Menu

AS3 Svenska AB

AS3 Svenska AB

AS3 är ett nordiskt värderingsstyrt företag grundat 1989. I över 28 år har AS3 arbetat som strategisk och operativ samarbetspartner i samband med förändringsprocesser hos nordiska företag och organisationer. Vi deltar aktivt som diskussionspartner, rådgivare och coach till företagsledning, HR och medarbetare. Med vår verksamhet gör vi skillnad i nordiskt affärsliv och offentlig sektor samt för de 30 000 individer som deltar i rådgivningsprogram via oss varje år i Sverige, Skandinavien och internationellt.

Vår rådgivning utgår från transitionsteorin och vi arbetar utifrån våra tre kärnvärderingar: professionalitet, affärsorientering och långsiktighet. Vi erbjuder vår kunskap, kompetens, erfarenhet och vårt sinne för affärer. Vi har dig som kund i fokus och vill ditt bästa. För oss är det viktigt att vi är ärliga, empatiska, respektfulla och att vi kan kommunicera väl med varandra och med de människor vi gör affärer med. Vi är fokuserade på att göra skillnad för våra kunder, det vi åtar oss vill vi ska generera konkret nytta för våra kunder. I vårt samarbete har vi ett långsiktigt perspektiv och vi vill bidra med kunskap som skapar mervärde inte bara för stunden utan också på längre sikt.

AS3s expertis inkluderar områden som:

  • Mänskliga transitioner i samband med arbetslivsrelaterade förändringar – avveckling och utveckling
  • Värdiga uppsägningsprocesser och stöd till uppsagda medarbetare att komma vidare i sin karriär med hjälp av outplacementprogram
  • Coaching och karriärutveckling
  • Ledarskapsutbildningar med grund i transitionsteorin
  • Executive coaching
  • Executive outplacement
  • Medarbetartrivsel och stresshantering för chefer och medarbetare
  • Arbetsmiljöutbildningar
  • Nordisk arbetsmarknad
  • Internationell outplacement via vår partner Lee Hecht Harrison

Artiklar

Katarina Moberg, gästskribent: Därför behöver vi utveckla ledarskapet och addera termen Liquid Organizations. Begreppet medarbetarskap figurerar numera ofta på våra...

Gästskribent, Susanne Askwall: Vi behöver fler ansvarsfulla ledare – skaffa dig ett ledarskapskontrakt! I takt med att arbetslivet förändras blir också ledarrollen...

Gästskribent Patrik Nyström: Chefens relationskompetens är avgörande för att lyckas. Vad är utmärkande för dagens arbetsliv? Finns det några...

Hélène Karlsson och Maria Ottosson, AS3: Utvecklingssamtal är fortfarande modernt – om de är utvecklande. ”Ska ni tala om utvecklingssamtal? Det trodde jag var helt ute och...

Gästskribenter Katarina Moberg och Hélène Karlsson, AS3 - Medarbetarskap, del 2 av 2: Så stärker du medarbetarskapet i praktiken. I del 1 tittade vi närmare på medarbetarskap som teoretiskt begrepp...

Katarina Moberg och Hélène Karlsson, gästskribenter: Därför uppstår motstånd vid förändring – och så kan det hanteras. Förändringsprocesser innebär inte sällan att organisationen...

Medarbetarskap, del 1: En föränderlig värld kräver proaktiva och drivna medarbetare. Medarbetarskap är ett hett ämne som är på tapeten i m...

Gästskribent Patrik Nyström: "Viktigt att se till individens unika situation för att verkligen gå till botten med stressproblematiken." Stress är ett tidstypiskt problem – tempot är högre s...

Patrik Nyström: ”Kärnan i de fyra punkterna är att vara där som chef, att gå i tät dialog och satsa tid på att lyssna och ställa frågor. Det kommer att betala sig.” Arbetslivet har det senaste decenniet genomgått stora förä...

Gästskribent Katarina Moberg: "Förändringsprocesser handlar mer om människor än om siffror." Ofta hör man chefer klaga på att medarbetare har svårt att...

Gästskribent Hélène Karlsson: ”Du måste fatta affärsmässiga beslut som gynnar företagets bästa på kort och lång sikt. Det ingår i ditt ansvar och din arbetsuppgift som chef.” Du har bestämt dig. Din medarbetare kan inte vara kvar. Hur lämnar du...

Susanne Askwall: Dialogbaserat ledarskap gör det svåra lättare och underlättar medarbetarens förståelse för det nya. Att vara en närvarande chef och ledare är svårt, särskilt...

Gästskribent Susanne Askwall: ”Begreppet ’job transition’ står för den inre process av anpassning som sätts igång när en yttre förändring av betydelse sker på jobbet. Den inre processen fortlöper över tid, är individuell och följer ett karakteristiskt förlopp.” I en undersökning som vi gjorde häromåret bland nordiska ledare...