Menu

E-bok: Ledarskap = Relation

Till vem gör vi varandra? En ledare är aldrig en ledare om ingen vill följa - och alla former av ledarskap handlar om relationer. Så hur skapar vi mänskliga interaktioner och relationer som fungerar? Hur kan du som ledare utveckla en fruktbart och konstruktivt förhållningssätt i mötet med dina medarbetare? Vår expertskribent Ewa Braf har en bakgrund som forskare och har skrivit ett stort antal artiklar på temat för Motivation.se. Det här är en e-bok som öppnar vägar in till ett medvetet ledarskap.

Artikelnummer: 2016-03
Författare: Ewa Braf
ISBN: 9789188011114