55-plussare friskare än de yngre

Antalet korttidssjukskrivningar ökar, visar den nya Jobbhälsobarometern.

Hälsa | ARTIKEL | NOV 2011

Sjukfrånvaron i Sverige ökar, visar den nya Jobbhälsobarometern från föreningen Svensk Företagshälsovård. 55-plussarna mår prima - men de yngre stannar hemma från jobbet allt mer.

I årets Jobbhälsobarometer har Svensk Företagshälsovård velat utgå ifrån de helårsfriska, alltså personer som inte har haft en enda sjukdag under det senaste året. Resultaten bygger på intervjuer med 5000 yrkesverksamma svenskar. Trenden som framkommer av undersökningen är tydlig: andelen helårsfriska minskar.

Fler anställda har varit frånvarande från arbetet på grund av sjukdom i år jämfört med tidigare år. 2009 och 2010 uppgav 42 procent att de inte hade haft några sjukdagar de senaste 12 månaderna. 2011 hade andelen minskat till 36 procent. Förklaringarna kan vara många, tror Svensk Företagshälsovårds vd Lars Hjalmarson.

- Vi har tidigare haft en period av minskad ohälsa. Då finns det en risk att man slår sig till ro, men hälsoarbetet måste ständigt pågå, fastslår han.

Att vi har haft en ekonomisk nedgång som sedan följts av en uppgång kan också vara en anledning till att sjukfrånvaron ökar.

- Efter nedgången 2007-08 har hjulen rullat väldigt snabbt utan att man har ökat personalstyrkan, säger Hjalmarson.

De äldre är friskare

Jobbhälsobarometern visar också att den yngre delen av den arbetande befolkningen är mer frånvarande på grund av sjukdom än den äldre. Personer i åldern 55 plus är de som är mest helårsfriska. Bland dessa är det nästan hälften som inte har haft några sjukdagar under det senaste året. I åldersgruppen upp till 40 år är det bara en tredjedel som har varit helårsfriska. Även här finns det flera olika förklaringar till resultatet, säger Lars Hjalmarson.

- En förklaring är naturligtvis att de yngre också har småbarn hemma, då är smittorisken större eftersom de utsätts för bakterier och virus som barnen har med sig från skolan eller dagis, säger han, och fortsätter:

- En annan anledning kan vara att de yngsta av de anställda ännu inte har fått det jobb de hade tänkt sig och därför inte trivs lika bra på jobbet som de äldre.

Luthersk arbetsmoral

Vantrivsel på jobbet kan med andra ord öka sjukfrånvaron. Men det finns även en annan möjlig förklaring till att 55-plussarna sällan stannar hemma från jobbet - nämligen deras värderingar:

- De äldre är uppfostrade i ett lutherskt samhälle där arbetet var helgat och man skulle arbeta i sitt anletes svett, säger Lars Hjalmarson.

De äldre är dock överrepresenterade i kategorin långtidssjukskrivna, enligt statistik från bland annat Försäkringskassan. Trots det finns det anledning att fråga sig hur det blir när alla dessa pigga 55-plussare går i pension och de yngre generationerna tar över.

- Kommer mönstret att fortplanta sig upp i åldrarna? Då far arbetslinjen åt pepparn. Trenden är ju att allt färre är friska i ett helt år, säger Lars Hjalmarson.

Jobbhälsobarometern frågade också de anställda om de tror att de kommer att vara friska de kommande 12 månaderna. Då blev trenden ännu tydligare; 2009 trodde nästan hälften av de anställda att de skulle vara helårsfriska det kommande året. 2011 hade siffran gått ner till 40 procent.

Även på denna punkt är skillnaden mellan åldersgrupperna stor. Anställda som är 55 år eller äldre tror i dubbelt så hög utsträckning att de kommer att vara helt friska det kommande året.

"Norrlänningar piggare än sitt rykte"

Förutom skillnaderna mellan åldersgrupperna gick det också att ana vissa geografiska skillnader när det gäller andelen helårsfriska. I Norrland och Sydsverige uppger över 40 procent av de tillfrågade att de inte har haft några sjukdagar de senaste 12 månaderna, medan motsvarande siffra för Stockholm, Västsverige och östra Mellansverige är cirka 35 procent.

- Norrlänningarna är piggare än sitt rykte, säger Lars Hjalmarson, men konstaterar samtidigt att den längre sjukfrånvaron i Norrland är högre.

- Det här med åldersstrukturen slår ju också igenom när man jämför geografiskt. Och i de urbana miljöerna trängs man mer när man är på väg till jobbet med tunnelbana eller liknande, då ökar smittorisken, förklarar han.

Tydlig trend

Sammanfattningsvis visar Jobbhälsobarometern tydligt att sjukfrånvaron ökar och att trenden för framtiden är negativ.

- Vi har sett den här trenden i ett par år nu, vi ser en klar ökning av sjukfrånvaron. Det som är starkare i år är framför allt skillnaden mellan äldre och yngre. Jag har inte sett en så stor skillnad tidigare, säger Lars Hjalmarson.

Det man som arbetsgivare kan göra för att hålla nere antalet sjukskrivningar är framför allt att hålla koll på hur de anställda mår, inte bara medicinskt utan även när det gäller arbetsförhållanden, förklarar han.

- Det är inte alltid så att man mår dåligt på jobbet för att man har för mycket att göra, det kan också hända att man har för lite att göra. Det är också ohälsosamt. En anställd behöver känna sig sedd, hörd och behövd, säger Lars Hjalmarson.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill