Menu
  • Projektleda

Hur väl du än bygger ditt team och samarbetar med dina medarbetare kommer det alltid att uppstå konflikter, oavsett om det är mellan dig och dina medarbetare eller mellan dem sinsemellan. Det kanske låter konstigt, men en viss konfliktnivå bör faktiskt uppmuntras. Men då menar jag debatter och åsiktsskillnader, inte krig!
 

  • Projektleda

Teamet måste ha samma vision som projektledaren som i sin tur jobbar för att uppfylla hela verksamhetens visionära mål – företagets rörelse framåt. Därför är det viktigt att projektledaren inte bara håller koll på detaljerna i projektet utan också agerar som en ledare med ett långsiktigt slutmål.

  • Projektleda

- Att arbeta i projekt är ett redskap för att vidareutveckla arbetet inom en organisation. Varje projekt ska ha ett definierat mål och bestämda resurser, i form av personer, tid och kostnader. Det hävdar Lennart Lindberg på Omnia Utvecklingskonsulter.

Litteraturtips

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram