Menu

Våra förväntningar styr det vi får

Elisabeth Kamél: ”Vi kan välja hur vi vill se på dem vi möter, och det spelar roll vilken förväntan vi har när vi går in i mötet.”

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

Artikeln publicerades första gången 21 oktober 2015.

Vårt normala beteende är att vi undermedvetet bedömer dem vi träffar - är det en vän eller fiende?

Hjärnan tenderar att kategorisera människor vi inte känner som fiender, tills vi kan bevisa motsatsen. Det beteendet är inte så praktiskt när vi arbetar i projekt eftersom arbetsformen relativt ofta innebär interaktion med människor vi inte känner.

När vi bestämmer oss för att det är en vän, så händer saker som ger oss en skjuts för att skapa goda relationer. I situationen genereras oxytocin (det där hormonet som får oss att må bra och känna oss trygga). Hormonet ger oss de bästa förutsättningarna för att kunna samarbeta, oavsett om det gäller jobb eller fritid. Det är bland annat därför som man ofta lägger in en ”isbrytare” i ett möte där många människor som inte känner varandra möts. Exempelvis när vi startar med att ta en kaffe och hälsa på varandra. Eller när vi startar upp ett projekt med en övning för att lära känna varandra t.ex. ”lära-känna-bingo” som går ut på att prata med så många som möjligt för att kunna hitta en person med en egenskap, färdighet eller ägodel.

Syftet är förstås att bemöta den där ”fiendereflexen” och därmed skapa bättre förutsättningar för ett produktivt möte.

Och här kommer det viktiga från de senaste årens hjärnforskning – vi kan på förhand bestämma oss för om den vi möter är vän eller fiende. Vi kan vara med och påverka om den vi möter ska utgöra ett hot eller om vi kan känna oss trygga.

Det innebär att vi kan bestämma oss för att intressenten är vår bästa vän.

Genom att bygga bilder av vänligt sinnade intressenter, vars största intresse är att få ut det bästa av projektet, så kommer samarbetet att flyta på ett helt annat sätt än om vi låter hot-reflexen få fullt utrymme.

Rannsaka dina förväntningar

Inför dina första möten med intressenterna rekommenderas därför att du förbereder dig med att gå igenom och rannsaka dina egna förväntningar på intressenterna.

Är det snälla tankar du tänker, när du tänker på alla dina intressenter? Förhoppningsvis är det så. För ingen vill väl tänka tankar som inte leder framåt, i alla fall inte medvetet.
Jag rekommenderar dig att alltid vara vaksam på ditt eget beteende i de här situationerna.

Jag vet hur lätt det är att trilla dit med tankar som skapar dåliga förutsättningar - trots att ”man vet”.

Vi kan alltså välja hur vi vill se på dem vi möter, och vår förväntan styr vilken upplevelse vi har med oss när vi går ut från mötet. När vi, i förväg, bestämmer oss för att vi tycker att det ska bli spännande och intressant att möta nya intressenter, och använder en öppen och nyfiken inställning i mötet så kommer resultatet att bli betydligt bättre.

Fascinerande är också att detta gäller alldeles oavsett om vi träffat en människa förut eller inte. Pröva att ta en runda till i dina funderingar över det förra mötet du anser blev fel eller inte helt lyckat. Är det så att det finns fler sätt att se på det som hände? Tänk om du missade en viktig poäng i det som hen sa? När du prövar att tänka dig in i vilket syfte hen hade med sin synpunkt – hur ser du på det då?

När du hittar syftet med beteendet eller synpunkten, då är det lättare att hitta ett annat, mer positivt, sätt att se på händelsen och vips har du använt hjärnan för att tolka om en situation. Människor som omtolkar situationer och väljer att se saker på ett positivt sätt tenderar enligt David Rocks att må bättre och leva ett bättre liv.

Kvaliteten och kvantiteten

Det är också intressant att nämna i det här sammanhanget att det enda som gör människor lyckliga är kvaliteten och kvantiteten på deras sociala relationer.

I boken ”Hjärnan på jobbet” skriver David Rocks om en studie som Daniel Kahneman utfört, där han konstaterade att det inte bara är dopamin som är viktigt för att vi ska känna lycka, det behövs också ”ett trivsamt oxytocinsorl”. Med goda relationer har vi en bra grund för att hantera den stress som många av oss projektledare upplever så gott som dagligen.

För att både du och andra ska kunna fälla det så viktiga avgörandet mellan vän eller fiende, är det viktigt att visa och tydliggöra sin avsikt. Människor knyter an till varandra, eller läser av varandra, genom spegelneuron.

Den italienska neuroforskaren Giacomo Rizzolatti visade att spegelneuron tänds i hjärnan när vi ser andra människor utföra en ”avsiktlig handling”, antingen det handlar om att ta upp en frukt för att äta den eller när vi ser någon le. Samma spegelneuron aktiveras hos båda två - den som utför och den som ser handlingen utföras.

Det gör att vi intuitivt får en förståelse för andra människors avsikt. I ena fallet leder det till att jag tänker tanken: ”jag vill också ha en frukt”, i det andra fallet till att jag besvarar leendet med att le tillbaka. Det gäller också om den du möter har en ”bekymmersrynka i pannan” och ett ansiktsuttryck som också ger intryck av oro eller rädsla – spegelneuronet tänder samma områden i hjärnan hos den som ser detta. Oavsett om det är du i rollen som projektledare, eller någon annan.

Valet är ditt

Det allra mest intressanta kring förväntningar tycker jag ändå är att du kan välja att förutsätta framgång såväl i dina relationer med intressenterna, som i annat du företar dig.

Det tankesättet kräver dock omfattande träning, i alla fall för de flesta av oss. Kanske visste du redan att de här tankegångarna såg dagens ljus redan på 1970-talet? Både inom Neuro Lingvistic Programming (NLP) och inom Mental Träning (Lars-Eric Uneståhl) har man tidigare lyft detta. Inom NLP kallas exempelvis omtolkning för omramning.

I Mental träning ingår det att arbeta med attityd och inställning, och där har begreppet ”Förutsätt Framgång”(F upphöjt till 2) spelat en stor roll för att ta fram mentala bilder av lyckade resultat för människor inom idrott, skola och arbetsliv.

Och nu, nästan 50 år senare, visar hjärnforskningen att det fungerar så; att våra förväntningar styr det vi får.

Förhoppningsvis tar det kortare tid innan detta blir en allmänt tillämpad kunskap.

Några saker att testa för att träna hjärnan:

•    När du möter en ny intressent; gör något på en personlig nivå för att minska känslan av hot.
•    Bestäm din förväntan i förväg och låt den bli positivt laddad.
•    Pröva att ändra en negativ förväntan på en intressent genom att tolka om situationen som skapade känslan hos dig.
•    För att främja samarbetet; uppmuntra dina projektmedlemmar att knyta an till varandra på ett personligt plan.


Du kanske även gillar

Mattias Sunneborn: "Jag vill göra mitt bästa hela vägen och lämnar aldrig något åt slumpen." Mattias Sunneborn är alltid i farten. Till vardags varvar deltagaren i M...

Filosofen och författaren Kristoffer Ahlstrom-Vij: ”Det är svårt att tänka rätt. Men det är ännu svårare för oss att inse att vi ofta tänker fel.” Hur fungerar vi när vi fattar beslut? Det vi tror är rationellt...

Hästar är hierarkiska flockdjur som kräver ett lugnt ledarskap. Det spelar ingen roll hur du ser ut, hur gammal du är eller om du är rörelsehindrad eller inte. Det är den mentala närvaron som spelar roll. Agneta Aronsson är dressyrtränare på ridsportcentret Strö...

"Ibland behöver vi bara höra vad vi själva tänker för att bli kloka på vad vi ska göra. Ibland behöver vi en fråga för att själva kunna komma vidare." Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar p...

Chefer dricker alkohol oftare än sina anställda, enligt en kartläggning från Previa. Nästan dubbelt så många chefer som andra anställda...

Anna Bellman: "När jag häromdagen träffade en engelska som nyligen bestigit Kilimanjaro bekräftade hon utmaningen med: 'It was hard'." Det närmar sig. En fantastisk julhelg har passerat, snart är det nytt...

Nelson Mandelas ledarskap ledde till frihet, demokrati och försoning. Nelson Mandela är beviset för att en enskild människa genom...

Årets Unga VD 2016, Mikael Lezdins: ”Ensamma kan vi inte frälsa världen, men tillsammans vi kan göra stor skillnad.” Mikael Lezdins, 30 år och VD på Energi Funktion Komfort AB, jobbar...

Del 3: Den gröna personlighetstypen sprider lugn och är bra på att hjälpa andra. Den gröna personlighetsfärgen symboliserar stabilitet, servicekä...

Johan Grip, vd Gaia Leadership: ”Ledare som har förmågan att skapa gemensamma visioner och mål och som ser sitt företagande som en del i ett större livsperspektiv skapar också uthålliga resultat.” Strategiska frågor är inte längre enbart en ledningsfråga...

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.

 • Kommunicera

... inställningen är lika främmande som vanlig. Allt för många tror att när de har kommunicerat något, så är ansvaret att förstå budskapet hos mottagaren. Ingenting kan vara mer fel. Men ändå är det så vanligt.