Menu

Pratbart - ledarskapspodden för nyfikna ledare


Pratbart är en reflekterande, inspirerande och tänkvärd podcast från Motivation.se där fokus ligger på ledarskap. I vår inspirerande pod får du höra en mångfacetterad grupp av ledare, tänkare och specialister intervjuas och samtala kring aktuella frågor. Utmanande, reflekterande och sätter garanterat igång dina egna tankar.
Prenumerera via RSS

Pratbart #14 - Globala målen: Mission possible

I det här avsnittet av Pratbart möter vi Parul Sharma, jurist, hållbarhetsexpert och ordförande för regeringens delegation för genomförandet av de nya FN-målen och Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells. De samtalar med Marie Alani och Helena Timander om hur vi som företag och individer kan arbeta med de globala målen i den konkreta vardagen. Du som lyssnar får kunskap om de utmaningar vi står inför - såväl globalt som i det lilla. Alla steg som tas i rätt riktning är viktiga för en hållbar jord nu och i framtiden. Och för att resan ska lyckas behöver vi modiga ledare med den etiska kompassen påslagen i alla frågor.

Lyssna online Ladda ner

Pratbart #13 - 179 år av ensamhet

Boken 179 år av ensamhet är sprungen ur ett skriande behov av att lyfta berättelser som sällan får höras. Antologin speglar tio kvinnors historier, tankar och strategier för att ta sig fram i den manliga bastionen Handelshögskolan. Under produktionen av boken var 32 av 35 professorer vid Handelshögskolan män - vilket också speglar hur det ser ut på chefsnivå ute i näringslivet. Hur kan vi bryta det mönstret? Vad tar man sig till när möjligheten att göra karriär är så begränsad? Hör redaktörerna till 179 år av ensamhet - Jenny Lantz och Linda Portnoff - samtala med Helena Timander och Marie Alani om boken, drivkraften bakom dess tillblivelse och hur vi kan påverka samtiden för att förändra framtiden.

Lyssna online Ladda ner

Pratbart #12 – Om ungt ledarskap

Evelina Lindgren är 30 år och vd för aPak och vann utmärkelsen Årets Unga VD i höstas. I det tolfte avsnittet av Pratbart pratar hon kulturförändring, generationsskifte och ledarskap med Marie Alani och Helena Timander. Jag är noga med att prata mycket om att förmedla att det är viktigt att ha balans i livet. Jag tror det är viktigt att vi förmedlar de positiva sidorna med ledarskapet i ett generationsskifte så att vi hittar människor som vill axla rollen. Det är viktigt att vi har hållbara företag i Sverige och då måste vi tänka långsiktigt och se till att vi har bra ledare, säger hon bland annat.

Lyssna online Ladda ner

Pratbart #11 - Om Innovation

Ledarskapet är helt avgörande för att skapa en innovativ företagskultur, det säger Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare av Serendipity Innvations. Serendipity betyder lyckosam slump, något som präglat Saeids liv. Många sammanträffanden längs vägen tog Esmaeilzadeh från flykten från Iran på sjuttiotalen till idag - när han leder ett av Sveriges mest framgångsrika och innovativa entreprenörsföretag. Han menar att mod att misslyckas hänger tätt ihop med innovation. Vi misslyckas så ofta i vår verksamhet att vi måste systematisera våra misslyckanden. Och det gäller att lära sig varje gång, säger Saeid. Helena Timander och Marie Alani samtalar med Saeid Esmaeilzadeh i senaste avsnittet av Pratbart.

Lyssna online Ladda ner

Pratbart #10 - Om värderingsstyrning i praktiken

Vad innebär det i praktiken att driva företag utifrån värderingar? Idag säger sig de flesta jobba med värderingar och kärnvärden, men hur? Och vad använder vi värderingarna till i våra verksamheter? Det satsas mycket på PR och jippon kring värdeorden när det egentligen handlar mer om beteenden och handlingar och vad vi gör i vår vardag. Värderingar fungerar både som karta och kompass - men hur får vi medarbetarna att se samma karta och följa kompassnålen i samma riktning? Marie Alani och Helena Timander samtalar med Johanna Frelin, vd på Hyper Island och Louise Ring, HR-direktör i Axfood-koncernen.

Lyssna online Ladda ner

Pratbart #9 - Om mindfulness

Den moderna människan är närvarande cirka 50% av sin vakna tid. Resten handlar om att oroa sig över saker vi ofta ändå inte kan påverka. Linda Björk har varit framgångsrik vd och ledare både i Sverige och USA. Hon har mediterat dagligen i över tjugo år och sen ett par år tillbaka är hon utbildad mindfulnessinstruktör och hjälper andra ledare med stresshantering och uppmärksamhetsträning. I hennes nätverk finns både kvinnliga generaler och lyxdesigners i New York där hon är bosatt idag. Hon ifrågasätter stressens prestigestämpel och har sett hur lika vi alla är på insidan. "Det handlar om att träna på att ha ett icke dömande synsätt på livet, genom närvaro. I nuet finns ingen stress.", säger hon bland annat i det här avsnittet av Pratbart. Hör henne samtala om mindfulness och ledarskap tillsammans med Helena Timander och Marie Alani.

Lyssna online Ladda ner

Pratbart #8 - Om jämställdhet

I det åttonde avsnittet av podcasten Pratbart är temat jämställdhet och jämlikhet. Amanda Lundeteg, vd stiftelsen Allbright, och Jenny Claesson entreprenör och marknadschef på Add Gender samtalar kring förebilder, vems berättelser som får höras och hur vi måste hjälpas åt för att komma framåt. Jämställdhet är en affärsmässig fråga - jämställda företag går bevisat bättre på alla plan - ändå visar den senaste Allbright-rapporten att vi går bakåt i utvecklingen. I den här takten kommer dagens 17-åringar inte få uppleva ett jämställt arbetsliv. Och hur står sig Sverige globlat. "Vi är bra i vissa sammanhang, men vi är fortfarande odugliga. Det finns stora skamfläckar.", säger Amanda Lundeteg.

Lyssna online Ladda ner

Pratbart #7 - Om mångfald och styrelsearbete

I det sjunde avsnittet av Pratbart samtalar Margareta Neld, vd för Neld International Consulting och Louise Torstensson, civilekonom, före detta styrelsetrainee och numera verksam hos PwC om styrelsens utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Intervjuar gör som vanligt våra expertskribenter Helena Timander och Marie Alani från VisionTakeoff. Är styrelsevärlden en homogen ankdamm? Vad har ägarna för ansvar? Och hur ska vi bli modiga nog att tänka mer mångfald? Handlar det om bolagens framtid - vinna eller försvinna?

Lyssna online Ladda ner

Pratbart #6 - Om riskkapital & värderingsdrivet företagande

Temat i sjätte avsnittet av Pratbart är riskkapital och värderingsdrivet företagande. Vad är riskkapital? Hur tänker man som investerare och riskkapitalist när det gäller just värderingar och hållbarhet? Riskkaptialbolagen har dåligt rykte men är bilden ensidig och vinklad? Behöver det finnas en konflikt mellan långsiktigt hållbarhet och kortsiktig vinst? Hör Lotta Engzell-Larsson, ekonomijournalist och författare till boken Finansfurstarna och Anette Nordvall, entreprenör och affärsängel på Stockholms affärsänglar samtala med våra expertskribenter Marie Alani och Helena Timander.

Lyssna online Ladda ner

Pratbart #5 - Om företagskultur & entreprenörskap

Kicki Theander, grundare av Middagsfrid och Niklas Axelsson, vd och medgrundare av Bioteria - två driftiga entreprenörer med många tankar om ledarskap i snabbväxande organisationer. Hur bibehåller man företagskulturen i en tillväxtfas? Hur viktigt är tydliga värderingar? Och hur påverkas verksamheten när fler människor - med nya synsätt - kommer in? "Det är händelser och beteenden inom företaget som är kulturen. Och det förändras hela tiden." Hör två erfarna entreprenörer samtala kring rekrytering, växtvärk och värderingar.

Lyssna online Ladda ner