Menu

Utveckling eller avveckling?

Ett aktivt styrelsearbete kan göra skillnad.

Att anta rollen som extern vd i ett ägarlett företag där en av huvudägarna har suttit som vd och är kvar operativt i företaget är en utmanade uppgift för vilken rutinerad ledare som helst. Ett lyckat vd-byte med rätt person och en väl förberedd ägare är en positiv och värdeskapande förändring i bolaget. Ett misslyckat vd-byte kan å andra sidan få en stor negativ effekt på tillväxten och värdeutvecklingen i bolaget.
En viktig framgångsfaktor för att lyckas med tillsättandet av en extern vd är att det finns ett aktivt och professionellt styrelsearbete på plats.

Ägarlett kontra börsnoterad styrelse

Styrelsearbetet i börsnoterade kontra ägarledda bolag skiljer sig en del åt. Till exempel är det ganska vanligt att ägaren är representerad i ett ägarlett företag medan ägarkretsen sällan är representerad i börsnoterade styrelser. I ägarledda bolag är styrelsen ofta mer rådgivande till skillnad från börsnoterade där den är mer exekutiv.

Mix av externa och interna styrelseledamöter

En sund styrelsesammansättning i ett ägarlett bolag har en bra mix av externa och interna styrelserepresentanter samt även en blandning av både kompetens och personligheter. Externa är viktiga i det här sammanhanget för att de förhoppningsvis tillför ny kompetens och vågar utmana ”gamla sanningar”. De är också ett viktigt bollplank till den externa vd:n, men har även den centrala uppgiften att hålla isär operativa- och styrelsefrågor som annars lätt har en tendens att flyta in i varandra.

Som ägare ska man helst inte välja de som stryker medhårs och säger de saker du som ägare vill höra. Kandidaterna ska ha integritet, mod och kunna förhålla sig sakligt objektiva och se till bolagets bästa – även om det kan innebära att trampa på en och annan öm tå ibland…

Arbeta i styrelsen

Alldeles för många ägarledda bolag har en pappersdrake som styrelse.
Färre har aktiverat och formaliserat styrelsearbetet. Anledningarna är flera, enligt en undersökning gjord 2016 av Chair Management*, där de fem främsta är:

1) Oro för att det tar för mycket tid och det blir för lite gjort (d.v.s. dyrt).
2) Osäkerhet på ”hur man gör” och rädsla för att blotta sina tillkortakommanden.
3) Känsla av att tappa kontrollen över sitt bolag.  
4) Rädsla för vad som kan ”hittas bakom skåpsluckorna”.
5) Bristande kunskap i vad det kan tillföra företaget med ett aktivt styrelsearbete.

Begreppet ”sitta” i en styrelse är djupt rotat när det egentligen borde vara mer praxis att uttrycka sig att man arbetar i en styrelse. För det är ett jobb precis som vilket annat som helst.

Att ha personer i styrelsen med rätt kompetens och attityd som engagerar sig i företaget är en låg investering, och ofta det extra energitillskott som ett företag – oavsett om det har extern vd eller inte - behöver för att utvecklas och ta nästa steg. Liksom en extern vd ska dessa personer väljas med omsorg. De ska vara där av rätt skäl; kompetens, engagemang och intresse i bolaget, inte för att få en stämpel i sitt CV.

Tycker man att tröskeln känns hög så kan man ta det i mindre steg. Dessa skulle kunna vara:

• Utse ett bollplank, en ”storebror” eller ”storasyster” att rådfråga och som har den uttalade rollen att finnas där för dig vid behov.
• Skapa ett advisory board av kloka människor utan de formella kraven som en registrerad styrelse kräver.
• Tillsätta en styrelseordförande som ett första steg till en formaliserad styrelse och som samtidigt kan agera bollplank mellan möten.

Oavsett vad du gör så rekommenderar jag dig att ta första steget. Det kommer både du och företaget att växa på. Risken är annars att man till slut väljer att inte göra något och företaget står kvar i startblocket medan mer proaktiva konkurrenter springer förbi.

För kom ihåg, det finns bara utveckling eller avveckling. Och står du kvar i startblocket för länge och saknar ”sense of urgency” finns det en risk att ditt företag får en avvecklingsresa. Och du står kvar och undrar vad som hände…

*Baserad på 20 djupintervjuer med ägare 2016


Du kanske även gillar

Sveriges främsta tränare inom ridsporten har samlats för att utveckla sig som ledare, motivatörer och kreatörer. Många har någon gång börjat rida och nästan lika m...

Medarbetarundersökningar säger inte alltid så mycket om det faktiska läget i organisationen. Många företag och organisationer har som självklar rutin att...

“Kom ihåg att du är unik som du är, oavsett vad du presterar. Fokusera på vad du själv vill uppnå med ditt liv och strunta i vad andra tycker.” Perfektionism kanske låter som en god egenskap, men är i själva...

Europaparlamentet har en viktig roll när EU-kommissionens nya ordförande utses. Men räcker det för att locka missnöjda européer till valurnorna? En av de hetaste frågorna inför valet till Europaparlamentet den 25...

Att leda globala team ställer särskilda krav på ledarskap och kommunikation. Att leda ett globalt team är en enorm utmaning. När medarbetarna...

Och hur tar man till vara den som finns? En stor utmaning för ledare idag är att behålla och utveckla...

Christer Isaksson gör analys av valet 2014. "Hur ska det gå nu? Svaret måste bli: Nu krävs ledarskap." Moderaterna faller tillbaka till tiden före Fredrik Reinfeldt –...

Gästskribenter Maria Forsgren och Annika Strömsten, leg.psykologer: ”Tanken på att ledarskap ska komma naturligt, blir ofta ett hinder för den träning som behövs för att utveckla nya färdigheter.” Att få möjligheten att gå utbildningar på jobbet är...

Intervju med Ann Krumlinde, VD för Danske Bank Sverige - "En bra ledare kan åstadkomma hur mycket som helst och en dålig ledare kan förstöra lika mycket." "Jag tycker mitt jobb är väldigt roligt och är passionerad...

Att planera för mycket kan vara en orsak till slöseri. Erfarenheten som projektet i sig skapar - blir den kunskap som hjälper dig att fortsätta jobba åt rätt håll. Det finns två grupper av människor: de som förstår hur en...

 • Ledarskap

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback?

 • Motivera

Att uppnå bestående förändring är något av det svåraste som finns. Podcastprofilen Eric Zimmer vet det bättre än de flesta – han har genomgått en av de svåraste beteendeförändringar man över huvud taget kan tänka sig. I det här korta föredraget berättar han om sina erfarenheter, och förklarar – med utgångspunkt från sällskapsspelet ”Risk” – vilka tre grundläggande strategier man bör använda för att lyckas nå sitt mål och åstadkomma en varaktig förändring i sitt liv.

 • Ledarskap

“Det var en gång en man som bodde i en stuga i skogen. Där levde och arbetade han. Varje morgon klev han upp, klädde sig varmt och gick ut i skogen som fortfarande var mörk och kylig för att samla ved. Väl hemma igen tände han en eld i spisen och väntade tålmodigt på att värmen skulle sprida sig i stugan.
En dag kände han att han fick nog och ställde sig framför spisen och sa:
 – Okej spisen, under alla dessa år har jag varit ute i mörker och kyla om morgonen och samlat ved innan du gett mig någon som helst värme. Nu är det din tur att ge mig något först. Nu sätter jag mig här och väntar tills du har gett mig lite värme innan jag beger mig ut och samlar ved. Du får helt enkelt lita på mig, jag kommer ge dig ved men först måste jag få värme av dig”.

 • Kommunicera

En konferens erbjuder fantastiska möjligheter för en organisation att utvecklas och att möta utmaningar. I en väl planerad och genomförd konferens kan vi hantera komplexa kommunikationsutmaningar, arbeta med verkligt lärande, komma vidare i förändringsprocesser, vara innovativa och skapa genuint engagemang. Samtidigt är konferenser alltid mycket kostsamma, inte minst när man räknar in produktionsbortfallet och effekter av missade målsättningar som en dålig konferens riskerar att medföra. Trots att potentialen med en bra konferens är enorm och kostnaderna skyhöga så planeras många konferenser på rutin och med utgångspunkt från förlegade föreställningar om hur en konferens går till.

 • Ledarskap

Behöver det vara så svårt att visa vem man är? Vet alla vem de är? Tror vi att vi är autentiska, men har en omedveten mask? Vem bestämmer när jag tagit av mig masken? Kommer vi någonsin ta av oss masken helt? Detta är några av de frågor jag fick utifrån min förra artikel ”Släpp sargen och av med masken” – varmt tack för inspiration till fortsatt reflektion.

 • Ledarskap

Begreppet medarbetarskap figurerar numera ofta på våra arbetsplatser. Många gånger utifrån ett tämligen ensidigt perspektiv, det vill säga att arbetsgivaren kräver att medarbetare ska ta ett allt större ansvar och förväntas hantera allt större och mer komplexa utmaningar. Och visst är det så. Gränserna luckras upp mellan det som tidigare var chefens jobb och det som nu medarbetaren bör hantera. Men vad krävs av ledarskapet i och med denna förändring?

 • Ledarskap

Ett grundläggande problem vid allt beslutsfattande är att många människor har en inneboende överdriven självsäkerhet. Många tror att de är bättre på att fatta beslut jämfört med andra individer. Det är detta fenomen som kallas för överkonfidens eller övertro. Detta skapar förstås ett avgörande problem vid alla typer av beslut. Det påverkar nämligen vår vilja att be om hjälp och att samarbeta med andra i teamet eller utanför teamet. Vi tror oss klara av beslut och beslutsfattande på egen hand.

 • Ledarskap

Att genomgå förändringar är ofta tufft och påfrestande för oss människor, eftersom vi har ett behov av trygghet och rutiner. Extra krävande blir det när förändringen är påtvingad utifrån – av en arbetsgivare, exempelvis. En ny amerikansk studie visar att löntagare som genomgår förändringar på jobbet upplever stress och andra hälsoproblem i större utsträckning än andra. Men inte bara det – väldigt många är också misstänksamma när det gäller arbetsgivarens egentliga motiv till att genomföra förändringen, samt skeptiska till utgången av förändringsarbetet.

 • Ledarskap

Jag är alltid fascinerad av hur snabbt spädbarn och barn lär sig. Deras sinnen är öppna, de är så ivriga, så redo att absorbera information. Jag tittar på mina barnbarn när de försöker lära sig någonting ena dagen och behärskar det redan den andra dagen. Om bara vår inlärningskurva fortsatte vara lika brant när vi åldras.

 • Ledarskap

Anna var en framgångsrik och omtyckt mellanchef och hade banat väg för ett nytt steg i karriären. Hon fick ett större uppdrag och en plats i högsta ledningen. Hon var smickrad och stolt över sin befordran, men efter ett tag började hon tvivla. Osäkerheten tog över och hela situationen kändes övermäktigt. Vem och hur skulle hon vara i ledningsgruppen för att passa in? Anna kämpade på och blev mer och mer ambitiös i att leva upp till de förväntningar hon trodde fanns på henne i den nya rollen. Hon tog på sig en mask varje gång hon klev in i ledningsgruppen. Men masken fungerade inte. Tvivlet ökade och därmed stressen. Hon var nära att stiga av.

 • Motivera

Vad krävs egentligen för att bli framgångsrik? Intelligens och talang, skulle nog många säga. Psykologen Angela Lee Duckworth menar dock att det finns en annan egenskap som är minst lika viktig: Ihärdighet. Duckworth bygger sin teori bland annat på sina erfarenheter som lärare och sina studier av framgångsrika människor inom en rad olika områden. Hittills har det inte forskats tillräckligt mycket om det här ämnet, förklarar hon - men genom att öka vår kunskap om hur man bygger upp ihärdighet kan vi ge människor de rätta verktygen för att nå sina mål.

 • Projektleda

Just nu träffar jag väldigt många människor som är bekymrade, stressade och frustrerade över att inte hinna klart allt som måste vara klart. Innan semestern.
Varje år är det många som beklagar sig över att maj månad och tiden fram till midsommar går så fort. Att det är för många lediga dagar. Att det är för många saker som händer samtidigt. Samtidigt med avslutningar i föreningar och skolor så vill vi ju också hinna njuta. Hinna ta den där lunchen, eller gå på det där grillpartyt.

 • Motivera

Kan du visa äkta känslor på jobbet – eller upplever du att du måste fejka positiva känslor och gå omkring med ett påklistrat leende? Frågan kan vara avgörande för hur du mår på jobbet. En ny amerikansk undersökning visar att det finns ett klart samband mellan äktheten i de känslor vi visar på arbetsplatsen och hur väl vi trivs. Om du inte behöver fejka dina känslor så är det 32 procent större chans att du älskar ditt jobb, skriver tidningen Forbes.

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.