Menu
 • Ledarskap

Möten har blivit en stor stressfaktor i vår arbetsmiljö. En bidragande orsak till det är att vi alltför sällan får någon klar uppfattning om vad syftet med mötet är och varför vi behöver närvara. Utan en tydlig agenda och ett uttalat mål riskerar sammankomsten att bli föga mer än ett utdraget slöseri av tid och energi.
Känner du igen känslan av att komma oförberedd till ett möte efter att precis ha lämnat ett annat? Hur många möten har du suttit på där tiden bara rusar iväg – och när du går där ifrån vet du inte vad ni har beslutat?
Problemet är inte mötena i sig – att träffas regelbundet och konversera är tvärtom ett absolut måste i det moderna kunskapssamhället. Kruxet är istället att folk måste vara införstådda med varför de ska gå på mötet, och hur man håller ett möte som faktiskt ger konkreta resultat.

 • Ledarskap

Evelina Lindgren är 30 år och vd för aPak och vann utmärkelsen Årets Unga VD i höstas. I det tolfte avsnittet av Pratbart pratar hon kulturförändring, generationsskifte och ledarskap med Marie Alani och Helena Timander. ”Jag är noga med att prata mycket om att förmedla att det är viktigt att ha balans i livet. Jag tror det är viktigt att vi förmedlar de positiva sidorna med ledarskapet i ett generationsskifte så att vi hittar människor som vill axla rollen. Det är viktigt att vi har hållbara företag i Sverige och då måste vi tänka långsiktigt och se till att vi har bra ledare.” , säger hon bland annat.

 • Ledarskap
 • Innovation

Organisationer idag kan inte bara fokusera på vinst och pengar, medarbetare vill ha ett syfte och ett högre mål än så med sitt bidrag till företaget. Förändringen går fort och vi rör oss i rask takt ifrån de gamla hierarkiska organisationerna mot mer öppna nätverksorganisationer där den mänskliga kraften får plats. Innovation handlar om att våga testa nytt, våga bidra och om att skapa en trygg plats på företaget för att främja människors kreativitet. Det och mycket mer berättade Årets VD 2015 - Pernilla Dahlman, vd på Screen Interaction, om när hon höll en mycket uppskattad föreläsning på Årets VD’s frukostseminarium i juni.

 • Hållbarhet

”Varför gör inte medarbetarna som jag bett dem? Vi har ju kommunicerat att vi vill ha en högre innovation och kreativitet på företaget men ändå så kommer det inga nya idéer.” Känner du igen frustrationen av att vilja få igenom ett nytt beteende men att det inte sker? Detta är ett vanligt scenario som vi genom vårt arbete ofta möter hos ledningsgrupper.

 • Ledarskap

Måste en bra ledare matcha företagets kultur? De flesta skulle nog svara ja på den frågan. Det känns ju så självklart att exempelvis handlingskraftiga ledare passar i väldigt resultatinriktade organisationer, medan ledare som är socialt skickliga gör sig bättre i mer relationsorienterade verksamheter, och så vidare.
Men en ny forskningsstudie visar att det faktiskt kan vara tvärtom – en ledare som går på tvären med organisationskulturen kan vara precis vad ett företag behöver.

 • Ledarskap

Idag tog jag en fika med en gammal kollega. Han hade precis blivit uppsagd från sin nuvarande arbetsgivare och kände sig allmänt förvirrad. ”Vad ska jag göra nu, det är ju ingen som vill anställa någon över 50? Jag kanske ska byta bana helt och hållet, någonstans där det inte är åldern som räknas utan vem man är?”.
Just i den stunden tänkte jag: ”Allvarligt, vad är det för fel på det här landet?”

 • Ledarskap

Det här med värderingsstyrning, är inte det bara flum? Ja det är ju lätt att komma till den slutsatsen – och fullt logiskt när man ser hur många organisationer som, ärligt talat, mest använder värdegrund som färgglatt smink. Hur viktigt är det egentligen att jobba med kultur och värderingar, har det verkligen så stor betydelse för affären? Måste man ha en värdegrund?

 • Hållbarhet

Människor, motivation, beteenden, drivkrafter och ledarskap – allt är en del av företagskulturen. Men hur går vi från de flummiga orden till de konkreta värdeskapande handlingar i vardagen? Marie Alani och Helena Timander på Vision Takeoff pratar om företagskultur och värderingsarbete i praktiken. ”Vi vill bevisa en tes, avliva en myt och starta ett samtal”. Hör och se författarna till boken Lycklig lönsamhet prata om hållbarhetsarbete som en affärsmässig investering.

 • Ledarskap

På spelutvecklingsföretaget Massive Entertainment i Malmö jobbar 380 personer från 30 olika länder. Företaget ägs av en fransk koncern, är en mansdominerad värld och det är en utmaning att få in kvinnor. Jenny Berg Nilson, Senior Vibe Manager berättar att de ser mångfalden som en styrka, har påbörjat ett nytt stort värdegrundsarbete, och jobbar med jämställdheten. En stor utmaning i en global arbetsplatskultur. 

 • Ledarskap

För några år sedan såg en argentinsk mekaniker vid namn Jorge Odón en YouTube-video. Den visade hur man tar bort en kork från insidan av en vinflaska genom att föra in en plastpåse, blåsa upp den så att den omger korken och sedan dra ut den. Han och en vän försökte själva över en middag. Det fungerade!

 • Hållbarhet

Häromveckan såg jag en rolig seriestripp som spreds via sociala media. Den första bilden visade en grupp människor som lyssnade på en talare som säger: ”Who wants change?” Alla räckte entusiastiskt upp handen. I nästa bild säger talaren: ”Who wants to change?” Alla tittar besvärat ner i marken. Hög igenkänningsfaktor! Idag handlar nästan allt i affärslivet om förmågan att förhålla sig till och anpassa sig efter en värld i ständig förändring. Vi är beroende av att kunna utvecklas, vi strävar efter kontinuerlig förbättring – men vi hatar att förändras. Knepig paradox.

 • Ledarskap

Många pratar om ”culture fit” – att hitta kandidater som passar in i och stärker den egna kulturen. Men det är få som vare sig vågar eller har förmåga att låta kultur och värderingar styra vem som faktiskt får kliva in på företaget (och därmed direkt påverka såväl kultur som resultat). De flesta tar det säkra före det osäkra och anställer personer med en snygg CV och dokumenterad erfarenhet av den egna branschen. Eftersom många företag heller inte ser rekrytering som en del av kärnverksamheten så är det dessutom vanligt att man låter ett externt rekryteringsföretag ta hand om större delen av processen. Dags för förändring.

 • Hållbarhet

Världen förändras i en rasande fart, och likaså gör våra företag. De geografiska gränserna utgör inte längre några hinder, och de senaste decennierna har världen öppnat upp sig på ett revolutionerande sätt. De företag som vill kunna anpassa sig till denna nya världsordning, och fortsätta vara öppna för förändring, måste även ta hänsyn till de interkulturella aspekterna av att gå in på nya marknader. Det är helt nya spelregler som gäller om vi vill vara en del av den globala marknaden. Frågan är: hur lyckas vi globalt utan att tumma på våra kärnvärden och företagskultur?

 • Ledarskap

Bioteria och Middagsfrid är två snabbväxande företag som på kort tid blivit väldigt framgångsrika. Hur håller man i företagskulturen under den resan? Samtalet mellan Kicki Theander och Niklas Axelson handlar om rekrytering, ledarskap, feedback och målbilder. Och förmågan att ”walk the talk”. Här är några citat från samtalet.

 • Ledning

Kicki Theander, grundare av Middagsfrid och Niklas Axelsson, vd och medgrundare av Bioteria - två driftiga entreprenörer med många tankar om ledarskap i snabbväxande organisationer. Hur bibehåller man företagskulturen i en tillväxtfas? Hur viktigt är tydliga värderingar? Och hur påverkas verksamheten när fler människor – med nya synsätt– kommer in? "Det är händelser och beteenden inom företaget som är kulturen. Och det förändras hela tiden." Hör två erfarna entreprenörer samtala kring rekrytering, växtvärk och värderingar.

 • Ledarskap

Bra matchning mellan person och organisationskultur leder till ökad produktivitet. Nationalekonomen Ola Andersson har i en ny uppsats lagt fram empiriska bevis för att prosociala personer blir betydligt mer produktiva om de matchas med en prosocial kultur, medan individualistiska personer istället blir mindre produktiva. "Vi finner att treenigheten person, organisation och incitament är extra viktig", säger Ola Andersson till Motivation.se.

 • Ledarskap

IKEA har det, H&M har det och Kinnevik-bolagen har det också. En förunderligt stark och nästan magisk företagskultur som får dessa företag att fortsätta växa och blomstra. En identitet som är så tydlig och kraftfull att verksamheten styrs som av en osynlig hand. Men vad är det egentligen som skiljer dessa företag från de flesta andra? Vad gör dom på dagarna? Svaren på de frågorna kanske inte kan besvaras i en enkel krönika, men en sak är säker: det handlar mer om att förstå mänskligt beteende, värderingar och drivkrafter än om strategiska planer och ekonomiska mål.

 • Ledarskap

Är du ett föredöme som ledare? Ditt sätt att leva och agera är avgörande för medarbetarnas motivation och för hur väl företagets värderingar efterlevs, säger ledarskapskonsulten Ulrika Sedell. Idéburet ledarskap handlar om att ha en genuin tro på verksamhetens idé - och att visa det i allt man gör.

 • Ledarskap

Under våren 2013 genomfördes, för femte året i rad, en kartläggning av svenskarnas värderingar och attityder.  Kartläggningen kallas för Sverigestudien och är ett initiativ från de fristående aktörerna Preera, Skandia, Volvo IT och Sveriges Kommuner och Landsting. Summan av Sverigestudien är att svensken blir alltmer frustrerad och missnöjd över hur samhället fungerar och hur människor beter sig. Skillnaden blir allt större mellan det samhälle och arbetsklimat vi vill ha och det vi upplever att vi har i verkligheten. Om vi vill vända den här utvecklingen krävs flera saker: vi måste börja prata med varandra om värderingsfrågor och var och en av oss måste ta ett större personlig ansvar. Vi hoppas kunna ge ett bidrag till det viktiga samtalet med hjälp av denna krönika och vi hälsar alla varmt välkomna.

 • Ledarskap

Lycklig Lönsamhet är en bok för dig som är det minsta nyfiken på varför man ska hålla på med kultur- och värderingsfrågor, och hur man gör i praktiken. Författarna Marie Alani och Helena Timander har gjort en djupdykning i ämnet och du får ta del av såväl intressanta forskningsresultat som konkreta och inspirerande företagsexempel. Framförallt har de intervjuat många ledare. Utvalda stjärnföretag berättar sin historia, om kulturbyggande vanor och om betydelsen av att vara ett företag som styrs av värderingar. Maries och Helenas forskning kokar ner till åtta framgångskriterier som ni kan använda som praktiska verktyg när ni sätter igång med ert eget kulturbygge.

 • HR

Svenskar vill att hälsa och glädje ska vara de dominerande värderingarna på arbetsplatsen. Men den värdering som verkligen styr är kostnadsjakt. Det visar den stora Sverigestudien, där deltagarna har fått svara på frågor om nuvarande och önskade värderingar i samhället. Studien avslöjar också att kundtillfredställelse värderas mycket lågt i Sverige jämfört med andra länder.

 • Hållbarhet

Helena Timander och Marie Alani jobbade med bland annat marknadsföring, kommunikation och caoching när de fann varandra. Numera föreläser och konsultar de inom HR och organisationsutveckling och brinner för värderingsarbete och företagskultur. Tillsammans har de skrivit boken Lycklig lönsamhet som bland annat handlar om hur värderingsdrivna företag kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

 • Uppleva

Hur skapar och bygger man ett företag som håller sig starkt och konkurrenskraftigt på marknaden? Hur gör man för att hålla ihop företaget under stormiga tider och hur skapar man en känsla av tillhörighet bland medarbetarna? De mest framgångsrika företagen är de företag som har en stark företagsledning, företagskultur och där medarbetarna har en känsla av samhörighet och delaktighet.

 • HR

I ett samhälle där såväl kunder som eftertraktade talanger ställer höga krav på företagens värderingar och beteende blir företagskulturen allt viktigare. Fler och fler företag börjar också förstå sambandet mellan kulturen och medarbetarnas prestationsförmåga. Men en god företagskultur kan inte skapas en gång för alla - den skapas varje dag, säger konsulten och föreläsaren Helena Timander till Motivation.se.

 • HR

Företagens svårigheter att hitta talanger har varit ett hett samtalsämne de senaste åren. Det råder stor brist på talangfull arbetskraft, hävdar vissa, medan andra menar att talangerna finns där - det gäller bara för företagen att värva och sedan behålla dem. Motivation.se ringde upp HR-konsulten Christian Bengtsson-Rossby för att reda ut situationen.

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram