Menu

Snabbrörlig värld efterfrågar utvecklade ledaregenskaper

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm, gästskribent: Elasticitet, del 1 av 2: Nio ”elastiska” egenskaper.

Dagens arbetsliv är mer föränderligt och snabbrörligt än kanske någonsin tidigare. Denna snabba förändringstakt ställer nya krav på ledare och på alla som vill lyckas inom näringslivet. För att uppnå framgång i karriären behöver du kunna omforma och anpassa ditt agerande och ditt sätt att tänka utifrån det som händer i omvärlden. Kort sagt – du behöver utveckla din ”elasticitet”. Så, vad är det som kännetecknar en hög grad av elasticitet? Låt oss titta närmare på de nio viktigaste egenskaperna.

Om skribenten

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm har tillbringat drygt 20 år i en mängd olika branscher, och arbetar med företagsutveckling, ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Hon är Master certifierad handledare i bl a Situationsanpassat Ledarskap, Innermetrix och Social StylesTM. Madeleine har också utbildat ledare och konsulter i små och stora företag i Norden och internationellt.

Läs mer om SitServ!

Förändringstakten i näringslivet och i vår omvärld är idag ibland större än vår förmåga att hantera förändringarna. Denna föränderliga omvärld beskrivs ibland med VUCA (Volatile, Uncertain, Complex och Ambiguous), på svenska flyktig, osäker, komplex och tvetydig. De flesta av oss kan nog hålla med om att dagens arbetsplatser är mindre stabila och mer snabbrörliga än någonsin tidigare. Ny teknik och ständigt föränderliga organisationsstrukturer kan förbättra produktiviteten och effektiviteten, men ibland sker detta på bekostnad av människors välbefinnande och psykiska hälsa. När människor känner sig överväldigade, kan de bli oförmögna att hantera motgångar och i vissa fall känna sig förlamade av passivitet. Detta minskar produktiviteten och ökar personliga och organisatoriska kostnader, såsom hälso- och sjukvårdsfrånvaro.

Den allt snabbare förändringstakten i samhället kommer troligen inte att bromsa in eller sakta ner, så både företag och privatpersoner behöver acceptera att det här är den nya verkligheten, och förbereda sig för detta nya normalläge. Begreppet ”resiliency”, vilket syftar på vår hjärnas elasticitet, är en viktig egenskap för framgång både för individer och för organisationer.

Elasticitet – att kunna möta förändringar

Forskning har funnit att utveckling av ”elasticitet” kan generera många positiva förändringar i en människas liv. Dessa positiva förändringar kan leda till högre tillfredsställelse på jobbet, större engagemang, ökad känsla av samhörighet, och förbättrade resultat. Din förmåga avseende elasticitet påverkar inte enbart din roll på arbetsplatsen, utan kan även skapa positiva förbättringar i din vardag, såsom en ökad sannolikhet för att behålla hälsan, en ökning av ditt allmänna välbefinnande, förmågan att se förändringar inte som hot utan som möjligheter, och förmågan att ha en mer positiv inställning i de flesta situationer.

Forskning gjord av TRACOM har identifierat nio olika egenskaper av denna elasticitet som kan delas upp i en bredare tredimensionell ram: 1) hur du filtrerar information, 2) hur du agerar som svar på utmaningar, och 3) hur du interagerar med andra.

FILTER - Hur vi filtrerar information och tolkar världen.

 • Personligt ansvar. Tron på ​​att våra framgångar eller misslyckanden i arbetet och privat bestäms av vår egen talang och motivation, till skillnad från yttre krafter som tur eller bra timing. De som har en hög grad av personligt ansvar tror att de kontrollerar sitt eget öde och tillskriver olika händelser till sina egna egenskaper. De förlitar sig inte på externa faktorer såsom tur för att nå mål, de ser inåt till sina egna talanger och motivationsfaktorer och försöker att utöva kontroll, och styr över situationer snarare än att vara ett ”offer” för omständigheter.
 • Realistisk optimism är tendensen att se världen på ett positivt sätt, utan att vara verklighetsfrånvänd. Personer med realistisk optimism som egenskap förväntar sig att framtiden blir bra, men de förblir medvetna om att utmaningar kan uppstå och att det inte alltid kommer att gå som förväntat. Denna typ av mild optimism är en viktig aspekt av elasticitet eftersom den hjälper individen att bibehålla motivationen, men samtidigt förutse och planera för utmaningar.
 • Personliga övertygelser är känslan av att livet har en djupare mening och ett syfte. Personliga övertygelser kan ta formen av religiösa ritualer, andlighet, eller hängivenhet till en särskild värdering eller orsak. Personer med en hög grad av personlig övertygelse tror att saker händer av en anledning och känner en samhörighet till syften eller värderingar de tror är större än dem själva.

AGERANDE - Hur du hanterar utmaningar

 • Självförtroende/självsäkerhet är tron ​​på sig själv för att prestera framgångsrikt på jobbet. Personer med en hög grad av självsäkerhet har förtroende för sina egna yrkeskunskaper och sin förmåga att hantera utmaningar. På grund av detta starka självförtroende, närmar de sig utmaningar och förändringar utan att förlora sin entusiasm. En stark känsla av självförtroende ökar normalt människors motivation, engagemang och åtagande i sitt arbete.
 • Självkontroll är förmågan att hantera stress och förbli lugn under press. De som har en hög grad av självkontroll ser på utmaningar på ett rationellt sätt utan att låta känslorna ta över och driva beslut.
 • Problemlösning är förmågan att planera och lösa problem på ett effektivt sätt. Personer med en hög grad av problemlösningsförmåga genererar innovativa lösningar. De tar sig tid att samla in relevant information och planerar noggrant, med hjälp av förnuft, logik och kreativitet, för att fatta beslut.
 • Målorientering är tendensen att fastställa lämpliga mål, övervaka utvecklingen av dessa mål, och justera beteendet därefter. De som har en hög grad av målstyrning sätter upp ambitiösa mål och arbetar hårt för att uppnå dem, och övervakar och reglerar sitt beteende på vägen.

INTERAGERAR - Hur du kommunicerar och får kontakt med andra

 • Modig kommunikation är tendensen att kommunicera med andra på ett uppriktigt och modigt sätt även i svåra situationer. Modiga kommunikatörer delar fritt och effektivt sina idéer med andra, ställer frågor som andra kan vara rädd för att ställa, och konfronterar problem på ett direkt sätt. Denna förmåga är oerhört viktigt för att lösa relationskonflikter och skillnader i synsätt, och gör det möjligt för människor att röra sig mot sina mål på ett effektivt sätt.
 • Socialt stöd är uppfattningen att man är en del av ett stödjande socialt nätverk. I detta ingår att ha nära förtrogna och personer med vilka man kan diskutera problem. Personer med en hög nivå av socialt stöd känner att de har nära förtrogna som ger komfort och stöd under svåra tider.

Att utveckla vår elasticitet eller vårt mindset har många personliga och yrkesmässiga fördelar och kan leda till ett bättre liv. Dessa nio element är funktioner som kan mätas och användas för att bättre förstå vår elasticitet och därmed också ta reda på hur vi kan förbättra den.


Du kanske även gillar

Med bra ledarskap blir det lättare att utforma och att genomföra rätt strategi. Och med en genomtänkt strategi vet man vilket ledarskap som kommer att behövas. I en serie artiklar kommer jag att på ett enkelt och praktiskt sätt...

Polarbröd har tilldelats utmärkelsen Guldnappen 2013. Utmärkelsen Guldnappen delas varje år ut till arbetsplatser som...


Tomas Lydahl, vd för Europas femte bästa arbetsplats: "En ledares högsta prioritet ska vara medarbetarnas framgång."

 13 svenska företag lyckades ta sig in på Great Place to Works lista...

Lena Apler – Årets vd 2013 – mellanstora företag. Vi fick en pratstund med Lena Apler, grundare av Collector och utvald till...

Annika Elias, Ledarna: "Offentlig sektor behöver kunna konkurrera om de bästa cheferna". Lönegapet mellan chefer i offentlig och privat sektor har minskat i...

Som arbetssökande gäller det att förbereda sig noggrannt inför intervjun, säger Anna Edshage. Den första minuten av jobbintervjun avgör vilket intryck rekryteraren...

Men mansdominansen är fortfarande mycket stor i börsbolagens ledningar, visar Allbrights rapport. Andelen kvinnor i företagens ledningsgrupper har ökat jämfö...

Känsla för samarbete och väl förankrade mål förenar medarbetarna på Stockholms Filmfestival. Idag går startskottet för Stockholms 22:a internationella...

Håll dig lugn - och undvik "fly eller fäkta"-beteendet. Svåra samtal och tuffa diskussioner med medarbetare är ett...

Lena Mangell: ”Varför når man inte sina mål?” Många av oss har satt upp nya mål för 2016. Det handlar kanske...

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.

 • Kommunicera

... inställningen är lika främmande som vanlig. Allt för många tror att när de har kommunicerat något, så är ansvaret att förstå budskapet hos mottagaren. Ingenting kan vara mer fel. Men ändå är det så vanligt.