Menu

"Lust är vår starkaste motivator"

Gästskribent Stefan Thorberg: "Svarta eller röda siffor – motivationsgraden hos medarbetarna kan vara helt avgörande för hela organisationens välmående och framtid."
Motivation

Det kan verka självklart, men ofta glöms det bort att en välmående och motiverad organisation även minskar risken för att era medarbetare ska sluta och söka sig vidare till andra företag. Här är tre frågor att kunna svaren på för att kunna påverka kultur, lönsamhet, rekryteringsmöjligheter och personalomsättning. Och tänk på att ett tack vid rätt tillfälle kan betyda mer än någon annan utmärkelse eller bonus...

Om gästskribentetn

Stefan Thorberg är vd och grundare av Inspiration Company som arbetar med att bygga relationer genom kundklubbar, lojalitetsprogram, motivationsprogram och säljtävlingar. Han har arbetat med affärsutveckling, marknadsföring och försäljning i 25 år. Stefan var finalist i Årets Företagare 2012 i Stockholm.

Läs mer om Inspiration Company!

 1. Hur motiverade är era medarbetare?
 2. Vet ni vad som verkligen sporrar dem att engagera sig i företaget och dess resultat?
 3. Är era chefer inspiratörer och coacher eller är de bara energitjuvar?

Motivation Management – en självklarhet

När man pratar motiverade medarbetare och motivationsprogram kopplar många snabbt ihop det med dyra och krångliga bonussystem där belöningen alltid nästan uteslutande handlar om pengar eller om gåvor. Gåvor som det inte finns någon som helst tanke bakom. Alla medarbetare kanske inte tycker att det är värt att springa lite extra för fotbollsbiljetter.

Ett av de mest effektiva sätten att belöna medarbetare på är faktiskt helt gratis!

Glada medarbetare = lönsamma medarbetare

Lust är vår starkaste motivator. Uppskattning, förtroende och bekräftelse från sin chef eller från kolleger kan förvandla en dålig dag på jobbet till en fantastisk. Ett tack vid rätt tillfälle kan betyda mer än någon annan utmärkelse eller bonus. Vi tycker alla om att bli uppskattade för vårt arbete och uppskattning ger oss lust att fortsätta göra ett gott arbete.

Tre ledord som visar vägen för motivation på arbetsplatsen:

 • Bekräftelse – ”Jag trivs på mitt företag när min chef ger respons på mitt arbete och verkligen låter mig veta när jag gjort något bra.”
 • Uppskattning – ”Min chef tog sig tid att tacka för mitt arbete, det måste betyda att det arbete jag gör är betydelsefullt! Jag känner mig behövd.”
 • Erkänsla – ”Det känns som om jag verkligen är en del av organisationen då mina goda idéer uppmärksammas.”

Tittar man på några av anledningarna till varför medarbetare inte trivs på sina arbetsplatser och bär på en massa negativ stress, så är ofta en av orsakerna att man inte känner sig behövd och uppskattad på jobbet.

Personer som gått in i väggen anger ofta att en av orsakerna är att de inte känt sig viktiga på sin arbetsplats. Bekräftelse när någon gör ett bra arbete är således av allra största vikt. Bekräftelse tycker alla om och vad är då bättre än att visa uppskattning för medarbetare och kolleger när de gjort något bra?

En annan orsak till varför inte människor trivs på sina arbetsplatser kan vara att man känner att de arbetsuppgifter man har inte återspeglar de kunskaper man faktiskt har. Man saknar känslan av att bidra till något större.

Det är viktigt att faktiskt veta vad varje enskild anställd har för färdigheter för att bäst kunna skapa en kreativ och utvecklande arbetsmiljö för alla. Lite utmaning i arbetet ökar lusten inför sina arbetsuppgifter avsevärt. Alldeles för fasta rutiner och enkla arbetsuppgifter hämmar kreativiteten och gör att medarbetarna tappar motivationen och drivkraften.

Förtroendet och delegering

För att motiveras på arbetsplatsen så behöver medarbetarna känna att det finns förtroende för dem. Uppgiften kan vara svår och cheferna tveka kring att delegera - men i längden har företaget allt att vinna på att bygga förtroende och tillit tillsammans med medarbetarna. Det stärker självkänslan och motivationen hos individen.

Viill man som företag ta ytterligare steg för en motiverad och engagerad organisation finns det många saker man kan göra - utan att det handlar om ekonomiska incitament.

Motivation Management är att aktivt och långsiktigt sätt att arbeta med att sätta motivation i system. En förutsättning för detta är också att ständigt varje månad återkoppla till individen, teamet och företaget. Lika viktigt är förstås att fundera på vilken struktur som passar bäst för organisationen och vilka mätområden som ska prioriteras för att åstadkomma effekter som kan vara både ”mjuka” och ”hårda”.

Två vägar till motivation

Ett utarbetat motivationsprogram innehåller alltid tydlighet och transparens kring företagets mål och stragegier. Det ökar samhörigheten och teamkänsla i gruppen samt förstärka känslan av att alla är med och bidrar till företagets resultat.

Medarbetarna får också lättare en förståelse och respekt för kollegans arbete och deadlines. Med systematisering får man snabbare med alla i organisationen - en förutsättning för en framåtrörelse.

Jag vill påstå att allt fler jobbar med att sätta motivation i system. Den här typen av tankesätt är framtiden och det är något som varje företag behöver se över och förhålla sig till för att hänga med i utvecklingen.

Varje individ drivs av lust och behöver därför motiveras i sitt arbete för att orka och vilja vara en del av organisationens utveckling och framgång. Det handlar om lösamhet och om att behålla de bästa medarbetarna.


Du kanske även gillar

Beröm, uppskattning och bekräftelse är en mänsklig nödvändighet. Varför inte ge lite till dig själv? Handen på hjärtat – hur ofta händer det att du får...

Great Place To Work 2014: Här är vinnarna. Sveriges bästa arbetsplatser har återigen korats av Great Place To...

Martin Ström, Senior Trainer, The Potential Project: ”Precis som vi blir vassa på en utvald labyrint vi följer gång på gång, kan vi bli grymma på vissa förhållningssätt – om vi tränar”. 100-timmars arbetsveckor var Martin Ströms vardag i den heta IT-branschen...

"På Blocket låter vi de anställda vara sig själva" Blocket AB är ett snabbt växande företag med många unga...

Johannes Hansen: ”Du vill uppleva känslan när din bröstkorg fylls med kolsyra, pulsen slår basgång mot dina trumhinnor, gåshud sprider sig över underarmarna och saltvatten pressas ur dina tårkanaler.” Du är född med potentialen - gjord för att vinna, med celler...

Här är framgångsrecepten som gjort Rejlers till Sveriges tredje bästa arbetsplats. Ett familjeägt företag som tillämpar management by love och ser...

Dr. Steven J. Stein, psykolog och författare: ”Talyahs ökade självkännedom gjorde att hon kunde fatta bättre beslut kring sin framtida karriär – hon kunde nu använda sig av sina känslor i beslutsprocessen, istället för att reagera känslomässigt på olika situationer.” Genom att lära dig förstå och hantera dina känslor kan du...

Del 3 i serien om beteendemönster. I den tredje och sista delen i artikelserien om beteendemönster forts...

Magnus Bornäs, produktivitetskonsult; ”Att vara produktiv är inte alltid samma sak som att vara effektiv”. Tid. En ständig kamp att få den att räcka. En strid med livet...

Stefan Thorberg, Inspiration company: ”Implementering av belöningssystem leder till ökad motivation”. Det finns en rad metoder för att öka motivationen hos medarbetarna p...

 • Kommunicera

Kan du vara dig själv på jobbet eller behöver du spela en roll för att lyckas? Jag funderar en del på detta för jag hör ganska ofta att vi har olika roller i livet, att det är viktigt att ha det. Att det är en roll att vara chef eller ledare, en roll att vara förälder, en roll att ställa sig på en scen och presentera något för andra… Att om man ikläder sig en roll för sina olika åtaganden så går det så mycket lättare att hantera. Samtidigt som de flesta av oss inte har den skådespelartalang som krävs för att leverera våra olika roller trovärdigt om de ligger för långt ifrån oss själva. För tänk om det är så att detta rollspelande, som många av oss håller på med för att vi tror att vi borde, i själva verket är det största kommunikationshinder vi har i vårt samhälle?

 • HR

Vi har alla olika typer av kontakthinder - en del fler eller större, andra färre eller mindre. När något av dessa hinder får växa sig för stort påverkar det vårt sätt att tänka och utföra vårt uppdrag som chef väldigt negativt. De påverkar företagskulturen, hur vi ser på saker och hur vi agerar i affärslivet. Skillnaden i storlek och antal hinder kan vara det som vänder ett företag från att vara som alla andra till succé på marknaden. Det går att identifiera och åtgärda hinder, och att arbeta med detta på individ-, grupp- eller organisationsnivå är oftast mycket lönsamt.

 • Ledarskap

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback?

 • Motivera

Att uppnå bestående förändring är något av det svåraste som finns. Podcastprofilen Eric Zimmer vet det bättre än de flesta – han har genomgått en av de svåraste beteendeförändringar man över huvud taget kan tänka sig. I det här korta föredraget berättar han om sina erfarenheter, och förklarar – med utgångspunkt från sällskapsspelet ”Risk” – vilka tre grundläggande strategier man bör använda för att lyckas nå sitt mål och åstadkomma en varaktig förändring i sitt liv.

 • Ledarskap

“Det var en gång en man som bodde i en stuga i skogen. Där levde och arbetade han. Varje morgon klev han upp, klädde sig varmt och gick ut i skogen som fortfarande var mörk och kylig för att samla ved. Väl hemma igen tände han en eld i spisen och väntade tålmodigt på att värmen skulle sprida sig i stugan.
En dag kände han att han fick nog och ställde sig framför spisen och sa:
 – Okej spisen, under alla dessa år har jag varit ute i mörker och kyla om morgonen och samlat ved innan du gett mig någon som helst värme. Nu är det din tur att ge mig något först. Nu sätter jag mig här och väntar tills du har gett mig lite värme innan jag beger mig ut och samlar ved. Du får helt enkelt lita på mig, jag kommer ge dig ved men först måste jag få värme av dig”.

 • Kommunicera

En konferens erbjuder fantastiska möjligheter för en organisation att utvecklas och att möta utmaningar. I en väl planerad och genomförd konferens kan vi hantera komplexa kommunikationsutmaningar, arbeta med verkligt lärande, komma vidare i förändringsprocesser, vara innovativa och skapa genuint engagemang. Samtidigt är konferenser alltid mycket kostsamma, inte minst när man räknar in produktionsbortfallet och effekter av missade målsättningar som en dålig konferens riskerar att medföra. Trots att potentialen med en bra konferens är enorm och kostnaderna skyhöga så planeras många konferenser på rutin och med utgångspunkt från förlegade föreställningar om hur en konferens går till.

 • Ledarskap

Behöver det vara så svårt att visa vem man är? Vet alla vem de är? Tror vi att vi är autentiska, men har en omedveten mask? Vem bestämmer när jag tagit av mig masken? Kommer vi någonsin ta av oss masken helt? Detta är några av de frågor jag fick utifrån min förra artikel ”Släpp sargen och av med masken” – varmt tack för inspiration till fortsatt reflektion.

 • Ledarskap

Begreppet medarbetarskap figurerar numera ofta på våra arbetsplatser. Många gånger utifrån ett tämligen ensidigt perspektiv, det vill säga att arbetsgivaren kräver att medarbetare ska ta ett allt större ansvar och förväntas hantera allt större och mer komplexa utmaningar. Och visst är det så. Gränserna luckras upp mellan det som tidigare var chefens jobb och det som nu medarbetaren bör hantera. Men vad krävs av ledarskapet i och med denna förändring?

 • Ledarskap

Ett grundläggande problem vid allt beslutsfattande är att många människor har en inneboende överdriven självsäkerhet. Många tror att de är bättre på att fatta beslut jämfört med andra individer. Det är detta fenomen som kallas för överkonfidens eller övertro. Detta skapar förstås ett avgörande problem vid alla typer av beslut. Det påverkar nämligen vår vilja att be om hjälp och att samarbeta med andra i teamet eller utanför teamet. Vi tror oss klara av beslut och beslutsfattande på egen hand.

 • Ledarskap

Att genomgå förändringar är ofta tufft och påfrestande för oss människor, eftersom vi har ett behov av trygghet och rutiner. Extra krävande blir det när förändringen är påtvingad utifrån – av en arbetsgivare, exempelvis. En ny amerikansk studie visar att löntagare som genomgår förändringar på jobbet upplever stress och andra hälsoproblem i större utsträckning än andra. Men inte bara det – väldigt många är också misstänksamma när det gäller arbetsgivarens egentliga motiv till att genomföra förändringen, samt skeptiska till utgången av förändringsarbetet.

 • Ledarskap

Jag är alltid fascinerad av hur snabbt spädbarn och barn lär sig. Deras sinnen är öppna, de är så ivriga, så redo att absorbera information. Jag tittar på mina barnbarn när de försöker lära sig någonting ena dagen och behärskar det redan den andra dagen. Om bara vår inlärningskurva fortsatte vara lika brant när vi åldras.

 • Ledarskap

Anna var en framgångsrik och omtyckt mellanchef och hade banat väg för ett nytt steg i karriären. Hon fick ett större uppdrag och en plats i högsta ledningen. Hon var smickrad och stolt över sin befordran, men efter ett tag började hon tvivla. Osäkerheten tog över och hela situationen kändes övermäktigt. Vem och hur skulle hon vara i ledningsgruppen för att passa in? Anna kämpade på och blev mer och mer ambitiös i att leva upp till de förväntningar hon trodde fanns på henne i den nya rollen. Hon tog på sig en mask varje gång hon klev in i ledningsgruppen. Men masken fungerade inte. Tvivlet ökade och därmed stressen. Hon var nära att stiga av.

 • Motivera

Vad krävs egentligen för att bli framgångsrik? Intelligens och talang, skulle nog många säga. Psykologen Angela Lee Duckworth menar dock att det finns en annan egenskap som är minst lika viktig: Ihärdighet. Duckworth bygger sin teori bland annat på sina erfarenheter som lärare och sina studier av framgångsrika människor inom en rad olika områden. Hittills har det inte forskats tillräckligt mycket om det här ämnet, förklarar hon - men genom att öka vår kunskap om hur man bygger upp ihärdighet kan vi ge människor de rätta verktygen för att nå sina mål.

 • Projektleda

Just nu träffar jag väldigt många människor som är bekymrade, stressade och frustrerade över att inte hinna klart allt som måste vara klart. Innan semestern.
Varje år är det många som beklagar sig över att maj månad och tiden fram till midsommar går så fort. Att det är för många lediga dagar. Att det är för många saker som händer samtidigt. Samtidigt med avslutningar i föreningar och skolor så vill vi ju också hinna njuta. Hinna ta den där lunchen, eller gå på det där grillpartyt.

 • Motivera

Kan du visa äkta känslor på jobbet – eller upplever du att du måste fejka positiva känslor och gå omkring med ett påklistrat leende? Frågan kan vara avgörande för hur du mår på jobbet. En ny amerikansk undersökning visar att det finns ett klart samband mellan äktheten i de känslor vi visar på arbetsplatsen och hur väl vi trivs. Om du inte behöver fejka dina känslor så är det 32 procent större chans att du älskar ditt jobb, skriver tidningen Forbes.

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”