Menu

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

I en föränderlig tid med global konkurrens och ständiga krav på effektivisering inom samtliga sektorer blir personalen varje organisations dyrbaraste tillgång och viktigaste investering.

Vi vet att organisationer med effektiva HR-processer ger rätt förutsättningar till framgång. För oss är det således självklart att HR ska finnas representerat i lednings- och styrgrupper. Sveriges HR Förening erbjuder därför kompetensutveckling. Vi behandlar och bevakar samtliga frågor inom HR och ledarskap och vi ser det som vår utmaning att alltid ligga i framkant i strävan mot utveckling. Ta del av vårt breda utbildningsutbud nedan.

Sveriges HR Förening är en yrkesförening för alla som arbetar med personal- och ledarskapsfrågor. Vi är ett aktivt nätverk som består av ca 7000 medlemmar, merparten yrkesverksamma men också studerande inom området. Vår verksamhet sker huvudsakligen på lokal nivå, i aktiva nätverk över hela Sverige.

För mer information om Sveriges HR Förening eller våra utbildningar, kontakta oss via intresseanmälan.

Tips! Kika på videon längst ned på sidan för att få höra vad andra tycker om våra utbildningar.

 

 

Utbildningar

Arbetsrätt
Längd Ort Pris
Allt du behöver veta om arbetsrätt 2 dagar Stockholm 14000
Jämställdhet/Mångfald
Längd Ort Pris
Arbeta strategiskt med jämställdhet och mångfald 1 dag Stockholm 7000
HR English
Längd Ort Pris
HR in English - develop your ability to interact professionally 2 dagar Stockholm 15000
Kommunikation
Längd Ort Pris
Nå bättre resultat med effektiv internkommunikation 1 dag Stockholm 7000
Workshop: Feedback – Yes! 1 dag Göteborg 6 000 kr (ex moms)
Workshop: Feedback – Yes! 1 dag Stockholm 6 000 kr (ex moms)
Arbetsmiljö
Längd Ort Pris
Så skapar vi en god organisatorisk och social arbetsmiljö 1 dag Stockholm 7000
Coachning
Längd Ort Pris
Stärk dina kunskaper inom professionell coachning och utveckla ett coachande förhållningssätt 2 dagar utbildning + 1 dag uppföljning Stockholm 17900
Lönebildning
Längd Ort Pris
Strategisk lönebildning – bygg upp en effektiv och lönsam process 1 dag Stockholm 7000
Talent Management
Längd Ort Pris
Talent Management 2.0 - Attrahera, utveckla och engagera rätt medarbetare 2 dagar Stockholm 14000
Ledarskapsutveckling
Längd Ort Pris
Workshop: Själv- och medledarskap 1 Göteborg 6 000 kr (ex moms)
Workshop: Själv- och medledarskap 1 dag Stockholm 6 000 kr (ex moms)
Strategiskt förändringsarbete
Längd Ort Pris
Workshop: Utveckla strategier för att leda och hantera förändring 1 dag Göteborg 6 000 kr (ex moms)
Workshop: Utveckla strategier för att leda och hantera förändring 1 dag Stockholm 6 000 kr (ex moms)

Video