Menu

Ennova

Ennova

Om Ennova

Starka kompetenser, erfarenheter och "know-how" är kärnan i Ennova. Det ger möjlighet att utföra medarbetar-, chefs- och kundundersökningar som ger äkta värde i kundernas organisation.

Från kontoren i Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Århus sysselsätter Ennova ca 80 heltidsanställda som alla är experter inom projektledning, kommunikation, analys och rådgivning. Mer än 90 procent av alla medarbetare har en universitetsutbildning på masternivå eller högre.

Förmågan att serva flera av Nordens största företag och vana att presentera resultat för ledningsgrupper och styrelser ska dessutom ses i förhållande till vår kärna av seniorkonsulter som ofta har 10-15 års erfarenhet inom Ennovas fokusområde: fact-based advisory.

Kundservice och produkternas kvalitet har alltid varit nyckeln till Ennovas framgång.

Kunden i centrum

Ett kännetecken för Ennova har i alla år varit en strävan efter att erbjuda kunderna de bästa lösningarna baserade på den senaste forskningen. Men det räcker inte bara med rätt metoder. Ennova har därför under många år utvecklat processer, verktyg och system som gör samarbetet med Ennova smidigt och effektivt - oavsett uppgiftens storlek.

Ennovas medarbetare är starkt fokuserade på att tillmötesgå våra kunders behov - vi kallar det "will to succeed". För våra kunder betyder det att agera och ta ansvar för projektet från dag 1.

Som ett led i Ennovas strategiska målsättning att leverera tjänster av allra högsta kvalitet genomför företaget löpande undersökningar av kundernas nöjdhet och lojalitet. På en skala från 0-100 har lojaliteten över en 10-årsperiod konstant varit över 80, vilket motsvarar ett mycket högt förtroende för Ennova.

Det är ett resultat som vi är stolta över och som vi varje dag arbetar målinriktat för att upprätthålla.

Ett urval av Ennovas kunder är Lantmännen, NCC, Nordea och SAS.

Nyheter

GLOBAL EMPLOYEE AND LEADERSHIP INDEX 2015
Hur står det till med arbetsglädjen och ledarskapskvaliteten i Sverige, och resten av världen? Årets undersökning bygger på 36 000 svar i 39 länder.

Få tillgång till rapporten här:
http://se.ennova.com/kunskap/global-employee-and-leadership-index.aspx

Kontakt

Om du vill veta mer om Ennovas koncept, eller om hur vi skulle kunna hjälpa dig som arbetar med HR frågor så är du välkommen att kontakta:

Agneta Saxeby, Ennova

Agneta Saxeby
070-623 27 26
Agneta.Saxeby@ennova.com 

Eller gå in på vår hemsida och lär känna oss bättre: http://se.ennova.com

 

Artiklar

Gästskribent Agneta Saxeby, Ennova: Hur säkerställer man arbetsglädje, ledarskapskvalitet och lärande i en tid när förändring är normen? Att Sverige ofta används som testland för nya trender är inte s...

Agneta Saxeby: "Den nya generationen som nu kommer in i arbetslivet ställer också andra krav på ledarskapet och utvecklingsmöjligheter, och är inte lika lojala mot sina arbetsgivare". Svenska företag har hamnat i bakvattnet vad gäller Talent Management...

Årets EEI-undersökning från Ennova visar oväntade fördelar med CSR-arbete, bland annat gladare medarbetare. Ett strategiskt arbete med CSR ger företagen ett stärkt varumä...

Agneta Saxeby, Ennova: Mer fokus på prestation ger svenskarna större arbetsglädje. Prestationsinriktat ledarskap bidrar till att företagen når sina m...