Menu

Agerus

Agerus

Agerus är ett forsknings- och utvecklingsföretag sprunget ur arbetslivsforskning och vetenskapliga teorier främst kopplat till Stockholms Universitet.

Resultatet av vår forskning och mångåriga tillämpning är tillgängligt genom Agerus metod för bättre prestation, effektivitet och hälsa.

Inom ramen för vår metod erbjuder vi:
– vetenskapliga utvecklingskoncept
– webbaserade systemverktyg
– utbildning och expertkonsultation

Agerus startade sin kommersiella verksamhet 2006. Idag använder en lång rad företag och organisationer vår metod, våra koncept och verktyg, både här i Sverige och internationellt. Till nytta för organisationen, för människorna i organisationen och för varumärket.

Våra systemverktyg

Agerus Survey är ett mät- och analysverktyg som kan används för alla typer av interna undersökningar t ex medarbetarundersökningar. Förutsättningarna för prestation (VILL, VET, KAN, FÅR, BÖR ©), effektivitet och hälsa kartläggs genom Agerus unika index och vetenskapliga modeller. Dessutom finns ett bibliotek av kompletterande applikationer för att möta kundernas alla behov av interna mätningar
 
Agerus Worklife är en systemplattform med utvalda verktyg som samlar medarbetare, chefer och ledning i det dagliga utvecklingsarbetet mot uppsatta mål. Samtliga medarbetare involveras i en process som fokuserar på att stärka de förutsättningar som styr vår prestation, effektivitet och vår hälsa.
 

Agerus Performance Review är ett systemverktyg som ger ett komplett digitalt stöd för en utvecklande dialog mellan medarbetare och chef baserat på Agerus unika metod.

Utvecklingssamtal kan startas när som helst och hur ofta som helst. Både chef och medarbetare har tillgång till dokumentationen.

 
Agerus Academy erbjuder utbildning, support och konsultstöd för verksamhetsutveckling med vårt synsätt och vetenskapliga metod som bas;
• Utbildning och inspirationsföredrag
• Filmer och publikationer
• Support och expertrådgivning genom egna konsulter och certifierade konsultpartners
 

Artiklar

Gästskribent Leyla Sarac, intervjuar Systembolagets HR-direktör Tobias Frohm - nominerad till årets HR-chef 2016. Efter muthärvan i början av 2000-talet insåg ledningen för...

Anders Nordmark, gästskribent: "Frigör potentialen genom att utveckla goda förutsättningar för prestation." Alla människor bär på förmågan att vara kreativa och...

Anders Nordmark, gästskribent: ”Medarbetarna måste få känna att de kan, bör, får, vet och vill.” Både erfarenhet och forskning visar att människan är en kreativ...

Anders Nordmark, gästskribent: "Fyra mänskliga basbehov – och två praktiska tips för att tillgodose dem." Människans grundläggande psykologiska behov gäller i högsta...

Anders Nordmark, gästskribent: ”Många forskare säger idag att man måste börja se på ledarskap som något som uppstår mellan människor, i rollerna chef och medarbetare, snarare än som heroiska inslag av en stark person." Anders Nordmark är inne på sin tredje karriär. Han har...