Menu

Life & Career

Life & Career

Life & Career AB är ett väl etablerat konsult och utbildningsföretag sedan 1999 och som erbjuder tjänster inom  Urval, Utveckling och Utbildning.

Vi erbjuderlLedarskap, coaching&mentorskap, och EMCC ackrediterade coachutbildningar samt assessment/second opinion vid urval.

  Life&Career leds av leg.psykologen och coachen Lena Mangell. Hon var en pionjär inom coaching och livs ochkarriärutveckling  1992 då hon tog fram metoden för livs och karriärcoaching Life&Career Map. Lena Mangell har skrivit två böcker om coaching och livs och karriärcoaching.

Life&Career har 25 års erfarenhet av att arbeta med ledarskap, utvecklingsstöd för individer, grupper och organisationer och kan erbjuda tjänster med hög kvalitet och tillhandahålla vetenskapliga och beprövade metoder och verktyg inom ledarutveckling ,teamutveckling och coaching/mentorskap.

Vi erbjuder stresshantering,mindfullness för ledningsgrupper och chefer, outplacement, second opinion med asessment vid rekrytering och utveckling.

Vi erbjuder personlig coaching, samtalsterapi ,KBT,livs och –karriärcoaching,krisstöd.

Föreläsningar

Du kan boka Lena Mangell för föreläsningar inom mindfulness, neuroledarskap, psykisk ohälsa, stress,karriärutveckling.

Life&Career erbjuder sedan 2016 webbkurser i personlig utveckling/karriärutveckling- läs mer under www.lifecareer.se och webbkurser.

 

Värderingar
Vi tror på varaktig och hållbar utveckling genom reflektion  och våra ledstjärnor är-
hög kvalitet och djup kunskap inom psykologi, ledarskap,coaching och mentorskap, professionalism, ligga i framkant, anpassning till kundens behov och hög etik.

Coach& Mentor Academy
Life&Career har en utbildningsakademi med kvalificerade coach och mentorutbildningar. Vi erbjuder EMCC  (European Mentoring and Coaching Council) ackrediterade coachutbildningar och mentorutbildningar. Vi har erhållit internationell ackreditering för dessa utbildningar. Vi är den enda leverantören i Sverige som erhållit EQA för  en utbildning i livs och karriärcoaching enligt Life&Career Map metoden och det personliga ledarskapet. I våra coach och mentorutbildningar ges kunskaper både i coaching och mentorskap samt en strukturerad metod för livs och karriärcoaching ”Life&Career Map” metoden. Den är ett verktyg i form av övningar i en arbetsbok som kan köpas efter utbildningen.

 Vi har erhållit två EQA;s (European Quality Awards av EMCC ). Det innebär att våra utbildningar är internationellt kvalitetssäkrade och att våra deltagare får en ackrediterad utbildning som uppfyller de internationella forskningskrav som ställs på en coachutbildning.
Man har hos EMCC (www.emccouncil.org) forskat fram åtta kärnområden som anses viktiga för all form av coaching och mentorskap. Det är följande områden:

 • Selfawareness
 • Beliefs and attitudes
 • Self management
 • Contracting
 • Managing the process
 • Goal setting and action planning
 • Evaluation
 • Questioning

 

Vi erbjuder följande utbildningar
Coachutbildningar
1.Diplomutbildning i coaching och livs och-karriärutveckling ackrediterad på Practitioner nivå ( 5 dagar)

2. Certifiering till coach och livs och karriärcoach ackrediterad på Senior Practitioner nivå ( 8-10 mån)

Mentorutbildning-öppen och intern utbildning

 • Utvecklande mentorskap  som bygger på EMCC;s kvaliteskrav och professor David Clutterbucks forskning om ”developmental mentoring”( 3 dagar) .
 • Vi utbildar i interna mentorprogram både adepter och mentorer och handleder HR under mentorprogrammet.

Seminarier om neuroledarskap och mindfulness, svåra samtal, coaching,mentorskap.

Kurskatalog
Beställ gärna kurskatalogen med mer information om våra utbildningar: lena.mangell@lifecareer.se

Tjänster för ledare och medarbetare
Vill du ha en coach eller mentor? Vill du gå en utbildning? Behöver ni ledarutveckling eller teamutveckling? behöver ni hjälp emd att utvärdera kandidater?

Vi erbjuder följande tjänster:

-Ledarutveckling individuellt eller i grupp

 • -Teamutveckling/ledningsgrupputveckling
 • -Chefscoaching
 • -Mentorskap
 • -Konflikthantering
 • -Executive outplacement
 • -Livs och karriärcoaching
 • -Kartläggningar och djupintervjuer
 • -Terapisamtal utifrån KBT och psykodynamisk grund
 • -Second opionion/assessmentvid urval
 • -Personlighetstester och grupptester
 • -Kurs i personligt ledarskap
 • -Upplägg och genomförande av interna mentorprogram
 • -Handledning och stöd till chefer och HR

Vi skräddarsyr interna utvecklingsprogram för organisationer och företag.

Välkommen att kontakta oss för en diskussion om era behov!
                                 

Läs mer om oss på  www.lifecareer.se

Utbildningar

Ledarutveckling
Längd Ort Pris
Föreläsningar inom psykisk ohälsa, mindfulness och neuroledarskap 1-2 timmar Stockholm 9.000:- ex moms
självcoaching
Webbkurser-Karriär/Personlig utveckling
Längd Ort Pris
"Utvecklingssamtal med dig själv"- webbkurs för personlig utveckling 6 timmar var som helst 2.500 inkl moms
Mindfulness i arbetslivet
Längd Ort Pris
Pröva på Mindfulness för företag och ledningsgrupper 8 veckor Sverige/utomlands offert
Coachutbildning
Längd Ort Pris
Certifieringsutbildning till coach ackrediterad av EMCC på Senior Practitioner nivå 8 dagar Stockholm 41.000 exkl. moms
Diplomutbildning i coaching och coachande förhållningssätt ackrediterad av EMCC på Practitioner nivå 5 dagar Stockholm 27.500 exkl. moms
Ledarskap
Längd Ort Pris
Life&Career personbedömning och second opinion vid urval ca 1 dag Stockholm begär offert
Ledarskapsutbildning
Mentorskap
Längd Ort Pris
Professionell mentorutbildning- Utvecklande mentorskap 3 dagar Stockholm 17 800 Kr exkl. moms
Ledarskapsutbildning
Coaching
Längd Ort Pris
Executive outplacement/karriärcoaching Programmet omfattar alternativt 4,6,9,12, eller 18 månader Stockholm Begär offert
Ledarskapsutveckling
Mentorskap
Längd Ort Pris
Individuell chefscoaching/executive coaching Programmet omfattar 6-12,18 månader Stockholm Begär offert

Artiklar

För mycket tankar stör kreativiteten – aktivera hjärnans omedvetna del genom att sluta tänka medvetet. Känns det trögt och omotiverat att sätta igång igen efter...

Affärsutveckling och medarbetarnas livskvalitet hänger ihop - helhetssyn i arbetslivet behövs. Det finns många undersökningar som visar att alltför må...

Lena Mangell: ”Om man ständigt är uppkopplad vid datorn eller mobilen, och ständigt fokuserad, blir ’hjärnmuskeln’ utmattad och kan inte vara effektiv.” Har du varit med om att du haft ett problem som du inte vet hur du ska lö...

Lena Mangell hjälper dig att börja slappna av och sänka stressnivåerna redan innan ledigheten drar igång. ”Var slö, byt miljö, umgås och rör sen på dig!” Semester! Nästan alla längtar efter ledighet just nu. Vi är lite...

Utmattningssyndrom och ledarskap, del 2. Utmattningssyndrom är inte bara individens eget problem. Chefer och...

Utmattningssyndrom, del 1 av 2: ”Vi måste hjälpas åt att ta hand om våra hjärnor och skapa utrymme för återhämtning.” Idag är utmattningssyndrom och utmattningsdepression (psykisk ohälsa...

Hur uppnår man varaktiga beteendeförändringar i sin personliga utveckling? Hur många gånger har du inte försökt att gå ner i...

Tio tips för att bli mer hållbar som människa. Be kind to yourself! Vi lever i en tid av extrem förändring och utveckling. Världen...

Lena Mangell: ”Varför når man inte sina mål?” Många av oss har satt upp nya mål för 2016. Det handlar kanske...

Livskompassen, del 2: Leda sig själv mot rätt arbete. I den andra och sista delen om Livskompassen tittar vi närmare på...

Vad är det som styr ditt liv – dina egna värderingar eller andras? Vem styr i ditt liv egentligen? Vad driver dig? Känns livet och arbetet...

Den utvecklande mentorns viktiga roll. "Jag har länge upprörts över att man slänger ut en oerfaren person på djupt vatten vid chefstillsättningar." Under min första tid som psykolog hade jag en kvinnlig mentor som var 10...

Lär dig förstå krisens förlopp och människors reaktioner. "Kunskap och kompetens om hur människor påverkas av kriser är något som varje chef och medarbetare bör ha." Vi lever i en tid av ständiga förändringar inom alla områ...

"Har vi råd att inte ta oss tid till reflektion? Jag tror inte det. Konsekvensen av utebliven reflektion är felaktiga beslut, minskad kreativitet och sämre förmåga till problemlösning.” De flesta av oss vet, innerst inne, att reflektion är något som...

Det finns inga quick fix för den som vill nå sina mål. ”Det är dock en konst att formulera mål som ger varaktig utveckling.” I slutet av förra året skrev Lena Mangell om vikten av att stanna...

”Vi kan söka oss till meningsfullhet. Vi har frihet att välja attityd till oss själva och vår situation. Istället för att gnälla och klaga på andra kan vi ändra vår egen attityd och ta ansvar för oss själva.” Snart har ett år gått igen - 2014 går mot sitt slut och ett...

Självkänslans betydelse för det moderna arbetslivet, ledarrollen och karriärutveckling. Vad hindrar dig från att komma vidare? Vad hindrar dina medarbetare fr...

Lena Mangell manar till omstart och nya karriärmål efter sommarens vila. Sommar, ledighet, sol och bad ger tid för lugn och stillhet. Då h...

Lena Mangell vill vidga synen på karriär. ”Ordet har en bredare definition som innebär att vi alla har en karriär – det gäller bara att definiera vår egen drivkraft.” Vad tänker du på när du hör ordet ’karriär...

Lena Mangell, vår expert på karriärutveckling, mentorskap och coaching: ”Både coaching och mentorskap är den främsta formen av kompetensutveckling enligt flera undersökningar, men rätt förutsättningar måste råda." Det finns otaliga begrepp och titlar inom mentorskap och coaching. Vår...

Lena Mangell, vår expert på karriärutveckling, mentorskap och coaching: ”Det är utmaningarna i sig som ger lyckan - inte de förbättrade levnadsomständigheterna.” På nyårsafton uttalade du kanske dina nyårslöften och...