Menu

Trender

”Jag tycker som alla andra”, är en mening man inte hör så ofta. Anledningen är en trend som talar för oss individer och den trenden har pågått under lång tid. Den här trenden kallas av oss trendanalytiker för individualismen. Självständighet och att styra över sina egna åsikter och konsumera produkter som visar vem jag är, är motiv för individualismen. Individen först. Nu har individualismen fått sin mottrend i en trend som vi kan kalla ”Neokollektivismen”.

Den nya tekniken kommer att medföra dramatiska förändringar i näringslivet. De flesta företagsledare ser positivt på utvecklingen, men vissa känner också en stor oro - och fruktar att deras företag kommer att halka efter.

Kraftigt ökad sysselsättning bland kvinnor, högre arbetslöshet och de äldres återkomst på arbetsmarknaden. Det är några av de trender som SCB identifierar när de ser tillbaka på 50 år av arbetskraftsundersökningar.

Fram till början av 1900-talet fanns i stort sett bara ett sorts ledarskap, ett så kallat auktoritärt ledarskap. Ledaren var den dominerande och auktoritära mannen. När kvinnor läts ta ledande poster på arbetsplatsen behövde man särskilja kvinnornas ledarskap från den annars dominerande mannens.  Där föddes begreppet kvinnligt och manligt ledarskap.

Förenta Nationerna lade fram en rapport 2007 som säger att 2030 kommer cirka två tredjedelar av jordens befolkning att bo i städer. Idag bor drygt hälften av oss i städer, att jämföra med 1800-talet då bara tre procent bodde så. Urbaniseringen är en av de viktigaste och starkaste trenderna just nu.

Gränsen mellan det privata och det offentliga blir alltmer oklar - vi jobbar på fritiden och Facebookar på arbetstid. Våra privata identiteter blandas med våra proffesionella yrkesroller. Den nya transparenstrenden påverkar oss i alla våra olika sfärer.

Att jobba med dolda agendor och hemlighålla företagsstrategier tillhör dåtiden. I det öppna informationssamhälle vi är på väg mot, är det omöjligt att ignorera åsikter från kunder och anställda. Transparens är ett krav, åtminstone om du gör anspråk på att driva en respekterad verksamhet.

Individualismen som trend och personligheten som vårt varumärke. Vad och hur vi konsumerar talar om vilka vi är. Om vi vill sticka ut gäller det att inte köpa samma saker som alla andra gör. Är vi på väg bort från kollektivitet och massproduktion?

Partners

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram