Menu

”Innanförskap handlar om att alla människor ska få ha en plats och bli lyssnade till”

Ulrika Sedell om sin bok "Vägen till innanförskap".
”Innanförskap handlar om att alla människor ska få ha en plats och bli lyssnade till”

Ulrika Sedell är ledarskapsutvecklaren som agerar för att bidra till integration av de som upplever utanförskap i dagens Sverige. Hon är frustrerad över bristen på flexibilitet, saknar en idédiskussion och hoppas kunna inspirera till förmåga att sätta målet främst.

Ulrika Sedell

Gör: Har lång erfarenhet av att leda och utveckla ledarskap. Bland annat som vd för Ledarinstitutet där hon skräddarsytt ledarskapsprogram för stora idéburna organisationer. Hon sitter i styrelsen för FATTA samt Drömmen om det goda och driver idag Sedell&Friends där hon skräddarsyr ledarskapsprogram, ger chefshandledning och föreläser. 2015 gav hon ut boken Bortom glastaket (Liber).

Kommande boklansering: Har tillsammans med Eva von Wernstedt skrivit boken ”Vägar till innanförskap” som utkommer den 4 maj 2017.

Om ordet innanförskap: Kommer från Sofia Strömberg, en av eldsjälarna bakom Open Up!, ett nätverk i Örebro som främjar kontakter och möten mellan etablerade svenskar och eldsjälar i invandrargrupper.

Framtidsdrömmar: Lever just nu sin dröm och har kämpat hårt för att nå dit! Nya mål är under utformning.

- Innanförskap för mig är känslan av att höra till, att min röst är viktig. Att tillåtas bidra, säger Ulrika Sedell.

Hon sitter med ryggen mot stora glasfönster på ett café vid Centralstationen i Stockholm. Bakom henne pågår ett dramatiskt väder med ömsom strålande sol och ömsom stora, virvlande snöflingor som landar på marken i brutal hastighet. Hon har en mjuk, melodisk röst och nära till ett vackert skratt som bubblar upp emellanåt. Håret är klippt i en kort, asymmetrisk frisyr som letar sig fram över kinderna.

Tonfallet i Ulrikas röst blir mer allvarligt när hon berättar om en upplevelse hon var med om hösten 2015. Hon är i Malmö och ska kliva på tåget mot Stockholm. En ung man i artonårsåldern ombeds av tågvärden att visa sin biljett när han ska gå ombord. Ulrika frågar förvånat om man behöver visa sin biljett innan man går på, vanligtvis brukar biljettkontroll ske när tåget är i rullning. Hon får till svar att det bara är att kliva på. Det enda som skiljer den unge mannen från Ulrika är hudfärgen, han är mörkhyad och Ulrika är ljus. När hon ändå visar sin biljett får hon ett förvånat svar från tågvärden, det var inte nödvändigt att visa biljetten. Det är uppenbart att den unga mannen särbehandlats på grund av sitt utseende. Känslan av orättvisa, frustration och att behöva göra någonting växte sig stark hos Ulrika.

- Blond, blåögd akademiker från Södermalm. Vad har jag för mandat att tala om integration? Inte mycket, dessutom är det ett ämne jag inte behärskar. Jag kan ledarskap, säger Ulrika.

Men tack vare en tidigare erfarenhet av att skriva en bok baserad på intervjuporträtt landade hennes drivkraft i att göra en plattform för berättelser. Berättelser om människor som har lett verksamheter till framgångsrika resultat inom innanförskap och integration.

Med en tunn fönsterruta som osynlig skiljevägg mellan caféet och gatan passerar storstadens invånare och besökare bakom Ulrikas rygg. Korta, långa, mörka, ljusa, unga och gamla människor. Fönstret stänger ute ljud och språk, men släpper igenom universella kroppsrörelser, hastigheter och ansiktsuttryck som är desamma var i världen man än är.

-  I min familj pratade vi mycket om mänskliga rättigheter. Det fanns fackligt, politiskt och ideellt engagemang. Själv har jag jobbat med kvinnojourer, i storasysterprojekt och med barn som varit i utanförskap.

För Ulrika har klasskillnader alltid handlat om kontakter, språket och de som tar sig fram i Sverige genom att veta vilka beslutspositioner som behöver hanteras för att få fram sitt budskap. Människor som inte med självklarhet får det de har rätt till hamnar i utanförskap och blir utestängda från beslutsprocesser, oavsett om det är i verksamhet eller livet i stort.

Soffan Ulrika sitter i är strikt i sin raka form, till färgen både diskret grå och utstickande orange. En blandning av pondus och lekfullhet inte helt olik Ulrikas utstrålning och klädsel, en svart kavaj med ett långt iögonfallande halsband i vackra färger.

Hur har processen med boken påverkat dig som person?

- Mer övertygad om att ledarskap är en av de absolut viktigaste faktorerna för att utveckla vårt land, oavsett om vi pratar politiskt ledarskap, i näringslivet eller i skolan. Vi glömmer att gå tillbaka till syftet, vilket mål vi ska åstadkomma. Jag har också blivit argare. Medlet har blivit målet eftersom Sverige fostrats i byråkrati, ordning och reda. Oförmåga att ha svängrum och flexibilitet är väldigt sorgligt, människor far illa av det. Det kan göra mig jättefrustrerad.

Hur hoppas du att boken ska påverka läsarna?

- Jag skulle så gärna vilja att den bidrog till att debatten inte bara handlar om kostnader, kriminalitet och hypermaskulinitet när det gäller människor som kommer hit. Jag tror att det är ett väldigt farligt Sverige som vi håller på att skapa med den debatten, den är driven av rädslor. Det jag vill ha är en debatt där vi pratar om lösningar och hur vi skapar ett medmänskligt land. Att ha en idédiskussion, i förlängningen pratar vi produktivitet och innovationstakt för en förändring som måste ske oavsett om det kommer människor hit eller inte. Vi är här en ganska kort tid, vad är det vi vill lämna efter oss till våra unga och vilket ledarskap kommer att krävas?

Bada i medmänsklighet

Enligt Ulrika är ledarskapet som framträder i boken ett som man har mycket att lära av. Visionära, omtänksamma personer med civilkurage. Långt ifrån det konventionella ledarskapet med linjär ordning där det handlar om att kontrollera verksamheten, utan istället ledare som involverar och inspirerar till att göra saker tillsammans.

- För mig handlar det ledarskapet om att bada i medmänsklighet. Mötet med medmänsklighet kan medföra att utanförskap leder till innanförskap. Kärlek till människan och till en värld där vi alla har en plats. Det handlar mycket om mod att stå upp för de som inte har någon känsla av egen makt och att inge en känsla av att jag har rätt att kräva och rätt att ta ansvar.

Passion och kreativitet är drag som hon tycker sig se tydligt hos ledarna i boken. Att tro passionerat på sin idé eller sin vilja att förändra skapar uthållighet. Det kreativa visar sig genom att många av ledarna går emot normer och regler för att de tycker att de är undermåliga.

- De ifrågasätter, vilket jag älskar! utbrister Ulrika.

Hur utvecklar man sin egen förmåga att bidra till innanförskap?

- Jag har tre råd. Ta reda på vad din värdegrund är, vad vill du åstadkomma och bidra med i stort. Det gör att du får förmågan att bli inifrånstyrd istället för utifrånstyrd. Råd nummer två är att fundera ut själv vad det bästa sättet att nå målet är. Tro inte att bara för att andra gör på ett sätt så är det rätt. Och till sist, nätverka, det är jättecentralt. Leta upp personer som har helt andra bakgrunder och erfarenheter än du själv. Det skapar nya perspektiv, idéutveckling och lösningar som du inte skulle se annars.


Du kanske även gillar

Anna Remnelius, vd Hudson: "Vi vill tänka mångfald i minsta rörelse." De flesta stora företag och myndigheter har idag en mångfaldspolicy...

Här är trenderna inom HR 2011. Mångfald i personalstyrkan, kollektivt ledarskap och en modernare syn p...

Pernilla Dahlman, Årets VD 2015 i kategorin mindre företag, pratar om innovation och värderingar på Motivation.se:s frukostseminarium. Pernilla Dahlman, VD på Screen Interaction AB och utsedd till Årets...

Edna Eriksson – föreläsare och verksamhetsutvecklare av mångfald och mänskliga rättigheter: ”Det är ingen mänsklig rättighet att sitta i en styrelse för någon. Däremot är det en mänsklig rättighet att inte diskrimineras och väljas bort på grund av exempelvis kön eller utseende.” När jag hörde Edna Eriksson prata mångfald under Almedalsveckan...

Carin Götblad, polisregionchef, Region Mitt: ”Det finns en stor vilja att jobba med mångfald, samtidigt som det finns en rädsla för att göra fel.” Många tror att mångfaldsarbetet är färdigt när man v...

Jenny Berg Nilson, Senior Vibe Manager, Massive Entertainment: "Det förekommer kulturkrockar mellan dem som kommer från starkt hierarkiska organisationer till vår platta. Hur gör man som chef för att hitta balansen mellan att bestämma lite och peka med hela handen?" På spelutvecklingsföretaget Massive Entertainment i Malmö...

Intervju Åsa Edman Källströmer, vd rekryteringsföretaget TNG: ”Jag kan inte acceptera att vi väljer bort fantastiska människor för att de inte passar in i någons personliga mall som är byggd av fördomar. Det är varken produktivt eller hållbart.” I en globaliserad värld utgör vår del av planeten en tä...

Saeid Esmaeilzadeh, vd Serendipity Innovations: "Det handlar inte bara om integration och rättvisa. Det är en fråga om kompetensförsörjning och ledarskap" Svenska företag har långsamt börjat förändra sin...

Bästa sättet att påverka som ledare är att vara ett föredöme och leva organisationens värderingar, säger ledarskapskonsulten Ulrika Sedell. Är du ett föredöme som ledare? Ditt sätt att leva och agera...

Begreppet mångfald handlar om mycket mer än bara etnicitet. Intervju med Ebba Hagander Mir, rekryteringskonsult med fokus på mångfald. När en immigrant kommer till den Kanadensiska gränskontrollen blir...

 • Ledarskap

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback?

 • Motivera

Att uppnå bestående förändring är något av det svåraste som finns. Podcastprofilen Eric Zimmer vet det bättre än de flesta – han har genomgått en av de svåraste beteendeförändringar man över huvud taget kan tänka sig. I det här korta föredraget berättar han om sina erfarenheter, och förklarar – med utgångspunkt från sällskapsspelet ”Risk” – vilka tre grundläggande strategier man bör använda för att lyckas nå sitt mål och åstadkomma en varaktig förändring i sitt liv.

 • Ledarskap

“Det var en gång en man som bodde i en stuga i skogen. Där levde och arbetade han. Varje morgon klev han upp, klädde sig varmt och gick ut i skogen som fortfarande var mörk och kylig för att samla ved. Väl hemma igen tände han en eld i spisen och väntade tålmodigt på att värmen skulle sprida sig i stugan.
En dag kände han att han fick nog och ställde sig framför spisen och sa:
 – Okej spisen, under alla dessa år har jag varit ute i mörker och kyla om morgonen och samlat ved innan du gett mig någon som helst värme. Nu är det din tur att ge mig något först. Nu sätter jag mig här och väntar tills du har gett mig lite värme innan jag beger mig ut och samlar ved. Du får helt enkelt lita på mig, jag kommer ge dig ved men först måste jag få värme av dig”.

 • Kommunicera

En konferens erbjuder fantastiska möjligheter för en organisation att utvecklas och att möta utmaningar. I en väl planerad och genomförd konferens kan vi hantera komplexa kommunikationsutmaningar, arbeta med verkligt lärande, komma vidare i förändringsprocesser, vara innovativa och skapa genuint engagemang. Samtidigt är konferenser alltid mycket kostsamma, inte minst när man räknar in produktionsbortfallet och effekter av missade målsättningar som en dålig konferens riskerar att medföra. Trots att potentialen med en bra konferens är enorm och kostnaderna skyhöga så planeras många konferenser på rutin och med utgångspunkt från förlegade föreställningar om hur en konferens går till.

 • Ledarskap

Behöver det vara så svårt att visa vem man är? Vet alla vem de är? Tror vi att vi är autentiska, men har en omedveten mask? Vem bestämmer när jag tagit av mig masken? Kommer vi någonsin ta av oss masken helt? Detta är några av de frågor jag fick utifrån min förra artikel ”Släpp sargen och av med masken” – varmt tack för inspiration till fortsatt reflektion.

 • Ledarskap

Begreppet medarbetarskap figurerar numera ofta på våra arbetsplatser. Många gånger utifrån ett tämligen ensidigt perspektiv, det vill säga att arbetsgivaren kräver att medarbetare ska ta ett allt större ansvar och förväntas hantera allt större och mer komplexa utmaningar. Och visst är det så. Gränserna luckras upp mellan det som tidigare var chefens jobb och det som nu medarbetaren bör hantera. Men vad krävs av ledarskapet i och med denna förändring?

 • Ledarskap

Ett grundläggande problem vid allt beslutsfattande är att många människor har en inneboende överdriven självsäkerhet. Många tror att de är bättre på att fatta beslut jämfört med andra individer. Det är detta fenomen som kallas för överkonfidens eller övertro. Detta skapar förstås ett avgörande problem vid alla typer av beslut. Det påverkar nämligen vår vilja att be om hjälp och att samarbeta med andra i teamet eller utanför teamet. Vi tror oss klara av beslut och beslutsfattande på egen hand.

 • Ledarskap

Att genomgå förändringar är ofta tufft och påfrestande för oss människor, eftersom vi har ett behov av trygghet och rutiner. Extra krävande blir det när förändringen är påtvingad utifrån – av en arbetsgivare, exempelvis. En ny amerikansk studie visar att löntagare som genomgår förändringar på jobbet upplever stress och andra hälsoproblem i större utsträckning än andra. Men inte bara det – väldigt många är också misstänksamma när det gäller arbetsgivarens egentliga motiv till att genomföra förändringen, samt skeptiska till utgången av förändringsarbetet.

 • Ledarskap

Jag är alltid fascinerad av hur snabbt spädbarn och barn lär sig. Deras sinnen är öppna, de är så ivriga, så redo att absorbera information. Jag tittar på mina barnbarn när de försöker lära sig någonting ena dagen och behärskar det redan den andra dagen. Om bara vår inlärningskurva fortsatte vara lika brant när vi åldras.

 • Ledarskap

Anna var en framgångsrik och omtyckt mellanchef och hade banat väg för ett nytt steg i karriären. Hon fick ett större uppdrag och en plats i högsta ledningen. Hon var smickrad och stolt över sin befordran, men efter ett tag började hon tvivla. Osäkerheten tog över och hela situationen kändes övermäktigt. Vem och hur skulle hon vara i ledningsgruppen för att passa in? Anna kämpade på och blev mer och mer ambitiös i att leva upp till de förväntningar hon trodde fanns på henne i den nya rollen. Hon tog på sig en mask varje gång hon klev in i ledningsgruppen. Men masken fungerade inte. Tvivlet ökade och därmed stressen. Hon var nära att stiga av.

 • Motivera

Vad krävs egentligen för att bli framgångsrik? Intelligens och talang, skulle nog många säga. Psykologen Angela Lee Duckworth menar dock att det finns en annan egenskap som är minst lika viktig: Ihärdighet. Duckworth bygger sin teori bland annat på sina erfarenheter som lärare och sina studier av framgångsrika människor inom en rad olika områden. Hittills har det inte forskats tillräckligt mycket om det här ämnet, förklarar hon - men genom att öka vår kunskap om hur man bygger upp ihärdighet kan vi ge människor de rätta verktygen för att nå sina mål.

 • Projektleda

Just nu träffar jag väldigt många människor som är bekymrade, stressade och frustrerade över att inte hinna klart allt som måste vara klart. Innan semestern.
Varje år är det många som beklagar sig över att maj månad och tiden fram till midsommar går så fort. Att det är för många lediga dagar. Att det är för många saker som händer samtidigt. Samtidigt med avslutningar i föreningar och skolor så vill vi ju också hinna njuta. Hinna ta den där lunchen, eller gå på det där grillpartyt.

 • Motivera

Kan du visa äkta känslor på jobbet – eller upplever du att du måste fejka positiva känslor och gå omkring med ett påklistrat leende? Frågan kan vara avgörande för hur du mår på jobbet. En ny amerikansk undersökning visar att det finns ett klart samband mellan äktheten i de känslor vi visar på arbetsplatsen och hur väl vi trivs. Om du inte behöver fejka dina känslor så är det 32 procent större chans att du älskar ditt jobb, skriver tidningen Forbes.

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.

Partners

Webbkurser