Menu

Motivationstips

Beslut, diskussioner och framsteg är förhoppningsvis resultatet efter ett bra möte. Hur avrundar du för att öka allas engagemang?

För att få ihop teamet eller arbetsgruppen får du tips på hur du kan inleda ett möte, för att göra situationen lite mer personlig.

Att uppmärksamma medarbetares särskilda insatser kan ske på en rad olika sätt. Hitta det som passar företagskulturen i din verksamhet.

Hur vet man vad som motiverar? Det är lätt att vardagen rullar på, men att stanna upp och rannsaka arbetssituationen kan förändra mycket – inte minst motivationen i teamet.

Hur ska man veta hur man uppfattas, om man aldrig får höra det från andra? En ledare måste behärska konsten att ta emot feedback från omgivningen.

Motivationen kommer inifrån, men du som ledare kan göra mycket för att hjälpa dina medarbetare på traven. Hur gör du i vardagen för att stötta dem du jobbar med?

Att veta hur arbetet går eller vad som förväntas av mig som medarbetare, ökar motivation och effektivitet. Och det finns enkla metoder för att visa större engagemang som ledare.

Idag går vi alltmer åt det flexibla hållet, när det gäller arbetstider och medarbetarnas planering av timmarna på jobbet. Och det är en positiv utveckling, när det handlar om motivation.

Hur uppmuntrar du dina medarbetare? Eller är det en uppgift som du ofta skjuter på när tiden inte räcker till? I sådana fall är det nog dags att ändra på det nu.

Känslan av gemenskap och en positiv företagskultur internt, kan etableras genom att låta medarbetarna ta del av trender och omvärldsbevakning inom branschen.

Veckans motivationstips är enkelt och något du kan börja med redan idag – säg ”Tack!”. Det kommer att göra skillnad.

Delaktighet hos medarbetarna kan skapas på många sätt. Att delegera arbetsuppgifter är ett. Ansvar får människor att växa i sin yrkesroll.

När medarbetarna släpper de etablerade och traditionella arbetsrollerna händer något. Gruppen förändras och förtätas. Att regelbundet skapa förutsättningarna för att stärka teamets gemenskap är ett konstruktivt motivationstips.

Vet du vad dina medarbetare vill? Känner du till vilka individuella mål de har och vad som gör deras arbetsdag meningsfull? Genom att regelbundet föra dialog med dina anställda får du veta hur deras personliga utveckling kan röra sig framåt enligt de individuella önskemålen. Resultatet blir positiv både för företaget och för dina medarbetare.

Partners

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram