Menu

E-bok: Styrkebaserat ledarskap

Den här e-boken innehåller en samling artiklar som lägger fokus på det styrkebaserade ledarskapet. Läsaren får mer kunskap om ett tankesätt och en filosofin som bygger vidare på individens, gruppens och organisationens starka sidor, såsom förmågor, kvaliteter och egenskaper som ger kraft och energi till det mänskliga system som verksamheten representerar. Ewa Braf delar med sig av kunskap och råd som hjälper läsaren att ställa frågor som stimulerar till reflektion och eftertanke, och därigenom förhoppningsvis till nya ageranden och val.

Artikelnummer: 2015-02
Författare: Ewa Braf
ISBN: 9789188011060