Menu

Wenell Management

Wenell Management

Hos oss möts många som arbetar i eller med projekt!

Varje år har vi glädjen att se närmare 1.000 personer som deltagare i våra öppna kurser. Det gemensamma för alla är en stark ambition att utveckla sitt eget projektledarskap, antingen genom att öka sina kunskaper i projektmetodiken eller genom att finslipa sitt beteende i projektledarrollen.

Genom att alla har detta gemensamt får du stora möjligheter till utbyte med kollegor som kanske varit i samma situation som du själv. Det kan också vara så, tack vare att de till vardags arbetar i en annorlunda projektmiljö, att de kan ge dig nya infallsvinklar på ditt eget arbetssätt. I våra kurser möter du också våra anställda konsulter i Wenell och som varvar sin läraruppgift med att arbeta ”mitt i verkligheten” som konsulter. Med sina erfarenheter kan de ge dig praktiska och användbara tips som fungerar på hemmaplan.

Vi har även omfattande erfarenhet av att arbeta med projektledning och projektmodeller. Idag har vi glädjen att se mer än 500 företag och organisationer som våra kunder, varav åtskilliga med internationell projektverksamhet. För många av dem handlar det om att ge oss förtroendet att vidareutveckla projektdrivning, ledarskap och projektkompetens. Men fler och fler talar om oss som sin projektpartner, där våra anställda konsulter anlitas fortlöpande för att stödja och förädla projektverksamheten.

Välkommen till Wenell

Utbildningar

Projektledning
Längd Ort Pris
Applied Project Management 4 days Stockholm 24 900:- ex moms
Styra och Stödja projekt 1 dag Stockholm 6950:- exkl. moms
Praktisk projektledning steg 2 3
Stockholm
Göteborg
Malmö
19 300:-
Praktisk projektledning 4 dagar
Stockholm
Göteborg
Malmö
Uppsala
Linköping
Karlstad
24 900:- ex moms
PMI-certifiering – preparandkurs 2 + 2 dagar
Stockholm
Göteborg
Malmö
24 900:- ex moms
Projektledarprogrammet 10 dagar (3+2+2+3) Stockholm 57 7000:- ex moms, Internatkostnader tillkommer
Agil projektledning 2 dagar
Stockholm
Göteborg
Malmö
13 900:-
Projektledning
Ledarskapsutbildning
Längd Ort Pris
Praktiskt ledarskap 2 + 2 dagar Stockholm 24 900:- ex moms
Projectmanagement
Längd Ort Pris
Applied project management 4 days Stockholm 24 900 excl. VAT

Artiklar

Annika Strömsten och Maria Forsgren: Typtester som delar in människor i kategorier saknar ofta forskningsstöd – och förstärker stereotyper. ”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var s...

Annika Strömsten och Maria Forsgren: ”Beteenden med goda avsikter, som att rätta felaktigheter eller ta på oss uppgifter som sedan inte blir gjorda, får inte alltid de effekter som vi tror att de ska få.” Vi människor gör saker som vi inte borde i rollen som ledare. Ofta...

Gästskribent Hans Bandhold, Wenell Management: ”Känner du igen dig i något av detta?” Mycket kraft läggs ofta på att formulera planer, strategier, m...

Annika Strömsten och Maria Forsgren, Wenell: "Att medvetet avsätta en stund till sina medarbetare, har visat sig vara välinvesterad tid om du vill skapa värde genom andra." Tänk dig att du från och med imorgon skulle avsätta en kvart om...

Annika Strömsten och Maria Forsgren, Wenell – om att förändra beteenden systematiskt. ”Mycket tyder på att ledare ägnar en stor del av sin tid åt ’fel’ saker - sådant som inte bidrar till resultaten.” Vad sägs om att lägga en kvart om dagen på något som...

Gästskribent Ulf Bengtsson, Wenell - 10 tydliga trender inom projektledning. Känner du igen dig? Allt fler är överens om att vi står inför en för...

Gästskribent Ulf Bengtsson – om att öva och träna för att hålla ditt ledarskap i trim. Ulf Bengtsson arbetar med ledarutveckling och är själv chef på...

Gästskribenter Maria Forsgren och Annika Strömsten, leg.psykologer: ”Tanken på att ledarskap ska komma naturligt, blir ofta ett hinder för den träning som behövs för att utveckla nya färdigheter.” Att få möjligheten att gå utbildningar på jobbet är...

Gästskribenter Jan Öhman och Mats Ragnarsson, Wenell: "Det finns mängder med utbildningar som fokuserar på hur man drar igång ett projekt - men sen då?" Hur står det till med projekten på din arbetsplats? Startas de bra...

Om inte, ta dig tid, tänk och träna på ditt ledarskap... gästskribent Ulf Bengtsson, Wenell: "Annars är risken att du blir en otränad chef som gärna undviker allt som är jobbigt". Det är inte lätt att vara chef idag, ofta är arbetsbördan...

Peter Wickberg, Wenell Management: "Det första som är bra att ta reda på är vilken slags konflikt det är. Är det en sakfråga som orsakar den?". Vi människor har sedan vi började vara människor hamnat i...

Ulf Bengtsson på Wenell Management om de agila projektmetodernas fördelar utanför IT-sfären. Frågan om hur agila metoder kan appliceras på projekt utanför...