Menu

SmartaTeam®

Utbildningsinformation

Titel:
SmartaTeam®
Antal dagar:
IPU Profilanalys® + anpassat upplägg
Ort:
Alla orter
Startdatum:
  Kostnad:
  Från 4,500 kr exkl. moms/deltagare
  Utbildningskategori:
  Teambuilding

  Ledning-/arbetsgrupp blir ett team som enklare och snabbare når uppsatta mål

  Genom att bättre förstå sitt eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och individuell utveckling. Genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger är IPU Profilanalys® ett enkelt verktyg att använda och ger långsiktiga effekter.

  SmartaTeam® med IPU Profilanalys®

  SmartaTeam® är en utbildning för en ledningsgrupp, arbetsgrupp eller annan grupp med syftet att stärka samarbetet och skapa effektiva team för att på ett enklare, snabbare och roligare sätt tillsammans nå gruppens mål. Utbildningen sker normalt i 2 steg, en personlig del och en gemensam del och anpassas till gruppen efter en inledande förstudie. Den personliga delen består av att samtliga deltagare genomför IPU:s profilanalys, och får dessutom en personlig återkoppling av den egna rapporten. Rapporten är mycket omfattande och innehåller bla: Värde för organisationen, tips för bättre kommunikation, idealiska arbetsförhållanden, nycklar till motivation, råd till arbetsledningen och områden som kan utvecklas.

  Omfattningen av gemensamma aktivitet kan vara allt ifrån en kort genomgång av allas profiler, till mer avancerade gruppövningar beroende på syftet utbildningen.

  Utbildning som passar alla verksamheter

  Utbildningen lämpar sig för alla typer av verksamheter, både privata och offentliga, och anpassas med tid, upplägg och innehåll efter era förutsättningar beroende vilka mål ni har med genomförandet.

  SmartMetoden® - för personlig effektivitet, möteseffektivitet och effektiva arbetsvanor

  Utbildningen genomförs enligt SmartMetoden®, teori, praktik, workshops, träning och uppföljning, för att ge ett långvarigt och bestående resultat.

  Genomförande:

  1. Förstudie / genomgång om syfte med profilanalysen. Beroende på syfte så väljs vilken typ av analys som skall användas.
  2. Analysen genomförs på nätet, av samtliga deltagare, några veckor innan den personliga återkopplingen.
  3. Personlig återkoppling av den egna rapporten. Genomförs tillsammans med konsulten och tar ca 45-75 min/deltagare beroende på typ av analys.
  4. Gemensam genomgång av gruppens profiler.
  5. Eventuell teamaktivitet där profilanalysen, beroende på syfte med aktiviteten, används för personliga och gemensamma övningar. Bör ske på annan plats än kontoret om möjligt.
  6. Uppföljning / utvärdering med beställaren.

  Till Utbildningens Hemsida

  Intresseanmälan

  Intresseanmälan

  Fyll i formuläret nedan för att beställa mer information.