Menu
  • Projektleda

- Att arbeta i projekt är ett redskap för att vidareutveckla arbetet inom en organisation. Varje projekt ska ha ett definierat mål och bestämda resurser, i form av personer, tid och kostnader. Det hävdar Lennart Lindberg på Omnia Utvecklingskonsulter.

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram