Menu

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

I en föränderlig tid med global konkurrens och ständiga krav på effektivisering inom samtliga sektorer blir personalen varje organisations dyrbaraste tillgång och viktigaste investering.

Vi vet att organisationer med effektiva HR-processer ger rätt förutsättningar till framgång. För oss är det således självklart att HR ska finnas representerat i lednings- och styrgrupper. Sveriges HR Förening erbjuder därför kompetensutveckling. Vi behandlar och bevakar samtliga frågor inom HR och ledarskap och vi ser det som vår utmaning att alltid ligga i framkant i strävan mot utveckling. Ta del av vårt breda utbildningsutbud nedan.

Sveriges HR Förening är en yrkesförening för alla som arbetar med personal- och ledarskapsfrågor. Vi är ett aktivt nätverk som består av ca 7000 medlemmar, merparten yrkesverksamma men också studerande inom området. Vår verksamhet sker huvudsakligen på lokal nivå, i aktiva nätverk över hela Sverige.

För mer information om Sveriges HR Förening eller våra utbildningar, kontakta oss via intresseanmälan.

Tips! Kika på videon längst ned på sidan för att få höra vad andra tycker om våra utbildningar.

 

 

Utbildningar

HR-strategi HR Business Partner ledning
Längd Ort Pris
Lär dig koppla organisationskulturen till verksamhetsstrategin! En halvdag; 4 timmar Stockholm Som medlem i Sveriges HR Förening har du 20% rabatt: 3 600 kr exkl. moms, pris för icke-medlemmar: 4 500 kr exkl. moms
Kommunikation
HR-strategi
Strategiskt förändringsarbete
Längd Ort Pris
Verksam intern kommunikation 1 dag Stockholm 5 500 kr för medlemmar i Sveriges HR Förening, 6 700 kr för icke-medlemmar
ekonomi
nyckeltal
Längd Ort Pris
HR ekonomi - värdet av motiverade medarbetare 1 dag Stockholm Som medlem i Sveriges HR Förening har du 20% rabatt: 5 800 kr exkl moms Pris för icke-medlemmar: 7100 kr exkl moms
Strategiskt förändringsarbete
Längd Ort Pris
Utveckla strategier för att leda och hantera förändring 1 dag Stockholm 5 000 kr för medlemmar Sveriges HR Förening, 6 000 kr för icke-medlemmar
strategi
Kommunikation
Krishantering
Längd Ort Pris
Kriskommunikation för en sund organisation 4 timmar Göteborg 4500 kr
Kriskommunikation för en sund organisation 4 timmar Malmö 4500 kr ex. moms / 3600 kr ex. moms för medlemmar i Sveriges HR Förening
Kriskommunikation för en sund organisation 4 timmar Stockholm 4500 kr ex. moms / 3600 kr ex. moms för medlemmar i Sveriges HR Förening
Affärsutveckling
strategi
Ledning
Strategiskt förändringsarbete
Längd Ort Pris
Mångfald som konkurrenskraft Halvdag Stockholm Som medlem i Sveriges HR Förening har du 20% rabatt: 3 600 kr exkl. moms, pris för icke-medlemmar: 4 500 kr exkl. moms
Coaching
Ledarskap
Personlig utveckling
Längd Ort Pris
Professionell coaching som verktyg för organisationsutveckling 2 dagar utbildning + 1 dag uppföljning Stockholm 16 900 för medlemmar Sveriges HR Förening, 17 900 kr för icke-medlemmar
Ledarskap HR Kommunikation
Längd Ort Pris
Unika möten med unika människor! - om att bemöta personer med funktionsnedsättning! Halvdag Stockholm Pris för medlemmar i Sveriges HR Förening: 1200 kr exkl. moms. Pris för icke-medlemmar: 1500 kr exkl. moms
Kommunikation
strategi
Krishantering
Längd Ort Pris
Kriskommunikation för en sund organisation 4 h Stockholm 4500 kr ex moms icke-medlemmar / 3600 kr ex moms medlemmar
Ledarskapsutveckling
Kommunikation
Ledarskap / Personlig utveckling
Längd Ort Pris
Själv- och medledarskap 1 Göteborg 5 000 kr för medlemmar Sveriges HR Förening, 6 000 kr för icke-medlemmar
Själv- och medledarskap 1 dag Stockholm 5 000 kr för medlemmar Sveriges HR Förening, 6 000 kr för icke-medlemmar
Arbetsrätt
Längd Ort Pris
Arbetsrätt för dig som jobbar med HR eller har personalansvar 1 dag Stockholm 7100 kr
Arbetsrätt för dig som jobbar med HR eller har personalansvar 1 dag Stockholm 7100 kr
Språk
Kommunikation
HR
engelska
Längd Ort Pris
Boost your HR English! 1 utbildningsdag samt 2x30 min individuell coaching Stockholm Som medlem i Sveriges HR Förening har du 20% rabatt: 5 400 kr exkl. moms, pris för icke-medlemmar: 6 700 kr exkl. moms
Rekrytering
Längd Ort Pris
Kompetensbaserad rekrytering – för ökad hållbarhet och genomslagskraft! 1 dag Stockholm 5 500 kr för medlemmar i Sveriges HR Förening, 6 900 kr för icke-medlemmar
strategi
Lönebildning
HR
Ledning
Längd Ort Pris
Strategisk lönebildning 1 dag Stockholm 5 700 kr exkl. moms som medlem i Sveriges HR Förening, 7 100 kr exkl. moms som icke-medlem
Certifiering
HR
Strategiskt förändringsarbete
styrelseledamot
Längd Ort Pris
Styrelsearbete för HR – Bli certifierad styrelseledamot! 2 dagar Stockholm 14 300 kr för medlemmar i Sveriges HR Förening, 17 900 kr för icke-medlemmar
Kommunikation
Ledarskap / Personlig utveckling
Längd Ort Pris
Feedback – Yes! 1 dag Göteborg 5 000 kr för medlemmar Sveriges HR Förening, 6 000 kr för icke-medlemmar
Feedback – Yes! 1 dag Stockholm 5 000 kr för medlemmar Sveriges HR Förening, 6 000 kr för icke-medlemmar

Video