Menu

E-bok: The Wisdom of Leadership

Ledare kan vara mer effektiva när de utvecklar sin karaktär och leder med visdom. Nu kan du lära av en av världens största ledare och tillämpa hans visdom i ditt ledarskap och ditt liv.

Per Winblad har fångat centrala principer för ledarskap och presenterar dem på ett mycket engagerande sätt. Han tar mästerligt oss tillbaka till biblisk tid och sätter oss i rummet när drottningen av Saba satt med kung Salomo och fick nytta av hans stora visdom. Hon frågar de frågor vi skulle kunna ställa och vi lär väl beprövade metoder för framgång. Vi får värdefulla verktyg och insikter som författaren skickligt illustrerar utifrån den tid och de platser han skildrar. Visdomen är ren och direkt från Salomos ord och gärningar.

Utan tvekan är detta en av de mest unika böcker för att lära sig att bli en mer produktiv och kraftfull ledare av sig själv och andra. Den visar hur du kan få mer av verklig framgång ... Om du har ett ledarskap fyllt av vishet.

Boken är skriven på engelska.

Artikelnummer: 2012-5
Författare: Per Winblad
ISBN: