Menu

Confident Approach AB

Confident Approach AB

Confident Approach AB är ett bolag fokuserat på hur rädsla påverkar våra affärsbeslut i livet, för oss själva och inte minst för det företag vi arbetar.  I hela Europa företräder vi George W Dudley och Shannon R Goodsons forskning om kontakthinder och hur de påverkar säljares produktivitet, chefers förmåga att leda och nätverka, arbetslösas förmåga att söka nytt jobb, människors förmåga att initiera nya sociala kontakter. Vårt fokus här ligger på säljares säljproduktivitet då psykologiska Säljhinder påverkar deras förmåga att sälja. Vi effektiviserar urval av säljare och hjälper även säljare bli av med hinder så att de mår bättre och presterar bättre. Fokus är "train the trainer” även om vi gör en del själva.

Så vi hjälper företag effektivisera rekrytering och urval av säljare så de anställer säljare som klarar av att göra de affärskontakter som behövs för att nå budget. Vi arbetar bort säljares hinder så anställda säljare gör de kontakter som krävs för att nå budget.  Vi tränar såväl interna som externa tränare att nyttja de verktyg och den forskning vi representerar i Europa. Vi representerar ”the missing link” i säljrekrytering och säljutveckling!

Kontakt

Christer B Jansson
073-073 50 44
christer@confidentapproach.com

Inger Melkersson
072-702 07 97
inger@confidentapproach.com

Vladimir Djordjevic
+356 9968 7590
vladimir@confidentapproach.com

Utbildningar

Ackreditering/Certifiering i Säljrekrytering
Längd Ort Pris
Scientific Sales Selection Workshop En dag
Rom
Örebro
Örebro
10 000:- Skr plus moms och dag konferans-avgift

Video

Artiklar

Gästskribent Christer B Jansson: Kontakthinder, del 2. Kontakthinder riskerar att skapa stora besvär för både chefen...

Gästskribent Christer B Jansson: Kontakthinder – ett ibland svårupptäckt, men allvarligt, ledarskapsproblem. Det vi kallar kontakthinder innebär en rädsla för att framh...