Menu

Människan bakom chefen

Det är människan bakom chefen som verkligen gör skillnad – därför är det viktigt att lära känna sig själv.

Ofta har jag undrat över varför vi talar så mycket om ledarskap utan att tala om människan bakom chefen. Människan är i ständig tillblivelse - om hon vill. Det betyder att ditt ledarskap också kan vara i ständig tillblivelse - om du vill. I det ögonblick du sagt ja till en chefsbefattning med personalledaransvar ligger din största framgång i hur du leder dig själv och dina medarbetare, vilket ligger i ledarrollen. Så vem är människan bakom dig som chef och ledare?

”Känn dig själv”

Jag kommer att koncentrera mig på ledarrollen eftersom det är den som i huvudsak ligger till grund för ett medvetet ledarskap. Alla kan vi låta oss inspireras av gamla visdomsläror, träna oss själva i medveten närvaro i allt vi gör och träna på att öka vår självmedvetenhet. Allt för att komma till självinsikt. Den grekiska devisen ”känn dig själv” innebär en existentiell utforskning av dig själv. Mänsklig mognad är en process och sker i ständig tillblivelse. Det första steget på den inre resan mot mänsklig mognad sker genom reflektion, vilket tar sig uttryck i att lyssna inåt.

Ett exempel kan vara att bli observant på att lyssna på kroppens reaktion när du befinner dig i olika situationer. Kroppen minns och den ”vet” vad som är sant. Den är mer intelligent än vårt sinne. Gå tillbaks i ditt minne och ta fram en situation du befunnit dig i, exempelvis ett stressat samtal/möte med någon som vill något annat än det du vill eller en person som uttryckt starka känslor i ett möte er emellan.

Din första reaktion har säkert upptäckts genom olika kroppsreaktioner. Först märker du att ditt hjärta klappar hårdare än vanligt eller att det sticker till i magen, eller att du känner dig spänd i käken. Vad säger kroppen till dig?

Här kan du välja vilket förhållningssätt du vill ha. Antingen gå upp i varv och reta dig på den andre och visa det med en motreaktion som sällan ger ett positivt resultat, eller invänta genom att ta ett djupt andetag och sakta ner för att tänka tanken att möta den andre med ett öppet, icke värderande sinne. Plötsligt uppstår en situation med möjlighet till lärande. När du stannar upp och reflekterar och blir observant på din egen reaktion kan du ta ett nästa steg som öppnar kommunikationen i stället för att låsa den.

Din Skugga

Psykologen C.G. Jung menade att när vi människor bär på inre motsättningar och saker vi inte gillar hos oss själva förpassar vi det till vårt omedvetna, Jung kallade det för Skuggan. Det är en fördel om vi människor upptäcker och erkänner våra negativa sidor då de också påverkar våra handlingar. Ett exempel kan vara prestige. Om jag som chef inte är medveten om att prestige är en av mina svaga drivkrafter kan jag lätt medverka till en onödig maktkamp om vem som har rätt och fel i en uppkommen situation.

Jung menade att nyckeln till förändring låg i att vi människor slutade att förneka Skuggan. Ju mindre medveten man är om sin Skugga, desto starkare brukar den vara. Så tänk vilken positiv inverkan det kan ha om du som chef blir medveten om din Skugga. När du blir vän med din Skugga blir du en stor tillgång i alla dina sociala kontakter.

Öka din medvetenhet och möt nästa generation

Idag talas det mycket om begreppet mindfulness. Jag har alltid tänkt att när det går inflation i ett begrepp är det ett symtom på något. Vad är det för budskap vi får genom det stora intresset för mindfulness? När jag började meditera för flera decennier sedan fanns inte begreppet för allmän kännedom som idag.

Mindfulness är att vara uppmärksam i nuet, ett begrepp hämtat från den Buddistiska visdomstraditionen. All meditation, oavsett ur vilken tradition den är sprungen, har samma syfte: ”Känn dig själv”. Och den börjar med att man ska bli självmedveten för att komma till självinsikt. Självmedvetenhet tränas genom stillhet, inre lyssnande och reflektion. Så vad kan det stora intresset för mindfullness, yoga och meditation vara ett symtom på? Jag tror att människor idag längtar efter något som de ännu inte kan identifiera men intuitivt känner av. Du kan stanna upp själv här och reflektera.

Under 1960-talet kunde vi ta del av en del forskning som påvisade meditationens positiva inverkan på människan. När Dalai Lama startade Mind & Life Institutet för ett antal år sedan genom att bjuda in ett antal framstående neuroforskare, som tack vare ny teknologi än tydligare kunde påvisa det som påbörjades på 60–talet, fick intresset för meditation fart igen. Dalai Lama, som är intresserad av vetenskap, vill få bevisat det han genom sina erfarenheter vet. Vi lever i en tid där vetenskap är vår nya religion. Just nu tilltalar Buddismens filosofi många i sekulariserade västländer.

Kanske är det också så att tiden har kommit ikapp oss människor. Den yttre världen visar upp många ansikten som människan inte längre vill spegla sig i. I synnerhet inte millenie-generationen. Är du beredd att möta nästa generation medarbetare? En generation som gör andra val än de du är präglad av? Millenie-generationen är en medveten generation där fler och fler gör medvetna val angående hur de vill att deras liv och arbetsliv ska gestalta sig. En generation som är mer nyfiken på vem människan är och vill vara än många generationer före oss.

Är det så att fler och fler människor idag söker efter en djupare mening? Är det så att fler och fler upptäckt att lösningen på en välmående tillvaro inte är att ständigt vara ”där ute” utan att mer vara ”där inne”? Är det svaret på den stora efterfrågan på bland annat mindfullness, yoga och meditation?

Vad ger dig mening?

Peter Gärdenfors skriver i ”Den meningssökande människan” att människan hungrar efter mening, vilket många andra tidigare författare också har skrivit om; Viktor Frankl, Nietzsche och Kierkegaard för att nämna några. Gärdenfors menar att vi söker mening med livet för att vi inte kan leva utan att föreställa oss en framtid.

Om nu detta även gäller dig, var finner du din mening, i ditt liv och i ditt arbetsliv? Vilken framtid vill du ha? Du kan skapa din framtid idag. Du kan redan idag fritt välja hur du vill ha din framtid. Är du medveten om dina önskningar? Ju mer du upptäcker hur rik din inre värld är, desto fler möjligheter har du att fritt kunna välja vad som verkligen ger dig mening.

Har detta resonemang bäring på ditt ledarskap? Jag hoppas det. Det är människan i dig som kan skapa mening för dig själv och andra. När du sedan kliver in i rollen som chef och ledare gör du det med den person du är just nu och med den person som är i ständig tillblivelse.

Det kanske är just detta som är det meningsfulla med att vara människa. Med en vilja att utvecklas som människa blir du en mer medveten chef och ledare. En ledare som skapar tillit genom sitt varande mer än genom sitt vetande och görande.


Du kanske även gillar

7 av 10 svenskar har någon gång bytt karriär - och majoriteten är nöjda med sitt val, visar ny undersökning. Svenskarna är överraskande glada i att byta karriär. Det visar...

Så hanterar du ”förgiftade” relationer på jobbet. Påfrestande och ”förgiftade” relationer på jobbet...

Förebilder hjälper dig att förstå vem du är, vad du vill och vilken potential du har. Har du några förebilder? Det borde du ha. Inte bara för att det...

Christina Karlsson, Alingsås kommun, tror på delaktighet och engagemang. Tidningen Offentliga Affärer delar varje år ut priset Årets...

Anna Bellman: "Här kändes det som att ingen var svag eftersom ingen var ensam. Vi stöttade varandra. Hela tiden och jämt." Bara meter från toppen kom tårarna. Oklart om det var av trö...

Åtta hemligheter för framgång, del 2: Hårt arbete. Talang är överskattat. Visst kan medfödd begåvning vara en...

Anneli Godman: "Det finns anledningar att vänja hjärnan vid läsning på skärm. Och det finns vägar att gå för att hjälpa hjärnan på traven. Det gäller att tänka på arbetsminnet när texten och sidorna konstrueras." Text på papper är lättare att förstå och ta till sig...

Pratbart är en reflekterande, inspirerande och tänkvärd podcast där fokus ligger på ledarskap. Gäster i avsnitt tre av Pratbart är Marie Dahllöf, vd på...

Ikeas vd, Thomas Carlzon, är ödmjuk, jordnära och ser på livet genom en fyrklöver… Fortfarande återkommer Thomas Carlzon till sin pappas råd då...

Sjukfrånvaron har minskat i nästan alla yrken, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. Den ersatta sjukfrånvaron har minskat kraftigt i Sverige under de senaste...

 • Kommunicera

Kan du vara dig själv på jobbet eller behöver du spela en roll för att lyckas? Jag funderar en del på detta för jag hör ganska ofta att vi har olika roller i livet, att det är viktigt att ha det. Att det är en roll att vara chef eller ledare, en roll att vara förälder, en roll att ställa sig på en scen och presentera något för andra… Att om man ikläder sig en roll för sina olika åtaganden så går det så mycket lättare att hantera. Samtidigt som de flesta av oss inte har den skådespelartalang som krävs för att leverera våra olika roller trovärdigt om de ligger för långt ifrån oss själva. För tänk om det är så att detta rollspelande, som många av oss håller på med för att vi tror att vi borde, i själva verket är det största kommunikationshinder vi har i vårt samhälle?

 • HR

Vi har alla olika typer av kontakthinder - en del fler eller större, andra färre eller mindre. När något av dessa hinder får växa sig för stort påverkar det vårt sätt att tänka och utföra vårt uppdrag som chef väldigt negativt. De påverkar företagskulturen, hur vi ser på saker och hur vi agerar i affärslivet. Skillnaden i storlek och antal hinder kan vara det som vänder ett företag från att vara som alla andra till succé på marknaden. Det går att identifiera och åtgärda hinder, och att arbeta med detta på individ-, grupp- eller organisationsnivå är oftast mycket lönsamt.

 • Ledarskap

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback?

 • Motivera

Att uppnå bestående förändring är något av det svåraste som finns. Podcastprofilen Eric Zimmer vet det bättre än de flesta – han har genomgått en av de svåraste beteendeförändringar man över huvud taget kan tänka sig. I det här korta föredraget berättar han om sina erfarenheter, och förklarar – med utgångspunkt från sällskapsspelet ”Risk” – vilka tre grundläggande strategier man bör använda för att lyckas nå sitt mål och åstadkomma en varaktig förändring i sitt liv.

 • Ledarskap

“Det var en gång en man som bodde i en stuga i skogen. Där levde och arbetade han. Varje morgon klev han upp, klädde sig varmt och gick ut i skogen som fortfarande var mörk och kylig för att samla ved. Väl hemma igen tände han en eld i spisen och väntade tålmodigt på att värmen skulle sprida sig i stugan.
En dag kände han att han fick nog och ställde sig framför spisen och sa:
 – Okej spisen, under alla dessa år har jag varit ute i mörker och kyla om morgonen och samlat ved innan du gett mig någon som helst värme. Nu är det din tur att ge mig något först. Nu sätter jag mig här och väntar tills du har gett mig lite värme innan jag beger mig ut och samlar ved. Du får helt enkelt lita på mig, jag kommer ge dig ved men först måste jag få värme av dig”.

 • Kommunicera

En konferens erbjuder fantastiska möjligheter för en organisation att utvecklas och att möta utmaningar. I en väl planerad och genomförd konferens kan vi hantera komplexa kommunikationsutmaningar, arbeta med verkligt lärande, komma vidare i förändringsprocesser, vara innovativa och skapa genuint engagemang. Samtidigt är konferenser alltid mycket kostsamma, inte minst när man räknar in produktionsbortfallet och effekter av missade målsättningar som en dålig konferens riskerar att medföra. Trots att potentialen med en bra konferens är enorm och kostnaderna skyhöga så planeras många konferenser på rutin och med utgångspunkt från förlegade föreställningar om hur en konferens går till.

 • Ledarskap

Behöver det vara så svårt att visa vem man är? Vet alla vem de är? Tror vi att vi är autentiska, men har en omedveten mask? Vem bestämmer när jag tagit av mig masken? Kommer vi någonsin ta av oss masken helt? Detta är några av de frågor jag fick utifrån min förra artikel ”Släpp sargen och av med masken” – varmt tack för inspiration till fortsatt reflektion.

 • Ledarskap

Begreppet medarbetarskap figurerar numera ofta på våra arbetsplatser. Många gånger utifrån ett tämligen ensidigt perspektiv, det vill säga att arbetsgivaren kräver att medarbetare ska ta ett allt större ansvar och förväntas hantera allt större och mer komplexa utmaningar. Och visst är det så. Gränserna luckras upp mellan det som tidigare var chefens jobb och det som nu medarbetaren bör hantera. Men vad krävs av ledarskapet i och med denna förändring?

 • Ledarskap

Ett grundläggande problem vid allt beslutsfattande är att många människor har en inneboende överdriven självsäkerhet. Många tror att de är bättre på att fatta beslut jämfört med andra individer. Det är detta fenomen som kallas för överkonfidens eller övertro. Detta skapar förstås ett avgörande problem vid alla typer av beslut. Det påverkar nämligen vår vilja att be om hjälp och att samarbeta med andra i teamet eller utanför teamet. Vi tror oss klara av beslut och beslutsfattande på egen hand.

 • Ledarskap

Att genomgå förändringar är ofta tufft och påfrestande för oss människor, eftersom vi har ett behov av trygghet och rutiner. Extra krävande blir det när förändringen är påtvingad utifrån – av en arbetsgivare, exempelvis. En ny amerikansk studie visar att löntagare som genomgår förändringar på jobbet upplever stress och andra hälsoproblem i större utsträckning än andra. Men inte bara det – väldigt många är också misstänksamma när det gäller arbetsgivarens egentliga motiv till att genomföra förändringen, samt skeptiska till utgången av förändringsarbetet.

 • Ledarskap

Jag är alltid fascinerad av hur snabbt spädbarn och barn lär sig. Deras sinnen är öppna, de är så ivriga, så redo att absorbera information. Jag tittar på mina barnbarn när de försöker lära sig någonting ena dagen och behärskar det redan den andra dagen. Om bara vår inlärningskurva fortsatte vara lika brant när vi åldras.

 • Ledarskap

Anna var en framgångsrik och omtyckt mellanchef och hade banat väg för ett nytt steg i karriären. Hon fick ett större uppdrag och en plats i högsta ledningen. Hon var smickrad och stolt över sin befordran, men efter ett tag började hon tvivla. Osäkerheten tog över och hela situationen kändes övermäktigt. Vem och hur skulle hon vara i ledningsgruppen för att passa in? Anna kämpade på och blev mer och mer ambitiös i att leva upp till de förväntningar hon trodde fanns på henne i den nya rollen. Hon tog på sig en mask varje gång hon klev in i ledningsgruppen. Men masken fungerade inte. Tvivlet ökade och därmed stressen. Hon var nära att stiga av.

 • Motivera

Vad krävs egentligen för att bli framgångsrik? Intelligens och talang, skulle nog många säga. Psykologen Angela Lee Duckworth menar dock att det finns en annan egenskap som är minst lika viktig: Ihärdighet. Duckworth bygger sin teori bland annat på sina erfarenheter som lärare och sina studier av framgångsrika människor inom en rad olika områden. Hittills har det inte forskats tillräckligt mycket om det här ämnet, förklarar hon - men genom att öka vår kunskap om hur man bygger upp ihärdighet kan vi ge människor de rätta verktygen för att nå sina mål.

 • Projektleda

Just nu träffar jag väldigt många människor som är bekymrade, stressade och frustrerade över att inte hinna klart allt som måste vara klart. Innan semestern.
Varje år är det många som beklagar sig över att maj månad och tiden fram till midsommar går så fort. Att det är för många lediga dagar. Att det är för många saker som händer samtidigt. Samtidigt med avslutningar i föreningar och skolor så vill vi ju också hinna njuta. Hinna ta den där lunchen, eller gå på det där grillpartyt.

 • Motivera

Kan du visa äkta känslor på jobbet – eller upplever du att du måste fejka positiva känslor och gå omkring med ett påklistrat leende? Frågan kan vara avgörande för hur du mår på jobbet. En ny amerikansk undersökning visar att det finns ett klart samband mellan äktheten i de känslor vi visar på arbetsplatsen och hur väl vi trivs. Om du inte behöver fejka dina känslor så är det 32 procent större chans att du älskar ditt jobb, skriver tidningen Forbes.

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”