Menu

Människan bakom chefen

Det är människan bakom chefen som verkligen gör skillnad – därför är det viktigt att lära känna sig själv.

Ofta har jag undrat över varför vi talar så mycket om ledarskap utan att tala om människan bakom chefen. Människan är i ständig tillblivelse - om hon vill. Det betyder att ditt ledarskap också kan vara i ständig tillblivelse - om du vill. I det ögonblick du sagt ja till en chefsbefattning med personalledaransvar ligger din största framgång i hur du leder dig själv och dina medarbetare, vilket ligger i ledarrollen. Så vem är människan bakom dig som chef och ledare?

”Känn dig själv”

Jag kommer att koncentrera mig på ledarrollen eftersom det är den som i huvudsak ligger till grund för ett medvetet ledarskap. Alla kan vi låta oss inspireras av gamla visdomsläror, träna oss själva i medveten närvaro i allt vi gör och träna på att öka vår självmedvetenhet. Allt för att komma till självinsikt. Den grekiska devisen ”känn dig själv” innebär en existentiell utforskning av dig själv. Mänsklig mognad är en process och sker i ständig tillblivelse. Det första steget på den inre resan mot mänsklig mognad sker genom reflektion, vilket tar sig uttryck i att lyssna inåt.

Ett exempel kan vara att bli observant på att lyssna på kroppens reaktion när du befinner dig i olika situationer. Kroppen minns och den ”vet” vad som är sant. Den är mer intelligent än vårt sinne. Gå tillbaks i ditt minne och ta fram en situation du befunnit dig i, exempelvis ett stressat samtal/möte med någon som vill något annat än det du vill eller en person som uttryckt starka känslor i ett möte er emellan.

Din första reaktion har säkert upptäckts genom olika kroppsreaktioner. Först märker du att ditt hjärta klappar hårdare än vanligt eller att det sticker till i magen, eller att du känner dig spänd i käken. Vad säger kroppen till dig?

Här kan du välja vilket förhållningssätt du vill ha. Antingen gå upp i varv och reta dig på den andre och visa det med en motreaktion som sällan ger ett positivt resultat, eller invänta genom att ta ett djupt andetag och sakta ner för att tänka tanken att möta den andre med ett öppet, icke värderande sinne. Plötsligt uppstår en situation med möjlighet till lärande. När du stannar upp och reflekterar och blir observant på din egen reaktion kan du ta ett nästa steg som öppnar kommunikationen i stället för att låsa den.

Din Skugga

Psykologen C.G. Jung menade att när vi människor bär på inre motsättningar och saker vi inte gillar hos oss själva förpassar vi det till vårt omedvetna, Jung kallade det för Skuggan. Det är en fördel om vi människor upptäcker och erkänner våra negativa sidor då de också påverkar våra handlingar. Ett exempel kan vara prestige. Om jag som chef inte är medveten om att prestige är en av mina svaga drivkrafter kan jag lätt medverka till en onödig maktkamp om vem som har rätt och fel i en uppkommen situation.

Jung menade att nyckeln till förändring låg i att vi människor slutade att förneka Skuggan. Ju mindre medveten man är om sin Skugga, desto starkare brukar den vara. Så tänk vilken positiv inverkan det kan ha om du som chef blir medveten om din Skugga. När du blir vän med din Skugga blir du en stor tillgång i alla dina sociala kontakter.

Öka din medvetenhet och möt nästa generation

Idag talas det mycket om begreppet mindfulness. Jag har alltid tänkt att när det går inflation i ett begrepp är det ett symtom på något. Vad är det för budskap vi får genom det stora intresset för mindfulness? När jag började meditera för flera decennier sedan fanns inte begreppet för allmän kännedom som idag.

Mindfulness är att vara uppmärksam i nuet, ett begrepp hämtat från den Buddistiska visdomstraditionen. All meditation, oavsett ur vilken tradition den är sprungen, har samma syfte: ”Känn dig själv”. Och den börjar med att man ska bli självmedveten för att komma till självinsikt. Självmedvetenhet tränas genom stillhet, inre lyssnande och reflektion. Så vad kan det stora intresset för mindfullness, yoga och meditation vara ett symtom på? Jag tror att människor idag längtar efter något som de ännu inte kan identifiera men intuitivt känner av. Du kan stanna upp själv här och reflektera.

Under 1960-talet kunde vi ta del av en del forskning som påvisade meditationens positiva inverkan på människan. När Dalai Lama startade Mind & Life Institutet för ett antal år sedan genom att bjuda in ett antal framstående neuroforskare, som tack vare ny teknologi än tydligare kunde påvisa det som påbörjades på 60–talet, fick intresset för meditation fart igen. Dalai Lama, som är intresserad av vetenskap, vill få bevisat det han genom sina erfarenheter vet. Vi lever i en tid där vetenskap är vår nya religion. Just nu tilltalar Buddismens filosofi många i sekulariserade västländer.

Kanske är det också så att tiden har kommit ikapp oss människor. Den yttre världen visar upp många ansikten som människan inte längre vill spegla sig i. I synnerhet inte millenie-generationen. Är du beredd att möta nästa generation medarbetare? En generation som gör andra val än de du är präglad av? Millenie-generationen är en medveten generation där fler och fler gör medvetna val angående hur de vill att deras liv och arbetsliv ska gestalta sig. En generation som är mer nyfiken på vem människan är och vill vara än många generationer före oss.

Är det så att fler och fler människor idag söker efter en djupare mening? Är det så att fler och fler upptäckt att lösningen på en välmående tillvaro inte är att ständigt vara ”där ute” utan att mer vara ”där inne”? Är det svaret på den stora efterfrågan på bland annat mindfullness, yoga och meditation?

Vad ger dig mening?

Peter Gärdenfors skriver i ”Den meningssökande människan” att människan hungrar efter mening, vilket många andra tidigare författare också har skrivit om; Viktor Frankl, Nietzsche och Kierkegaard för att nämna några. Gärdenfors menar att vi söker mening med livet för att vi inte kan leva utan att föreställa oss en framtid.

Om nu detta även gäller dig, var finner du din mening, i ditt liv och i ditt arbetsliv? Vilken framtid vill du ha? Du kan skapa din framtid idag. Du kan redan idag fritt välja hur du vill ha din framtid. Är du medveten om dina önskningar? Ju mer du upptäcker hur rik din inre värld är, desto fler möjligheter har du att fritt kunna välja vad som verkligen ger dig mening.

Har detta resonemang bäring på ditt ledarskap? Jag hoppas det. Det är människan i dig som kan skapa mening för dig själv och andra. När du sedan kliver in i rollen som chef och ledare gör du det med den person du är just nu och med den person som är i ständig tillblivelse.

Det kanske är just detta som är det meningsfulla med att vara människa. Med en vilja att utvecklas som människa blir du en mer medveten chef och ledare. En ledare som skapar tillit genom sitt varande mer än genom sitt vetande och görande.


Du kanske även gillar

Upplevelsen av lönen och löneprocessen är viktigare för medarbetarnas motivation än den faktiska lönenivån, säger Sacos Karin Karlström. Lönesättning är i allra högsta grad en fråga om...

Bästa sättet att påverka som ledare är att vara ett föredöme och leva organisationens värderingar, säger ledarskapskonsulten Ulrika Sedell. Är du ett föredöme som ledare? Ditt sätt att leva och agera...

Juryns slutgiltiga urval - hela listan. Nu har juryn för Årets vd gjort sitt val och sammanlagt 18...

Simon Elvnäs, industridoktorand, KTH: Det är skillnad mellan hur chefer tror att de beter sig – och hur de faktiskt beter sig. Simon Elvnäs forskning om ledares beteende har fått stor uppmä...

Hälften av alla möten är meningslösa, säger svenska chefer i en undersökning. Svenska chefer tycker att hälften av alla möten de deltar i är...

Vårt sätt att kategorisera tiden kan få oss att skjuta upp arbetet, visar forskningen. Har du problem med prokrastinering? Det kan bero på att du kategoriserar...

7 av 10 svenskar har någon gång bytt karriär - och majoriteten är nöjda med sitt val, visar ny undersökning. Svenskarna är överraskande glada i att byta karriär. Det visar...

Christer Isaksson gör analys av valet 2014. "Hur ska det gå nu? Svaret måste bli: Nu krävs ledarskap." Moderaterna faller tillbaka till tiden före Fredrik Reinfeldt –...

Maria Lindskog, leg.psykolog: Emotionell intelligens blir allt viktigare – och går både att mäta och att träna upp, enligt forskningen. Har du funderat på vad som gör att vissa människor lyckas skapa...

Men ålder, bristande motivation och rädsla för att misslyckas står i vägen för drömmarna. Ledarskapsyrken är drömjobb, om man ska tro svenska folket. Den...

 • Motivationsbloggen

Ofta när någon tar ställning för inkludering inom idrottsvärlden så hörs ändå upprörda röster om att sport och politik inte bör blandas. Det har bland annat kommit upp när supporters på fotbollsmatcher hållit upp banderoller som rört invandring och stöttat rörelser som till exempel Refugees welcome. Det här intresserar mig.

 • Coacha

Känns det trögt och omotiverat att sätta igång igen efter sommarens semester?
Har du varit mobilfri, fri från mailen, fri från att fatta beslut och prestera hela tiden? Kanske har du legat i hängmattan och inte gjort så mycket, kanske har du tagit promenader på stranden eller strosat runt i naturen. Och funderat på dagens viktigaste fråga: ”Vad ska vi ha till middag idag?”
Du har varit i nuet och din hjärna har lugnat ner sig och fått kontroll på tankarna.
Möjligen har du till och med haft lite tråkigt på slutet av semestern och känt behov av att göra någonting.
Du kanske har fått nya idéer och tankar om ditt liv och arbete?

 • Planera

Det finns olika uppfattningar om hur mycket tid vi spiller på att leta efter digitala dokument, men klart är att letandet bland filerna utgör ett synnerligen oönskat avbrott i vårt arbete. Nog går det att betrakta också detta som en distraktion. Vi är i färd med att få en sak gjord men blir hindrade i vår framfart bara för att vi inte hittar det där dokumentet vi söker. Frustrerande är ordet. Men att få ordning bland sina filer är lättare än du tror.

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.