Menu

E-bok: Personlighetens Big Five - Öppenhet, Samvetsgrannhet, Extroversion, Vänlighet, Neuroticism

Öppenhet och samvetsgrannhet är två av personlighetspsykologins så kallade Big Five - de fem faktorer som enligt femfaktorteorin utgör grunden i vår personlighet. De övriga tre är extraversion, vänlighet och neuroticism. I den här e-boken gör vi en översikt av de fem egenskaperna i en artikelserie. Hur påverkas vi av dem? Hur kan vi använda dem till vår fördel och hur kan medvetenheten stärka oss i livet och karriären?

Artikelnummer: 2016-01
Författare: Motivation.se
ISBN: 9789188011084