Menu

Utbildningar

Projektledning
Ort Leverantör
Agil projektledning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Wenell Management
Applied Project Management Stockholm Wenell Management
PMI-certifiering – preparandkurs
Stockholm
Göteborg
Malmö
Wenell Management
Praktisk projektledning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Uppsala
Linköping
Karlstad
Wenell Management
Praktisk projektledning steg 2
Stockholm
Göteborg
Malmö
Wenell Management
Projektledarprogrammet Stockholm Wenell Management
Styra och Stödja projekt Stockholm Wenell Management
Projectmanagement
Ort Leverantör
Applied project management Stockholm Wenell Management
Faciliteringsutbildning
Ort Leverantör
Medveten Facilitering
Stockholm
Göteborg
Move Management
Projektledning
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Projektledaren, gruppen & ledarskapet Stockholm Wenell Management
Teambuilding
Ort Leverantör
SmartaTeam® Alla orter Kompetensakademin Norden AB