Menu

Ledarskap är en dialog

Gör ditt ledarskap till en angelägenhet för alla du samarbetar med.
See video

Ken och Scott Blanchard pratar om Situational Leadership – vikten av att skapa ledarskap tillsammans med medarbetarna.