2011 rekordår för bemanningsbranschen

Kundernas krav skärps i takt med att branschen växer.

HR | ARTIKEL | OKT 2011

Bemanningsbranschen är glödhet just nu. 2011 ser ut att bli ett rekordår och branschföreningen Bemanningsföretagens mätningar visar att i princip alla tror på en ökande efterfrågan. Men det kommer också nya krav på kompetens och utbildning.

Samtidigt söker sig allt fler aktörer till branschen och konkurrensen är tuffare än någonsin. Kraven på bemanningsföretagens matchningsförmåga och kompetensnivå skärps.

- Den mest tongivande trenden i för bemannings- och rekryteringskonsulter de senaste åren är att konsulten förväntas ha en betydligt bredare kompetens än tidigare. Tidigare var många företag nischade mot exempelvis rekrytering, bemanning eller outplacement, men på senare år efterfrågar allt fler kunder helhetslösningar som innebär att konsulten hanterar en allt större del av kundföretagets personalarbete, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på branschorganisationen Bemanningsföretagen, som är en del av Almega.

Fler nischade bemanningsföretag framöver

En trend är att branschen tillsätter allt mer avancerade tjänster. Drygt sjuttio procent av branschens totala sysselsättning består i dagsläget av att rekrytera akademikeryrken till olika tjänstebranscher. Henrik Bäckström tror att marknaden får fler nischade företag framöver. Trots att bemanningsbranschen växer som aldrig förr ser Henrik Bäckström ytterligare tillväxtpotential, främst inom branscher där det hittills saknats bemanningsföretag eller där andelen bemanningspersonal är låg.

- Allt fler företag väljer bemanningsföretag som kan erbjuda såväl bemanning som rekrytering och outplacement. Många vill samla alla dessa frågor hos en och samma aktör.  Vid sidan av aktörerna som erbjuder dessa tre områden växer allt mer nischade bemanningsföretag in, som specialiserar sig på en viss bransch eller kompetens, säger Henrik Bäckström.

Prispress driver på utvecklingen av nya tjänster

Den tuffa konkurrensen på bemanningsmarknaden har lett till en ökad prispress, vilket i sin tur driver på utvecklingen av nya tjänsteområden på bemanningsföretagen. Ytterligare en trend är att ett ökande antal bemanningsföretag även erbjuder olika former av utbildningar inom allt ifrån administration till svetsteknik.

Dessa utbildningar arrangerades tidigare internt på många företag, men i takt med att HR-avdelningarna slimmats så väljer många att outsourca även utbildningssatsningar. Tendensen visar att bemanningsföretagen utökar sitt erbjudande med fler tjänster som traditionellt sett hör till HR-området, exempelvis företagshälsovård. Även rekryteringsprocesserna har förändrats i takt med att bemanningsföretagen vunnit mark.

- Det har blivit vanligare att ett företag hyr in en konsult från ett bemanningsföretag i ett par månader, dels för att de inte har tid att lägga ner arbete på själva rekryteringsprocessen och dels för att de tre månaderna fungerar som en slags provanställningsperiod. Om de är nöjda med konsulten väljer många företag att anställa henne eller honom i egen regi efter ett par månader, säger Henrik Bäckström.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill