon berättar om en upplevelse hon var med om hösten 2015. Hon är i Malmö och ska kliva på tåget mot Stockholm. En ung man i artonårsåldern ombeds av tågvärden att visa sin biljett när han ska gå ombord. Ulrika frågar förvånat om man behöver visa sin biljett innan man går på, vanligtvis brukar biljettkontroll ske när tåget är i rullning. Hon får till svar att det bara är att kliva på. Det enda som skiljer den unge mannen från Ulrika är hudfärgen, han är mörkhyad och Ulrika är ljus. När hon ändå visar sin biljett får hon ett förvånat svar från tågvärden, det var inte nödvändigt att visa biljetten. Det är uppenbart att den unga mannen särbehandlats på grund av sitt utseende. Känslan av orättvisa, frustration och att behöva göra någonting växte sig stark hos Ulrika.

- Blond, blåögd akademiker från Södermalm. Vad har jag för mandat att tala om integration? Inte mycket, dessutom är det ett ämne jag inte behärskar. Jag kan ledarskap, säger Ulrika.

Men tack vare en tidigare erfarenhet av att skriva en bok baserad på intervjuporträtt landade hennes drivkraft i att göra en plattform för berättelser. Berättelser om människor som har lett verksamheter till framgångsrika resultat inom innanförskap och integration.

Med en tunn fönsterruta som osynlig skiljevägg mellan caféet och gatan passerar storstadens invånare och besökare bakom Ulrikas rygg. Korta, långa, mörka, ljusa, unga och gamla människor. Fönstret stänger ute ljud och språk, men släpper igenom universella kroppsrörelser, hastigheter och ansiktsuttryck som är desamma var i världen man än är.

-  I min familj pratade vi mycket om mänskliga rättigheter. Det fanns fackligt, politiskt och ideellt engagemang. Själv har jag jobbat med kvinnojourer, i storasysterprojekt och med barn som varit i utanförskap.

För Ulrika har klasskillnader alltid handlat om kontakter, språket och de som tar sig fram i Sverige genom att veta vilka beslutspositioner som behöver hanteras för att få fram sitt budskap. Människor som inte med självklarhet får det de har rätt till hamnar i utanförskap och blir utestängda från beslutsprocesser, oavsett om det är i verksamhet eller livet i stort.

Soffan Ulrika sitter i är strikt i sin raka form, till färgen både diskret grå och utstickande orange. En blandning av pondus och lekfullhet inte helt olik Ulrikas utstrålning och klädsel, en svart kavaj med ett långt iögonfallande halsband i vackra färger.

Hur har processen med boken påverkat dig som person?

- Mer övertygad om att ledarskap är en av de absolut viktigaste faktorerna för att utveckla vårt land, oavsett om vi pratar politiskt ledarskap, i näringslivet eller i skolan. Vi glömmer att gå tillbaka till syftet, vilket mål vi ska åstadkomma. Jag har också blivit argare. Medlet har blivit målet eftersom Sverige fostrats i byråkrati, ordning och reda. Oförmåga att ha svängrum och flexibilitet är väldigt sorgligt, människor far illa av det. Det kan göra mig jättefrustrerad.

Hur hoppas du att boken ska påverka läsarna?

- Jag skulle så gärna vilja att den bidrog till att debatten inte bara handlar om kostnader, kriminalitet och hypermaskulinitet när det gäller människor som kommer hit. Jag tror att det är ett väldigt farligt Sverige som vi håller på att skapa med den debatten, den är driven av rädslor. Det jag vill ha är en debatt där vi pratar om lösningar och hur vi skapar ett medmänskligt land. Att ha en idédiskussion, i förlängningen pratar vi produktivitet och innovationstakt för en förändring som måste ske oavsett om det kommer människor hit eller inte. Vi är här en ganska kort tid, vad är det vi vill lämna efter oss till våra unga och vilket ledarskap kommer att krävas?

Bada i medmänsklighet

Enligt Ulrika är ledarskapet som framträder i boken ett som man har mycket att lära av. Visionära, omtänksamma personer med civilkurage. Långt ifrån det konventionella ledarskapet med linjär ordning där det handlar om att kontrollera verksamheten, utan istället ledare som involverar och inspirerar till att göra saker tillsammans.

- För mig handlar det ledarskapet om att bada i medmänsklighet. Mötet med medmänsklighet kan medföra att utanförskap leder till innanförskap. Kärlek till människan och till en värld där vi alla har en plats. Det handlar mycket om mod att stå upp för de som inte har någon känsla av egen makt och att inge en känsla av att jag har rätt att kräva och rätt att ta ansvar.

Passion och kreativitet är drag som hon tycker sig se tydligt hos ledarna i boken. Att tro passionerat på sin idé eller sin vilja att förändra skapar uthållighet. Det kreativa visar sig genom att många av ledarna går emot normer och regler för att de tycker att de är undermåliga.

- De ifrågasätter, vilket jag älskar! utbrister Ulrika.

Hur utvecklar man sin egen förmåga att bidra till innanförskap?

- Jag har tre råd. Ta reda på vad din värdegrund är, vad vill du åstadkomma och bidra med i stort. Det gör att du får förmågan att bli inifrånstyrd istället för utifrånstyrd. Råd nummer två är att fundera ut själv vad det bästa sättet att nå målet är. Tro inte att bara för att andra gör på ett sätt så är det rätt. Och till sist, nätverka, det är jättecentralt. Leta upp personer som har helt andra bakgrunder och erfarenheter än du själv. Det skapar nya perspektiv, idéutveckling och lösningar som du inte skulle se annars.


Du kanske även gillar

Tom Friberg, kommunikationschef på Forex Bank: "Mångkultur på arbetsplatsen gör verksamheten mer komplett." Idag är det många företag som pratar sig varma om må...

Årets VD, mellanstora företag: Dimitris Gioulekas, Knightec. Dimitris Gioulekas är VD för Knightec, ett konsultföretag inom...

Anna Remnelius, vd Hudson: "Vi vill tänka mångfald i minsta rörelse." De flesta stora företag och myndigheter har idag en mångfaldspolicy...

Begreppet mångfald handlar om mycket mer än bara etnicitet. Intervju med Ebba Hagander Mir, rekryteringskonsult med fokus på mångfald. När en immigrant kommer till den Kanadensiska gränskontrollen blir...

Gästskribent Åsa Edman Källströmer, TNG: ”Det sägs att en felrekrytering kostar ditt företag runt 700 000 kronor. Uteblivna intäkter till följd av att den mest lämpade personen inte fick jobbet, är inte med i den kalkylen.” Tänk om människans potential syntes utanpå kroppen? Att den,...

Edna Eriksson – föreläsare och verksamhetsutvecklare av mångfald och mänskliga rättigheter: ”Det är ingen mänsklig rättighet att sitta i en styrelse för någon. Däremot är det en mänsklig rättighet att inte diskrimineras och väljas bort på grund av exempelvis kön eller utseende.” När jag hörde Edna Eriksson prata mångfald under Almedalsveckan...

Dimitris Gioulekas, Årets VD 2014, vill utmana befintliga sätt att tänka: ”Sverige har inte kommit så långt i jämförelse med ambitionerna.” Dimitris Gioulekas är visionär. Det blir uppenbart i samma stund som...

Timbros rapport om utanförskap och diskriminering möts av hård kritik. Den höga arbetslösheten bland utrikes födda beror inte på...

Gästskribent Henrik Jönsson, TNG: "Tänk brett, högt, visionärt och framåt. Den forskning som finns på området talar sitt tydliga språk och ska tas på största allvar: mångfald är bra för kreativiteten i teamet och leder till ökad innovation och lönsamhet." Under sommaren är det vanligt att medarbetare bestämmer sig för...

Fler utlandsfödda i arbetskraften leder till ökad export och import, enligt ny forskning. Att anställa personer med utländsk bakgrund är bra för f...

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.

 • HR

Påfrestande och ”förgiftade” relationer på jobbet har en stor negativ inverkan på människors produktivitet. Nästan alla har någon gång upplevt den typen av problem på sin arbetsplats. Forskning har visat att 80 procent har förlorat värdefull arbetstid på att oroa sig över incidenter kopplade till dåliga jobbrelationer. Men hur hanterar man relationen till kollegor vars beteende får en att tappa lusten och motivationen?

 • Ledarskap

Att anta rollen som extern vd i ett ägarlett företag där en av huvudägarna har suttit som vd och är kvar operativt i företaget är en utmanade uppgift för vilken rutinerad ledare som helst. Ett lyckat vd-byte med rätt person och en väl förberedd ägare är en positiv och värdeskapande förändring i bolaget. Ett misslyckat vd-byte kan å andra sidan få en stor negativ effekt på tillväxten och värdeutvecklingen i bolaget.
En viktig framgångsfaktor för att lyckas med tillsättandet av en extern vd är att det finns ett aktivt och professionellt styrelsearbete på plats.

 • Kommunicera

Som chefer och ledare ska vi hela tiden försöka ta fram det bästa i andra. Viktigt att komma ihåg är att ledarskapet normalt sett inte är en funktion av vad du säger utan hur och när du säger det. Bra ledare slutar aldrig att utvecklas och lära sig.

De flesta av oss har träffat på eller mött individer som oavsett situation eller miljö alltid tycks veta vad de ska säga och hur de ska säga det. Dessa individer behärskar konsten att kommunicera diplomatiskt, självsäkert och med taktkänsla. De säger rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Detta är kanske den enskilt viktigaste färdigheten vi behöver för att kunna påverka människor och driva resultat.

 • HR

Kontakthinder riskerar att skapa stora besvär för både chefen själv och för medarbetare och kunder. I den här artikeln ska vi titta närmare på tre av de 11 typer av hinder som har identifierats i forskning. Vi konstaterar också att kontakthinder lätt smittar av sig och blir en del av kulturen. Att lära sig förstå och åtgärda dessa hinder är därför essentiellt i modern ledarskapsutveckling.

 • Motivera

Detta är min hyllning till huvudlösheten. Jag syftar nu inte på den huvudlöshet som får människor att vara tanklöst destruktiva eller alldeles i onödan åsamka skada. Jag syftar på den ljuvliga, livgivande, närande huvudlösheten.

 • Ledarskap

Ulrika Sedell är ledarskapsutvecklaren som agerar för att bidra till integration av de som upplever utanförskap i dagens Sverige. Hon är frustrerad över bristen på flexibilitet, saknar en idédiskussion och hoppas kunna inspirera till förmåga att sätta målet främst.

 • Ledarskap

Att förändring kan vara svårt och jobbigt känner de flesta till. Därför kan det vara bra att använda sig av en modell för att skapa förändring. En bra modell är femstegsmodellen. Det är fem steg som ska bearbetas och ta dig genom hela förändringsprocessen – från tankar och drömmar till slutstation.

 • Ledarskap

Samarbete och teamkänsla lyfts ofta fram som viktiga faktorer i skapandet av en bra arbetsplats. Detta naturligtvis med all rätt. Men kan det bli för mycket av det goda?
En ny undersökning visar att högpresterande medarbetare riskerar att bli illa behandlade på arbetsplatser som lägger stor vikt vid kollektivets sammanhållning.

 • Motivera

Hur bryter man en dålig vana? Vi människor har en tendens att fastna i vanor och beteenden som vi vet att vi inte mår bra av, ändå kan det kännas nästan omöjligt att bryta mönstret. Enligt psykiatrikern Judson Brewer finns det dock en ganska enkel lösning på problemet. Han menar att vi kan bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem. Med hjälp av mindfulness och medveten nyfikenhet kring vad som händer kan vi ta kontrollen över beteendet, och övervinna det.

 • Kommunicera

När journalister beskriver hur de upplever företagens krishantering är det "att sanningen inte kommer fram direkt" som rankas högst. Det visar en undersökning från Aalund. Men sanningen är sällan så enkel. Den är inte svart eller vit, och kan oftast inte beskrivas med ett enkelt “ja” eller “nej”. Verkligheten som utspelar sig bakom kulisserna är i själva verket för komplex för att kunna sammanfattas i en oneliner.

 • Ledarskap

När man talar om organisation handlar det ofta om saker som linje-stab, styrning, kontroll, projekt, lean och agility. Möten pratar man inte om. Många lägger mer än halva sin arbetstid på möten, men tar dem för givna. Vad händer om vi börjar se möten som en organisationsform, den mest grundläggande av dem alla?

 • Projektleda

Uttrycket ”Elefanten i rummet” kommer ursprungligen från engelska språket. Det är ett bildligt uttryck för något som tar stor plats och är påtagligt för alla människor i en grupp. Trots detta undviker man att prata om det. Alla vet, men ingen säger något.
”Kejsarens nya kläder” kan användas på liknande tema. Här handlar det om HC Andersens figur som hade kläder av ett magiskt tyg som man inte kan se. I själva verket låtsas alla som att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utbrister till slut: "Han har ju inga kläder på sig!". Alla vet, men ingen säger något. Vi anpassar oss till gruppen trots att det är uppenbart att gruppen har fel.

 • Coacha

Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak från nästan alla mina klienter, och det är meningen ”jag vet inte vad jag vill”. Lite mer utförligt låter det ungefär så här: ”Jag är vilsen och orolig för jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv och mitt arbete.”
Att inte veta vad man vill i livet och i karriären kan vara väldigt stressigt och frustrerande. Det leder ofta till att man inte kommer vidare utan stannar i en situation som inte är optimal.