Menu

"Lust är vår starkaste motivator"

Gästskribent Stefan Thorberg: "Svarta eller röda siffor – motivationsgraden hos medarbetarna kan vara helt avgörande för hela organisationens välmående och framtid."
Motivation

Det kan verka självklart, men ofta glöms det bort att en välmående och motiverad organisation även minskar risken för att era medarbetare ska sluta och söka sig vidare till andra företag. Här är tre frågor att kunna svaren på för att kunna påverka kultur, lönsamhet, rekryteringsmöjligheter och personalomsättning. Och tänk på att ett tack vid rätt tillfälle kan betyda mer än någon annan utmärkelse eller bonus...

Om gästskribentetn

Stefan Thorberg är vd och grundare av Inspiration Company som arbetar med att bygga relationer genom kundklubbar, lojalitetsprogram, motivationsprogram och säljtävlingar. Han har arbetat med affärsutveckling, marknadsföring och försäljning i 25 år. Stefan var finalist i Årets Företagare 2012 i Stockholm.

Läs mer om Inspiration Company!

 1. Hur motiverade är era medarbetare?
 2. Vet ni vad som verkligen sporrar dem att engagera sig i företaget och dess resultat?
 3. Är era chefer inspiratörer och coacher eller är de bara energitjuvar?

Motivation Management – en självklarhet

När man pratar motiverade medarbetare och motivationsprogram kopplar många snabbt ihop det med dyra och krångliga bonussystem där belöningen alltid nästan uteslutande handlar om pengar eller om gåvor. Gåvor som det inte finns någon som helst tanke bakom. Alla medarbetare kanske inte tycker att det är värt att springa lite extra för fotbollsbiljetter.

Ett av de mest effektiva sätten att belöna medarbetare på är faktiskt helt gratis!

Glada medarbetare = lönsamma medarbetare

Lust är vår starkaste motivator. Uppskattning, förtroende och bekräftelse från sin chef eller från kolleger kan förvandla en dålig dag på jobbet till en fantastisk. Ett tack vid rätt tillfälle kan betyda mer än någon annan utmärkelse eller bonus. Vi tycker alla om att bli uppskattade för vårt arbete och uppskattning ger oss lust att fortsätta göra ett gott arbete.

Tre ledord som visar vägen för motivation på arbetsplatsen:

 • Bekräftelse – ”Jag trivs på mitt företag när min chef ger respons på mitt arbete och verkligen låter mig veta när jag gjort något bra.”
 • Uppskattning – ”Min chef tog sig tid att tacka för mitt arbete, det måste betyda att det arbete jag gör är betydelsefullt! Jag känner mig behövd.”
 • Erkänsla – ”Det känns som om jag verkligen är en del av organisationen då mina goda idéer uppmärksammas.”

Tittar man på några av anledningarna till varför medarbetare inte trivs på sina arbetsplatser och bär på en massa negativ stress, så är ofta en av orsakerna att man inte känner sig behövd och uppskattad på jobbet.

Personer som gått in i väggen anger ofta att en av orsakerna är att de inte känt sig viktiga på sin arbetsplats. Bekräftelse när någon gör ett bra arbete är således av allra största vikt. Bekräftelse tycker alla om och vad är då bättre än att visa uppskattning för medarbetare och kolleger när de gjort något bra?

En annan orsak till varför inte människor trivs på sina arbetsplatser kan vara att man känner att de arbetsuppgifter man har inte återspeglar de kunskaper man faktiskt har. Man saknar känslan av att bidra till något större.

Det är viktigt att faktiskt veta vad varje enskild anställd har för färdigheter för att bäst kunna skapa en kreativ och utvecklande arbetsmiljö för alla. Lite utmaning i arbetet ökar lusten inför sina arbetsuppgifter avsevärt. Alldeles för fasta rutiner och enkla arbetsuppgifter hämmar kreativiteten och gör att medarbetarna tappar motivationen och drivkraften.

Förtroendet och delegering

För att motiveras på arbetsplatsen så behöver medarbetarna känna att det finns förtroende för dem. Uppgiften kan vara svår och cheferna tveka kring att delegera - men i längden har företaget allt att vinna på att bygga förtroende och tillit tillsammans med medarbetarna. Det stärker självkänslan och motivationen hos individen.

Viill man som företag ta ytterligare steg för en motiverad och engagerad organisation finns det många saker man kan göra - utan att det handlar om ekonomiska incitament.

Motivation Management är att aktivt och långsiktigt sätt att arbeta med att sätta motivation i system. En förutsättning för detta är också att ständigt varje månad återkoppla till individen, teamet och företaget. Lika viktigt är förstås att fundera på vilken struktur som passar bäst för organisationen och vilka mätområden som ska prioriteras för att åstadkomma effekter som kan vara både ”mjuka” och ”hårda”.

Två vägar till motivation

Ett utarbetat motivationsprogram innehåller alltid tydlighet och transparens kring företagets mål och stragegier. Det ökar samhörigheten och teamkänsla i gruppen samt förstärka känslan av att alla är med och bidrar till företagets resultat.

Medarbetarna får också lättare en förståelse och respekt för kollegans arbete och deadlines. Med systematisering får man snabbare med alla i organisationen - en förutsättning för en framåtrörelse.

Jag vill påstå att allt fler jobbar med att sätta motivation i system. Den här typen av tankesätt är framtiden och det är något som varje företag behöver se över och förhålla sig till för att hänga med i utvecklingen.

Varje individ drivs av lust och behöver därför motiveras i sitt arbete för att orka och vilja vara en del av organisationens utveckling och framgång. Det handlar om lösamhet och om att behålla de bästa medarbetarna.


Du kanske även gillar

Större prestationer och mer autonomi med Agile Performance Management. Agil prestationshantering handlar om att arbeta i kortare målcykler och...

Gästskribent Kajsa Thelander Sadio: "Så förändrades Åsas situation med hjälp av samarbetscoachning." Priset är högt för en curlande chef, och en dag blev det p...

Anders Nordmark, gästskribent: "Frigör potentialen genom att utveckla goda förutsättningar för prestation." Alla människor bär på förmågan att vara kreativa och...

Abstrakt tänkande gör det lättare att motstå frestelser, visar forskning. "Jag kan motstå allt utom frestelse", skrev författaren...

Det sociala spelet, del 2: Humor ökar kreativiteten och produktiviteten i teamet. Vågar du vara rolig på jobbet? Frågan är viktigare...

När människor gör sitt allra bästa finns det nästan inget som kan stoppa utveckling och framgång. Motivation handlar inte om hygienfaktorer som lön eller förmå...

Använd rätt strategier för att nå framgång och uppfylla dina drömmar. Att framgångsrika människor jobbar hårdare än andra...

Daniel Pink; ”Ekonomiska bonusar stryper kreativiteten, skapar tunnelseende och begränsar utvecklingen”. Den nya tiden kräver nya motivatorer. Författaren och förel...

Professor Nelson Philips: "Lyssna på medarbetarna - och bli inte uppslukade av att bara jaga kostnader." En tredjedel av svenska kontorsanställda känner att de behöver...

Tema:vision - Affärsutvecklaren Britta Sjöström: "Ett företags vision omfattar allting - från tillväxtfrågor, ledarskap, delegering, medarbetarskap". Vision är detsamma som dröm. När vi formulerar drömmen i...

 • Motivationsbloggen

Ofta när någon tar ställning för inkludering inom idrottsvärlden så hörs ändå upprörda röster om att sport och politik inte bör blandas. Det har bland annat kommit upp när supporters på fotbollsmatcher hållit upp banderoller som rört invandring och stöttat rörelser som till exempel Refugees welcome. Det här intresserar mig.

 • Coacha

Känns det trögt och omotiverat att sätta igång igen efter sommarens semester?
Har du varit mobilfri, fri från mailen, fri från att fatta beslut och prestera hela tiden? Kanske har du legat i hängmattan och inte gjort så mycket, kanske har du tagit promenader på stranden eller strosat runt i naturen. Och funderat på dagens viktigaste fråga: ”Vad ska vi ha till middag idag?”
Du har varit i nuet och din hjärna har lugnat ner sig och fått kontroll på tankarna.
Möjligen har du till och med haft lite tråkigt på slutet av semestern och känt behov av att göra någonting.
Du kanske har fått nya idéer och tankar om ditt liv och arbete?

 • Planera

Det finns olika uppfattningar om hur mycket tid vi spiller på att leta efter digitala dokument, men klart är att letandet bland filerna utgör ett synnerligen oönskat avbrott i vårt arbete. Nog går det att betrakta också detta som en distraktion. Vi är i färd med att få en sak gjord men blir hindrade i vår framfart bara för att vi inte hittar det där dokumentet vi söker. Frustrerande är ordet. Men att få ordning bland sina filer är lättare än du tror.

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.