Menu

Bli framgångsrik i ett arbetsliv som förändras

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm, gästskribent: Elasticitet, del 2 av 2: Teknikerna som förbereder ditt ”mindset” för en värld som ständigt utvecklas.

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

Om skribenten

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm har tillbringat drygt 20 år i en mängd olika branscher, och arbetar med företagsutveckling, ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Hon är Master certifierad handledare i bl a Situationsanpassat Ledarskap, Innermetrix och Social StylesTM. Madeleine har också utbildat ledare och konsulter i små och stora företag i Norden och internationellt.

Läs mer om SitServ!

I del 1 om hjärnans elasticitet konstaterade vi att vi lever i en värld som konstant utvecklas. Arbetslivet präglas av omstruktureringar, ny teknik och en snabbrörlig marknad, samtidigt som omvärlden tycks komma med nya överraskningar varje dag. Den utvecklingen lär inte avta, utan snarare accelerera – därför bör vi som är verksamma i dagens arbetsliv rusta oss mentalt för att kunna hantera denna snabba förändringstakt.

I första delen gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med ”elastiska” förmågor, alltså människor som är benägna att omvandla och anpassa sin mentalitet och sitt agerande utifrån det som händer i den föränderliga omvärlden. Frågan är nu: Hur utvecklar man dessa egenskaper?

Det finns många tekniker för att bidra till att öka vår elasticitet. Nedan är några punkter som kan hjälpa dig om du är en ledare i en modern organisation eller strävar efter att bli en. Dessa är några av de kritiska kompetenser och färdigheter du behöver för att trivas i vår föränderliga värld:

 • Utveckla ett mer flexibelt mindset: För att navigera framgångsrikt genom den labyrint av förändringar vi står inför behöver ledare mer än tidigare vara bekväma med oklara situationer och ibland ta helt outforskade vägar. Detta innebär att ledare kommer att stöta på "första gången"-situationer oftare och de behöver vara mer öppna för nya sätt att tänka för att fortfarande leverera resultat.
 • Ha en vision: Att ha en tydlig vision är en ständig kraft, ett ankare som kan hjälpa till att driva beslut, åtgärder och bedömningar. Den yngre arbetskraften drivs av syfte och värderingar, och en övertygande vision för framtiden är en viktig drivkraft för att engagera och behålla individerna på en hög prestationsnivå. I själva verket är en övertygande vision en viktig förutsättning för varje samhälle eller nätverk för att lyckas. Framgångsrika ledare är de som har en tydlig bild av vart de vill att deras organisationer och grupper ska vara.
 • Omfamna ett öppnare mindset: Med ett öppnare tankesätt ser vi möjligheter där ett begränsande tankesätt ser problem. En ledares förmåga att upptäcka de outforskade utrymmen, unika problem och tvärvetenskapliga lösningar är lika kritisk i den nya världen som deras förmåga att "göra något åt ​​det." Ledare måste kunna lyssna och blicka mot framtiden och ständigt skanna horisonten, och ha en strategisk framsynthet utan att förlora synen av den faktiska och aktuella verkligheten. De ledare som kan utveckla denna unika förmåga att se igenom motsättningar mot en framtid andra inte kan se kommer att kunna leda framgångsrikt oavsett situation.
 • Förutse och skapa förändring: När förändringarna omkring oss till viss del är konstanta och snabba, måste vi som ledare använda visdom från framtida kompanjoner och strategisk framsynthet att "skapa förändring" innan en extern förändring tvingar oss att reagera. Oavsett typ av förändring måste vi engagera människor i förändringsarbetet, prioritera vad som är viktigt och genomföra förändringar i mindre delar och inte allt på en gång. Vi behöver vårda förändringen genom att upprätthålla balansen mellan andras behov av sammanhang och våra egna behov av förändring.
 • Självmedvetenhet: Ledare kan inte lyckas om inte deras personliga vision och värderingar sammanfaller med organisationens vision och värderingar. Det är bara när ledarna är medvetna om sina preferenser, arbetssätt och eventuella blinda fläckar som de verkligen kan föra sitt sanna autentiska själv in i spelet och få till stånd en betydande skillnad för teamet, företaget och för sig själv.
 • Flexibelt lärande: Snabbt förändrade förutsättningar tvingar ledare att ständigt vara i ett självstyrt inlärningsläge. Ledare måste ständigt vara nyfikna och på ett sätt ha ett "nybörjar-sinne", men också vara villiga att ge upp välkända metoder, inlärda mönster och gamla sanningar. Ledare behöver utveckla en större medvetenhet om helheten och det systemiska. Vi kastas ständigt in i okända situationer, och vi behöver lära oss snabbare från dessa erfarenheter.
 • Nätverka och samarbeta: För att förstå och hänga med i alla nya trender och förväntningar behöver ledare i dagens värld samarbeta både inom och utanför sitt eget företag. Ett socialt tankesätt gör det möjligt för ledare att skapa, samarbeta med och vårda målmedveten verksamhet och sociala nätverk genom sociala medier och i sin dagliga kommunikation.
 • Ständigt klargöra och förtydliga kommunikationen: När du arbetar med en mer och mer global arbetskraft behöver din förmåga att kommunicera effektivt i olika kulturer bli ännu tydligare och bättre. Ledare måste ständigt tydliggöra den nuvarande situationen med hänsyn till förändrade yttre krav och nya förutsättningar. Lika viktigt är det att vi med jämna mellanrum klargör och förstärker visionen, värderingar och strategier. Rollen som ledare innebär att man hjälper andra att klargöra innebörden av och syftet med arbetet. Kommunikation och tydlighet är hårdvaluta i ett effektivt ledarskap.

Du kanske även gillar

Ambiverta personer är sociala och utåtriktade - men kan också ta ett steg tillbaka. På senare år har det pratats mycket om att människor är...

Ray Mauritsson, Axis Communications, Årets vd 2013, Stora företag. Juryn lyfte, i sin slutbedömning, fram att Ray Mauritsson inte bara har...

Intervju med innovationsledare Eric Näf, Director Packaging Development, The Absolut Company AB. "Oftast finns ingen färdig lösning eller specification när...

Christer Isaksson: "Det politiska ledarskapet i fokus: Hur ska vi kunna bevara och helst bygga ut vår välfärd? Hur ska vi säkra våra barns framtid? Hur ska vi få vår röst att höras i världen?". Ingen blir statsminister i Sverige på gamla meriter. Söndagen den 14...

Kliv ur komfortzonen och börja kommunicera. ”Man behöver inte klä av sig hela kostymen, men man kan kasta kavajen…”. Kommunikation är grundläggande för all typ av ledarskap. En...

Kulturen i gruppen spelar en väldigt stor roll, särskilt i samband med omorganisationer och projekt. Uttrycket ”Elefanten i rummet” kommer ursprungligen från...

Hur vet man att en passion verkligen är "äkta"? I en tid då alla strävar efter självförverkligande har...

Gästskribent Mats Frid skriver om vd-rollens behov av samtal i nätverk, reflektion och individuell utveckling i ledarskapet. Hur har vd:n det på jobbet, egentligen? Efter att ha jobbat med över...

Richard Bergfors, Max, är Årets vd för stora bolag 2012: "Vi vill bli världsledande inom hållbarhet i vår bransch". För 44 år sedan startade Curt Bergfors en korvkiosk i Gällivare...

Gunnar Storfeldt, Amplify: "Gemensamt för alla organisationer är att det är tid att gå från hype och buzz till handling – det är dags att professionalisera innovation." Innovation börjar med en fantastisk idé som processas och spottas...

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.

 • Kommunicera

... inställningen är lika främmande som vanlig. Allt för många tror att när de har kommunicerat något, så är ansvaret att förstå budskapet hos mottagaren. Ingenting kan vara mer fel. Men ändå är det så vanligt.