Menu

Människan bakom chefen

Det är människan bakom chefen som verkligen gör skillnad – därför är det viktigt att lära känna sig själv.

Ofta har jag undrat över varför vi talar så mycket om ledarskap utan att tala om människan bakom chefen. Människan är i ständig tillblivelse - om hon vill. Det betyder att ditt ledarskap också kan vara i ständig tillblivelse - om du vill. I det ögonblick du sagt ja till en chefsbefattning med personalledaransvar ligger din största framgång i hur du leder dig själv och dina medarbetare, vilket ligger i ledarrollen. Så vem är människan bakom dig som chef och ledare?

”Känn dig själv”

Jag kommer att koncentrera mig på ledarrollen eftersom det är den som i huvudsak ligger till grund för ett medvetet ledarskap. Alla kan vi låta oss inspireras av gamla visdomsläror, träna oss själva i medveten närvaro i allt vi gör och träna på att öka vår självmedvetenhet. Allt för att komma till självinsikt. Den grekiska devisen ”känn dig själv” innebär en existentiell utforskning av dig själv. Mänsklig mognad är en process och sker i ständig tillblivelse. Det första steget på den inre resan mot mänsklig mognad sker genom reflektion, vilket tar sig uttryck i att lyssna inåt.

Ett exempel kan vara att bli observant på att lyssna på kroppens reaktion när du befinner dig i olika situationer. Kroppen minns och den ”vet” vad som är sant. Den är mer intelligent än vårt sinne. Gå tillbaks i ditt minne och ta fram en situation du befunnit dig i, exempelvis ett stressat samtal/möte med någon som vill något annat än det du vill eller en person som uttryckt starka känslor i ett möte er emellan.

Din första reaktion har säkert upptäckts genom olika kroppsreaktioner. Först märker du att ditt hjärta klappar hårdare än vanligt eller att det sticker till i magen, eller att du känner dig spänd i käken. Vad säger kroppen till dig?

Här kan du välja vilket förhållningssätt du vill ha. Antingen gå upp i varv och reta dig på den andre och visa det med en motreaktion som sällan ger ett positivt resultat, eller invänta genom att ta ett djupt andetag och sakta ner för att tänka tanken att möta den andre med ett öppet, icke värderande sinne. Plötsligt uppstår en situation med möjlighet till lärande. När du stannar upp och reflekterar och blir observant på din egen reaktion kan du ta ett nästa steg som öppnar kommunikationen i stället för att låsa den.

Din Skugga

Psykologen C.G. Jung menade att när vi människor bär på inre motsättningar och saker vi inte gillar hos oss själva förpassar vi det till vårt omedvetna, Jung kallade det för Skuggan. Det är en fördel om vi människor upptäcker och erkänner våra negativa sidor då de också påverkar våra handlingar. Ett exempel kan vara prestige. Om jag som chef inte är medveten om att prestige är en av mina svaga drivkrafter kan jag lätt medverka till en onödig maktkamp om vem som har rätt och fel i en uppkommen situation.

Jung menade att nyckeln till förändring låg i att vi människor slutade att förneka Skuggan. Ju mindre medveten man är om sin Skugga, desto starkare brukar den vara. Så tänk vilken positiv inverkan det kan ha om du som chef blir medveten om din Skugga. När du blir vän med din Skugga blir du en stor tillgång i alla dina sociala kontakter.

Öka din medvetenhet och möt nästa generation

Idag talas det mycket om begreppet mindfulness. Jag har alltid tänkt att när det går inflation i ett begrepp är det ett symtom på något. Vad är det för budskap vi får genom det stora intresset för mindfulness? När jag började meditera för flera decennier sedan fanns inte begreppet för allmän kännedom som idag.

Mindfulness är att vara uppmärksam i nuet, ett begrepp hämtat från den Buddistiska visdomstraditionen. All meditation, oavsett ur vilken tradition den är sprungen, har samma syfte: ”Känn dig själv”. Och den börjar med att man ska bli självmedveten för att komma till självinsikt. Självmedvetenhet tränas genom stillhet, inre lyssnande och reflektion. Så vad kan det stora intresset för mindfullness, yoga och meditation vara ett symtom på? Jag tror att människor idag längtar efter något som de ännu inte kan identifiera men intuitivt känner av. Du kan stanna upp själv här och reflektera.

Under 1960-talet kunde vi ta del av en del forskning som påvisade meditationens positiva inverkan på människan. När Dalai Lama startade Mind & Life Institutet för ett antal år sedan genom att bjuda in ett antal framstående neuroforskare, som tack vare ny teknologi än tydligare kunde påvisa det som påbörjades på 60–talet, fick intresset för meditation fart igen. Dalai Lama, som är intresserad av vetenskap, vill få bevisat det han genom sina erfarenheter vet. Vi lever i en tid där vetenskap är vår nya religion. Just nu tilltalar Buddismens filosofi många i sekulariserade västländer.

Kanske är det också så att tiden har kommit ikapp oss människor. Den yttre världen visar upp många ansikten som människan inte längre vill spegla sig i. I synnerhet inte millenie-generationen. Är du beredd att möta nästa generation medarbetare? En generation som gör andra val än de du är präglad av? Millenie-generationen är en medveten generation där fler och fler gör medvetna val angående hur de vill att deras liv och arbetsliv ska gestalta sig. En generation som är mer nyfiken på vem människan är och vill vara än många generationer före oss.

Är det så att fler och fler människor idag söker efter en djupare mening? Är det så att fler och fler upptäckt att lösningen på en välmående tillvaro inte är att ständigt vara ”där ute” utan att mer vara ”där inne”? Är det svaret på den stora efterfrågan på bland annat mindfullness, yoga och meditation?

Vad ger dig mening?

Peter Gärdenfors skriver i ”Den meningssökande människan” att människan hungrar efter mening, vilket många andra tidigare författare också har skrivit om; Viktor Frankl, Nietzsche och Kierkegaard för att nämna några. Gärdenfors menar att vi söker mening med livet för att vi inte kan leva utan att föreställa oss en framtid.

Om nu detta även gäller dig, var finner du din mening, i ditt liv och i ditt arbetsliv? Vilken framtid vill du ha? Du kan skapa din framtid idag. Du kan redan idag fritt välja hur du vill ha din framtid. Är du medveten om dina önskningar? Ju mer du upptäcker hur rik din inre värld är, desto fler möjligheter har du att fritt kunna välja vad som verkligen ger dig mening.

Har detta resonemang bäring på ditt ledarskap? Jag hoppas det. Det är människan i dig som kan skapa mening för dig själv och andra. När du sedan kliver in i rollen som chef och ledare gör du det med den person du är just nu och med den person som är i ständig tillblivelse.

Det kanske är just detta som är det meningsfulla med att vara människa. Med en vilja att utvecklas som människa blir du en mer medveten chef och ledare. En ledare som skapar tillit genom sitt varande mer än genom sitt vetande och görande.


Du kanske även gillar

71 procent har policy för sociala medier - men ökad kunskap och dialog är också viktigt, säger Ledarnas Anki Udd. Behöver man ha ett regelverk eller en policy som reglerar medarbetarnas...

Självkänsla, kommunikation, relationer och ledarskap – Vad är hönan och vad är ägget? Våren är här och stundvis känns det nästan som sommar...

Kvinnliga chefer är ambitiösa och har gott självförtroende - men ger en mörk bild av jämställdheten i svenskt arbetsliv. Företagets värderingar samt möjligheten till flexibla...

Smarta tips när du funderar på extern eller intern rekrytering. En arbetsanalys ger dig god insikt och fördjupad kunskap kring din egen...

Agneta Saxeby: "Den nya generationen som nu kommer in i arbetslivet ställer också andra krav på ledarskapet och utvecklingsmöjligheter, och är inte lika lojala mot sina arbetsgivare". Svenska företag har hamnat i bakvattnet vad gäller Talent Management...

Professor Björn Rombach vill resa pyramiderna - och riva ner illusionen om platta organisationer. Vår tids vurm för platta organisationer bygger på begreppsf...

Förmåga till förnyelse är Nr 1 för överlevnad. Lennart Almstedt ställer en rad användbara frågor. Vissa kallar det affärsinnovation. Andra kallar det förändring...

Anneli Godman: "Nu är många förhoppningsvis utvilade efter semestern och känner lust inför höstens insatser. Ett utmärkt tillfälle att smörja upp den kognitiva känslobromsen som vi alla är utrustade med. ". Jag brukar ta del av en del undersökningar och annat intressant i Personal...

Föreläsaren Andreas Jonsson om mobbing i skolan och på arbetsplatsen: "I grunden handlar det om bristen på bra kommunikation." Vem orkar gå igenom livet som om det vore ett skådespel? Andreas...

Positiv utveckling på svenska arbetsplatser – men stor efterfrågan på kompetensutveckling. Ledarskapet är den faktor som har störst betydelse för vår...

 • Motivera

Hur bryter man en dålig vana? Vi människor har en tendens att fastna i vanor och beteenden som vi vet att vi inte mår bra av, ändå kan det kännas nästan omöjligt att bryta mönstret. Enligt psykiatrikern Judson Brewer finns det dock en ganska enkel lösning på problemet. Han menar att vi kan bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem. Med hjälp av mindfulness och medveten nyfikenhet kring vad som händer kan vi ta kontrollen över beteendet, och övervinna det.

 • Kommunicera

När journalister beskriver hur de upplever företagens krishantering är det "att sanningen inte kommer fram direkt" som rankas högst. Det visar en undersökning från Aalund. Men sanningen är sällan så enkel. Den är inte svart eller vit, och kan oftast inte beskrivas med ett enkelt “ja” eller “nej”. Verkligheten som utspelar sig bakom kulisserna är i själva verket för komplex för att kunna sammanfattas i en oneliner.

 • Ledarskap

När man talar om organisation handlar det ofta om saker som linje-stab, styrning, kontroll, projekt, lean och agility. Möten pratar man inte om. Många lägger mer än halva sin arbetstid på möten, men tar dem för givna. Vad händer om vi börjar se möten som en organisationsform, den mest grundläggande av dem alla?

 • Projektleda

Uttrycket ”Elefanten i rummet” kommer ursprungligen från engelska språket. Det är ett bildligt uttryck för något som tar stor plats och är påtagligt för alla människor i en grupp. Trots detta undviker man att prata om det. Alla vet, men ingen säger något.
”Kejsarens nya kläder” kan användas på liknande tema. Här handlar det om HC Andersens figur som hade kläder av ett magiskt tyg som man inte kan se. I själva verket låtsas alla som att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utbrister till slut: "Han har ju inga kläder på sig!". Alla vet, men ingen säger något. Vi anpassar oss till gruppen trots att det är uppenbart att gruppen har fel.

 • Coacha

Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak från nästan alla mina klienter, och det är meningen ”jag vet inte vad jag vill”. Lite mer utförligt låter det ungefär så här: ”Jag är vilsen och orolig för jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv och mitt arbete.”
Att inte veta vad man vill i livet och i karriären kan vara väldigt stressigt och frustrerande. Det leder ofta till att man inte kommer vidare utan stannar i en situation som inte är optimal.

 • Ledarskap

Ofta har jag undrat över varför vi talar så mycket om ledarskap utan att tala om människan bakom chefen. Människan är i ständig tillblivelse - om hon vill. Det betyder att ditt ledarskap också kan vara i ständig tillblivelse - om du vill. I det ögonblick du sagt ja till en chefsbefattning med personalledaransvar ligger din största framgång i hur du leder dig själv och dina medarbetare, vilket ligger i ledarrollen. Så vem är människan bakom dig som chef och ledare?

 • HR

Det sägs ofta att det är svårt att hitta rätt människor att rekrytera. Det talas också om att det råder kandidatbrist. Men är det verkligen så eller är det bara vi som tänker fel?  Vår gästskribent Tove Nylin reflekterar över frågan, och tror att kompetensen nog finns där om vi bara vågar se bortom ytan.

 • Ledarskap

Simon Elvnäs forskning om ledares beteende har fått stor uppmärksamhet. I hans studier framkommer att det är stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. På Projektnärings vårträff den 5 maj kommer han att berätta om dessa resultat, vad de får för konsekvenser för arbetslivet – och hur man kan minska glappet mellan formulerat uppdrag och utfört uppdrag. Men redan nu har Motivation.se tagit tillfället i akt att ställa några frågor till KTH:s industridoktorand.

 • Ledning

Oavsett hur effektiv ledningsgruppen har varit historiskt, så finns det en central fråga som alla företag bör ställa sig: Vad behöver ledningsgruppen framöver för att skapa största möjliga värde i en allt mer komplex värld med en accelererande förändringstakt och tilltagande oförutsägbarhet?

 • Hälsa

Det är lätt att tro att kreativa människor är de som är lite ”låt gå” och inte så ordningsamma eller disciplinerade. I själva verket kan det vara precis tvärt om – disciplin och målmedvetenhet är en förutsättning för att lyckas med det kreativa arbetet och i bästa fall uppnå flow.

 • Motivera

Var inte rädd för smärtan. Den är en naturlig del av livet. Lika naturlig som glädjen, kärleken och sorgen. Faktum är att dessa är nära sammanflätande i livets väv. De är alla väsentliga delar av livets helhet. Och för att känna mig hel som människa behöver jag välkomna känslorna. Det tog mig tid att komma hit, men i dag är jag tacksam för att jag ocensurerat vågar känna alla mina känslor. De är en rikedom. De är nyanserna i livets dans. De gör mig mänsklig. Jag känner, därför är jag. Det är fundamentet i det mänskliga varandet. Utan känslan vore jag levande död. Oupplevd. Med känslan upplever jag. Livet. Mig själv. Mötet med dig.

 • Motivera

Vi människor vet ofta vad vi behöver göra för att bli lyckliga och leva ett gott liv. Problemet är bara att vi inte gör det. Du vet att du mår bäst av att vara aktiv och kreativ, ändå väljer du att titta på TV eller slösurfa på datorn. Det kallas för ”lyckans paradox”, och är ett gissel för många människor. Varför gör vi inte sådant som får oss att må bra?

 • Motivera

De flesta av oss människor strävar efter ett hälsosamt och lyckligt liv. Men vad krävs egentligen för att bli lycklig? Många söker det goda livet genom att jaga pengar, framgång och kändisskap, men ingen av dessa faktorer är avgörande för en människas lyckonivå. Psykiatrikern Robert Waldinger från Harvard University berättar här om en unik studie där hundratals amerikanska män har följts under hela sin livstid. Studien, som inleddes för 75 år sedan och fortfarande pågår, visar att det faktiskt finns ett ganska entydigt svar på vad människor behöver för att kunna leva ett gott liv.

 • Motivationsbloggen

Just nu befinner vi oss i ett samhällsskifte. Från Industrialism till en ny samhällsform. I media har det nya samhället kallats vid många namn, exempelvis Postmateriella samhället eller Postindustrialism. För enkelhets skull kallar jag det för det digitala samhället. Så, vad händer när man befinner sig i ett samhällsskifte? Jo, det är kaos…

 • Motivationsbloggen

När jag gick i grundskolan på 1100-talet nötte vi glosor, insjöar, huvudstäder, periodiska system och allt annat mellan himmel och jord. Nötandet var en del av vardagen. Jag minns fortfarande att slaget vid Hastings ägde rum 1066 och att den kemiska beteckningen för Klor är Cl. En del sitter kvar, men rätt mycket har lossnat, om jag ska vara ärlig. Nu är det modern times. Mina ungar lär sig fortfarande sjöar och huvudstäder och franskaglosor - men på nya sätt. När jag ser dem hänga över sina skol-appar, fantasifulla lärspel och klickar och swajpar tänker jag på forntidens nötande. Och så tänker jag att de är lyckans ostar som fått kliva in i en helt annan kunskapsvärld redan från start

 • Motivationsbloggen

Med dagens digitala samhälle och ungdomarna som växt upp i det, är förväntningarna höga på att IT-system fungerar som de ska. De måste vara effektiva och hjälpa användaren att förstå hur de fungerar. App- och speltillverkare blir sågade väldigt snabbt om något är fel, särskilt av andra utvecklare som anser sig veta hur enkelt olika buggar går att lösa. Företagssidor uppdateras också kontinuerligt på marknaden för att ha en bra användarvänlighet så att du som besökare enkelt hittar fram dit du vill och konverteras till att bli kund.