Menu

Sälja

Marknadsföring och försäljning hänger ihop. Det vet vi redan och vet vi inte det så ligger vi ganska illa till, skulle jag säga. Utmaningen vi ser idag är inte att företagen med dess anställda är omedvetna om att det finns ett problem i att inte prata med varandra. Utmaningen ligger i att inte veta hur vi ska implementera det vi tror är rätt. Gång på gång ser vi hur man köper system utan en tydlig plan. Vi träffar kunder som kontaktar oss för att de ha köpt in ett verktyg men inte får ut de resultat de förväntar sig. Så ser världen ut idag och det är vad vi har att jobba med.

Är det dags att sluta prata content som om det vore någonting digitalt kanske? Jag brukar under mina föreläsningar ofta ta upp content som ett exempel på hur allting idag ska kläs i nya kläder. Vi pratar om social selling som enligt mig är värdebaserad försäljning i nya kläder, kejsarens nya kläder faktiskt. På samma sätt är Content Marketing någonting som stora bolag som Coca Cola gjorde för över hundra år sedan. Vart vill jag komma med detta? Jo, att egentligen har det inte hänt så mycket inom försäljning och marknadsföring alls. Det som har hänt är att vi har fått nya förutsättningar, nya verktyg och en helt ny spelplan.

För att lyckas med det mesta vi gör här i livet är det en bra förutsättning att vara förberedd. Att ha en tydlig plan för vart vi vill ta oss, varför vi vill ta oss just dit och även hur, brukar vara en bra start. I vår marknadsföring idag jobbar de flesta av oss i flera olika kanaler, både analogt och digitalt. Vi kommunicerar på olika sätt med olika mottagare och använder olika typer av content (läs innehåll) för att nå våra mål med kommunikationen. För du har väl en målsättning med allt du kommunicerar? När det gäller content så är det kanske viktigare än någonsin att ha en plan för hur vi bör kommunicera, gärna för ett helt år framöver.

För ett tag sedan gick Gartner ut med en undersökning som visade att nästan 80% av alla säljare kommer att vara överflödiga till år 2020... 80%! För mig är det inte speciellt svårt att förstå vilka dessa säljare är. Naturligtvis är det de som inte sticker ut på något sätt, som inte finns där som rådgivare eller bollplank utan bara säljer sina produkter.

Att tillföra värde är det många som pratar om nu. Från att ha fokuserat mycket på att sätta kunden i centrum och utgå från kundens problem – något som många pratar om men få gör - kan vi nu konstatera att värdebaserad försäljning är någonting som alla ska jobba med. Men vad innebär det egentligen att vara en värdehöjare och kan alla bli det?

Jag pratar ofta om hur viktigt det är att ifrågasätta och utmana våra kunder. Ofta vet inte kunden vad han eller hon behöver och resultatet blir därför en dålig beställning av tjänster och produkter. Betyder det att den klassiska relationsförsäljningen inte längre är relevant? Svaret är både ja och nej.

En säljprocess består normalt sett av fyra till fem olika steg. Dessa steg har oftast olika namn men de som är frekvent förekommande är till exempel: prospektering, kvalificering, presentation och avslut – för att nämna några. Under det steget som vi kan kalla prospektering, finns en av nycklarna till en effektiv säljprocess och i slutändan en lönsam affär. Denna lilla pusselbit är det vi kallar för kvalificeringen.

Hur många av er som läser detta gör en konkret analys av förlorade affärer? Det råder en tämligen begränsad insikt kring vikten av att kunna ta ut nyckeltal som exempelvis hur länge en affär ligger i varje fas i säljprocessen, vilka säljare som lyckas bäst i respektive fas och hur många dagar det tar att tappa en affär inom ett specifikt produktområde. De flesta av oss gör inte ens någon förlustanalys.

En hel del företag runtom i landet är aktiva inom Business to Business (B2B) och då med längre säljcykler och mer komplexa säljprocesser. En stor del i arbetet inom B2B-försäljning är att hantera en pipeline med affärsmöjligheter. Jag upphör aldrig att förvånas över den bristande kontroll företagen har på sin pipeline, något som är oroväckande eftersom det är företagens ryggrad. Försäljningen är ju det som lägger grund för resten av bolaget. Går försäljningen ner, så drabbas allt annat.

Det är spännande tider för oss som jobbar med sälj och marknadsföring. Vi befinner oss i ett skifte, som jag skulle kalla för paradigmskifte när det gäller försäljning. Det paradigmskifte som har skett är att det nu är kunden som har kontroll på affärsprocessen, genom att vara bättre påläst och veta vad han vill ha. Det är ju så vi alla pratar och det är här det börjar bli ännu mer intressant.

Tidigare har jag skrivit om marknad och försäljning och utmaningen i att få dessa två avdelningar att sträva mot samma mål. Det blir tydligare för var dag som går att detta mål måste vara ROI. Vi måste kunna mäta och ta reda på vad våra marknadsinvesteringar ger i avkastning på sista raden. Det är få marknadschefer idag som inte har målet på sig att driva mer lönsamma kampanjer som leder till fler affärer.

Är det viktigt med strategiska kunder och vad är egentligen en strategisk kund? Inte sällan ser företaget de kunder som för tillfället köper mest, som strategiska. Inget fel i sig mer än att det långsiktigt kan bli kostsamt och där allt kan förändras över en natt. 

Insiktsförsäljning handlar om att bearbeta kunder på ett traditionellt sätt (väldigt ofta via telefon) men med hjälp av social försäljning tidigt i processen. Med verktyg som LinkedIn finns det inte längre någon ursäkt att inte ha såpass bra koll på den vi kontaktar att vi direkt kan väcka ett latent behov. Det är naturligtvis lättare att sälja mot konsultbolag om man själv har jobbat med detta tidigare än om man är helt främmande. På samma sätt är det med att trovärdigt hjälpa försäljningschefer med utmaningar inom säljstrategier, om man har gjort det för andra i samma sits tidigare.

Det är den 23 december 2013. Och du ska precis plocka ihop dina saker och gå hem till ett välförtjänt julfirande. Du har ett stort leende på läpparna. Visserligen är du trött efter en lång säljhöst, det ligger snöslask på gatorna och alla julbestyr är inte riktigt klara. Men.

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram